Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Migraine en hoofdpijn

Migraine en hoofdpijn

Migraine is een vorm van hoofdpijn waarbij de hoofdpijn aanvalsgewijs optreedt, meestal aan een zijde van het hoofd. Vaak treedt er ook misselijkheid en braken op.

Tijdens een aanval zijn de meeste patienten licht- en geluidschuw en kunnen nagenoeg niet funcioneren. Kenmerkend voor een aanval is het optreden van zogenaamde flikkerscotomen. Daarbij valt een deel van het gezichtsveld weg en ontstaan er op die plaats flikkerachtige beelden (zie afbeelding).

Een aanval kan een paar uur tot dagen duren. Voor een migraine aanval kunnen er tekenen optreden dat de hoofdpijn zal komen. Deze tekenen worden een aura genoemd. 15% van de migrainepatienten heeft migraine met aura. De aura kan bestaan uit het zien van zwarte vlekken, schitteringen of sterretjes, het voelen van tintelingen in de handen of voeten aan een kant en spraakstoornissen. Een klein aantal patienten heeft alleen de auraverschijnselen zonder dat er hoofdpijn optreedt. Deze vorm wordt ‘migraine sans migraine’ genoemd. Wanneer een migraine aanval gepaard gaat met spraakstoornissen of gevoelsuitval aan een zijde van het lichaam, dan wordt er gesproken over ‘migraine accompagnee’.

Er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk van migraine, zowel regulier als alternatief. Meestal zal een patient op een combinatie van beiden komen. Zelf het heft in de hand nemen, stresserende momenten in je leven leren kennen en daar wat aan leren doen is ook erg belangrijk. Net zoals genoeg bewegen, matigheid in eten en genotmiddelen en tijdig rust nemen.

Vitamine B2 bij migraine

Vitamine B2 (riboflavine), in een dosering van 400 mg per dag, blijkt te werken bij migraine-patienten als preventiemiddel.

Lees meer...

Pepermuntolie bij hoofdpijn

Pepermuntolie 10% blijkt bij hoofdpijn even effectief te zijn als 1000 mg paracetamol Dit is onderzocht in een dubbelblinde crossover-studie met 41 patienten.

Lees meer...

Q10 als preventie van migraine

Wanneer patienten frequent migraine aanvallen hebben, wordt vaak een voorkomend of profylaktisch geneesmiddel overwogen, in de hoop dat er minder aanvallen optreden. Een regulier middel dat daarvoor vaak ingezet wordt is propanolol, een betablokker. Het kan echter zijn dat patienten hier te veel bijwerkingen van ervaren. Dan kan er overwogen worden om alternatieven te proberen zoals co-enzym Q10. In een paar kleine studies lijkt Q10 de frequentie van migraine aanvallen soms te verminderen.

Lees meer...

Migraine: geen vernauwde bloedvaten noch stress

Twee algemene opvattingen bij migraine: de oorzaken zijn vernauwde bloedvaten in de hersenen en stress. Beide zijn hoogstwaarschijnlijk geen oorzaak van migraine, zo bleek uit een recent proefschrift (2008). Dr. Guus Schoonman (1974) promoveerde op 11 september bij de neuroloog prof. dr. Michel Ferrari in Leiden op zijn proefschrift ‘Trigger factors and mechanisms in migraine.’ De promovendus vond het volgende:

Lees meer...

Yoga bij migraine

Yoga bij migraine: een studie uit 2007 geeft aan dat Yoga zinvol ingezet kan worden bij patienten met migraine. In een gerandomiseerde studie werden emeer dan 70 patienten verdeeld in of Yoga of een controle groep. Na drie maanden waren de klachten van migraine bij de Yoga beoefenaars duidelijk en significant minder.

Lees meer...

Magnesium voor migraine

Wanneer reguliere medicatie te veel bijwerkingen geeft of de migraineaanvallen niet vermindert, kan overwogen worden om magnesium in te nemen. In een studie uit 2008 hebben onderzoekers magnesium onderzocht bij patienten zonder aura in een dubbelblinde gerandomiseerde studie.

Lees meer...

Biofotonen genezen migraine niet!

biofotonen_malaria.jpgBiofotonen genezen allerlei aandoeningen, alsmede migraine: een ernstig misverstand dat op het internet te vinden is. De claims van biofotonen therapeuten die de Starlight als apparaat gebruiken zijn zeer problematisch.  Lyme zou je kunnen behandelen met biofotonen. IOCOB deed een onderzoek naar de claims op het internet en geeft hier haar visie:

Lees meer...

Osteopathie en migraine een Nederlandse studie

Mensen met migraine rapporteren een fysiek, mentaal en sociaal minder goed functioneren. Migraine patiënten werden op de hoogte gebracht van het onderzoek naar de effectiviteit van osteopatische behandeling via huisartsen, osteopaten en de publieke media. Het onderzoek is uitgevoerd door dhr. M. van Tintelen, Osteopaat DO-mro, in opdracht van het SWOO, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Osteopathie.

Lees meer...

Osteopathie bij migraine

Osteopathie lijkt effectief als behandeling bij migraine patiënten volgens de resultaten van een Nederlandse kleinschalige voorstudie die in een Nederlands tijdschrift voor osteopathie gepubliceerd werd.

Lees meer...

Mind-body benadering voor hoofdpijnen en migraine

Mind-body benaderingen blijken uit vele klinische studies duidelijk positieve effecten te hebben op de klachten bij migraine en hoofdpijnen. Ook in meta-analyses is dit nogmaals benadrukt. Mind-body benaderingen zijn dus zinvol bij hoofdpijn, waaronder migraine. De patient mag bij deze benaderingen zelf het heft in handen nemen!

Lees meer...