Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Mesologie

medical_92.gifMesologie is als trademark gedeponeerd en in deze zin eigenlijk geen complementaire behandelwijze, maar een commerciële benadering van ziekte en gezondheid. IOCOB meent dat de mesologie-richting een 'mixed-bag' is. Als je je in het jargon verdiept, is hoofdpijn het resultaat. De website van de Mesologie-academie staat bol van termen en verklaringen die indrukwekkend klinken, maar geen enkele substantie hebben. In die zin heeft mesologie veel overgenomen van de EAV, de bioresonantie en de biofotonen-therapie.

De term mesologie 

De term mesologie geeft aan dat men binnen deze stroming een van de drie kiembladen, het mesoderm, centraal zet bij het ontstaan en de behandeling van ziektebeelden. Een ons inziens nogal reductionistische aanpak. Het ectoderm en neuroderm zou je evengoed centraal kunnen zetten. Er zijn zelfs goede argumenten te vinden om het neuroderm, waaruit o.a. het autonome zenuwstelsel ontstaat, een belangrijker rol toe te dichten bij de regulatie van levensprocessen. 

De ontdekking!

Op de site van de academie lezen we: 

De naam mesologie is afgeleid van het mesoderm, het bindweefsel en de regulerende organen in het lichaam. Het mesoderm (60% van het lichaam) vormt in het menselijk organisme een communicatienetwerk, gericht op de handhaving van de homeostase (inwendig evenwicht) en de aanpassing van het organisme. Het zelfregulerend mechanisme, waardoor de mens in staat is de ziekte te overwinnen, is gezeteld in het mesoderm. Feitelijk worden alle verrichtingen van de mens gereguleerd door het mesodermaal weefsel. 

Door deze ontdekking, waardoor de zelfregulatie ook ‘meetbaar’ is geworden, is de naam van de opleiding in 1996 omgedoopt in de academie voor mesologie. Het woord meso is afgeleid van mesoderm, maar betekent ook midden. De mesologie ziet zichzelf als middelaar tussen reguliere en alternatieve geneeskunst. 

Een in het mesoderm zetelend mechanisme 

We begrijpen niet precies wat voor ontdekking dat is, het hele verhaal hierboven is een pseudowetenschappelijk verhaal, mooie termen en goede flow, maar inhoudsloos. Een zelfregulerend mechanisme…dat zetelt in het mesoderm.. Misschien bedoelen ze gewoon het immuunsysteem, met de T-cellen, de B-cellen en de interacties tussen die cellen en de humorale factoren, zoals TNF-alfa en de interleukines? Vermoedelijk wel, maar de terminologie die de mesologen hanteren is  meer dan 50 jaar oud en stamt van een inmiddels totaal achterhaald Duits systeem, het systeem van de Grondregulatie, waar ook elektroacupuncturisten volgens Voll gek op zijn. (Die Grundregulation)

Verdere definitie van mesologie 

Mesologie wordt door de academie voor mesologie verder omschreven als: ‘een concept van geneeskunde waarin regulier medische kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Mesologie is een functionele geneeskunde’. Hoe de integratie te bereiken is wordt nergens op de website duidelijk. 

De diagnosemethode wordt beschreven als ‘Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)’, een volgens mesologen vernieuwde en verbeterde versie van Electro-Acupunctuur volgens Voll (EAV). Daar de EAV geen duidelijke bewijzen heeft kunnen leveren van de waarde van deze diagnostiek en behandeling, lijkt een verbeterde versie wel boeiend, maar er kon geen ondersteuning gevonden worden dat mesologie inderdaad een meerwaarde heeft. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat de zogenaamde EFD een methode is die totaal misleidend is. Nooit is uit enig onderzoek gebleken dat EFD en reguliere diagnostiek overeenkomen, maar dat wordt op de website wel gesuggereerd.

Mesologie is geen eenheid van systeem, er worden inzichten gebruikt uit een veelheid van complementaire richtingen zoals de homeopathie, Chinese geneeskunde, Ayurveda en voedingsleer. Deze inzichten worden tezamen gesmolten in een ondoorzichtig en onnavolgbaar systeem van kreten, aannames en veronderstellingen.

Mesologie in de praktijk.

We citeren een beschrijving van de mesologie, zoals die te vinden is op een van de vele websites van therapeuten:

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin regulier medische kennis op effectieve wijze geïntegreerd wordt met kennis uit de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG), de Ayurveda, de Orthomoleculaire Geneeskunde, de Homeopathie en de Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).

Mesologie is een beschermd beroep en de mesoloog dient de praktijk volgens vastgestelde richtlijnen uit te oefenen en zich regelmatig bij te scholen.

Gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM) en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).

Mesologie is een functionele geneeskunde. De mens staat voortdurend in contact met zijn omgeving. Het contact vindt plaats via voedsel, lucht, de huid en het zenuwstelsel. De reactie op dit contact vindt plaats in het bindweefsel, het mesoderm. Als deze reactie verstoord is kunnen er symptomen (dysfuncties) ontstaan.

