Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Manipulaties

Manipulaties

Doel: bewegen met gratie, JMKHDe behandeling met manipulaties, tracht balans te herstellen door met drukken of trekken op bepaalde plaatsen van het lichaam invloed uit te oefenen op het bewegingssysteem. Het woord manipulatie geeft aan dat het gaat om een therapie met de handen (manus). Diverse bwehandelingen via de manuele therapie waren in de vorige eeuw nog alternatief, maar zijn inmiddels opgenomen in de reguliere therapie, aangezien er genoeg bewijs is geleverd voor de werkzaamheid en de veiligheid.

 

 

 

Manuele therapie teleurstellend bij kaakklachten

In een recente meta-analyse werd de effectiviteit van manuele therapie bekeken bij de behandeling van pijnen gerelateerd aan problemen van de kaak, de zogenaamde temporomandibulaire stoornissen.[1] In die studie werden vijf onderzoeken opgenomen. Van de 279 patiënten in totaal werden 156 behandeld met alleen manuele therapie of manuele therapie met counseling. Manuele therapie was wel […]

Lees meer...

Posturale integratie

Posturale integratie is een vorm van lichaamswerk op basis van bindweefselmanipulatie. Hierdoor kunnen emoties en stress verminderd worden. Bij deze vorm van behandelen wordt uitgegaan van het idee dat emoties en stress zich vastzetten in spieren en in het bindweefsel. En dat door strekken van die weefsels en tegelijkertijd ontspannen een balansherstel ontstaan kan.

Lees meer...

Dorn-methode

De Dorn-methode kan opgevat worden als een vorm van manuele therapie, waarbij wervels en bindweefsel voorzichtig gemanipuleerd worden, gebruikmakend van het ritme van het lijf. Kenmerkend voor deze vorm van manipuleren is dan ook, dat tijdens de manipulatie de patient met de benen of armen zwaait. 

Lees meer...

Kum Nye Tibetaanse massage

Kum Nye ( uitspraak: koem nje) is een vorm van massage uit de traditionele Tibetaanse geneeskunde.Kum staat voor lichaam en nye betekent massage. Deze vorm van Tibetaanse massage is onderdeel van een groter systeem van Kum Nye, bestaande uit drie soorten oefeningen: zittende oefeningen en ademtechnieken, zelfmassagetechnieken en bewegingsoefeningen, en strekoefeningen. Kum Nye wordt ook wel Tibetaanse yoga genoemd.

Lees meer...

Spinal touch

Spinal Touch is een lichte vorm van aanraken, die ingezet kan worden bij allerlei aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Lees meer...

Bowen therapie

Bowen therapie of techniek is een van oorsprong Australische therapie die relatief nieuw is in Nederland. Een Bowen behandeling bestaat uit een zacht manipulerende bewegingen waarbij spieren, pezen, gewrichtsbanden en zenuwbanen betrokken worden.

Lees meer...

Yumeiho manuele therapie

Yumeiho manuele therapie is een bijzondere vorm van manuele therapie die in Japan ontwikkeld werd.

Lees meer...

Rebalancing

Rebalancing is een vorm van lichaamswerk, waarbij via aanrakingen en strekken van spieren de blokkades in de emotionele ontwikkeling van de cliënt geïdentificeerd kunnen worden. Ook degene die de behandeling ondergaat kan de blokkades ervaren en lichamelijk voelen, en zo kan er via toegenomen zelfinzicht heling ontstaan.

Lees meer...

Chiropractie bij lumbale stenose

Lumbale stenose geeft vaak klachten die op ischias lijken, maar die chronisch zijn. Chiropractie lijkt hier zinvol te kunnen zijn.

Lees meer...

Core Integration

Dit is een techniek die gebaseerd in op het werk van Ida Rolf, die het Rolfen ontwikkelde. Deze techniek is aangevuld met bepaalde handgrepen uit de ayurvedische massage en uit een bepaalde vorm van yoga, Die massagetechniek is gebaseerd op met name diepe spierrekkingen en het oprekken van gewrichten.

Lees meer...