Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

30.000 zappers in Nederland..De swingzapper!

doctor_doctor.gifDe zappers rukken behoorlijk op. Ook weer nieuwe varianten. Zonder enig klinisch bewijs worden duizenden van die apparaten aan leken verkocht. Een producent in Nederland melde al trots op de website dat er 30.000 zappers verkocht waren. Dat pleit niet voor ons kritisch vermogen, en geeft aan dat onze stichting nog veel voorlichting op dit gebied moet geven. Maar eerst een citaat van de nieuwste telg die in Nederland verkocht wordt, de Swing Zapper..

Lees meer...

BEMER (Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie)

BEMER, een afkorting van Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie. Met de BEMER zou je diverse aandoeningen kunnen behandelen, waaronder MS. Op de website van de BEMER staat: De Bemer-therapie…… de ervaring is dat het heel vaak helpt. Uitgebreid literatuuronderzoek dat IOCOB deed bracht echter niets aan het licht. We hebben nergens een klinische studie kunnen vinden, en ook de claim dat de BREMER zinvol zou zijn bij MS en vele andere ziekten wordt niet ondersteund door klinische studies.

Lees meer...

Zonstaren, sungazing

zon.gifDe laatste maanden kan je steeds meer vinden over zonstaren, ook in de Koortdanser van juli/augustus 2008 een groot artikel over Zonstaren, met als ondertitel: Niets eten en alleen zonlicht als voedsel. Het idee is oeroud en te vinden in o.a. Yoga teksten. Net na de zonsopgang of voor de zonsondergang naar de zon staren, en elke dag iets langer. Het idee is, dat de pijnappelklier door het zonlicht gestimuleerd zou worden om uit de zonenergie energie te maken die we in ons lichaam kunnen gebruiken. Er zijn enorm veel websites over sungazing te vinden. Ook zou je door sungazing vanzelf de verlichting in schieten. In het artikel in de Koortdanser staat verder dat de grootste propagonist van zonnestaren, de Indier Hira Ratan Marek ook aanbeveelt om te zonnebaden. Maar dan zonder zonnecremes, want die zouden juist huidkanker veroorzaken.

Lees meer...

De Qi machine

qi_machine.jpgUit dit filmpje blijkt dat vele medische problemen verklaard worden vanuit positieve ionen, via een pseudowetenschappelijk verhaal. Het gaat erom om met negatieve ionen de balans te herstellen, zo zou beter ATP geproduceerd kunnen worden.  

 

Lees meer...

Rusland: Grakov’s Virtual Scanning system

uit Rusland komen bijzondere vormen van therapie. Gebaseerd op moderne raket technologie, zo het het vaak. Nu weer een nieuw systeem, waar zelfs een enigszins serieus artikel over te vinden is:  Grakov’s Virtual Scanning system. Het is een vorm van kleuren therapie, en er zit een niet alledaagse theorie achter dat kleuren effecten hebben op orgaanfuncties via het centrale zenuwstelsel. 

Lees meer...

Quantec: Radionica op hol geslagen

RadionicaZijn het dan allemaal indianenverhalen? Nee het is helaas serieus. Nieuwe radionica apparaten overspoelen de markt. Helaas steeds weer zonder dat duidelijk is wat  de waarde ervan is voor diagnostiek en behandeling. Het wordt met de claims wel steeds exotischer, nu zijn radionica machines zelfs inzetbaar bij het doorlichten van organisaties:  We citeren: "Met het modern radionicatoestel quantec® kan het energetisch veld van ondernemingen en hun medewerkers geanalyseerd worden."  Verder wordt deze interventie verbonden met Levend Bloed Analyse, Radionica en kinesiologische principes. Voor geen van deze stromingen bestaat literatuur waaruit de klinische waarde blijkt.

Lees meer...

Biofotonen genezen malaria en Lyme

Biofotonen genezen malaria en Lyme: een ernstig misverstand dat op het internet te vinden is. De claims van biofotonen therapeuten die de Starlight als apparaat gebruiken zijn zeer problematisch. We zijn niet echt bang dat patienten met malaria zich in plaats van door de internist of tropenarts te laten behandelen, de biofotonen therapeut gaan bezoeken maar toch. Ook Lyme zou je kunnen behandelen met biofotonen. IOCOB deed een onderzoek naar de claims op het internet en geeft hier haar visie:

Lees meer...

Biofotonen genezen malaria en Lyme

biofotonen_malaria.jpgBiofotonen genezen malaria en Lyme: een ernstig misverstand dat op het internet te vinden is. De claims van biofotonen therapeuten die de Starlight als apparaat gebruiken zijn zeer problematisch. We zijn niet echt bang dat patienten met malaria zich in plaats van door de internist of tropenarts te laten behandelen, de biofotonen therapeut gaan bezoeken maar toch. Ook Lyme zou je kunnen behandelen met biofotonen. IOCOB deed een onderzoek naar de claims op het internet en geeft hier haar visie:

Lees meer...

Star light, basic light…biofotonen rukken op

Volgend op de hele generatie van bioresonantie apparaten, die veel meten, op een onduidelijke wijze, en waarmee vooral veel leken mee behandelen, niet gehinderd door therapeutisch inzicht, rukt nu de nieuwe generatie biofotonen apparaten op. De starlight is een nieuwe versie die we in Nederland tegen kwamen.

Lees meer...

Healing Touch

GodHealing Touch berust op ontspannen onder de handen van een ander. IOCOB bezocht Hawaii om deze interventie nader te bestuderen, die aangeboden werd in het ziekenhuis, vooral aan pijnpatiënten.

Lees meer...