Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

Chakra therapie

shuivatuinspin.jpgChakra therapie komt vanuit het Indiase systeem van denken. Het woord "chakra" betekent wiel in het Sanskriet. Chakra’s staan voor energiecentra (subtle bodies), waarin een grote Qi dynamiek is, vandaar de aanduiding met ‘wiel’, daar deze energie als in een vortex ronddraait. Behalve dat chakrafilosofie uitgaat van energiecentra, is er ook sprake van kanalen die de energie door het lichaam leiden, ook wel de nadi’s genoemd. Nadi betekent letterlijk stromen en heeft in die zin direct verwantschap met het idee van meridianen en de qi-stromingen door die meridianen. Het nadisysteem uit India is minstens zo oud als het meridianensysteem, zo niet ouder. Bepaalde therapeuten werken via dit systeem. Het chakrasysteem zou volgens de mythologie aan ons gegeven zijn door de god Shiva (zie afbeelding), om te leren werken met subtiele energie. Maar Shiva zei ook: er zijn eigelijk geen chakra’s er is alleen energie… Maar zo leren de stervelingen beter, totdat ze in het licht zijn en weten dat: al is één en één is al…

Lees meer...

Magneet therapie voor pijn zinloos?

Er zijn veel studies gedaan om te kijken of magneetzolen, magneetkettingen en magneetarmbanden pijnverminderend kunnen werken. De meeste van die studies zijn niet heel erg overtuigend. In het februari nummer van een vooraanstaand medisch tijdschrift Anesthesiology Analgesia wordt rigoreus afgerekend met magneet therapie. Alleen op wat voor wijze?

Lees meer...

Multi Wave Oscillator

De MWO wordt ook beschreven als ‘Magnetische Golf therapie’. Deze vorm van magnetisch behandelen werd door de Russische wetenschapper, George Lakhovsky rond 1920 in Parijs ontwikkeld op basis van de hoge frequentie/voltage techniek van Dr. Nikola Tesla.  Dat klinkt indrukwekkend. Is het ook indrukwekkend? In ieder geval is kennen we geen wetenschappelijk onderzoek dat de toets der kritiek kan doorstaan over de waarde van deze methode voor patienten.

Lees meer...

Millimeter golven binnen de energetische geneeskunde

Milimeter golven, of ‘low-power millimeter wave (MW)’ straling lijkt een biologisch effect te hebben en vooral in Rusland is de laatste tijd veel werk gedaan aan de effecten van deze vorm van straling op levende wezens, met name in proefopstellingen. De straling wordt in Rusland en verwante landen ingezet met als claim dat het kanker kan genezen en allerlei andere aandoeningen, waaronder zelfs psychiatrische syndromen .(1).

Lees meer...

Literatuur energetische geneeskunde

Er is veel literatuur op dit gebied: hier een kleine selectie.

Lees meer...

Egyptian healing

Toth, de god van de wijsheid en de genezersEgyptian healing wordt gezien als een vorm van energieoverdracht via de handen, geinspireerd op de oude Egyptenaren.

Lees meer...

Bioenergetische Synchronisatie Therapie

Bioenergetische Synchronizatie Therapie (BEST) is in de USA ontwikkeld door Dr. Morter.

Lees meer...

Magneet therapie

Magneet en/of magneetveld therapie zijn in opkomst, vooral bij de behandeling van pijn. Magneet therapie is echter ook een vorm van therapie die vaak aangeboden worden als een heel pakket van complementaire behandelvormen in privekliieken. Sommige van die klinieken zijn behoorlijk dubieus en speculeren op de angst van patienten, vooral bij aandoeningen als kankervormen, HIV en AIDS, stress en burnout, multipele sclerosis. Meestal wordt gesuggereerd dat de energie zal toenemen, het leven verlengd zal worden en dat het immuunsysteem gestimuleerd wordt. Bewijs daarvan is afwezig.

Lees meer...

Magnetiseren

Magnetiseren in de negentiende eeuwMagnetiseren is een soort handoplegging. De bekendste grondlegger van het magnetiseren was de arts Anton Mesmer ( 1734-1815). Mesmer beschreef het zogenaamde dierlijk magnetisme. Dit definieerde hij als een kracht van dierlijke oorsprong, met invloed op andere levende wezens. Paranormaal genezen zou op deze kracht gebaseerd zijn.

Lees meer...

Tachyon

Deze vorm van therapie is bedacht door Albat en is gebaseerd op (citaat): ‘een energievorm die overal in het universum voorhanden is, die ons omgeeft, die sneller is dan het licht en die men ook wel kenmerkt als nulpuntenergie of vrije energie.’ Het is een dubieuze behandelvorm waar geen bewijs voor bestaat.

Lees meer...