Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose > Lage doses naltrexone (LDN) bij MS

Lage doses naltrexone (LDN) bij MS

ldn.jpgLDN bij MS. Is dat zinvol? Zo luidde de vraag die we kregen. LDN. Een nieuwe afko? Ja, een Amerikaanse, voor Lage Dosis Naltrexone. Er is zelfs al een boek geschreven over 'de belofte van LDN'. Naltrexone is een opiaat-achtige stof die in doseringen van 50-100 mg ingezet wordt bij de behandeling van alcohol- en opiaatverslavingen. Lage doses Naltrexone (LDN) zijn in opkomst bij MS-patienten. Het gaat om doseringen die meer dan 10 maal lager zijn, rond de 3 mg per dag. Het gebruik wordt vooral gesteund door een neuroloog uit de VS (Dr Bihari) en door een Engelse gepensioneerde arts. Het zou goede effecten hebben op het immuunsysteem bij MS. Het zou schubs verminderen en de patienten zouden zich beter voelen. Er zijn echter geen grote studies gedaan naar de veiligheid en de effectiviteit van LDN bij MS. Wel enkele kleine, en er zijn een aantal andere auto-immuunziekten zoals de ziekte van Crohn, waar LDN onderzocht is, en de eerste resultaten daarvan zijn boeiend.

Op de site www.lowdosenaltrexone.org staat dat LDN duidelijk schubs vermindert, en dat veel patienten positieve effecten merken op de MS-vermoeidheid en op de spasmen:

Over the past few years, growing experience with the clinical use of LDN demonstrates its consistency in preventing further attacks in people with MS. In addition, a majority of such patients note reductions in spasticity and fatigue. 

De aanbevolen dosering is 3 mg per dag. Dat is een stuk lager dan de normale dosering die voorgeschreven wordt bij de behandeling van verslavingen.

Het lijkt erop dat de belangengroepering in de VS na 2004 niet meer voor LDN aan de weg timmert, want de laatste berichten, oftewel ‘Recent Developments’ stammen uit 2004.

Maar in een recent artikel (2009) op het web, met als titel: ‘Low Dose Naltrexone as a Treatment for Multiple Sclerosis’ en als subtitel ‘What’s this "LDN" everyone is talking about?’ door Dr Julie Stachowiak, Ph.D., staat een duidelijke opsomming van de huidige situatie.

Veel publicaties in wetenschappelijke tijdschriften konden we niet vinden. [1] [2][3]

Werking LDN 

Het idee is dat deze stof, die de werking van opiaten in principe tegengaat, tijdelijk op de endorphine receptoren in de hersenen en elders gaat zitten, en dat die receptoren daardoor een veel sterkere affiniteit krijgen voor de lichaamseigen opiaten. Deze lichaamseigen opiaten, de endorphines, beinvloeden op hun beurt het immuunsysteem en zorgen voor een beter algeheel welbevinden. Dat is volgens de schrijver dezes de verklaring waarom een opiaat antagonist zoals Naltrexone in lage doseringen (die dus niet lang op de receptoren zullen gaan zitten) mogelijk bij MS werkzaam is. zoals men suggereert. Maar dit is onze eigen IOCOB-visie, let wel! Voorts is gebleken dat opiaat antagonisten zoals Naltrexone aspecten van het immuunsysteem kunnen remmen. [4][5] Daarbij verminderen de cytokines die door de T-helper cel gemaakt worden. Dat zou bij MS de basis kunnen zijn van de vermoede remmende werking op de progressie.

LDN anno 2009

De werking van LDN volgens de enthousiastelingen op het internet bij MS bestaat uit:

Afremmen of stoppen van de progressie van MS, en

verminderen van symptomen zoals vermoeidheid, spasticiteit, spierzwakte, geheugenzwakte, incontinentie voor urine, depressie en intolerantie tegen warmte. 

De wetenschappelijke feiten zijn door Stachowiak op een rijtje gezet:

Dierstudies laten zien dat LDN in een model voor MS de ontsteking in het centrale zenuwstelsel remt en de ziekte afzwakt. Maar hoge doseringen verergeren de ziekte.

