Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

Millimeter golven binnen de energetische geneeskunde

Milimeter golven, of ‘low-power millimeter wave (MW)’ straling lijkt een biologisch effect te hebben en vooral in Rusland is de laatste tijd veel werk gedaan aan de effecten van deze vorm van straling op levende wezens, met name in proefopstellingen. De straling wordt in Rusland en verwante landen ingezet met als claim dat het kanker kan genezen en allerlei andere aandoeningen, waaronder zelfs psychiatrische syndromen .(1).

Lees meer...

Literatuur energetische geneeskunde

Er is veel literatuur op dit gebied: hier een kleine selectie.

Lees meer...

Bioenergetische Synchronisatie Therapie

Bioenergetische Synchronizatie Therapie (BEST) is in de USA ontwikkeld door Dr. Morter.

Lees meer...

Magneet therapie

Magneet en/of magneetveld therapie zijn in opkomst, vooral bij de behandeling van pijn. Magneet therapie is echter ook een vorm van therapie die vaak aangeboden worden als een heel pakket van complementaire behandelvormen in privekliieken. Sommige van die klinieken zijn behoorlijk dubieus en speculeren op de angst van patienten, vooral bij aandoeningen als kankervormen, HIV en AIDS, stress en burnout, multipele sclerosis. Meestal wordt gesuggereerd dat de energie zal toenemen, het leven verlengd zal worden en dat het immuunsysteem gestimuleerd wordt. Bewijs daarvan is afwezig.

Lees meer...

Magnetiseren

Magnetiseren in de negentiende eeuwMagnetiseren is een soort handoplegging. De bekendste grondlegger van het magnetiseren was de arts Anton Mesmer ( 1734-1815). Mesmer beschreef het zogenaamde dierlijk magnetisme. Dit definieerde hij als een kracht van dierlijke oorsprong, met invloed op andere levende wezens. Paranormaal genezen zou op deze kracht gebaseerd zijn.

Lees meer...

Tachyon

Deze vorm van therapie is bedacht door Albat en is gebaseerd op (citaat): ‘een energievorm die overal in het universum voorhanden is, die ons omgeeft, die sneller is dan het licht en die men ook wel kenmerkt als nulpuntenergie of vrije energie.’ Het is een dubieuze behandelvorm waar geen bewijs voor bestaat.

Lees meer...

Reiki

Reiki is net als Healing Touch een behandeling waarbij de handen op of boven het lichaam worden gehouden. Reiki is een Japans woord en betekent ‘universele energie’. Door middel van Reiki kan zowel de ontvanger als de gever van de ‘energie’ zich ontspannen.

Lees meer...

Radionica

Radionica is een omstreden vorm van genezen met bepaalde instrumenten die van belang zou zijn bij de behandeling in het voorstadium van potentiële ziektes of balansverstoringen , als er nog geen symptomen zijn. Radionica heeft sterke verwantsfchap met drie andere methoden van behandelen die geen aantoonbaar nut hebben, de bioresonantie en de biofotonen behandelingen, en de elektroacupunctuur volgens Voll.

Lees meer...

Kristal therapie

Bij kristal- en/of edelsteentherapie worden halfedelstenen of edelstenen op het lichaam gelegd, soms intuïtief, soms op de zogenaamde chakra’s of energiewielen van het lichaam, om balans in de energie van het lichaam te brengen.

Lees meer...

Kairos

Kairos therapie werkt met het contact tussen de hand van de therapeut en de patiënt. Het lijkt in die zin wat op Reiki. Ook Kairostherapie is gebaseerd op het opheffen van blokkades in het lichaam en het herstellen van de stroming van energie.

Lees meer...