Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Biologisch > Aromatherapie

Aromatherapie

Aroma, door MPHKHvBAromatherapie maakt gebruik van aroma's van planten en plantendelen, en zou als zodanig opgevat kunnen worden als een vorm van fytotherapie. Maar fytotherapeutica worden ingenomen of op de huid gesmeerd, en aromatherapie wordt vooral gebruik gemaakt van de reuk. De basis van de aromatherapie zijn de zogenaamde essentiële (etherische) oliën, die worden gewonnen uit zuiver plantaardig materiaal. Gemiddeld levert 70 kg plantenmateriaal ongeveer 2 liter etherische olie op.

Etherische of essentiële oliën worden als aromatherapie toegepast via massage, verdampen via een zogenaamde vaporisator of boven een warmtebron zoals een waxinelichtje, via pakkingen of kompressen en via baden. Ook kan men het innemen, maar daarbij is enige voorzichtigheid geboden. Er zijn ongevallen bekend van mensen die niet wisten hoe geconcentreerd die olie was, en gewoon enkele onverdunde druppels innamen, met hele nare gevolgen. Lees dus altijd goed de informatie bij het product.

Aroma thearpie berust op vluchtige olie uit bloesems en andere plantendelen. Bloesemtak, door M.P.H.Keppel Hesselink van BlommesteinDe term aromatherapie werd rond 1930 door de Franse scheikundige Gattefosse gebruikt voor de behandeling met etherische olieën. Hij was toen vooral onder de indruk van de helende werking van lavendelolie op brandwonden.

Er zijn bewijzen dat aromatherapie positieve bijdrage kan leveren aan het algemene welbevinden en zelfs op het immuunsysteem: Immunological and Psychological Benefits of Aromatherapy Massage. Bij prematuren in couveuses bleek dat aromatherapie de periodes van ademhalingsstilstand verkortte. Aromatherapie doet in ieder geval iets biologisch, want in een diermodel voor angst was het effect van aromatherapie vergelijkbaar met dat van valium. (J Ethnopharmacol. 2007 May 22;111(3):517-25.)

In het algemeen is er wel steun om aromathearpie in te zetten bij angsten, pijn, misselijkheid na operatie, opwinding bij dementie, slaapstoornissen en ademhalingsproblemen.[1]

Er zijn wat recente studies die naar specifieke gebieden van toepassing hebben gekeken. Zo bleek in 2007 dat lavendel aromatherapie zinvol was bij postoperatieve pijn, en het gebruik van opiaten verminderde.[2] In deze dubbelblinde studie concludeerden de auteurs:

Our results suggest that lavender aromatherapy can be used to reduce the demand for opioids in the immediate postoperative period.

Boeiend zijn de resultaten op de fysiologie van het hart van gezonde mannen: lavendel aromatherapie heeft hier meetbare en zinvolle effecten. Lavender aromatherapy reduced serum cortisol and improved CFVR in healthy men. These findings suggest that lavender aromatherapy has relaxation effects and may have beneficial acute effects on coronary circulation.[3]

Ook patienten met schouderpijn door een beroerte reageerden positief op aromatherapie in een vergelijkende studie.[4]

Veiligheid

Deze oliën zijn sterk geconcentreerd en moeten vrijwel altijd verdund gebruikt worden, anders ontstaan er problemen. Ook dient men onder geen beding deze oliesoorten in te nemen! Houd de ogen dicht tijdens inhalatie van deze oliën ter voorkoming van irritatie. Verder zijn er ook giftige essentiële oliën, zoals Thuja olie en Artemisia olie. Maar de aromatherapie die gebruik maakt van bijvoorbeeld lavendel, is veilig en kan zonder problemen geprobeerd worden.

Beoordeling

Ondanks de indruk die bestaat at aromatherapie angst vermindert, pijn- en depressie vermindert, is er eigenlijk maar relatief weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten van aromatherapie. Wat wel bijzonder is, is dat er duidelijk meetbare effecten te vinden zijn op belangrijke biologische functies, zoals van het hart. Een beoordeling van de hele stroming is moeilijk; maar het lijkt erop dat bepaalde preparaten uit de aromatherapie zinvol zouden kunnen  zijn voor bepaalde aandoeningen. Doordat aromatherapie totaal veilig is, wanneer het goed gebruikt wordt, en er klinische waarde zou zijn, krijgt de therapie een oranje-groen stoplicht.