In een studie van 8 weken die door de ‘University of California in San Francisco’ gecoordineerd werd, werden 80 patienten met MS ingesloten. Het was een placebo gecontroleerde studie en er bleek dat vooral de kwaliteit van leven verbeterde, maar de symptomen op het lichamelijke vlak werden niet beter. Deze studie werd notabene door patienten zelf bekostigd..Dat LDN de kwaliteit van leven bij uiteenlopende ziektebeelden kan verbeteren, werd ook recent door een onderzoeker uit de VS beweerd. [6]

In Italie werd een studie afgesloten van een half jaar bij 40 MS patienten, welke studie niet placebo-gecontroleerd was. Daarom zeggen de resultaten niet zo veel, we citeren: 

Statistically improved spasticity: 47% improved; 42% remained stable; 11% worsenedNo statistical change in fatigue: 33% improved; 26% remained stable; 41% worsenedStatistically worse pain: 28% improved; 15% remained stable; 56% worsenedNo statistical change in depression: 56% improved; 11% remained stable; 33% worsened.

De auteurs concludeerden [7]: de gegevens wijzen erop dat LDN veilig is en goed verdragen wordt door MS patienten.  (‘Our data clearly indicate that LDN is safe and well tolerated in patients with PPMS.’)

Boeiend is dat LDN ook bij fibromyalgie getest is, met succes, in een kleine studie. [8]  En de studie bij de ziekte van Crohn, ook een auto-immuunziekte, was ook positief. Maar ook dat was een zogenaamde pilot trial, een kleine studie. [9]

Samenvatting van LDN studies

 • A multi-institutional clinical trial of LDN for PPMS in Italy, which includes endorphin measurements, completed in fall 2007, published in September 2008.
 • A Phase II placebo-controlled clinical trial of LDN for Crohn’s disease at Penn State.
 • A Phase II placebo-controlled clinical trial on the efficacy of LDN for children and adolescents with Crohn’s disease at Penn State.
 • A clinical trial of LDN in HIV-infected citizens of Mali—the first scientific study of LDN for HIV/AIDS in Africa—implemented in October 2007.
 • A study of LDN in the treatment of MS at the University of California, San Francisco, implemented in early 2007.
 • A clinical trial of LDN in the treatment of fibromyalgia at Stanford Medical Center implemented in October 2007.
 • A study by the MindBrain Consortium in Akron, Ohio of, especially, the affective changes in MS treated with LDN, begun late 2007.
 • An animal research study at Penn State of naltrexone in a model of a disease that mimics MS, under a small grant from the National MS Society.
 • Animal research on neurodegeneration at NIEHS, suggesting a protective role for naltrexone.
 • LDN awareness week…

  International LDN Awareness Week October 19th–25th 2009, zo staat het op de website http://www.ldners.org/ En er is zelfs al een boek over geschreven: The Promise Of Low Dose Naltrexone Therapy: Potential Benefits in Cancer, Autoimmune, Neurological and Infectious Disorders. Door Elaine Moore, met als co-author SammyJo Wilkinson. Een beetje over the top, zoals we kunnen verwachten van boeken uit de VS over dit onderwerp. Want LDN wordt voor vrijwel alles aanbevolen, en we citeren: Anecdotally, LDN has been shown to improve almost every autoimmune and neurodegenerative condition, including Parkinson’s disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

  Gebruik van LDN

  Begin laag, met 1 mg/dag en klim langzaam op. Naltrexone wordt in minder dan 1/10 van de normale dosering bij verslaving gebruikt, van 1.5- 4.5 mg/dag, meestal wordt 3 mg/dag gebruikt, en de dosis wordt vooral ’s avonds ingenomen na 9 uur, zodat de werking samenvalt met de biologische klok van de endorphines, die rond 2-4 uur in de ochtend pieken. Dat is op zich wel plausibel, uit dierexperimenteel werk bleek namelijk dat hele lage doseringen van Natrexone de werking van opiaten kan versterken. [10] Het gebruik van dit soort lage doseringen gaat volgens niet medische bronnen op het internet niet gepaard met storende bijwerkingen, en ook dat lijkt aannemelijk.

