Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Dystrofie

Dystrofie

Sudeckse dystrofie  kan ontstaan na een lichte kneuzing van hand of voet, maar meestal na een botbreuk. Het wordt ook wel algo(neuro)dystrofie genoemd en de aandoening tast meestal de handen, de schouders of de voeten aan; maar ook andere gewrichten kunnen aangedaan zijn. De oorzaak is nog onbekend.

Tien procent van de vastgestelde algodystrofieën evolueren naar een chronische vorm. Het is een erg lastig ziektebeeld, gepaard met veel en chronische pijn. Tegenwoordig heeft deze aandoening een nieuwe naam gekregen, CRPS type 1, oftewel Complex Regionaal Pijnsyndroom, type I. De Duitse chirurg Paul Sudeck beschreef in 1900 als eerste dit ziektebeeld.

Volgens de Nederlandse Vereniging van posttraumatische dystrofie patienten krijgen jaarlijks 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat de aandoening spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische PD-patiënten in Nederland.

De diagnose posttraumatische dystrofie (CRPS-I) is zuiver op basis van het verhaal van de patient en de symptomen zwelling, verkleuring, temperatuurverschil ten opzichte van het andere ledemaat, pijn en functiebeperking en toename van de symptomen na belasting.

Een eenduidig bewezen afdoende behandeling is helaas afwezig.  

 

Methode Macedonië bij Sudeck

In Macedonië woont mevrouw Shinka, die de zogenoemde Macedonië therapie geeft bij patienten met Sudeck. Ze zoekt in het aangedane ledemaat de pijnlijke knelpunten en mobiliseert het ledemaat daar, terwijl ze daarbij door alle pijngrenzen heengaat. Ze "knakt" als het ware het probleem eruit, wat dus zeer pijnlijk is. Er zijn meerdere gevallen in Nederland bekend waar een bezoek aan mevrouw Shinka genoeg was om de dsystrofie te genezen. In 2002 ging een medische delegatie naar Macedonië om haar behandeling te onderzoeken. In Medisch Contact van 12 maart 2004 werd daarvan melding gedaan.

Lees meer...

Posttraumatische dystrofie en alternatieve geneeskunde

In het algemeen gaat men er van uit dat een van de oorzaken overactiviteit van het sympatische zenuwstelsel is, en de zogenaamde sympatectomie (blokkeren van een bepaalde zenuw) is dan ook een veelvoorkomende strategie. In Wenen voegt met ook acupunctuur toe.

Lees meer...

Posttraumatische Dystrofie, Sudeck of CRPS

Eerst een oproep aan alle patienten met deze uiterst vervelende pijn: klik op deze link en laat je stem horen, zodat we de behandeling van posttraumatische dystrofie kunnen verbeteren! 

Gelukkig is er nu een behandelprotocol dat vrijwel geen bijwerkingen heeft, geen sufheid of dufheid met goede resultaten.  Er zijn inmiddels ook speciale pijnstillende creme’s  ontwikkeld, zoals de ketamine  en de baclofen creme . Deze creme’s hebben als voordeel dat er vrijwel geen bijwerkingen zijn, en toch bij een aantal patienten goede pijnstilling.

Sudeckse dystrofie , posttraumatische dystrofie, reflex dystrofie, algodystrofie, reflex sympatische dystrofie of chronisch regionaal pijnsyndroom type I (CRPS1) zijn alle termen voor een nog steeds moeilijk te begrijpen pijnsyndroom, meestal van de hand en/of arm. Moeilijk te behandelen, sommigen hebben baat bij complementaire behandelwijzen, zoals bepaalde pijnstillende en ontstekingsremmende supplementen, acupunctuur en neuroacupunctuur.

Sudeck kan alle mensen treffen, al volgend op een licht trauma kan het onstaan.De eerste beschrijving van Posttraumatische Dystrofie is al oud en stamt rond 1870, toen de bekende chirurg Dr. S.W. Mitchell, die in het tijdschrift Gunshot Wounds and Other Injuries of Nerves, de brandende pijn beschreef die chronisch na een trauma aanhield. Causalgie heet dat en het is hertzelfde als CRPS type II. Deze pijnen nam hij waar bij soldaten die gewond waren in de Amerikaanse burgeroorlog. Dr Sudeck beschreef rond 1900 de klassieke Sudeck CRPS type I .

Posttraumatische Dystrofie is een complicatie van het vegetatieve zenuwstelsel die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, meestal de arm maar soms ook het been, ontstaat. De ernst van Posttraumatische Dystrofie is onafhankelijk van de ernst van het letsel. Een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, kan leiden tot ernstige vormen van Posttraumatische Dystrofie. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate of zelfs geen Psottraumatische Dystrofie tot gevolg hebben. Als incidentie wordt aangegeven dat Posttraumatische Dystrofie ontstaat na 1-2% van alle mogelijke fracturen, 2-5% na een perifeer zenuwletsel en 7% na een polsfractuur. In andere studies die zich gericht hebben op polsfracturen kan dit percentage zelfs oplopen tot 20%.

Posttraumatische Dystrofie is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een arm of been. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door Posttraumatische Dystrofie worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan verder in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen en tekenen van depressie gaan ontwikkelen.

Lees meer...

Acupunctuur bij Sudeckse dystrofie

Sudeckse dystrofie, posttraumatische dystrofie, reflex dystrofie, algodystrophy, reflex sympatische dystrofie of chronisch regionaal pijnsyndroom type I (CRPS1) zijn alle termen voor een nog steeds moeilijk te begrijpen pijnsyndroom, meestal van de hand en/of arm. Acupunctuur wordt vaak ingezet bij de behandeling van dit syndroom. In een studie uit 2006 blijkt dat acupunctuur vermoedelijk (gedeeltelijk) werkt via het bevorderen van de bloedstroom in het aangedane ledemaat.

Lees meer...