Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Kanker

Kanker

Kanker is een complexe aandoening, en de patient moet zich realiseren, dat er veel kaf onder het koren zit. Helaas zijn er een ruim aantal onbetrouwbare sites op het internet, en je kan er vanuit gaan dat als genezing beloofd wordt, dat je heel kritisch moet gaan worden!

Iyengar-yoga en herstel van borstkanker

Iyengar-yoga kan vrouwen helpen beter te herstellen tijdens of na een behandeling bij borstkanker volgens een recent (2010) onderzoek van de University of Alberta. 

Lees meer...

Richtlijnen bij kanker voor complementaire behandelwijzen

Kanker is een ernstige ziekte waarbij ook de gebruikelijke behandelingen chirurgie, chemo- en radiotherapie aanzienlijke bijwerkingen kunnen veroorzaken. Een aantal complementaire therapieen kan deze bijwerkingen verminderen. De “Society for Integrative Oncology” heeft zich het doel gesteld om complementaire therapieen te evalueren en te stimuleren wanneer er een duidelijke meerwaarde aanwezig is. Integratieve oncologie richt zich op de mentale, emotionele en spirituele behoeften van de patient, waarbij wetenschappelijk onderbouwde complementaire therapieen ingezet kunnen worden. Deze organisatie heeft richtlijnen opgesteld en doet aanbevelingen over complementaire therapieen voor kankerpatienten. De richtlijnen worden in twee delen gepubliceerd.

Lees meer...

Kankerpatienten vaak voor de gek gehouden door media

Eindelijk besteedt een serieus tijdschrift er aandacht aan. Dat patienten met kanker vaak voor de gek gehouden worden door de berichtgeving in de media. Die berichtgeving is namelijk veelal juichend over nieuwe therapievormen. De focus ligt helemaal op het fantastische succes van de nieuwe middelen of methoden. Maar de problemen, de bijwerkingen en de beperkingen van de effectiviteit worden sterk onderbelicht! Om tot die conclusie te komen lazen de auteurs honderden rapportages van studies zoals die in de Amerikaanse media verschenen, de kranten en de tijdschriften.  Ze keken naar artikelen in een aantal respectabele tijdschriften: Newsweek, Parade, People, Redbook, Time, Chicago Sun-Times, Chicago Tribune, Daily Herald-Chicago, New York Daily News, New York Post, New York Times, Philadelphia Daily News, en de Philadelphia Inquirer.

Lees meer...

Kruidenpreparaat voor prostaatkanker

Kwaadaardige prostaatkanker is een ernstige ziekte. Wanneer een soort voorlopercellen van prostaatkanker (HGPIN: hooggradig prostaat intra-epitheliale neoplasie) in een prostaatbiopsie wordt gevonden, dan is de kans op prostaatkanker vergroot. Ongeveer 30% tot 60% van de mannen met HGPIN zullen binnen 5 jaar prostaatkanker ontwikkelen. Een van hypotheses aangaande het ontstaan van HGPIN en uiteindelijk prostaatkanker is chronische ontsteking van de prostaat. Ontstekingsremmers zoals NSAID’s, en COX-2 remmers en bepaalde kruiden bleken in laboratorium- en dierstudies een positief effect te hebben op HGPIN en prostaatkankercellen. Echter, humaan onderzoek is nodig om de waarde van deze stoffen te bepalen bij mannen met HGPIN en prostaatkanker.

Lees meer...

Paddestoel als ondersteuning bij kanker?

De dunne boompaddestoel met zijn verschillende kleuren, Trametes Versicolor (Tv), is de meest onderzochte medicinale paddestoel bij kanker van de 270 soorten die immunotherapeutische eigenschappen bezitten. Tv is één van de 6 paddestoelen waarmee studies zijn gedaan naar humane kanker. Trametes betekent degene die dun is en versicolor betekent verschillende kleuren. Eén van de actieve bestanddelen, de polysaccharide Krestin (PSK), wordt uit deze paddestoel met water onttrokken. In Azië wordt de TV al honderden jaren gebruikt als medicijn. Klinische studies naar PSK als een aanvulling op de standaard-kankertherapie, zijn vooral gedaan in Japan en China, met positief resultaat.

