Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

Integrale Energetische Geneeskunde

Er wordt veel afgetrild binnen bepaalde complementaire behandelvormen, en gemixt. Van alles wordt daarbij gebruikt, en bijna elke dag dienen zich nieuwe vormen van geneeskunde aan met grote pretenties. Integrale Energetische Geneeskunde is er zo een. Vrijwel altijd overstatements door niet-artsen, zo worden deze vormen op het internet aan de man gebracht. 

Lees meer...

NMT: NeuroModulation Technique

IOCOB werd in oktober 2009 verrast met een uitnodiging voor een nieuwe complementaire vorm van geneeskunde, NMT, oftewel NeuroModulation Technique. Deze methode is gebaseerd op de zogenaamde entanglement theorie uit de natuurkunde, dat wil zeggen, alles is met alles verbonden. Deze vorm van geneeskunde wordt door de grondlegger ook wel energetische geneeskunde genoemd. Die grondlegger is de Amerikaan Dr. Leslie Feinberg. In de uitnodiging werd meteen een heel brede claim neergelegd voor NMT:

Lees meer...

Laser therapie bij zenuwbeklemming?

Laag energetische laser kan ingezet worden bij bepaalde vormen van neuropathie, zoals neuropathie bij het carpale tunnelsyndroom. Bij dat syndroom is de zenuw in de pols (nervus medianus) bekneld, waardoor er pijnklachten in de hand ontstaan.

Lees meer...

De Brontest en het Concult

air_bubbles.gifModerne media. Video’s op de computer. Erg handig! Kunnen we steeds beter beoordelen wat er precies gebeurt bij een bepaalde vorm van behandeling. Nemen we bijvoorbeeld de Brontest. Of de Trias Brontest, nog mooier. We volgen een video op het internet, waar uitgelegd wordt wat die Brontest precies is.

We gaan even stap voor stap:

De therapeut heeft zich gespecialiseerd in de matrix diagnoses en de Brontest. Dat zijn, zo legt de therapeute uit, twee meetprotocollen waarbij een biotensor wordt gebruikt. (Een biotensor is een soort wichelroede). 

De (trias) brontest werkt op 3 niveaus, zo vervolgt ze: het bewustzijnsniveau, het celniveau en kwantum min en kwantum plus niveau. In de meeste gevallen wordt uiteindelijk op kwantum min niveau behandeld. Ze vervolgt met waarom de brontest zo mooi is, omdat ermee de ziekte aan de bron aangepakt wordt…Vandaar de naam natuurlijk

Lees meer...

The living Matrix: het veld weer!

energieveld.gifDe mens is een gefragmenteerd wezen. Zoekend naar zekerheid in een zee van chaos. Zeker als er ziekte in het spel is. Dan zijn mensen extra kwetsbaar en extra open voor het ‘onmogelijke’. In het spanningsveld van onnozelheid, bevlogenheid en het zoeken naar zekerheid zijn weer een aantal academici gestapt met hun Veld-boodschap die te zien is in de film The living Matrix. Als de trailer van die film goed bekeken wordt, dan zie je de flinterdunne logica ervan in. Hoopt IOCOB.  Deze film gaat net zoals de voorgangers, what the bleep do we know en down the rabbithole mank aan eerlijkheid en transparantie. De artsen en wetenschappers die aan woord komen, zullen absoluut geengageerd zijn, en menen wat ze zeggen. Ze zijn allemaal op het foute been gezet door Lynn McTaggart en Rupert Sheldrake. En een inside opmerking: Biologen die de werking van de hox genen kennen zullen lachen om dat zogenaamde formatieve veld van Sheldrake.

Lees meer...

Spiritualiteitsindicator en Humbug detector

monnik en maan door JMKH.jpgDe geneeskunde van de 21ste eeuw is een lappendeken. Een lappendeken van allerlei feiten, opvattingen, stromingen. Er stromen ook andere invloeden de geneeskunde in.

Vanuit de ‘spiritualiteit’ stromen ook veel nieuwe invloeden de geneeskunde in. Er zijn enorm veel ‘guru’s’ die hun visie op de werkelijkheid delen met anderen. Vanuit die visie ontstaan dan weer nieuwe stromingen, die zich ook in de geneeskunde nestelen. Maar hoe onderscheid je nu echt van onecht, bullshit van eerlijkheid? Een opgave die we hier aan de hand van video fragmenten inventariseren. Kijk mee en oordeel zelf.

Lees meer...

Door fonoforese trilt DNA weer beter

stemvorm_vibraties.gifFonoforese, een nieuwe behandeling met zogenaamde kosmisch gstemde stemvorken. Een therapie die diep in het lichaam ingrijpt, tot op DNA niveau. We citeren hoe dit tot stand komt: Bij fonoforese wordt de stemvork met de frequentie 194,18 Hz gebruikt om te stimuleren, dynamiseren en te aarden…Het bijbehorende chakra is het eerste. Deze frequentie geeft kracht en ondersteuning daar waar overlevingsissues ter sprake zijn…. Het stimuleert het DNA om zijn oorspronkelijke trilling op te pakken. Fonoforese wordt op een site van een beoefenaar als volgt omschreven:

Lees meer...

Tachopunctuur: wederom nieuwe kleren..

is dit een tachyon?.gifTachopunctuur: nieuwste loot en wederom nieuwe kleren..van de keizer. Het is onbegrijpelijk hoe goed opgeleide acupuncturisten de moderne new age filosofie van de zogenaamde nulpunts energie omarmen. De bioresonantie staat al bol van misleidende terminologie, zo thans ook de tachopunctuur, die nu vanuit Duitsland oprukt. Het mysterieuze tachioniseren van metalen en andere materialen is de basis van deze vorm van acupunctuur. De gebruikte terminologie puilt, evenals bij de bioresonantie, uit van schijnbaar wetenschappelijke metaforen en termen, zodat in de natuurkunde ongeschoolde leken en artsen in vuur en vlam gezet worden. 

Lees meer...

30.000 zappers in Nederland..De swingzapper!

doctor_doctor.gifDe zappers rukken behoorlijk op. Ook weer nieuwe varianten. Zonder enig klinisch bewijs worden duizenden van die apparaten aan leken verkocht. Een producent in Nederland melde al trots op de website dat er 30.000 zappers verkocht waren. Dat pleit niet voor ons kritisch vermogen, en geeft aan dat onze stichting nog veel voorlichting op dit gebied moet geven. Maar eerst een citaat van de nieuwste telg die in Nederland verkocht wordt, de Swing Zapper..

Lees meer...

BEMER (Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie)

BEMER, een afkorting van Bio-Elektro-Magnetische Energie Regulatie. Met de BEMER zou je diverse aandoeningen kunnen behandelen, waaronder MS. Op de website van de BEMER staat: De Bemer-therapie…… de ervaring is dat het heel vaak helpt. Uitgebreid literatuuronderzoek dat IOCOB deed bracht echter niets aan het licht. We hebben nergens een klinische studie kunnen vinden, en ook de claim dat de BREMER zinvol zou zijn bij MS en vele andere ziekten wordt niet ondersteund door klinische studies.

Lees meer...