  De huisarts Chris Steele geeft zijn persoonlijke visie op LDN op Utube:

  En op de VS TV een rapportage, natuurlijk wel erg ‘overdone’ allemaal:


   

  En dan natuurlijk enthousiaste patienten:


   

  Beoordeling 

  Omdat Natrexone een opiaat-antagonist is, en dus niet alleen maar een onschuldig middeltje, zou er eerst meer klinisch onderzoek gedaan moeten worden. Maar ja, dat is vooralsnog niet te verwachten. Er is inmiddels wel wat onderzoek beschikbaar naar de veiligheid. Storende bijwerkingen die het gebruik problematisch maken zijn vooralsnog niet gemeld. Wel moet rekening gehouden worden met erg bizarre dromen of nachtmerries.

  Nu de beoordeling. Wat is hier wijsheid? Omdat de gebruikte dosering erg laag is, en ingeslopen kan worden met een mini-dosis van 1 mg, lijkt Naltrexone een alternatief waar serieus naar gekeken kan worden. We zouden ons kunnen voorstellen dat MS- patienten het een en ander met hun neuroloog bespreken, en op geleide van hun symptomen proberen wat een lage dosis voor hun betekenen kan. Dan zou het wel erg aanbeveling verdienen om de ervaringen meteen de bundelen. Dat zou eventueel hier op IOCOB kunnen, in het Forum onder dit onderwerp. 

  Omdat er enkele kleine ondersteunende studies zijn, en veel positieve anekdotische patientenverhalen krijgt deze therapie vooralsnog een oranje stoplicht. LDN kan alleen door artsen voorgeschreven worden.

  Op de website hieronder is uitgebreide informatie te krijgen. We nodigen patienten met ervaring met LDN uit op deze pagina hun ervaringen te delen. Een eerste MS- patient die we spraken wist ons te vertellen, dat hij door LDN niet meer kon slapen en zich beroerd voelde…

  Bronnen

  Low-dose naltrexone (LDN) as a treatment for multiple sclerosis

  Roy S, Loh HH. Effects of opioids on the immune system. Neurochem Res 1996;21:1375-1386

  Risdahl JM, Khanna KV, Peterson PK, Molitor TW. Opiates and infection. J Neuroimmunol 1998;83:4-18

  Makman MH. Morphine receptors in immunocytes and neurons. Adv Neuroimmunol 1994;4:69-82 

   

  Referentie

  [1] Agrawal YP. | Low dose naltrexone therapy in multiple sclerosis. | Med Hypotheses. | 2005;64(4):721-4.

  [2] Rao VV, Schnittger S, Hansmann I. | Chromosomal localization of the human proliferating cell nuclear antigen (PCNA) gene to or close to 20p12 by in situ hybridization. | Cytogenet Cell Genet. | 1991;56(3-4):169-70.

  [3] Good P. | Low-dose naltrexone for multiple sclerosis and autism: does its benefit reveal a common cause? | Med Hypotheses. | 2006;67(3):671-2. Epub 2006 Jun 8.

  [4] House RV, Thomas PT, Kozak JT, Bhargava HN. | Suppression of immune function by non-peptidic delta opioid receptor antagonists. | Neurosci Lett. | 1995 Sep 29;198(2):119-22.

  [5] House RV, Thomas PT, Bhargava HN. | In vitro exposure to peptidic delta opioid receptor antagonists results in limited immunosuppression. | Neuropeptides. | 1997 Feb;31(1):89-93.

  [6] Brown N, Panksepp J. | Low-dose naltrexone for disease prevention and quality of life. | Med Hypotheses. | 2009 Mar;72(3):333-7. doi: 10.1016/j.mehy.2008.06.048. Epub 2008 Nov 28.

  [7] Gironi M, Martinelli-Boneschi F, Sacerdote P, Solaro C, Zaffaroni M, Cavarretta R, Moiola L, Bucello S, Radaelli M, Pilato V, Rodegher M, Cursi M, Franchi S, Martinelli V, Nemni R, Comi G, Martino G. | A pilot trial of low-dose naltrexone in primary progressive multiple sclerosis. | Mult Scler. | 2008 Sep;14(8):1076-83. doi: 10.1177/1352458508095828.

