Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Kanker

Kanker

Kanker is een complexe aandoening, en de patient moet zich realiseren, dat er veel kaf onder het koren zit. Helaas zijn er een ruim aantal onbetrouwbare sites op het internet, en je kan er vanuit gaan dat als genezing beloofd wordt, dat je heel kritisch moet gaan worden!

BEMER (Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie) bij kanker

BEMER, een afkorting van Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie. Met de BEMER zou je diverse aandoeningen kunnen behandelen, waaronder kanker. Op de Engelse website is een groot hoofdstuk opgenomen met als titel:Cancer, tumours and the BEMER 3000 (http://www.bemerclinics.com.au/private/tumours.cancer.html) en op de Nederlandse website van de BEMER staat: De Bemer-therapie…… de ervaring is dat het heel vaak helpt. Uitgebreid literatuuronderzoek van IOCOB bracht echter niets aan het licht. We hebben nergens een klinische studie kunnen vinden, en ook de claim dat de BEMER zinvol zou zijn bij kanker, wordt niet ondersteund door klinische studies.

Lees meer...

DCA, dichloroacetate tegen kanker

DCA, is de afkorting van dichloroacetate, een simpele stof die bij elke winkel voor chemische middelen te kopen is, maar het is nog geen geneesmiddel. Momenteel is deze stof een hype. De stof zou namelijk een veelbelovend middel kunnen worden tegen een aantal vormen van kanker. Het werkingsmechanisme van DCA is nieuw, en het geeft aanleiding tot plotselinge dood van kankercellen in reageerbuizen en diermodellen. Maar dat is niet genoeg om nu maar klakkeloos DCA in te gaan nemen, als je kanker hebt. Daarvoor is onderzoek bij mensen nodig. Want de geschiedenis van geneesmiddelenontwikkeling heeft laten zien dat stoffen die in diermodellen veelvelovend zijn, bij mensen soms giftig zijn en daarnaast interacties kunnen aangaan met middelen die ingenomen worden. Die interacties kunnen ook aanleiding zijn voor nieuwe problemen. De tijd is dus nog niet aangebroken om DCA in te gaan nemen. Hoewel veelbelovend, weten we nog niets van de stof af als je het geeft aan patienten met kanker.

Lees meer...

Mind-body behandeling bij kanker

De specialisten die patienten behandelen met kanker in de VS krijgen meer oog voor de waarde van verschillende complementaire behandelvormen bij kanker, zoals yoga, meditatie, hypnotherapie, relaxatie en visualisatie. In een recent artikel in een onverzichtstijdschrift voor kankerbehandelingen breken enkele Amerikaanse oncologen de lans voor deze benaderingen.

Lees meer...

Simoncini in de VS bij dr Mercola

Ook in de VS slaat ‘dr-oncoloog’ Tulio Simoncini toe, en het verhaal van kanker is een schimmel, een witte schimmel, wordt daar nu ook gesteund door alternatieve geneeskunde website’s. Kritiekloos wordt de visie van Simoncini de ether ingestuurd, alles wat niet regulier is, wordt omhelsd als nieuwe kennis. Het is ongelofelijk hoe dit bizarre verhaal van kanker is een schimmel de wereld verovert.

Lees meer...

Foliumzuur bij darmpoliepen

Hoge dosis vitamines bij kanker staan behoorlijk onder druk. Van hoge dosis vitamine C zijn vooralsnog geen patienten beter geworden. Nu blijkt dat hoge doses van foliumzuur, 5 mg/dag, een vitamine uit de groep van de vitamines B (B 11) de kans op hernieuwde poliepen in de darm te verlagen, aldus een onderzoek uit 2008.

Lees meer...

Massage tegen pijn en depressie bij kanker

Aanraken mag bij kankerpatienten. En aanraken alleen helpt al tegen pijn en tegen een slechte stemming. Dat bleek uit een studie die in september 2008 in een tijdschrift voor internisten gepubliceerd werd. Massage bij kanker is ook zinvol om pijn te verminderen en depressieve gevoelens tegen te gaan. Dit werd aangetoond in een groot onderzoek uit de VS. Er werden bijna 300 patienten onderzocht. De ene helft kreeg massage en de andere helft alleen een simpele aanraking. 

Lees meer...

VS tegen Bogus Kanker Therapie

De overheid vand e VS, bij monde van de Federal Trade Commission (FTC) heeft een lijst bekend gemaakt van allerlei therapie vormen die kanker zouden genezen. Deze lijst volgt hieronder. Op het internet zijn de meest wilde claims te vinden, en de FTC wil dat nu transparant maken. Hier volgt de lijst:

Lees meer...

Dichloorazijn, DCA, bij kanker in Nederland

Dichloorazijn werd bij kanker als een alternatief middel aanbevolen door de arts Huppes. Internist dr. Wim Huppes kreeg zijn prostaatkanker stadium IV onder controle met o.a. het toepassen van DCA – Dichloroacetic Acid. Nu, nadat een hele serie patienten dat middel gebruikten, waarschuwt Huppes zelf voor het gebruik ervan op een website over kanker. We citeren zijn recente visie:

Lees meer...

Bioactief voedsel: Broccoli!

Bioactief voedsel wordt het genoemd, bioactive food. Voedsel dat hoogst waarschijnlijk positieve effecten heeft op de gezondheid en preventief of therapeutisch werkt bij de topkillers hart- en vaatziekten en kanker. Broccoli is daar een bijzonder voorbeeld van.

Lees meer...

Flavonoiden kanker behandeling protocol

Flavonoiden kanker behandeling protocol, een behandelprotocol dat 500 of 1000 mg Quercetine en 1000 mg Vitamine C mengt in een drankje, dat goed zou zijn bij kankerbehandeling. Dat kunt u in het internet vinden. De basis voor de aanbeveling van deze behandeling is gelegd door in vitro studies, dus studies met kankercelcultures, waarbij dan quercitine gevoegd werd. We citeren hier enkele bronnen over quercitine en kanker, als voorbeeld.

Lees meer...