Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Genezen met magische Shintostenen

Shintostenen: de geestverdrijvers pur sang

Als er in het oude huis geesten wonen van de voorvaderen, die geen rust kunnen vinden, en je wilt ze in het grenzeloze licht sturen, dan zijn Shintostenen aangewezen. Aangezien Shinto een oude, eerbiedwaardige Japanse natuurgodsdienst is, hebben Shinto priesters al eeuwen lang gebruik gemaakt van de krachten in de natuur om balans te brengen. Met rituelen die teruggrijpen op onze verbintenis met de natuur, waarbij vuur, water, ritmische muziek en wind een rol spelen.

De stenen zelf bevatten ook een natuurgeest, ook wel Kami genoemd. De Shintosteen die een hoge toon voortbrengt kan ook wel een ‘omamori’ of een talisman genoemd worden, een steen die kracht geeft, geluk brengt en slechte geesten weg houdt.  Binnen het Shintoisme bestaat een grote liefde en een eerbied voor de natuur. Een waterval, de maan en dus ook de apart door erosie gevormde stenen worden verbonden met een kami. Kami is eigenlijk meer dan een geest, het is de essentie van het gemanifesteerde. Een kami heeft een harmoniserende kracht op zijn omgeving, dat heet musubi.

Shinto: balans brengen in de natuur.

In de Shinto zijn de zogenaamde spiritstones zeer begeerd door de Shinto- adepten.

Shintostenen zijn stenen die vrij in de natuur gevonden kunnen worden, en waarbij er in de steen, door de natuurkrachten, een gat zit. Als je daar op blaast, ontstaat een snerpend gefluit. Dat gefluit is intens, als je een goede Shintosteen bespeelt. Met dat snerpende geluid worden geesten of krachten die geen balans brengen, weggejaagd of geneutraliseerd. [1]

De zeldzame Shintosteen

Maar Shintostenen zijn erg moeilijk te vinden. Want stenen die zo opgebouwd zijn, dat door water of anderszins in de steen een mooi klein rond gaatje door erosie ontstaat, komen weinig voor. Dat komt omdat ten eerste de steen opgebouwd moet zijn uit materiaal dat op de ene plaats oplost, en op de andere plaats hard blijft.

Het steenmateriaal moet dus niet homogeen van textuur zijn. En vervolgens moeten de stenen millennia lang op een plaats geweest zijn, waardoor uiteindelijk een dergelijk gaatje kan uitslijpen.

Lees meer...

Spoorlijntherapie

In Indonesie is een nieuwe therapie ontwikkeld door de arme bevolking: spoorlijntherapie. Patienten met pijn gaan op de spoorlijn liggen – uiteraard bij afwezigheid van een naderende trein – en krijgen zo lichte electrische stroom door hun lichaam. Deze therapie lijkt op TENS, waarbij plakkers op de pijnlijke plekken worden geplakt en  electrische stroom door het pijnlijk gebied gaat.

Lees meer...

Traditionele geneeswijzen in Bolivia

In Bolivia maken veel mensen gebruik van traditionele geneeswijzen, waarbij de medicijnman een grote rol speelt. Er is een vage grens tussen religie, spiritualiteit en genezing. De secretaris van IOCOB, David Kopsky, is op pad gegaan om meer te weten te komen over deze geneeswijzen en hoe die verweven zijn met het dagelijkse leven.

Lees meer...

Meditatie effect meetbaar aan melatonine

Als je echt kan mediteren, helpt dat om het hele systeem wat wij zijn te ontspannen. Een biologische factor waar je die ontspanning aan kunt aflezen is het melatonine gehalte. In een gecontroleerde studie bleek dat mediteren het meetbare melatonine gehalte daadwerkelijk kon verhogen ten opzichte van mensen die niet mediteerden.

Lees meer...

