Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose

Multiple sclerose

msMultipele sclerose is een chronisch neurologische ziekte, waarbij de omhulling van de zenuwvezels door een vetlaagje, het myeline, langzaam uiteenvalt door een chronische aanval op deze omhulling door het eigen lichaam. Daarom wordt Multipele Sclerose een auto-immuunziekte genoemd.

In de afbeelding is te zien dat bij Multipele Sclerose (MS) de geleiding van de zenuwen gestoord is, omdat de beschermlaag rond de zenuw aangetast is.

De veelvoorkomende klachten die MS patienten hebben zijn: krachtsverlies, spasmen (spiertrekkingen), gevoelsstoornissen zoals tintelingen, branderig gevoel, doofheid, minder zien, blaasproblemen en moeilijke ontlasting, vaak moe.

Er bestaan verschillende vormen van Multiple sclerose. Een vorm die aanvalsgewijs voorkomt wordt relaps remitting genoemd. De aanvallen (shubs) worden gekenmerkt door plotseling een verslechtering van de lichamelijke toestand. Vaak kunnen MS patienten dan niet goed bepaalde spieren meer gebruiken of is het gevoel veranderd. De klachten verminderen dan in de opvolgende dagen tot maanden.

De primair progressieve vorm kenmerkt  zich door het geleidelijk en langzaam verslechteren van de lichamelijke functies. Er wordt van secundaire progessief gesproken wanneer de relaps-remitting MS vorm over is gegaan in de progressieve vorm. 

De aandoening is niet te genezen, wel zijn er methoden om de klachten te verminderen en medicijnen om de ziekte wat af te remmen. De interferonen, copaxone, prednison en metotrexaat worden wel ingezet. De uiteindelijke oplossing ligt helaas nog in het verschiet en zal de komende 5-10 jaar de patienten niet verblijden, helaas. Er zijn vele uiteenlopende complementaire en alternatieve behandelvormen, die we in deze sectie bespreken.

MS en alternatieve geneeskunde

In een recent boek over de waarde van complementaire geneeskunde bij de behandeling van MS wordt gesteld dat acupunctuur een prominente plaats inneemt, relatief goedkoop is en vermoedelijk bij vele patiënten de kwaliteit van leven kan verbeteren. Natuurlijk zijn er ook andere therapieen mogelijk.

Lees meer...