Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose

Multiple sclerose

msMultipele sclerose is een chronisch neurologische ziekte, waarbij de omhulling van de zenuwvezels door een vetlaagje, het myeline, langzaam uiteenvalt door een chronische aanval op deze omhulling door het eigen lichaam. Daarom wordt Multipele Sclerose een auto-immuunziekte genoemd.

In de afbeelding is te zien dat bij Multipele Sclerose (MS) de geleiding van de zenuwen gestoord is, omdat de beschermlaag rond de zenuw aangetast is.

De veelvoorkomende klachten die MS patienten hebben zijn: krachtsverlies, spasmen (spiertrekkingen), gevoelsstoornissen zoals tintelingen, branderig gevoel, doofheid, minder zien, blaasproblemen en moeilijke ontlasting, vaak moe.

Er bestaan verschillende vormen van Multiple sclerose. Een vorm die aanvalsgewijs voorkomt wordt relaps remitting genoemd. De aanvallen (shubs) worden gekenmerkt door plotseling een verslechtering van de lichamelijke toestand. Vaak kunnen MS patienten dan niet goed bepaalde spieren meer gebruiken of is het gevoel veranderd. De klachten verminderen dan in de opvolgende dagen tot maanden.

De primair progressieve vorm kenmerkt  zich door het geleidelijk en langzaam verslechteren van de lichamelijke functies. Er wordt van secundaire progessief gesproken wanneer de relaps-remitting MS vorm over is gegaan in de progressieve vorm. 

De aandoening is niet te genezen, wel zijn er methoden om de klachten te verminderen en medicijnen om de ziekte wat af te remmen. De interferonen, copaxone, prednison en metotrexaat worden wel ingezet. De uiteindelijke oplossing ligt helaas nog in het verschiet en zal de komende 5-10 jaar de patienten niet verblijden, helaas. Er zijn vele uiteenlopende complementaire en alternatieve behandelvormen, die we in deze sectie bespreken.

Nieuwe resultaten pijnbehandeling bij MS

ms_pijn_een PEA-houdend product_-_versie_2.jpg

In Italie werden de resultaten gepresenteerd van de pijnstillende effecten van de natuurlijke pijnstiller een PEA-houdend product bij 20 patienten met veel pijn door de MS. Pijn bij MS is een bekend probleem, en helaas zijn er weinig goede pijnstillers beschikbaar. De middelen die er zijn hebben erg veel bijwerkingen. Daarom zijn deze gegevens erg belangrijk, met name omdat een PEA-houdend product niet alleen pijn verminderde, maar ook goed verdragen werd en samen met andere middelen zonder enig probleem gegeven kan worden.

MS pijnen zijn behoorlijk vervelend en veel MS patienten hebben last van deze chronische pijnen, van pijnlijke spasmen in de spieren en spastische pijnlijke benen. Sommigen roken daarvoor Cannabis of drinken Cannabisthee. Daar word je alleen ook high van en autorijden is dan problematisch. Nu is er een stof, die ook de pijn vermindert en de spasmen via het werkingsmechanisme dat ook door Cannabis wordt gebruikt, alleen met het enorme voordeel dat er geen high ontstaat, noch sufheid.

palmitoylethanolamide, is inmiddels door bijna een miljoen patienten gebruikt, zonder noemenswaardige bijwerkingen. Hier de resultaten van 20 patienten met pijnen bij MS die gedurende 2 maanden behandeld werden door Italiaanse neurologen met het natuurlijke preparaat dat zonder recept in Nederland verkrijgbaar is. Licht wel altijd je behandelend arts in, en verwijs hem/haar naar de wetenschappelijke informatie onder deze link.

Lees meer...

MS: multiple sclerose patienten en ervaringen met PEA

In het blad van de MS vereniging, Mensen, stond in nummer 2 van 2011 een lang artikel over de waarde van het natuurlijke supplement met de moeilijke naam palmitoylethanolamide (PEA)  bij MS, bij chronische pijn en spasmen. Dat artikel heeft veel aandacht getrokken. Ook in MenSen nummer 3 een colofon erover en nu in Mensen 4 van dit jaar (augustus 2011) wederom aandacht voor een PEA-houdend product bij MS. Genoeg aandacht om hier enkele ervaringen van MS-patienten met een PEA-houdend product weer te geven. 

PEA is een stof die in ons eigen lichaam gemaakt wordt, en die een ontstekingsremmende en een pijnstillend effect heeft. Het supplement is inmiddels wereldwijd door bijna een miljoen mensen gebruikt, en in Nederland sinds 2010 ongeveer door duizend. Op Youtube zijn veel filmpjes te vinden van patienten met ernstige, onbehandelbare chronische pijnen die hun ervaringen met een PEA-houdend product bekend maken.

