Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Jin Shin Jyutsu vermindert pijn en misselijkheid bij kanker

Jin Shin Jyutsu, een soort qigong waarbij acupunctuurpunten aangeraakt worden, blijkt duidelijk stress, pijn en misselijkheid bij kankerpatienten te verminderen. Een duidelijk voorbeeld van hoe complementaire therapie kankerpatienten kan helpen. We citeren;

Lees meer...

Therapeutic touch zinvol bij onrustige bejaarden

Twee keer per week tien minuten therapeutic touch (TT) is genoeg om onrustig gedrag van mensen met dementie te verminderen. Dat blijkt uit een klein proefonderzoek met acht ouderen in Woonzorgcentrum Raffy in Breda, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in Driebergen in samenwerking met het Van Praag Instituut te Utrecht.

TT is een eenvoudig te leren vorm van complementaire zorg.

Slaan, doelloos rondlopen, buitensporig veel aandacht vragen: acht ouderen die medicatie kregen voor dergelijk onrustgedrag deden mee aan het onderzoek. Met nauwkeurige observatielijsten hielden de verzorgenden bij hoe dit gedrag zich ontwikkelde tijdens een periode van regelmatige behandeling met TT.

Lees meer...

Timothy Leary en ons bewustzijn

Timothy Leary in MeditatieTimothy Leary (1920-1996) was hoogleraar psychologie in Harvard, een prestigeuze Amerikaanse universiteit en besteedde zijn hele leven aan hoe het optimale te bereiken in ons bewustzijn. Hij kan ook alternatief psycholoog genoemd worden. Hij onderzocht  diverse meditatieve stromingen, zoals het Tibetaans boeddhisme, bewerkte het Tibetaanse dodenboek en gebruikte bewustzijnsveranderende middelen, zoals LSD. Think for yourself and question authority, was een van zijn uitspraken. Zijn visie is weer actueel geworden nu er een bijzondere studie gepubliceerd is over de mystieke effecten van de magische paddestoel.

Lees meer...

Sat Nam Rasayan healing en Guru Dev

Sat Nam Rasayan (SNR) betekent ‘je diep ontspannen in de heilige naam‘ en is een moderne voor de westerse mind ontsloten wijze van Yoga en healing waarvan de wortels te vinden zijn in verschillende yoga tradities en de genezingsrituelen van de Sikh en uit het sjamanisme. De essentie is dat de beoefenaar zijn geest leeg maakt, en zo in de staat van shunyata komt, wat binnen de SNR de ‘heilige plek’, sacred space, genoemd wordt. Dat wordt door Eckhart Tolle aangeduid met ‘Stilte’. Afwezigheid van de innerlijke dialoog, het gebabbel. Vanuit die staat van bewustzijn wordt dan door de healer contact gezocht met de patient en in die staat wordt de heling overgedragen. Die heling wordt als het ware gedragen door de intentie van de healer om ook daadwerkelijk te healen, waarbij ook de intentionaliteit, naast shunyata, een belangrijke rol speelt.

Binnen de Sikh-traditie is deze traditie aan Gurudev Singh Khalsa (1948) overgedragen door zijn meester, de Yogi Bhajan (1929–2004), een bekende kundalini-yoga en meditatie meester uit de Sikh-traditie. De traditie van healen is terug te leiden tot Guru Ram Das, een Sikh heilige uit Punjab, die leefde rond 1550.

De centrale spil van deze healing-methode is dus wat genoemd wordt, de meditatieve neutrale staat, die bereikt kan worden via een heel scala aan bodymind oefeningen, welke alle de beoefenaar geheel in het Hier en Nu brengen. In deze neutrale staat van Shunyata is er rust, helderheid en stilte en in die stilte lossen alle conflicten, spanningen en problemen zich op. Als de beoefenaar of healer in deze staat contact maakt met een patient dan kan de healing plaatsvinden. Volgens de organisaties die deze healing steunen werd Sat Nam Rasayan eeuwen lang in het geheim beoefend maar is sinds 30 jaar nu voor iedereen toegankelijk gemaakt.Guru Dev.jpg

Lees meer...

