Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose

Multiple sclerose

msMultipele sclerose is een chronisch neurologische ziekte, waarbij de omhulling van de zenuwvezels door een vetlaagje, het myeline, langzaam uiteenvalt door een chronische aanval op deze omhulling door het eigen lichaam. Daarom wordt Multipele Sclerose een auto-immuunziekte genoemd.

In de afbeelding is te zien dat bij Multipele Sclerose (MS) de geleiding van de zenuwen gestoord is, omdat de beschermlaag rond de zenuw aangetast is.

De veelvoorkomende klachten die MS patienten hebben zijn: krachtsverlies, spasmen (spiertrekkingen), gevoelsstoornissen zoals tintelingen, branderig gevoel, doofheid, minder zien, blaasproblemen en moeilijke ontlasting, vaak moe.

Er bestaan verschillende vormen van Multiple sclerose. Een vorm die aanvalsgewijs voorkomt wordt relaps remitting genoemd. De aanvallen (shubs) worden gekenmerkt door plotseling een verslechtering van de lichamelijke toestand. Vaak kunnen MS patienten dan niet goed bepaalde spieren meer gebruiken of is het gevoel veranderd. De klachten verminderen dan in de opvolgende dagen tot maanden.

De primair progressieve vorm kenmerkt  zich door het geleidelijk en langzaam verslechteren van de lichamelijke functies. Er wordt van secundaire progessief gesproken wanneer de relaps-remitting MS vorm over is gegaan in de progressieve vorm. 

De aandoening is niet te genezen, wel zijn er methoden om de klachten te verminderen en medicijnen om de ziekte wat af te remmen. De interferonen, copaxone, prednison en metotrexaat worden wel ingezet. De uiteindelijke oplossing ligt helaas nog in het verschiet en zal de komende 5-10 jaar de patienten niet verblijden, helaas. Er zijn vele uiteenlopende complementaire en alternatieve behandelvormen, die we in deze sectie bespreken.

Ontnuchterende behandeling Multipele Sclerose

Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) van juni 2008 opent met een artikel over de reguliere behandeling van multipele sclerose, dat aldus begint: Ofschoon er veel onderzoek is verricht naar de medicamenteuze behandeling van MS, is veel onderzoek als klinisch niet relevant te beschouwen en is er vrijwel geen goed opgezet langetermijnonderzoek.

Lees meer...

Nut medicijnen tegen Spasticiteit onduidelijk

Spasticiteit is een probleem bij dwarslesies, MS en andere aandoeningen van het ruggemerg. Daar zijn diverse middelen voor op de markt, waaruit de neuroloog kan kiezen. Dacht u dat die middelen bewezen zijn? Laten we eens de Cochrane daarvoor raadplegen, de hoogste instantie van de waarheid binnen de zogenaamde Evidece Based Medicine!

Lees meer...

MS en aminozuren: veel meten, weinig weten

Patienten met MS zoeken natuurlijk voortdurend naar verbeteringen van behandelingen. Zodra een nieuw middel op de markt komt, zoals Tysabri, over een verbeterde formulering van een injecteerbaar interferon, is dat meteen in de wereld van de MS-patienten  bekend. En terecht. Maar helaas zijn er ook veel pseudo-wegen die uiterst wetenschappelijk overkomen maar op dun ijs staan. Het is voor de MS patient vrijwel onmogelijk de dikte van het ijs te peilen als ze in contact komen met dat soort diagnosen en behandelingen. IOCOB kwam in contact met de aminozuurscan bij MS door Genova Diagnostics. Een voorbeeld van indrukwekkende diagnostiek maar wat schiet je er nu mee op? Daarnaast had Genova Diagnostics ook kits voor melatonine, vetzuren en oxidatieve schade…

Lees meer...

Multiple Sclerose en vermoeidheid: ALCAR

Vermoeidheid bij MS is een veel voorkomende klacht. Er zijn enkele supplementen die mogelijk werken. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 2 maal daags 1 gram ALCAR soms meetbaar zinvol kan zijn. ALCAR is op de markt in 500 mg capsules.

Lees meer...

Polypodium leucotomos en MS

Er zijn sites waarin wordt aanbevolen om preparaten van het kruid Polypodium leucotomos te gebruiken bij MS.

Lees meer...

Cannabis neusspray bij MS

Engelse onderzoekers hebben in 2007 een studie uitgevoerd naar een cannabis neusspray bij Multiple Sclerose patienten met spasmen. Het bleek dat de patienten verlichting ervoeren in de spasmen.

Lees meer...

Stamcellen bij MS

Steeds vaker vragen MS patienten aan IOCOB of het zinvol is om stamcel therapie te volgen. Het antwoord is vooralsnog Nee. Er is te weinig ervaring opgedaan en niets is gepubliceerd over de waarde van stamcel therapie voor patienten met MS. De behandeling staat nog in de kinderschoenen.

Lees meer...

Voor MS patienten: second life

In Medisch Contact van 14 September 2007 wordt vermeld dat er nu een second life omgeving gebouwd is op het internet, met allerlei vormen van informatie.

Lees meer...

Cannabis bij MS

marihuanaplant.jpgCannabis is een plant die al duizenden jaren in India opgevat wordt als een medicinale en heilige plant. Modern onderzoek ondersteunt het gebruik van Cannabis bij de behandeling van chronische pijn en spasmen, vooral ten gevolge van MS. Op dit gebied is erg veel literatuur dat het gebruik van Cannabis bij MS ondersteunt. Het beste is om zelf te proberen of Cannabis een bijdrage kan leveren bij het verzachten van de klachten. Daarbij is het van belang enkele aspecten te weten. Omdat Cannabis enkele eigenschappen heeft waar men rekening mee moet houden, beoordelen we het gebruik bij MS met een oranje-groen stoplicht.

Lees meer...

MS patienten te snel blij gemaakt

MS patienten worden te snel blij gemaakt. Nu stond in de krant weer dat TNO de oplossing voor MS had. Het blijkt dan echter te gaan om een eiwit dat bij een muis ingespoten een ontstekingsreactie van het zenuwstelsel kan remmen. Die muizen hebben geen echte MS en alle stoffen uit het verleden die in dat model positief waren hebben de patient tot nu toe niet geholpen. Patienten moeten begrijpen dat experimenten met dieren vaak positief zijn, maar dat de testen in mensen helaas vrijwel nooit lukken. Dat komt omdat die diermodellen niet helemaal overeen komen met de toestand bij de mens. Bovendien zijn bij MS de herstelprocessen en de ontstekingsprocessen in de tijd en de plaats zo afwisselend, dat een benadering via een eiwit vermoedelijk te simpel zal zijn. De kans dat dit ooit tot een goed middel gaat leiden, is ongeveer 10% of minder!

Lees meer...