Hier een weergave van de ervaringen van MS-patienten met PEA. De citaten zijn van Fora waar informatie wordt verzameld over de werkzaamheid van een PEA-houdend product. Ook stuurden patienten ons hun ervaringen per email.

Informatie voor artsen onder deze link. 

PEA is verkrijgbaar onder de handelsnaam PeaPure en een PEA-houdend product. 

Lees meer...

CCSVI: Valse Hoop MS patienten

Geen greintje bewijs voor behandeling van dr. ZamboniEen verkeerde bloedstroom in de halsader zou verantwoordelijk zijn voor MS-klachten. Het betreft een normaal fysiologisch verschijnsel en de relatie met MS-klachten is nooit aangetoond. Zo begint in Medisch Contact een uiterst helder artikel door  professor Jim Reekers, interventieradioloog in het AMC Amsterdam. Chronic cerebro-spinal venous insufficiency (CCSVI) en de daarbij bijbehorende specifieke diagnostische tests, de venous hemodynamic insufficiency severity score (VHISS) is bogus. Onzin, Totaal onbewezen en ook moeilijk voostelbaar. En een voortijdige marketingtruc:  Als nieuwste pr-actie noemt Zamboni zijn therapie tegenwoordig de Liberation Therapy. Samenvattend een perfect uitgevoerde marketingstrategie om een nieuw product c.q. een nieuwe behandeling in de markt te zetten.

Lees meer...

MS spasmen en pijn behandeld met de lichaamseigen stof palmitoylethanolamide

ms_pijn_een PEA-houdend product_.jpg

Palmitoylethanolamide is een nieuw veelbelovend middel tegen pijn en tegen ontstekingen. Als supplement is het zonder recept verkrijgbaar. In de meest zuiverte vorm is het verkrijgbaar als PeaPure. 

Patienten met MS pijnen en spasmen kunnen door dit middel verlichting ervaren. In Italie werken vele neurologen met het middel, en zowel patienten als neurologen zijn er enthousiast over. Op een recent congres werden bijvoorbeeld de resultaten van 20 patienten gemeld, waarvan een groot deel een dudeilijke pijnverlichting ervaarde, zoals in de tabel te zien is. Hoe hoger de staaf, hoe hoger de pijn. Je ziet ook dat er van de 20 patienten er enkele geen baat hadden.

Pijnen en spasmen vergallen het leven van behoorlijk wat mensen met MS. Spasmen bij MS vormen een groot probleem, en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, werken niet altijd even goed, of hebben vervelende bijwerkingen. De spasmen kunnen dan ook nog eens behoorlijk pijnlijk zijn, en de spasticiteit is verder storend bij het bewegen. Ook komen bij MS-patiënten regelmatig neuropathische pijnen voor, brandende pijnen in benen of delen van het lichaam, die niet altijd goed behandelbaar zijn met neuropathische pijnstillers zoals gabapentine en pregabaline (Lyrica®).

Lees meer...

Professor Vermeulen: medicijnen tegen MS doen verdomd weinig..

Rien Vermeulen, hoogleraar neurologie aan het AMC, is duidelijk over de medicijnen die bij MS ingezet worden. Deze medicijnen doen: ‘verdomd weing’, aldus een interview met de hooggeleerde in het tijdschrift MenSen, december 2009. Bekende middelen tegen MS zoals Copaxone, Avonex, Betaseron en Rebif daar zegt Vermeulen over dat er op de lange termijn zo weinig over bekend is, en dat hij alle begrip heeft voor patienten die afzien van die middelen. Hij zegt: over het effect van die middelen op de lange termijn (langer dan 2 jaar) weten we niets…De helft van zijn eigen patienten ziet dan ook van behandeling met die middelen af. Ook omdat het nogal een gedoe is met de injecties ervan.

Lees meer...

Lage doses naltrexone (LDN) bij MS

ldn.jpgLDN bij MS. Is dat zinvol? Zo luidde de vraag die we kregen. LDN. Een nieuwe afko? Ja, een Amerikaanse, voor Lage Dosis Naltrexone. Er is zelfs al een boek geschreven over ‘de belofte van LDN‘. Naltrexone is een opiaat-achtige stof die in doseringen van 50-100 mg ingezet wordt bij de behandeling van alcohol- en opiaatverslavingen. Lage doses Naltrexone (LDN) zijn in opkomst bij MS-patienten. Het gaat om doseringen die meer dan 10 maal lager zijn, rond de 3 mg per dag. Het gebruik wordt vooral gesteund door een neuroloog uit de VS (Dr Bihari) en door een Engelse gepensioneerde arts. Het zou goede effecten hebben op het immuunsysteem bij MS. Het zou schubs verminderen en de patienten zouden zich beter voelen. Er zijn echter geen grote studies gedaan naar de veiligheid en de effectiviteit van LDN bij MS. Wel enkele kleine, en er zijn een aantal andere auto-immuunziekten zoals de ziekte van Crohn, waar LDN onderzocht is, en de eerste resultaten daarvan zijn boeiend.

