Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose

Multiple sclerose

msMultipele sclerose is een chronisch neurologische ziekte, waarbij de omhulling van de zenuwvezels door een vetlaagje, het myeline, langzaam uiteenvalt door een chronische aanval op deze omhulling door het eigen lichaam. Daarom wordt Multipele Sclerose een auto-immuunziekte genoemd.

In de afbeelding is te zien dat bij Multipele Sclerose (MS) de geleiding van de zenuwen gestoord is, omdat de beschermlaag rond de zenuw aangetast is.

De veelvoorkomende klachten die MS patienten hebben zijn: krachtsverlies, spasmen (spiertrekkingen), gevoelsstoornissen zoals tintelingen, branderig gevoel, doofheid, minder zien, blaasproblemen en moeilijke ontlasting, vaak moe.

Er bestaan verschillende vormen van Multiple sclerose. Een vorm die aanvalsgewijs voorkomt wordt relaps remitting genoemd. De aanvallen (shubs) worden gekenmerkt door plotseling een verslechtering van de lichamelijke toestand. Vaak kunnen MS patienten dan niet goed bepaalde spieren meer gebruiken of is het gevoel veranderd. De klachten verminderen dan in de opvolgende dagen tot maanden.

De primair progressieve vorm kenmerkt  zich door het geleidelijk en langzaam verslechteren van de lichamelijke functies. Er wordt van secundaire progessief gesproken wanneer de relaps-remitting MS vorm over is gegaan in de progressieve vorm. 

De aandoening is niet te genezen, wel zijn er methoden om de klachten te verminderen en medicijnen om de ziekte wat af te remmen. De interferonen, copaxone, prednison en metotrexaat worden wel ingezet. De uiteindelijke oplossing ligt helaas nog in het verschiet en zal de komende 5-10 jaar de patienten niet verblijden, helaas. Er zijn vele uiteenlopende complementaire en alternatieve behandelvormen, die we in deze sectie bespreken.

Thema dag complementair en MS 6-9-08

THEMADAG COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

Op 6 september a.s. organiseert stichting MS-Anders een themadag ‘Complementaire Behandelwijzen’ voor mensen met MS. Er zijn deze dag lezingen en workshops over o.a. acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunst, voeding en ms, osteopathie, ayurveda, antroposofische geneeskunst, therapeutic touch.

Lees meer...

BEMER (Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie) bij MS

BEMER, een afkorting van Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie. Met de BEMER zou je diverse aandoeningen kunnen behandelen, waaronder multipele sclerose en op de Nederlandse website van de BEMER staat: De Bemer-therapie…… de ervaring is dat het heel vaak helpt. Uitgebreid literatuuronderzoek van IOCOB bracht echter niets aan het licht. We hebben nergens een klinische studie kunnen vinden, en ook de claim dat de BEMER zinvol zou zijn bij MS, wordt niet ondersteund door klinische studies. Toch is er op de BEMER website een heel PDF te vinden met als titel: Multiple Sclerose –behandeling met de BEMER-therapie.

Lees meer...

Bijengif bij MS

Bijensteek therapie wordt wel aangeraden bij de behandeling van MS. Het bewijs daarvoor is echter niet bemoedigend. Er zijn  slechts enkele studies uitgevoerd, en die studies waren niet groot. Dat bijensteek therapie een duidelijk effect kan hebben bij MS is dus vooralsnog onwaarschijnlijk. Tevens gaf een Nederlandse studie van de universiteit van Groningen ook geen steun aan bijensteek therapie. Ook is het van belang te realiseren dat er nare bijwerkingen kunnen optreden. Vandaar een oranjerood stoplicht.

Lees meer...

Enzybios bij multipele sclerose

Enzybios bij multipele sclerose: een zogenaamde enzymtherapie. Enzymtherapie is nooit bewezen dat het werkt, noch duidelijk gedocumenteerd dat het veilig is. Vandaar dat enzymtherapie bij IOCOB een rood licht heeft. Er zijn verschillende preparaten uit de klasse van de enzym therapievormen die op het internet aanbevolen worden voor de behandeling van MS. Maar voor geen van deze middelen zijn er klinische gegevens beschikbaar.

De claims die we kunnen vinden in het internet zijn ook enorm vaag, en door de mist wordt al meteen duidelijk dat het hier gaat om zinloze producten. Daarnaast wordt gesteld dat de preparaten veilig zijn, maar ook hierover bestaan o.i. geen gegevens.

Lees meer...

Ontnuchterende behandeling Multipele Sclerose

Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) van juni 2008 opent met een artikel over de reguliere behandeling van multipele sclerose, dat aldus begint: Ofschoon er veel onderzoek is verricht naar de medicamenteuze behandeling van MS, is veel onderzoek als klinisch niet relevant te beschouwen en is er vrijwel geen goed opgezet langetermijnonderzoek.

Lees meer...

MS en reguliere symptoombehandeling

5 juli 2008, een Geneesmiddelenbulletin over MS. De werking van veel van de dagelijks voorgeschreven medicijnen zijn nooit bewezen. Om de symptomen van MS  mee te behandelen. 


Lees meer...

Acupunctuur veilig en mogelijk zinvol bij MS

Een onderzoek naar de effecten van acupunctuur bij MS, erg belangrijk, omdat deze bijzonder kwetsbare groep patienten weinig baat vindt bij geneesmiddelen, en omdat de veiligheid van het brengen van naalden in spieren bij MS patienten nooit systematisch onderzocht was. Nu een doorbraak op dit gebied, weliswaar een pilot studie, maar wel belangwekkend: Comparison of the effect of two types of acupuncture on quality of life in secondary progressive multiple sclerosis: a preliminary single-blind randomized controlled trial is de titel van het stuk dat in een Engelstalig tijdschrift voor revalidatiegeneeskunde verscheen.

Lees meer...

Nut medicijnen tegen Spasticiteit onduidelijk

Spasticiteit is een probleem bij dwarslesies, MS en andere aandoeningen van het ruggemerg. Daar zijn diverse middelen voor op de markt, waaruit de neuroloog kan kiezen. Dacht u dat die middelen bewezen zijn? Laten we eens de Cochrane daarvoor raadplegen, de hoogste instantie van de waarheid binnen de zogenaamde Evidece Based Medicine!

Lees meer...

MS en aminozuren: veel meten, weinig weten

Patienten met MS zoeken natuurlijk voortdurend naar verbeteringen van behandelingen. Zodra een nieuw middel op de markt komt, zoals Tysabri, over een verbeterde formulering van een injecteerbaar interferon, is dat meteen in de wereld van de MS-patienten  bekend. En terecht. Maar helaas zijn er ook veel pseudo-wegen die uiterst wetenschappelijk overkomen maar op dun ijs staan. Het is voor de MS patient vrijwel onmogelijk de dikte van het ijs te peilen als ze in contact komen met dat soort diagnosen en behandelingen. IOCOB kwam in contact met de aminozuurscan bij MS door Genova Diagnostics. Een voorbeeld van indrukwekkende diagnostiek maar wat schiet je er nu mee op? Daarnaast had Genova Diagnostics ook kits voor melatonine, vetzuren en oxidatieve schade…

Lees meer...

Multiple Sclerose en vermoeidheid: ALCAR

Vermoeidheid bij MS is een veel voorkomende klacht. Er zijn enkele supplementen die mogelijk werken. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 2 maal daags 1 gram ALCAR soms meetbaar zinvol kan zijn. ALCAR is op de markt in 500 mg capsules.

Lees meer...