  [8] Younger J, Mackey S. | Fibromyalgia symptoms are reduced by low-dose naltrexone: a pilot study. | Pain Med. | 2009 May-Jun;10(4):663-72. doi: 10.1111/j.1526-4637.2009.00613.x. Epub 2009 Apr 22.

  [9] Smith JP, Stock H, Bingaman S, Mauger D, Rogosnitzky M, Zagon IS. | Low-dose naltrexone therapy improves active Crohn's disease. | Am J Gastroenterol. | 2007 Apr;102(4):820-8. Epub 2007 Jan 11.

  [10] Largent-Milnes TM, Guo W, Wang HY, Burns LH, Vanderah TW. | Oxycodone plus ultra-low-dose naltrexone attenuates neuropathic pain and associated mu-opioid receptor-Gs coupling. | J Pain. | 2008 Aug;9(8):700-13. doi: 10.1016/j.jpain.2008.03.005. Epub 2008 May 12.

  Berichten

  1. Marcel Voet schreef:

   Die ms-er die, sinds LDN, niet meer kon slapen, was ik. Bovendien werd ik enorm misselijk. Iemand wist te melden dat dat bij gebruikers van LDN in de VS eerder werd gemeld. Daar werd dat veroorzaakt doordat hij niet tegen een bepaalde vulstof kon, die zijn apotheker gebruikte om van de stof LDN een capsule te maken. Dat zou bij mij ook best weleens kunnen, dacht ik. Immers, na wat zeuren schreef mijn huisarts een receptje uit voor ”ruwe” ldn 3mg, en de apotheker diende daar pilletjes van te maken. Desgevraagd gebruikt die apotheker nu andere vulstof, en mijn misselijkheid is direct verdwenen. Slapen gaat ook beter. Van een aantal sites valt af te leiden dat je beter niet LDN en een interferon op hetzelfde moment kunt gebruiken (de een remt het afweersysteem af, en de ander stimuleert dat juist, per saldo zou er dus geen effect zijn. Bij Copaxone zou dat niet het geval zijn. Aldus wat gebruikers, sites in de VS en andere sites in Nederland)

  2. Marcel Voet schreef:

   Overigens, is het niet zo dat een geneesmiddel veelal wordt onderzocht (via een trial) door een farmaceut die dat eventueel op de markt wil brengen? Als dat zo is dan kunnen we lang wachten alvorens ”het stoplicht boven op groen komt te staan”. Immers, LDN kost heel weinig en heeft dus, vergeleken met interferron of copaxon, een veel lager ”winstpotentieel” voor die industrie. Het zal je maar gebeuren; LDN blijkt veel beter te zijn, en levert nauwelijks winst voor de aandeelhouders op. Weg dan die melkkoe. Dat willen we toch niet op ons geweten hebben?

  3. Wouter schreef:

   Heeft naltrexone ook niet invloed op het gemoed? Ik heb eens gelezen dat je eigen lichaam opiaten aanmaakt. Bijvoorbeeld bij sporten of als je erg veel plezier hebt. Zou deze stof dan het goede gevoel na het sporten weghalen? Of het plezier op een feestje?

  4. Marcel Voet schreef:

   Ja, Super Administrator, dat zou je misschien denken, ware het niet dat die vereniging bepaald niet uitblinkt in daadkracht. Soms denk ik weleens dat het net lijkt alsof de producent van interferron, die er ook geen belang bij heeft dat er iets gebeurt, in die vereniging is geintervenieerd, maar misschien ben ik nu te cynisch en wellicht paranoia geworden. Zou dat dan ook door ms komen?

  5. Marcel Voet schreef:

   helaas in ’t Engels maar zeker de moeite waard:
   http://www.lowdosenaltrexone.org/events.htm
   http://jnnp.bmjjournals.com/cgi/content/full/74/4/495
   __________________

   Kreeg net weer een mailtje van de LDN Yahoo groep. Zet je toch aan het denken zoiets :

   Hi Group,
   My name is Mike, 47, dxd 2002, been on LDN about 8 months now, my wife