Lees meer...

Qigong, tai chi en MS

qigongg.jpgZachte en voedende bewegingen kunnen bij MS ondersteunend zijn. Er zijn veel patienten met MS die Qigong en Tai Chi beoefenen. Qigong is een Chinese bewegingsleer waarvan de oorsprong in het verre verleden ligt. Ten tijde van de bloei van de Veda’s in India (ongeveer 4000 jaar voor Christus) was er ook in China een krachtige meditatieve cultuur die voornamelijk gebaseerd was op zoals de Chinezen dat uitdrukten energetische aspecten. Qigong en Tai Chi* hebben een intense uitwisseling van technieken gehad gedurende vele honderden jaren. Qigong omvat meerdere technieken, waar het om het gewaarworden van de Qi* gaat, in het ‘hier en nu’. De ademhaling staat daarbij centraal.

Qigong is daarom ook een vorm van meditatie. De resultaten zijn voor veel patienten verrassend. En ook wetenschappelijk zien we documentatie van de zinvolheid ervan. Qigong kan bijvoorbeeld het cardiovasculair stelsel (bloeddruk en hartfrequentie) harmoniseren  en door qigong kunnen depressieve gevoelens verminderen. In China wordt al lang door artsen gewerkt met Qigong. De effecten zijn dermate interessant, dat in Amerika en ook in China steeds meer experimenteel onderzoek wordt gedaan naar de therapeutische mogelijkheden van Qigong.

Lees meer...

MS dieet: een optie?

Er zijn enorm veel ‘niet mogens’ te vinden op het internet, gebaseerd op allerlei soorten dieeten. Dieeten die de progressie van MS zouden vertragen of de neurologische symptomen zouden verminderen. Dieeten die soms bijzonder logisch klinken. Het is zeker voor een niet arts bijzonder lastig om in die dieet-jungle the good, the bad en the ugly te kunnen onderscheiden. En naast de dieeten zijn er nog handen vol supplementen. Ook voor veel van die supplementen klinken de redenen waarom ze in te nemen vaak vrij logisch.

Helaas is er een groot probleem. MS is een onvoorspelbare ziekte en onderzoek of een dieet of supplement een waardevolle bijdrage levert is uitermate dun gezaaid. Nu geldt dat niet alleen voor niet-regulier onderzoek. Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) van juni 2008 opende bijvoorbeeld met een artikel over de reguliere behandeling van multipele sclerose, met de zin: Ofschoon er veel onderzoek is verricht naar de medicamenteuze behandeling van MS, is veel onderzoek als klinisch niet relevant te beschouwen en is er vrijwel geen goed opgezet langetermijnonderzoek…. 

Nou ja, eerst wat aandacht voor de mythe van voedselovergevoeligheid en het meten ervan met bioresonantie, dan over supplementen en dan voor dieeten. 

Lees meer...

Vitamine D bij MS

sun-7.gifVitamine D zit in de lift. Eindelijk daagt meer inzicht. Er is in de laatste jaren een groot aantal gegevens boven tafel gekomen, waaruit blijkt dat vitamine D vermoedelijk de sterfte door hart- en vaatziekten kan verminderen, de kans op kanker wordt kleiner, de kans op botbreuken minder en er zijn ook aanwijzingen dat vitamine D bij MS een ondersteunende rol kan spelen. Aangezien we in de donkere dagen van het jaar, en zittend achter onze computer, vrijwel allemaal te weinig vitamine D in ons bloed hebben, lijkt suppletie met een zinvolle hoeveelheid vitamine D voor MS-patienten geen betekenisloos advies.

Lees meer...

Immuun eiwitten in bloed zinloos bij MS

Er zijn een aantal patienten op het web met MS die menen dat ze genezen zijn door een dieeet te volgen naar aanleiding van een zogenaamde IgG test in het bloed. Er zijn namelijk in toenemende mate aanbieders op de markt die IgG in het bloed bepalen om voedingsallergie in het algemeen te diagnosticeren. Dat klinkt een leek heel zinvol in de oren. Als je in het bloed antistoffen tegen bepaald voedsel vindt, zal je er overgevoelig voor zijn. Als je dan dat voedsel niet meer eet, zal de allergie afnemen, en de MS verschijnselen ook. En er worden enorm veel verschillende symptomen op conto van een voedselallergie geschoven, van buikklachten, schizofrenie tot en met MS. IgG bepalingen in het bloed zijn echter zinloos. Hier de bevindingen uit 2008 van een internationale groep allergologen die zich bezig houden met dit onderwerp:

Lees meer...