Sites

 • Aromatherapy research
 • Centre for aromatherapy research
 • Aromatherapie bij dementie: Cochrane analyse

  Literatuur

  1. Cooke B, Ernst E. Aromatherapy: a systematic review. British Journal of General Practice 2000 50 493-496
  2. Stevensen CJ. The psychophysiological effects of aromatherapy massage following cardiac surgery. Complementary Therapy Medicine 1994 2 (1) 27-35
  3. Ching M. Contemporary therapy: aromatherapy in the management of acute pain? Contemorary Nurse 1999 8 (4) 146-151
  4. Ballard CG, O’Brien J, Reichelt K, Perry E. Aromatherapy as a safe and effective treatment for the management of agitation in severe dementia: the results of a double blind, placebo controlled trial. J Clin Psychiatr 2002; 63: 553-558
  5. Anderson LA, Gross JB. Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective in relieving postoperative nausea. J Perianesth Nurs 2004;19(1):29-35.
  6. Anderson C, Lis-Balchin M, Kirk-Smith M. Evaluation of massage with essential oils on childhood atopic eczema. Phytother Res 2000;14(6):452-456.
  7. Ballard CG, O’Brien JT, Reichelt K, et al. Aromatherapy as a safe and effective treatment for the management of agitation in severe dementia: the results of a double-blind, placebo-controlled trial with Melissa. J Clin Psych 2002;63(7):553-558.
  8. Buckle J. Aromatherapy for health professionals. Beginnings 2003;Jan-Feb, 23(1):40-41.
  9. Bureau JP, Ginouves P, Guilbaud J, et al. Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia. Adv Ther 2003;20(4):220-229.
  10. Burnett KM, Solterbeck LA, Strapp CM. Scent and mood state following an anxiety-provoking task. Psychol Rep 2004;95(2):707-722.
  11. Burns A, Byrne J, Ballard C. Sensory stimulation in dementia (editorial). Br Med J 2002;325:1312-1313.
  12. Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwife 2005;8(1):30-34.
  13. Christen L, Christen S, Waldmeier V, et al. [Nursing without and with essential oils: a controlled study of patients in an acute rheumatologic department]. Pflege 2003;16(4):193-201.
  14. Connell FEA, Tan G, Gupta I, et al. Can aromatherapy promote sleep in elderly hospitalized patients? J Canadian Ger Soc 2001;4(4):191-195.
  15. Cooke B, Ernst E. Aromatherapy: a systematic review. Br J Gen Pract 2000;50(455):493-496.
  16. Edge J. A pilot study addressing the effect of aromatherapy massage on mood, anxiety and relaxation in adult mental health. Complement Ther Nurs Midwifery 2003;May, 9(2):90-97.
  17. Fellowes D, Barnes K, Wilkinson S. Aromatherapy and massage for symptom relief in patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD002287.
  18. Gedney JJ, Glover TL, Fillingim RB. Sensory and affective pain discrimination after inhalation of essential oils. Psychosom Med 2004;66(4):599-606.
  19. Graham PH, Browne L, Cox H, Graham J. Inhalation aromatherapy during radiotherapy: results of a placebo-controlled double-blind randomized trial. J Clin Oncol 2003;Jun 12, 21(12):2372-2376.
  20. Gray SG, Clair AA. Influence of aromatherapy on medication administration to residential-care residents with dementia and behavioral challenges. Amer J Alzheimer’s Disease Dementias 2002;17(3):169-174.
  21. Han SH, Yang BS, Kim HJ. [Effectiveness of aromatherapy massage on abdominal obesity among middle aged women]. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2003;33(6):839-846.
  22. Hasani A, Pavia D, Toms N, et al. Effect of aromatics on lung mucociliary clearance in patients wi
   th chronic airways obstruction. J Altern Complement Med 2003;Apr, 9(2):243-249.
  23. Holmes C, Hopkins V, Hensford C, et al. Lavender oil as a treatment for agitated behaviour in severe dementia: a placebo controlled study. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17(4):305-308.
  24. Itai T, Amayasu H, Kuribayashi M, et al. Psychological effects of aromatherapy on chronic hemodialysis patients. Psychiatry Clin Neurosci 2000;54(4):393-397.