   & I live in Baltimore,MD. When first diagnosed I tried Avonex.It made

   me feel worse than the MS. My first Neuro said give it a year after I

   told him what was going on with it. On the night of my 52nd injection

   I told my wife NO MORE!!! I think she was relieved as I was about not

   putting that crap in my body anymore. Drug 2 was Copxone, same thing

   with that stuff, made me feel worse. Then I was at MSWatch one day &

   someone came in the chat room talking about LDN. The person had

   nothing bad to say about and raved of how it had helped them. After

   they had left I asked a friend there “was that a commercial”. I went

   to LDN website & checked it out & thought this is something that may

   help me. My Neuro would not perscribe it, said he couldn’t possibly

   see how it could help me. He couldn’t have been more wrong. I called

   Dr. Bihari and he gave me the script after a phone interview. God

   Bless Dr. Bihari. He turned my whole life around. After a 1.5 years

   I’m out of bed, started working again P-T, can walk up & down stairs,

   can see better, can walk better & the list goes on.

   Well I’ll stop now & let someone else talk.
   TC & TY for letting me join your group.

  6. Marcel Voet schreef:

   Inderdaad, (nog) geen trial naar LDN en MS, maar onderstaande links geven (desgewenst) wel heel veel informatie, toch?

   Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2003;74:495-497
   >>© 2003 BMJ Publishing Group
   >>
   >>——————————————————————————–
   >>
   >>SHORT REPORT
   >>
   >>ß endorphin concentrations in PBMC of patients with different clinical

   >>phenotypes of multiple sclerosis
   >>M Gironi1, R Furlan1, M Rovaris1, G

   Comi1, M Filippi1, A E Panerai2 and P
   >>Sacerdote2

   >>1 Department of Neuroscience, San Raffaele Hospital, Milan, Italy

   >>2 Department of Pharmacology, University of Milan, Milan, Italy

   >>Correspondence to:
   >>Dr M Gironi, San Raffaele, DIMER, Via Olgettina 48, 20132, Milan, Italy;

   >>mgironi@dongnocchi. it
   >>Received 27 August 2002

   >>In final revised form 20 December 2002
   >>Accepted 2 January 2003

   >>ABSTRACT

   >>The possible link between the opioid peptide ß endorphin and the

   >>heterogeneity of the clinical course of multiple sclerosis (MS) was investigated. Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) concentrations of endorphin were measured in 50 patients in different phases of MS. Thirty nine patients also underwent post-
   contrast magnetic resonance imaging of the brain. Among MS forms, the highest ß endorphin concentrations were found in PBMC from patients with relapsing remitting MS and the lowest in patients with the progressive forms. Average ß endorphin concentrations
   were lower, although not significantly,
   in patients with than in those without magnetic resonance imaging enhanced lesions. These data suggest that ß endorphin may have a role in the downregulation of the inflammatory process.

  7. Marcel Voet schreef:

   Nee, dat wil ik zeker niet. Met deze 2 artikelen wil ik maar laten zien hoe verwarrend de info is die over ons heenkomt. Hoogste tijd dus voor een volledig onafhankelijke trial, want LDN leek me wel de moeite, maar weet alleen niet hoe ik dat aan zou moeten pakken (want geloof niet dat we iets van de MSvereniging kunnen verwachten)

  8. Marcel Voet schreef:

   In de VS is een uitgebreide trial met LDN geweest. De rapportage met resultaten daarvan verschijnt eind 2007. Hopelijk kan het verkeerslicht van oranje/rood dan veranderen in groen! nb de trial is voornamelijk gefinancierd met particulier geld!

  9. Ed 1 schreef:

   hallo iedereen, in de VS loopt de trail voor ldn voor ms, kijk op http://www.clinicaltrails.gov hier vind je ook andere medicijn studies. Marcel Voet kun je me mailen want ik probeer ldn te krijgen maar krijg geen medewerking.epvanhees@gmail.com

  10. michael schreef:

   Naltrexone is alleen via een arts verkrijgbaar…dus dat maakt het minder makkelijk…Ed!

  11. Ed 1 schreef:

   dat weet ik Michael, ik zoek een arts die er ervaring mee heeft en bereid is het te geven.Wie weet er een?