De mesoloog heeft verschillende onderzoeksmethoden om deze dysfuncties vast te stellen : de anamnese, de polsdiagnostiek, de tongdiagnostiek, lichamelijk onderzoek en de EFD.

Door de verschillende methoden transparant te maken worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en de behandeling betrokken.

De mesoloog is er vooral voor chronische klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, eczeem, allergie, menstruatieklachten, problemen met het gewicht, gewrichtsklachten , psychische klachten enzovoort, maar mesologisch onderzoek kan ook als u geen klachten heeft vroegtijdig dysfuncties opsporen waardoor ernstige klachten mogelijk voorkomen kunnen worden. 

Ons is geen enkel onderzoek bekend waaruit zou blijken dat mesologie zinvol is bij alle indicaties die genoemd worden; aannemelijk maken dat zogenaamde vroege dysfuncties opspoorbaar zijn, lijkt ons helemaal moeilijk.

Mesologische diagnoses.. 

Er volgen een aantal mesologische diagnoses als voorbeeld:

1. Een verstoring van het immuunsysteem, samenhangend met een vroegere aandoening. Dit had gevolgen voor de slijmvliezen van de darm, de alvleesklier en de lever. 

2. ..een overgevoeligheid voor zware metalen en een cellulaire opnamestoornis van verschillende mineralen.  

3. …een lymfatische stoornis, die terug te voeren was op een oude Herpes-Zoster-infectie (gordelroos). Hierdoor ontstond een nierdysfunctie, zowel in haar uitscheidingsfunctie, als mechanisch (verzakking). De medicijnen die de patient tot nu toe neemt zijn te zwaar en belasten de nier nog meer. 

4. De opname van calcium in het celmembraan functioneert slecht. Dat betekent dat kalk wel in het lichaam wordt opgenomen (normale bloedspiegels), maar slecht in de cel komt. Calcium is nodig voor de afweer, zenuwoverdracht, informatie en spieracties. 

Deze beschrijvingen zijn serieus bedoeld, helaas. Het lijkt het meest op de prevelingen van Magister Pas, uit de Bommel-verhalen. Samen met een sausje van Professor Sickbock’s inzichten in de fysiologie van de mens.

Natuurlijk zal dit soort taal indrukwekkend zijn voor patienten. Maar het is gespeend van werkelijkheidswaarde. het lijkt het meest op doktertje spelen door goedwillende therapeuten die de medische studie niet aandurven of achterhaald vinden.

Beoordeling Mesologie

Vooralsnog is de meerwaarde van de mesologie boven de klassieke vormen waar ze zich op baseert, totaal onduidelijk. Er zijn mensen uit het veld die deze stroming  ‘de nieuwe kleren van de keizer’ vinden. Vandaar dat IOCOB deze combinatie van diagnostiek en behandeling voorlopig met een oranje-rood stoplicht beoordeelt, totdat gegevens over veiligheid, bruikbaarheid en werkzaamheid beschikbaar komen. Oranje-rood omdat er enkele spaarzame delen van de mesologie zijn, die meer tot groen behoren (acupunctuur). Maar de hele ‘mix’ is erg ‘bioresonantie-achtig’, en de diagnostische delen worden door IOCOB met rood beoordeeld (EAV; EFD).  

 

Gerelateerde artikelen

Berichten

  1. doc schreef:

    IOCOB heeft toch overtuigend aangetoond dat EAV, Voll electroacupunctuur en daarop gebaseerde benaderingen allemaal onzinnig zijn, nooit bewezen is en patienten op het foute been zetten. Waarom ook dan niet hier een oranje-rood licht? Vooral omdat ze beweren een vernieuwde Voll te hebben ontwikkeld, ook zonder bewijzen…

  2. joke schreef:

    Mij verbaast het volgende. Iocob bepleit m.i. terecht onderzoek naar alternatieve en complementaire geneeswijzen. Iocob geeft tevens aan hoe schrikbarend weinig geld en ruimdenkendheid daar vanuit Nederlandse reguliere kanalen voor gemanifesteerd wordt. Hoe kan – zo vraag ik mij af – Iocob dan tegelijkertijd een benadering als mesologie (maar wellicht ook andere) diskwalificeren met een ‘oranjerood stoplicht’ onder het motto van ‘onbewezen want niet onderzochte opbrengsten’. Gráág zou ik onderzoek naar opbrengsten vanuit de mesologie doen. Graag bepleit ik met Iocob ruimte daarvoor. Graag omarm ik samen met Iocob dan tot dusver voornamelijk empirisch gestoelde maar uiteindelijk zo moge verwacht worden evidence based benaderingen.
    Ik zou zeggen kortom: handen ineen houden om inderdaad te blijven pleiten voor meer onderzoek. Maar laat dat stoplicht gedoe vooralsnog even zitten. Zwaaiers met het vingertje (Renckens voorop) zijn er immers genoeg. En kaf onder het koren is weliswaar een groot probleem. Maar dat kan alleen maar uitgeselecteerd worden op grond van inzichtelijke gegevens op basis inderdaad onderzoek, maar ook transparant kwaliteitssysteem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.