Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Lyme

Lyme

Lyme is een groot maatschappelijk, medisch en communicatief probleem. IOCOB wil helpen helderheid te brengen op deze gebieden.
Op het maatschappelijke gebied door open oor te hebben wat er in de lotgenoten gemeenschap van Lyme speelt.
Op wetenschappelijk gebied door bij te dragen aan het helder krijgen wat nu feiten zijn en wat ficties.
En op het communicatieve gebied, door te helpen helderheid te krijgen in welke boodschappen en welke context van boodschappen hulp biedt aan patienten en artsen.
Tevens zullen we stap voor stap de diverse Lyme behandelingen bespreken en beoordelen, om de Lyme patienten handvaten te bieden.

Morgellons: magische taal op internet of een nieuwe ziekte?

Morgellons. Ooit van gehoord? Er ontstaat een nieuwe geheimtaal in subculturen op het internet rond Lyme, die ook voor artsen niet te doorgronden is. En een nieuwe ziekte, die in de medische literatuur vrijwel onbekend is, maar waar er momenteel op het net bijna 500.000 entries te vinden zijn! Een dermatoloog, Horowitz zegt dat de […]

Lees meer...

Lyme specialist: Yes In the Pocket!

Yes, certificaat Lyme specialist in the pocket juichte een FaceBook Lymie, zoals mensen zich noemen als ze Lyme (denken te) hebben. Het is goed dat mensen met chronische aandoeningen zich uitgebreid over die aandoening documenteren. Zodat ze enerzijds weerbaar zijn, en een goede gesprekspartner worden voor de arts die ze behandeld, en anderzijds dat ze […]

Lees meer...

Lyme leidt niet tot Alzheimer, ALS en neurodegeneratieve ziekten

Lyme staat in de belangstelling. Op FaceBook zijn veel groepen, waar IOCOB lid van is, en daar rouleren steeds berichten dat Lyme allerlei specifieke neurodegeneratieve ziektes zou kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld ALS. Dat brengt veel onrust met zich mee, en leidt af van de kernvragen rondom Lyme. Deze berichten kunnen nu ontzenuwd worden door middel […]

Lees meer...

Ozontherapie bij Lyme: een gedachtenwisseling

Ozontherapie bij Lyme? verwarring alom Omtrent wat Lyme is en hoe Lyme te behandelen is veel te doen. In toenemende mate vinden we visies rond dit thema die getuigen van nieuwe dimensies van denken, om het zo neutraal mogelijk uit te drukken. Die nieuwe dimensies worden gedragen door de narratieve geneeskunde, waarbij het patienten verhaal […]

Lees meer...

De Nationale Lyme Enquete

Elk jaar wordt de ziekte van Lyme bij zo’n 25.000 mensen vastgesteld. Minstens 10% daarvan houden langdurig klachten. Een tekenbeet merk je nauwelijks, maar hij kan grote gevolgen hebben! Wat ervaart de patient nu eigenlijk?

Om dat te beantwoorden de Nationale Lyme Enquete: Klik hier voor de enquĂȘte

Lees meer...

Lyme volgens de Gezondheidsraad: kluitjes in het riet deel 2

Lyme is sinds november 2015 weer veel in het nieuws, want langdurige behandelingen met antibiotica worden niet meer vergoed. Daar aan het eind van dit artikel meer over. Nu eerst iets over de ‘soorten Lymepatienten” volgens de Gezondheidsraad. Soorten patienten en wel of niet behandelen? Er wordt veel gewerkt aan Lyme. Blijkbaar ook door vlijtige […]

Lees meer...

Het Lyme-protocol: wat is dat en wat kan het?

Lyme-protocol: er zijn er velen van. Sommige bevatten zinvolle componenten, anderen zijn totaal kansloos. Hoe beoordeel je nu een Lyme-protocol?

Lees meer...

Polygonum cuspidatum, Japanse Duizendknoop tegen Lyme Borreliose

In het bekende Buhner’s protocol voor Lyme speelt de Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum) een belangrijke rol. Dit is het belangrijkste middel van het Buhner protocol. De Janpanse Duidendknoop is in Nederland vrij bekend, omdat het een enorm invasieve plant is, die vrijwel niet uit te roeien is. Iedereen doet erg zijn best deze plant te […]

Lees meer...

Lyme tijdens zwangerschap en overdracht infectie naar kind door moedermelk

Lyme is tijdens zwangerschap zeer zeer zelden overdraagbaar, maar niet via moedermelk.

Lees meer...

Chronische Lyme door auto-immuun ontsporing: eigen afweer doet het te goed!

RIVM: Chronische Lymesymptomen door ontsporing eigen afweer Een deel van de Lyme patienten blijft klachten hebben, ook na een antibiotica kuur. Het valt dan niet meer te achterhalen of de oorzaal nu ligt bij een niet adequate antibiotische behandeling of bij een overmatige immuunresponse van het lichaam na de infectie. Nu blijkt uit veel onderzoek […]

Lees meer...