   1. esther schreef:

    Ik gebruik LDN wordt voorgeschreven door Linus Pauling Kliniek

  12. Ed 1 schreef:

   Ik heb een recept gekregen van een arts voor natuurgeneeskunde.Vooral s’nachts minder stijve benen. mvg Ed

  13. IOCOB schreef:

   Marcel heeft helemaal gelijk, er is geen farmaceutische industrie te vinden die dergelijk onderzoek gaat opzetten, want het middel is oeroud en er kan geen patent meer over deze indicatie geschreven worden. Dus is het belangrijk dat de artsen die nu met LDN werken dat goed documenteren en via subsidie aanvragen bij de overheid het verder in kaart brengen. Het zou in NL goed zijn als de bevindingen ergens centraal vastgelegd zouden worden, misschien iets voor de MS vereniging?

  14. IOCOB schreef:

   omdat natrexone een opiaat antagonist is, werkt het de opiumachtige stoffen van ons lichaam tegen. Net zoals die patient die schreef dat hij slechter sliep na LDN. Het kan dus ook heel goed zijn, zoals Wouter vraagt, dat LDN het plezier na sporten minder maakt, omdat het de endogene opiaten tegenwerkt….

  15. IOCOB schreef:

   Marcel, de conclusie van dat artikel wat je citeerde was: These data suggest that ß endorphin may have a role in the downregulation of the inflammatory process.
   Nu is LDN een opiaat ANTAgonist, het werkt dus beta-endorfine tegen. Als beta0endorfine een rol speelt in het remmen van ontstekings processen, dan werkt LDN dat dus tegen… Dat wil je toch niet.. En de preciese rol overigens van die endogene opiaten is met dit abstract ook nog niet duidelijk lijkt me..

  16. IOCOB schreef:

   Beste Marcel,
   Dat is gen cynisme maar een analytische geest. Het beste is in dit geval dat een MS patient het voortouw neemt en dit soort aspecten eerst in de vereniging ter sprake brengt. Als er echt meer patienten in Nederland met LDN, met naltrexone behandeld worden, is dat nu precies iets wat binnen de vereniging besproken zou kunnen worden!

  17. Annemarie1 schreef:

   Ik gebruik LDN sinds februari 2006,van aanvankelijk 4,5 mg. nu 3,5 mg.
   De blaasproblemen die ik had (urge) zijn nagenoeg verdwenen,de vermoeidheid is een stuk verminderd.
   Slecht slapen doe ik wel,ik slaap geen enkele nacht door.
   Of dat door LDN komt,weet ik niet.
   Sinds mijn puberteit slaap ik al vrij slecht.

   Mensen die LDN via hun arts willen krijgen doen er goed aan om die arts van informatie te voorzien.

   De meeste artsen weten niet wat LDN doet.

   Informatie is te downloaden via http://www.lowdosenaltrexone.org

   Groetjes,

   Annemarie

  18. marcel1 schreef:

   Ik las dat LDN was voorgeschreven door een natuurarts kan je mij zijn adres geven ?

  19. Herman van Mulken schreef:

   Geachte lezer
   T.a.v. LDN-onderzoek verwijs ik u m.b.t. actueel
   onderzoek aan de STANFORD UNIVERSITEIT in
   Californië naar de volgende website :
   http://www.snapl.stanford.edu/research/Ldn.html

   Email : snapl@stanford.edu

   Aangezien mijn vrouw al jaren veel last heeft
   van FIBROMYALGIE-pijn en vermoeidheids-
   klachten, heb ik via voornoemde mail info
   opgevraagd. Ik hou u op de hoogte.

   Groet

   Herman

  20. jan schreef:

   LDN en ook in die lage doseringen kan slaap problemen geven, dan is het het beste om nog lager te doseren. Dan zien we bij onze patienten tenminste in bepaalde gevallen de overactiviteit en de slaap problemen verminderen.

  21. gerretje schreef:

   heeft iemand ervaring met gebruik van LDN en alopecia, vitiligo en lichen sclerose?

  22. gerretje schreef:

   heeft iemand ervaring met de behandeling LDN bij vitiligo, alopecia of lichen sclerose?

