Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

Healing Touch

GodHealing Touch berust op ontspannen onder de handen van een ander. IOCOB bezocht Hawaii om deze interventie nader te bestuderen, die aangeboden werd in het ziekenhuis, vooral aan pijnpatiënten.

Lees meer...

Helen op afstand onder vuur

Helen op afstand is een behandeling die we bij diverse stromingen vinden zoals bij gebeds-genezers en bijvoorbeeld Reiki-meesters. Goed onderzoek is nooit uitgevoerd omdat dat ook niet eenvoudig is. Nu is in Februari 2008 een Duits-Zwitserse studie gepubliceerd met meer dan 400 patienten. Deze studie was negatief en kon het effect van helen op afstand niet aantonen.

Lees meer...

Diksha (Deeksha)

Diksha (Deeksha) wordt door beoefenaars ervan gezien als een overdracht van energie via de handen of ogen. Het kan ook gezien worden als een moderne, Oosterse wijze van magnetiseren. Er is sinds 2007 ook duidelijk kritiek ontstaan op deze benadering, van mensen die de hele Diksha opleiding gevolgd hebben en tot de conclusie komen dat het geen juiste methode is.

Lees meer...

Theta techniek

De Theta techniek begint aldus: DNA-activering en Thèta-helingtechniek.Heling faciliteren door middel van de Thèta-helingtechniek is DNA readen en helen vanuit het Bronbewustzijn volgens de principes van de Quantumfysica. Hiermee is de Theta techniek direct verwant met het op deze website besproken tachopunctuur en de vele bioresonantie methoden. Voorts spelen buitenaardsen een rol en in het volgende citaat van een van de propagonisten lezen we:

Lees meer...

SCIO, meten in de energetische geneeskunde

Energetische geneeskunde is een container begrip. Mensen die met de handen anderen aanraken tot fabrikanten die peperdure apparaten pushen bij leken en allerlei termen uit de energetische geneeskunde combineren met termen uit de biofeedback, neurofysiologie, celbiologie en meer van dat soort indrukwekkende wetenschappelijke stromingen. Natuurlijk altijd de kwantumfysica. Nu de nieuwste telg binnen deze familie: De SCIO

Lees meer...

Magneten gaan regulier: Transcraniele magnetische stimulatie

Transcraniele magnetische stimulatie van de hersenen (rTMS). rTMS staat voor repetitive transcranial magnetic stimulation en wordt met een electromagneet op het hoofd een magnetisch veld ontwikkeld in de hersenen. Deze stimulatie wordt gedurende korte tijd aangeboden. In een serie behandelingen wordt dan getracht effect te bereiken. De behandeling wordt bijvoorbeeld ingezet bij de behandeling van depressies.

Lees meer...

Buqi: vorm van externe Qigong

transformatie, inkt op papier, JMKHBuqi is een vorm van ‘healing’ en komt uit de traditionele Chinese healing-methodes van de externe Qigong. Dr. Shen Hongxun is de grondlegger van de Buqi en heeft zijn observaties uit China uitgewerkt tot een healingsysteem, waarin de Westerse benadering en de traditionele Chinese invalshoeken worden gecombineerd. Hij heeft de medthode volgens overleveringen geleerd van o.a. zijn grootvader.

Lees meer...

Energetische geneeskunde

energetischHet woord energie. Een simpel woord. Maar veel verschillende interpretaties. De natuurkundige bedoelt heel wat anders met dat woord dan de psycholoog. Energetische geneeskunde omvat een hele serie behandelvormen naast die vormen die we binnen deze sectie al bespraken. Het is moeilijk om de overeenkomst tussen al deze vormen te vinden. Het woord energie wordt namelijk ook hier erg liberaal gebruikt! In het boek met de titel Energy Medicine (van Donna Eden) wordt het als volgt omschreven: Energy Medicine is een beschrijving van een aantal behandelvormen die uitgaan van het lichaam als een geheel van energie systemen, en dat inzicht helpt bij het tot stnad brengen van gezondheid, heling en geluk. Daar kunnen we natuurlijk niets tegen hebben! Maar ook veel moderne vormen van behandelen, de Radionica, de bioresonantie en de fotontherapie worden allen tot de energetische geneeskunde gerekend. Deze stromingen misleiden echter de patient, door het gebruik van apparaten die indrukwekkend zijn, maar geen bewezen nut hebben, en veel patienten op het foute been zetten.

Lees meer...

Meta-analyse: statische magneten reduceren geen pijn

Er worden enorm veel magneten aangeboden, als polsbandjes, als steunzolen en andere contactmogelijkheden. Uit individuele studies komen soms positieve resultaten. Maar de groep van Ernst heeft nu in een meta-analyse alle studies die er op dit gebied zijn bekeken, en er kon geen positief effect gevonden worden van magneten als pijnstillers. 

Lees meer...

Chakra therapie

shuivatuinspin.jpgChakra therapie komt vanuit het Indiase systeem van denken. Het woord "chakra" betekent wiel in het Sanskriet. Chakra’s staan voor energiecentra (subtle bodies), waarin een grote Qi dynamiek is, vandaar de aanduiding met ‘wiel’, daar deze energie als in een vortex ronddraait. Behalve dat chakrafilosofie uitgaat van energiecentra, is er ook sprake van kanalen die de energie door het lichaam leiden, ook wel de nadi’s genoemd. Nadi betekent letterlijk stromen en heeft in die zin direct verwantschap met het idee van meridianen en de qi-stromingen door die meridianen. Het nadisysteem uit India is minstens zo oud als het meridianensysteem, zo niet ouder. Bepaalde therapeuten werken via dit systeem. Het chakrasysteem zou volgens de mythologie aan ons gegeven zijn door de god Shiva (zie afbeelding), om te leren werken met subtiele energie. Maar Shiva zei ook: er zijn eigelijk geen chakra’s er is alleen energie… Maar zo leren de stervelingen beter, totdat ze in het licht zijn en weten dat: al is één en één is al…

Lees meer...