Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Kanker

Kanker

Kanker is een complexe aandoening, en de patient moet zich realiseren, dat er veel kaf onder het koren zit. Helaas zijn er een ruim aantal onbetrouwbare sites op het internet, en je kan er vanuit gaan dat als genezing beloofd wordt, dat je heel kritisch moet gaan worden!

Acupunctuur na chemotherapie

Acupunctuur kan beter helpen dan acupressuur en placebo acupunctuur bij de behandeling van vermoeidheid na chemotherapie bij kanker.

Lees meer...

Tullio Simoncini: is kanker een schimmel?

Simoncini IOCOB EnglishTullio Simoncini: een arts, oncoloog, filosoof, chirurg? Daarover kan je in het internet geen duidelijkheid krijgen. Wel duidelijkheid over zijn theorie: dat kanker een schimmel infectie is met de befaamde Candida Albicans schimmel. Wie is deze man?

Lees meer...

Zenuwschade door cytostatica behandelen met ALCAR

ALCAR, acetyl-L-carnitine is een voedselsupplement dat ook ingezet kan worden bij de behandeling van zenuwschade ontstaan na chemotherapie. Er is vrij veel bewijs, zowel dierexperimenteel als humaan, dat dit supplement zinvol kan zijn bij patienten die last hebben van de bijwerkingen van bepaalde anti-kanker middelen.

Lees meer...

ALCAR bij Vermoeidheid bij kanker

Vermoeidheid bij chronische aandoeningen, zoals kanker en MS komt veel voor. Bij kanker soms samenhangend met cytostatica of bestraling. Acetyl-L-carnitine (ALCAR) is een boeiend voedingssupplement dat veel onderzocht is, vooral m.b.t. het bestrijden van vermoeidheid. Er is bewijs dat ALCAR kan helpen bij vermoeidheid.

Lees meer...

Kanker en CAM: overzicht 2007

support_cancer.gif.jpegIn het tijdschrift Supportive Care in Cancer is het augustus 2007 nummer (Volume 15, Number 8 / August, 2007) geheel gewijd aan complementaire behandelingen van kanker, hun waarde en beperkingen. Enkele van die artikelen zijn het waard om te noemen.

Lees meer...

Natriumbicarbonaat bij kanker

Natriumbicarbonaat bij kanker is een uitvinding van een Italiaanse arts, die soms deze therapie ook in Nederland geeft. IOCOB heeft alle vakliteratuur nagezocht, maar nergens konden we iets vinden over de werkzaamheid en de veiligheid van deze methode.

Lees meer...

Hoe vinden kanker patienten informatie

In een recente studie werd gekeken hoe kanker patienten informatie zochten over complementaire en alternatieve vormen van behandelen. Wat duidelijk bleek, was dat de patienten geen bruikbare informatie kregen van hun behandelende artsen en dus gingen shoppen. Of men werd een zogenaamde pro-aktieve zoeker, een ‘pro-active seeker’ of een passieve ontvanger, een  ‘passive recipient’ van relevante informatie.

Lees meer...

Iscador, maretakpreparaat tegen kanker

maretak in detailOndersteunende behandelingsvormen bij kanker krijgen de laatste jaren meer aandacht dan voorheen, omdat met de reguliere oncologische interventies helaas nog steeds zelden volledige genezing kan worden bereikt. Naast de “cure” wordt dan ook naar “care” gekeken, omdat steeds meer kankerpatiënten realistisch voor kwaliteit van hun resterende leven kiezen. In het Medisch centrum Berg en Bosch te Bilthoven bestaat al langere tijd ruime ervaring in het behandelen van patiënten met kanker met maretakpreparaten (Latijn: Viscum Album, of Mistletoe in het Engels). Deze behandeling wordt gegeven door een internist die ruime ervaring met behandeling van kanker met maretakpreparaten.

Lees meer...

Vitamine D en calcium verlaagt kankerrisico bij vrouwen

Een grote studie, die 4 jaar liep, toonde aan dat vitamine D met calcium het kankerrisico bij vrouwen significant verlaagde. Beide supplementen waren werkzaam, afzonderlijk en tezamen. Tezamen werd de kans op kanker nog verder verlaagd.

Lees meer...

klinische studies van complementaire behandelvormen bij kanker

De complementaire behandelvormen bij kanker worden momenteel zeer uitgebreid op hun waarde getoetst. Het is boeiend te zien hoeveel onderwerpen momenteel onderzocht worden, van Yoga tot mindfulness en groene thee. Wel is het duidelijk dat er geen alternatieven zijn die kanker genezen, of beter gezegd waarvan bewezen is dat kanker geneest. Want op internet kunnen veel sites gevonden worden, die de claim van genezing suggereren of uitdragen. Pas daarmee op, of vraag IOCOB om advies.

Lees meer...