  23. veronique schreef:

   Ik ben wel benieuwd hoe het op dit moment met deze personen gaat?
   Want deze berichten zijn al weer van een aantal jaren geleden…

  24. R. Wols schreef:

   Naltrexon is – in de apotheken die nog zelf bereiden – makkelijk te maken uit 50mg tabletten in capsules; kosten materiaal + bereiding worden gewoon vergoed uit de basisverzekering. Er zijn inmiddels ook landelijk bereidende apotheken die 1,5mg, 3mg en 5mg per 30 stuks uitleveren aan apotheken die niet meer zelf kunnen bereiden.

   1. sasja schreef:

    Weet jij waar ik de capsules of pilletjes kan krijgen?

  25. R. Wols schreef:

   Veel informatie over LDN behandeling en leveringen via een apotheek in Dordrecht.

  26. Tammy schreef:

   Goede ervaring met LDN in druppelvorm.

  27. Fran schreef:

   Sasja: dit is de website van de apotheek in Dordrecht:
   http://www.apotheekgalilea.nl/nl/ldn-low-dose-naltrexone (in druppelvorm)

   Ik heb er nog geen ervaring mee. Ik moet nog kijken of mijn reumatoloog mij dit zal willen voorschrijven.

  28. Brigitte schreef:

   Een jaar of 2 geleden kreeg ik ook aan voorschrift, maat het deed niet veel af aan de ms.
   Gisteren opnieuw een attest, maar ik moet naar een andere apotheek volgens mijn arts.
   De service apotheek in woerden maakt 1 en 1.5 mg LDN capsules.

  29. Liesbeth schreef:

   5 maanden geleden schreef mijn huisarts ldn Naltrexon voor.
   Ik ervaar duidelijk een verbetering voor mijn klachten van fibromyalgie en ME/CVS.
   De apotheek Woerden in Woerden maak mijn LDN capsules, het recept vd huisarts.
   Nu ben ik zover dat ik zelf een 50mg tablet wil verdunnen… de reden is dat de kostprijs voor 50st capsulesvan 4,5mg 30euro bedraagt en niet wordt vergoed…
   Mijn vraag is of mijn huisarts dan ook een recept uit schrijf voor 50mg tabletten omdat ik gelezen heb dat het dan vergoed wordt uit de basisverzekering…zo ik begreep!!! zo niet gaarne bericht…
   Bvd dank Liesbeth

  30. Robin schreef:

   Ik had ook veel moeite om LDN aan te komen. Mijn huisarts wilde het niet voorschrijven. Uiteindelijk ben ik bij Thalamo in Eindhoven uitgekomen. Daar is een arts die het wel wil uitschrijven.

  31. johan schreef:

   LDN voor MS-patiënten werkt wel degelijk. Het is o.a. dokter Proesmans te Boechout die het voorschrijft en er jarenlange positieve ervaringen mee heeft. De reguliere geneeskunde negeert de resultaten. Alsook de pharmacie. Neurologen hebben er nauwelijks van gehoord. ‘Er zijn onvoldoende wetenschappelijke artikels..’, zeggen ze. Onzin. Die zijn er. De druk op hen is groot. Het product is immers goedkoop. Het werkt voor iedere auto immuunziekte. erg dat neurologen niet willen samenwerken met artsen die het middel écht kennen.

  32. Blijf graag anoniem schreef:

   Mijn vrouw gebruikt LDN al 2 jaar ipv Copaxone.
   Ga het kort houden:

   1. dubbelzien weg na 7 dagen, kan weer lezen.
   2. niet te vergeten die injecties met soms aanvallen definitief de deur uit.
   3. blaas problemen stukken minder.
   4. meer energie.
   5. druk op de schedel compleet verdwenen.
   6. en nog meer en dit terwijl ze al 37 jaar MS had en het eigenlijk steeds slechter ging, mensen geloof het geleuter van de gevestidge orde aub niet. en ga het proberen!
   Bedenk ook even dit copaxone 1200 euro per maand LDN zelf gemaakt uit 50mg tablet 6 cent per dag… nu weet je ook waarom het niet zo populair is toch…

  33. Rianne schreef:

   Ik gebruik ldn 1.5mg al 7 jaar. Het doet zeker iets. Als ik een slechte dag heb neem ik een halfje meer ( overdag). Mijn handen en benen voelen beter met meer kracht. Je moet het zelf uitdokteren. Blijf redelijk stabiel.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.