Reincarnatietherapie

reincarnatie.jpgReïncarnatietherapie is in Nederland een relatief veel voorkomende vorm van behandelen. Er is in 2006 zelfs een therapeut gepromoveerd op een proefschrift hierover. Toen promoveerde in Utrecht namelijk de psycholoog R. van der Maesen op een viertal onderzoeken naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie. Begeleid door twee promotoren (Prof. Dr. J. de Jong, transcultureel psychiater) en Prof. I. Maso (rector van de Universiteit voor Humanistiek) en beoordeeld door vijf hoogleraren van verschillende universiteiten.

Lees meer...

Novartis gaat Ayurveda!

Novartis, een van de farmagiganten gaat Ayurveda opnemen in haar pallet, aldus een press release van 12 augustus 2010. Traditionele geneeskunde wordt steeds meer door de grote farmaca concerns serieus genomen. 

Lees meer...

Integrale Energetische Geneeskunde

Er wordt veel afgetrild binnen bepaalde complementaire behandelvormen, en gemixt. Van alles wordt daarbij gebruikt, en bijna elke dag dienen zich nieuwe vormen van geneeskunde aan met grote pretenties. Integrale Energetische Geneeskunde is er zo een. Vrijwel altijd overstatements door niet-artsen, zo worden deze vormen op het internet aan de man gebracht. 

Lees meer...

Mesologie doorgelicht en te licht bevonden

Mesologie. Enkele jaren geleden had niemand er ooit van gehoord. Nu is er een academie en vele therapeuten. Mesologie is ontstaan uit het gedachtegoed van één therapeut. Het is een samenraapsel zonder samenhang. In plaats van dat therapeuten hun zintuigen gebruiken om een indruk te krijgen van problemen van patienten, naast voor de hand liggende diagnostiek, wordt gevlucht in nonsense diagnose-methoden en paralogische verhalen. Hier de analyse van IOCOB.

Lees meer...

Thai Massage: sex of stretching?

Ik heb het geluk gehad om als arts al heel vroeg in mijn leven een probleem tegengekomen te zijn, waarvoor ik inmiddels bij meer dan honderd artsen en therapeuten ben geweest. Vanaf mijn jeugd begon ik in toenemende mate last te hebben van ernstige pijn onder mijn rechter schouderblad. De eerste therapeut waar ik naar toe  ben gegaan was de orthopeed, maar dat was toen ik een kind was, en ik herinner me dat ik met bizarre spalken in bed moest liggen rond mijn benen. Ook ontwikkelde ik een beenlengte verschil dat we als artsen binnen de normale spreiding zien: 1.5 cm. Dat gaf toch wel veel verschillende visies van toenmalige behandelaars: wel of geen hak verhoging. Toen ik 17 was kwam ik bij een van de grondleggers van de manuele therapie, de heer Van der Bijl, in Bilthoven. Die mat van alles, of ik links of rechts een voetbal wegschopte en dat soort dingen. Hij heeft me toen 8 maal gemanipuleerd, dat hielp altijd enkele dagen maar uiteindelijk niet. Daarna heb ik tot nu toe honderden dingen geprobeerd. Het is steeds weer enorm boeiend te ervaren dat elke nieuwe therapeut meteen weet wat de oorzaak is, en denkt het klusje wel te kunnen klaren.

Lees meer...

Basho’s grootse haiku over een klein bloempje

nazuna.jpg

Als ik voorzichtig kijk, de Nazuna bloeit in de heg! Een haiku van Basho. Een meditatief gedicht. Je moet weten dat de nazuna een nietszeggend bloempje is, maar Basho Ziet de Bloem zoals die is, zonder de context die wij over elk fenomeen draperen. Wij vergelijken alles, omdat dat onze staat van bewustzijn is, Basho ziet de naakte werkelijkheid. Zoals alleen een mysticus kan. Deze haiku geeft aan wat meditatief bewustzijn is en kan zijn.

Deze haiku is van de verlichte meester Basho, en het mooiste commentaar op deze Haiku is dat van Osho. 

Lees meer...