Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten

Ziekten

In deze sectie bespreekt IOCOB alternatieve en complementaire behandelingen voor veschillende ziektes. Is iets zinvol of niet, beoordeeld met het stoplichtsysteem. Klik op de ziekte om meer te weten te komen over alternatieve en complementaire behandelingen.

Acupunctuur bij angst: overzicht

In het tijdschrift Acupuncture in Medicine (2007) staat een mooi overzicht van de studies die gedaan zijn op het gebied van de behandeling van angst. Er zijn diverse positieve studies waaruit blijkt dat acupunctuur zinvol kan zijn bij de behandeling van angst.

Lees meer...

Angst en depressie algemeen

Bij de behandeling van angsten en depressies zijn veel vetschillende medische en psychologische behandelingen mogelijk, die allen tot de mainstream van de geneeskunde behoren. Bijvoorbeeld de medicamenteuze behandeling van angsten met benzodiazepines, of die van depressies met serotonine antidepressiva of klassieke antidepressiva.

Lees meer...

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De behandeling van Crohn moet beter! KLik op deze link en laat je stem horen , zodat we samen met je input de behandeling van de ziekte van Crohn kunnen verbeteren! 

De ziekte van Crohn is door de vereniging van Crohnpatiënten als volgt gedefinieerd: een chronische darmontsteking die door de Amerikaanse arts Burrill B. Crohn in 1932 voor het eerst is beschreven. Het is een ziekte die vooral in westerse landen voorkomt. Naar schatting komen er per jaar in Nederland ongeveer duizend nieuwe patiënten bij met de ziekte van Crohn. De ziekte wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en dertigste levensjaar. Jongeren hebben een grotere kans de ziekte te krijgen dan ouderen.

darmwand biij colitisColitis ulcerosa wordt beschreven als: een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. De ziekte komt alleen in de dikke darm (colon) voor. Net als bij de ziekte van Crohn is de oorzaak van colitis ulcerosa niet bekend. Jaarlijks wordt naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten de diagnose gesteld. Hoewel de ziekte zich op elke leeftijd kan openbaren, worden de meeste gevallen vastgesteld tussen het vijftiende en veertigste levensjaar. De ziekte komt bij mannen en vrouwen evenveel voor.

Lees meer...

RSI

De RSI patientenvereniging omschrijft RSI als: RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI.

Lees meer...

Artrose algemeen

artrose: pijn aan gewrichten van nek, onderrug, knie, elleboog, voet en handen

Oproep aan alle patienten met artrose: Klik op deze link en laat je stem horen, zodat we met je input de behandeling van artrose kunnen verbeteren! Iedere stem telt!

Een genezing voor artrose bestaat dus niet. Wel zijn er diverse complementaire (alternatieve) behandelingen die zinvol ingezet kunnen worden bij de pijn die door artrose ontstaat. En een enkel supplement ondersteunt de kraakbeenopbouw. Natuurlijk moet overgewicht bij artrose voorkomen worden! Voor de behandeling van artrose en pijn bij artrose zijn er de laatste jaren diverse zinvolle complementaire preparaten op de markt gekomen, die tot een bepaalde hoogte ook van bewezen nut blijken te zijn. 

Lees meer...

Astma

De definitie van het astmafonds is: Astma is een nog ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Therapie met reguliere middelen is belangrijk, soms kunnen benaderingen uit de complementaire behandelvormen extra ondersteuning geven.

Deze benaderingen moet men echter nooit willen gebruiken in plaats van de geneesmiddelen , die door de reguliere arts voorgeschreven zijn: die middelen kunnen soms in de loop van de tijd wel verminderd worden, als de complementaire behandeling goed aanslaat.

Lees meer...

Beroerte

Beroerte ontstaat doordat een bloedvat in de hersenen verstopt raakt, of knapt. Daardoor wordt een deel van de hersenen beschadigd. De medische term is Cerebro Vasculair Accident (CVA) en dat betekent ongeluk van de hersenbloedvaten.

Lees meer...

Burnout

Burnout of burned out is een gevolg van chronische stress en slechte aanpassing aan verhoogde druk, meestal op het werk. Door niet tijdig te luisteren naar signalen van het eigen lijf, ontstaat burnout. Er is veel mogelijk om weer op de rails te komen, maar het belangrijkste is zelf-management!

Lees meer...

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Chronische vermoeidheid komt in onze maatschappij veel voor. De reden hiervoor is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is, dat je vermoeidheid en moeheid als serieuze tekenen van het lichaam moet opvatten en dat het belangrijk is om zelf een actieve houding aan te nemen in het zoeken naar een optimale behandeling. Veel eigen initiatief, weer proberen in de goede flow te komen, goede voeding en regelmatig sporten zijn belangrijke elementen die kunnen helpen. Maar de weg van chronische vermoeidheid naar vitaliteit is een lange weg!

Lees meer...

Diabetes Reguliere behandeling

Kussmaull beschreef als eerste de kenmerkende ademhaling bij ernstig zieke DM patienten

Er kan door de reguliere geneeskunde veel aan suikerziekte gedaan worden, en het is zeer belangrijk om met reguliere geneeskunde eerst goed ingesteld te worden. Dus dat de bloedglucose concentratie “normaal” is, dus niet meer hyperglycemisch, te hoog. De behandelingen voor Diabetes Mellitus type I en II zijn verschillend. Dieetmaatregelen zijn voor beide types belangrijk om de suikerspiegel in het bloed te optimaliseren.

Lees meer...