Lees meer...

Soja eiwit goed bij borstkanker

This study suggests that moderate soy food intake is safe and potentially beneficial for women with breast cancer. Zo eindigde een groot artikel in de JAMA van 9 december 2009. Het ging om een groot cohort onderzoek onder meer dan 5000 Chinese vrouwen die soja-eiwitten tot zich nemen. Na ongeveer 4 jaar bleek de sterfte aan borstkanker bij de vrouwen die soja gebruikten duidelijk lager te zijn. We moeten ons wel realiseren dat het om Chinese vrouwen gaat, en in hoeverre dit te generaliseren is, is natuurlijk nog onduidelijk. Maar toch.

Lees meer...

Iriscopie zinloos bij kanker

Iriscopie is een zinloze vorm van diagnostiek. Dat toonde de Nederlandse epidemioloog Paul Knipschild in de vorige eeuw al aan. Toch blijven natuurgeneeskundigen in hun opleiding deze nutteloze diagnose leren. Om duidelijk te maken wat de waarde van iriscopie is om kanker in de darm aan te tonen deed een aantal artsen uit verschillende klinieken in Keulen een mooie studie. Bij 29 patienten met en zonder kanker van de dikke darm werden mooie irisfoto’s gemaakt. Toen werden de foto’s voorgelegd aan bekwame irisdiagnostici. In ongeveer 50% van de gevallen konden de irisdiagnostici de juiste diagnose stellen. Dat had dus ook gekund met koffie-drab diagnostiek, alsmede met de ingewanden methode uit de Zuid-Amerikaanse landen. Kortom, geen enkele mogelijkheid dus om via de iris te bepalen of iemand kanker in de darmen heeft of niet…

Lees meer...

Reishi potentieel bij kanker

Wetenschappelijke studies naar de toepassing van de paddenstoel reishi bij verschillende vormen van kanker liegen er niet om. Maar wat betekent dit nu voor de patiënt? Welke weg moet er nog bewandeld worden voordat reishi verkrijgbaar is en veilig in gebruik?

Lees meer...

IOCOB Pluis/niet-Pluis test voor Kanker

Er is nu een betrouwbaarheidstest voor internetsites die kankerbehandelingen aanbevelen. De Pluis Niet-Pluis test. Ontwikkeld op basis van de keuzewijzer van IOCOB. IOCOB heeft een algemene keuzewijzer voor patienten ontwikkeld om door het woud van de alternatieve en complementaire behandelingen die therapeut en die therapie te vinden, die zinvol kan zijn. Deze keuzewijzer bestaat uit 5 kernvragen en 10 aanvullende vragen.
Velen vroegen ons de laatste tijd of we op basis van die keuzewijzer niet een simpele screening konden ontwikkelen om de betrouwbaarheid van websites over kanker mee te analyseren. Welke website is pluis en welke is niet pluis. IOCOB ontwikkelde een simpele vragenlijst op basis van alle informatie die IOCOB de laatste jaren op dit gebied verzamelde. Een JA als antwoord betekent STOP. Onbetrouwbare Site! Simpel met 3 kernvragen en 5 aanvullende vragen.
Lees meer...

Kanker behandelen met een trilding: de Multi Wave Oscillator

Patienten met kanker zijn kwetsbaar, voelen zich bedreigd en zoeken naar hulp. Ook in het internet. Daar vinden we een rijke schakering van behandelingen die aanbevolen worden om kanker mee te behandelen. We bespreken een voorbeeld. De Multi Wave Oscillator (MWO). Wat voor dit trilapparaat geldt, geldt ook voor alle zappers en andere bioresonantie apparatuur. Veel beloven, veel verhalen van genezen patienten en veel moeilijk te volgen terminologie. Maar nooit een fatsoenlijk onderzoek waaruit de werkzaamheid en veiligheid gebleken zijn. Kortom, de Haarlemmerolie van de 21ste eeuw. Want naast het behandelen van kanker kan je ermee vrijwel alle aandoeningen behandelen. Dat alleen al is een teken dat we te maken hebben met patienten op het foute been zetten. Hier het voorbeeld.

Lees meer...