Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Algemeen

Algemeen

Hier kunt u algemene informatie vinden over suikerziekte, hoe suikerziekte ontstaat en wat voor reguliere behandelingen er zijn. Ook het laatste nieuws over diabetes zal hier presenteerd worden.

Polyneuropathie

glia_and_neuron.gif

Polyneuropathie: tekst gedeeltelijke overgenomen van www.neuropathie.nu

Er zijn in Nederland vermoedelijk 400.000 patienten die last hebben van een polyneuropathie. Wat is dat? Een neuropathie is een aandoening waarbij de lange zenuwen naar de benen, de voeten en de armen en handen minder goed functioneren. Vrijwel altijd begint deze stoornis van het functioneren in de voeten. Je merkt dan allereerst op dat het gevoel in de voeten minder wordt, bijvoorbeeld alsof je op zand loopt, of alsof je op wolken loopt. Het gevoel van een sok die je aanhebt, of een handschoen. Alsof je niet meer goed de omgeving kan aftasten. Deze gevoelsstoornis is vrijwel altijd symmetrisch, dat wil zeggen zowel links als rechts voel je veranderingen van wat je gewend bent. En langzaamaan kruipt de aandoening naar boven, eerst alleen voet, en dan onderbeen tot aan de knie. De handen volgen meestal wat later. Maar niet alleen het gevoel kan gestoord zijn, ook kan de spierkracht verminderd zijn.

Naast gevoelsstoornissen kunnen ook pijnen lastig zijn. Die pijnen kunnen brandend zijn, of anderszins gemeen, alsof je op prikkeldraad loopt, of over brandnetels. Dat allemaal hebben we onze patienten horen vertellen. Als een enkele zenuw aangedaan is, spreekt men van een mononeuropathie (mono = één), als er meerdere zenuwen getroffen zijn, dan is de term polyneuropathie.  

Lees meer...

Te intensieve therapie bij DM niet goed

Iedereen dacht, als we de suiker maar streng regelen, zal dat beter voor de patient zijn. Nu, in een grote studie met ruim 10.000 patienten bleek dat wat we denken, niet altijd juist is. Strenge bloedsuiker regulatie, waarbij de HbA1c net iets boven de 6 was duidelijk veel minder goed voor je dan een suiker regulatie met als resultaat HbA1c iets boven de 7. Er vielen in die strenge groep meer doden! We citeren de onderzoekers, die dit bijzondere resultaat bekend maakten op 6 juni 2008 in het Amerikaanse tijdschrift New England Journal of Medicine:

Lees meer...

Antidiabetes middelen doen het tegenovergestelde

Er zijn enkele relatief nieuwe middelen tegen diabetes op de markt gekomen. Ze verlagen het bloedsuiker wel, maar de kans op complicaties wordt verhoogd door die middelen. We citeren het geneesmiddelenbulletin hierover:

Lees meer...

Uitleg suikerziekte en getallen

dm-1.jpgDiabetes Mellitus wordt in de volksmond suikerziekte genoemd. Omdat er bij suikerziekte glucose in de urine wordt gevonden. De glucose (=suiker) in de urine smaakt zoet en wordt daarom suikerziekte (Diabetes Mellitus) genoemd. In het Latijn is Diabetes Mellitus zoete vloed. De term suikerziekte is bij deze patiëntengroep niet populair, omdat de mensen met diabetes niet als ziek bestempeld willen worden en zich vaak ook niet ziek voelen. Diabetes Mellitus is een chronische ziekte waarbij de bloed glucose spiegel verhoogd is.

Lees meer...

Diabetes Reguliere behandeling

Kussmaull beschreef als eerste de kenmerkende ademhaling bij ernstig zieke DM patienten

Er kan door de reguliere geneeskunde veel aan suikerziekte gedaan worden, en het is zeer belangrijk om met reguliere geneeskunde eerst goed ingesteld te worden. Dus dat de bloedglucose concentratie “normaal” is, dus niet meer hyperglycemisch, te hoog. De behandelingen voor Diabetes Mellitus type I en II zijn verschillend. Dieetmaatregelen zijn voor beide types belangrijk om de suikerspiegel in het bloed te optimaliseren.

Lees meer...