Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Parkinson

Parkinson

De Ziekte Van Parkinson wordt in het algemeen behandeld met stoffen die dopamine in de hersenen beinvloeden, zoals l-dopa, madopar en dopamine agonisten. er zijn ook enkele complementaire behandelvormen die mogelijkerwijs kunnen helpen. Het ayurvedische kruid mucuna pruriens is daar een voorbeeld van. Maar we weten daar nog eigenlijk niet genoeg van om het aan te bevelen. In deze sectie zullen we complementaire vormen van behandelen gaan Bespreken. We Roepen Alle Parkinson Patienten Op Om In De Fora Van De Sectie Parkinson Aan Te Geven Wat Ze Denken Dat Zinvol Zou Kunnen Zijn Op Het gebied van alternatieve geneeskunden. Bij parkinson is natuurlijk duidelijk dat het nooit om alternatieven kan gaan, maar om aanvullingen.

We roesten toch! Antioxidant theorie gerevitaliseerd

De theorie dat ouder worden en het krijgen van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson  samenhangen met het roesten van de weefsels, of versterkte oxidatie, is een oeroude in de alternatieve geneeskunde. Reden dat veel natuurgeneeskundigen allerlei anti-oxidanten voorschrijven. Tot nu toe was er weinig steun voor bijvoorbeeld hoge doseringen vitamine C, een natuurlijke oxidant. Nu, in het decembernummer van de Archives of Neurology (2009), een revitalisatie van de oxidanten-hypothese bij de ziekte van Parkinson. 

Lees meer...

Verslaving door medisch handelen

clip_image001.jpgBij verslaving denken mensen al snel aan illegale drugs, zoals cocaïne of heroïne. Jaarlijks komen er wereldwijd duizenden verslaafde patiënten bij, niet door middelen van de straat, maar door die welke zijn voorgeschreven door medici. Het gaat hier om een relatief nieuw fenomeen: de iatrogene verslavingen.

Lees meer...

Cannabis lachtherapie bij Parkinson

lachen en blowen.jpegOp het internationale congres in Parijs, 2009, met de focus op de ziekte van Parkinson was ook een beetje aandacht voor alternatieven naast de pillen. Zoals bewegingstherapie en speltherapie. Het is in principe zo duidelijk: use it or loose is. Als je een ziekte hebt waarbij een stuk immobiliteit ontstaat, dan is het in optimale conditie brengen van het lijf zinvol. Dan heb je betere compensatie mechanismen, het humeur wordt beter, de sociale interacties nemen toe en de kwaliteit van leven ook. Maar over de rand van de hoed kijken is lastig. Tot nu toe gaat het lekker passief allemaal. Je ‘hebt’ de ziekte van Parkinson, je gaat naar de neuroloog en je krijgt daar pillen voor. Dom, dom, dom. We moeten verder gaan, activiteit opzoeken, met fysiotherapeuten oefenen, Salza gaan dansen (een echte activiteit in de Nederlandse Parkinson community door de Parkinsonpatient Hans Bogers sterk gepopulariseerd!). En verder durven gaan. Kijken wat de individuele patient helpt, zonder meteen allerlei gigantische farmaceutische studies te willen doen. Lachen en Cannabis gebruiken bijvoorbeeld. Lachtherapie. Cannabis. Ooit over nagedacht?

Lees meer...

Mucuna pruriens Patienten Forum

Dit is de inleiding van een belangrijk Forum over de waarde van het Ayurvedische kruid Mucuna pruriens voor de patient met de ziekte van Parkinon. Patienten met ervaring worden uitgenodigd onder aan dit artikel, op het Forum, hun ervaringen te delen met andere gebruikers. In maart was er in Bunnik een bijeenkomst over Mucuna pruriens, georganiseerd door de Landelijke vereniging voor Parkinsonpatienten. In samenspraak met die vereniging werkt de stichting IOCOB nu verder op het gebied van het verzamelen van ervaring over het gebruik van Mucuna pruriens.

Lees meer...

Vitamine D bij Parkinson

sun_creates_vitamine_d.gifVitamine D is veel belangrijker dan we denken. Uit modern onderzoek blijkt dat vitamine D sterfte door hart- en vaatziekten kan verminderen, de kans op kanker en de kans op botbreuken kan verminderen en er zijn ook aanwijzingen dat vitamine D bij de ziekte van Parkinson een ondersteunende rol kan spelen. Aangezien we weinig in de zon komen, te veel achter de computer zitten, lijkt suppletie met vitamine D voor Parkinson patienten geen betekenisloos advies.

Lees meer...

Resultaten uit de Mucuna pruriens studie

In 2004 publiceerde een aantal Duitse onderzoekers een artikel over de effecten van gemalen zaden van de fluweelboon, Mucuna pruriens, bij patienten met de ziekte van Parkinson. Omdat deze studie de eerste gecontroleerde en dubbelblinde studie was naar de effecten en de veiligheid van dit bijzondere Ayurvedische preparaat, gaan we hier dieper in op de inhoud en de resultaten van die studie. Met name, omdat er in toenemende mate patienten zijn met de ziekte van Parkinson, die de effecten van Mucuna pruriens zelf willen ervaren.

Lees meer...

Inwendig zingen bij Parkinson

De bekende neuroloog Oliver Sacks heeft een prachtig boek geschreven over muziek en de hersenen. In dit boek laat Sacks aan de hand van moderne neurofysiologisch onderzoek zien dat onze hersenen op een heel bijzondere wijze reageren op muziek. Ook geeft hij in dat boek aandacht aan de effecten van ritme en muziek op het bewegen van Parkinson patienten. Er zijn een aantal neurologen die vinden Sacks maar een hysterische dokter, die zich richt op bizarre fenomenen. Maar nu is er toch op 29 Augustus 2008 steun voor zijn visie dat delen van de hersenen bij de ziekte van Parkinson gestimuleerd kunnen worden door muziek. En wel, door inwendig te zingen! In een tijdschrift voor neurologen maar liefst. Door zingen beter bewegen. Het bewijs werd geleverd door een Japanse onderzoeksgroep. (Eur Neurol. 2008 Aug 29;60(5):237-243)

Lees meer...

Tunnelvisie binnen de geneeskunde: de ziekte van Parkinson

Bijna 50 jaar focus op het dopamine systeem heeft bijgedragen aan de beeldvorming over de ZvP als een aandoening met voornamelijk motorische stoornissen. Een goed voorbeeld van tunnelvisie. Maar tunnelvisie heeft meestal een prijskaartje.

Een mooie opening over het bestaan van tunnelvisie binnen de geneeskunde, uit de oratie van de neuroloog professor J.J. van Hilten. Zijn rede kreeg als titel mee: Stilstaan bij bewegen. Over de hardware en software problemen van het bewegen.

Lees meer...

Variant van Q10 werkt niet bij Parkinson

Een chemische variant van Q10 blijkt in een fase II studie niet werkzaam bij Parkinson patienten. De hoop was dat een verbeterde versie van Q10 een meetbaar effect zou hebben op het remmen van het verslechteren van de ziekte van Parkison. Dat bleek dus niet zo. Hier de samenvatting.

Lees meer...

Parkison en muziek therapie

Muziek kan een bijzondere rol spelen bij patienten met de ziekte van Parkison. We laten de neuroloog Oliver Sacks hier aan het woord. Hij heeft een leven lang onderzoek gedaan op welke wijzen je patienten met de ziekte van Parkinson kan helpen:

Lees meer...