  25. Kaddu S, Kerl H, Wolf P. Accidental bullous phototoxic reactions to bergamot aromatherapy oil. J Am Acad Dermatol 2001;45(3):458-461.
  26. Kim MA, Sakong JK, Kim EJ, et al. [Effect of aromatherapy massage for the relief of constipation in the elderly]. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2005;35(1):56-64.
  27. Lengacher CA, Bennett MP, Kipp KE, et al. Design and testing of the use of a complementary and alternative therapies survey in women with breast cancer. Oncol Nurs Forum 2003;Sep-Oct, 30(5):811-821.
  28. Moss M, Cook J, Wesnes K, Duckett P. Aromas of rosemary and lavender essential oils differentially affect cognition and mood in healthy adults. Int J Neurosci 2003;Jan, 113(1):15-38.
  29. Orton-Jay L, Formation of the International Federation of Professional Aromatherapists (IFPA). An interview with Linda Orton-Jay. Complement Ther Nurs Midwifery 2003;Feb, 9(1):35-37.
  30. Resnick B. Putting research into practice: behaviorial and pharmacologic management of dementia. Geriatr Nurs 2003;Jan-Feb, 24(1):58-59.
  31. Richards K, Nagel C, Markie M, et al. Use of complementary and alternative therapies to promote sleep in critically ill patients. Crit Care Nurs Clin North Am 2003;Sep, 15(3):329-340.
  32. Ro YJ, Ha HC, Kim CG, et al. The effects of aromatherapy on pruritis in patients undergoing hemodialysis. Derm Nursing 2002;14(4):231-234, 237-239.
  33. Sgoutas-Emch S, Fox T, Preston M, et al. Stress management: aromatherapy as an alternative. Sci Rev Alternative Med 2001;5(2):90-95.
  34. Smallwood J, Brown R, Coulter F, et al. Aromatherapy and behaviour disturbances in dementia: a randomized controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16(10):1010-1013.
  35. Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complimentary and alternative therapies for pain management in labor. Cochran Database Syst Rev 2003;(2):CD003521.
  36. Soden K, Vincent K, Craske S, et al. A randomized controlled trial of aromatherapy massage in a hospice setting. Palliat Med 2004;18(2):87-92.
  37. Taylor J. Sweet smell of success. Nurs Times 2003;Jan 7-13, 99(1):40-41.
  38. Thorgrimsen L, Spector A, Wiles A, et al. Aroma therapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2003;(3):CD003150.
  39. Westcombe AM, Gambles MA, Wilkinson SM, et al. Learning the hard way! Setting up an RCT of aromatherapy massage for patients with advanced cancer. Palliat Med 2003;Jun, 17(4):300-307.
  40. Wilkinson JM, Hipwell M, Ryan T, Cavanagh HM. Bioactivity of Backhousia citriodora: antibacterial and antifungal activity. J Agric Food Chem 2003;Jan 1, 51(1):76-81.
  41. Wiebe E. A randomized trial of aromatherapy to reduce anxiety before abortion. Effective Clin Pract 2000;3(4):166-169.
 • Referentie

  [1] Gatlin CG, Schulmeister L. | When medication is not enough: nonpharmacologic management of pain. | Clin J Oncol Nurs. | 2007 Oct;11(5):699-704.

  [2] Kim JT, Ren CJ, Fielding GA, Pitti A, Kasumi T, Wajda M, Lebovits A, Bekker A. | Treatment with lavender aromatherapy in the post-anesthesia care unit reduces opioid requirements of morbidly obese patients undergoing laparoscopic adjustable gastric banding. | Obes Surg. | 2007 Jul;17(7):920-5.

  [3] Shiina Y, Funabashi N, Lee K, Toyoda T, Sekine T, Honjo S, Hasegawa R, Kawata T, Wakatsuki Y, Hayashi S, Murakami S, Koike K, Daimon M, Komuro I. | Relaxation effects of lavender aromatherapy improve coronary flow velocity reserve in healthy men evaluated by transthoracic Doppler echocardiography. | Int J Cardiol. | 2008 Sep 26;129(2):193-7. Epub 2007 Aug 8.

  [4] Shin BC, Lee MS. | Effects of aromatherapy acupressure on hemiplegic shoulder pain and motor power in stroke patients: a pilot study. | J Altern Complement Med. | 2007 Mar;13(2):247-51.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.