Genezen met magische Shintostenen

Shintostenen: de geestverdrijvers pur sang

Als er in het oude huis geesten wonen van de voorvaderen, die geen rust kunnen vinden, en je wilt ze in het grenzeloze licht sturen, dan zijn Shintostenen aangewezen. Aangezien Shinto een oude, eerbiedwaardige Japanse natuurgodsdienst is, hebben Shinto priesters al eeuwen lang gebruik gemaakt van de krachten in de natuur om balans te brengen. Met rituelen die teruggrijpen op onze verbintenis met de natuur, waarbij vuur, water, ritmische muziek en wind een rol spelen.

De stenen zelf bevatten ook een natuurgeest, ook wel Kami genoemd. De Shintosteen die een hoge toon voortbrengt kan ook wel een ‘omamori’ of een talisman genoemd worden, een steen die kracht geeft, geluk brengt en slechte geesten weg houdt.  Binnen het Shintoisme bestaat een grote liefde en een eerbied voor de natuur. Een waterval, de maan en dus ook de apart door erosie gevormde stenen worden verbonden met een kami. Kami is eigenlijk meer dan een geest, het is de essentie van het gemanifesteerde. Een kami heeft een harmoniserende kracht op zijn omgeving, dat heet musubi.

Shinto: balans brengen in de natuur.

In de Shinto zijn de zogenaamde spiritstones zeer begeerd door de Shinto- adepten.

Shintostenen zijn stenen die vrij in de natuur gevonden kunnen worden, en waarbij er in de steen, door de natuurkrachten, een gat zit. Als je daar op blaast, ontstaat een snerpend gefluit. Dat gefluit is intens, als je een goede Shintosteen bespeelt. Met dat snerpende geluid worden geesten of krachten die geen balans brengen, weggejaagd of geneutraliseerd. [1]

De zeldzame Shintosteen

Maar Shintostenen zijn erg moeilijk te vinden. Want stenen die zo opgebouwd zijn, dat door water of anderszins in de steen een mooi klein rond gaatje door erosie ontstaat, komen weinig voor. Dat komt omdat ten eerste de steen opgebouwd moet zijn uit materiaal dat op de ene plaats oplost, en op de andere plaats hard blijft.

Het steenmateriaal moet dus niet homogeen van textuur zijn. En vervolgens moeten de stenen millennia lang op een plaats geweest zijn, waardoor uiteindelijk een dergelijk gaatje kan uitslijpen.

Lees meer...

Spoorlijntherapie

In Indonesie is een nieuwe therapie ontwikkeld door de arme bevolking: spoorlijntherapie. Patienten met pijn gaan op de spoorlijn liggen – uiteraard bij afwezigheid van een naderende trein – en krijgen zo lichte electrische stroom door hun lichaam. Deze therapie lijkt op TENS, waarbij plakkers op de pijnlijke plekken worden geplakt en  electrische stroom door het pijnlijk gebied gaat.

Lees meer...

Traditionele geneeswijzen in Bolivia

In Bolivia maken veel mensen gebruik van traditionele geneeswijzen, waarbij de medicijnman een grote rol speelt. Er is een vage grens tussen religie, spiritualiteit en genezing. De secretaris van IOCOB, David Kopsky, is op pad gegaan om meer te weten te komen over deze geneeswijzen en hoe die verweven zijn met het dagelijkse leven.

Lees meer...

Meditatie effect meetbaar aan melatonine

Als je echt kan mediteren, helpt dat om het hele systeem wat wij zijn te ontspannen. Een biologische factor waar je die ontspanning aan kunt aflezen is het melatonine gehalte. In een gecontroleerde studie bleek dat mediteren het meetbare melatonine gehalte daadwerkelijk kon verhogen ten opzichte van mensen die niet mediteerden.

Lees meer...

Reincarnatietherapie

reincarnatie.jpgReïncarnatietherapie is in Nederland een relatief veel voorkomende vorm van behandelen. Er is in 2006 zelfs een therapeut gepromoveerd op een proefschrift hierover. Toen promoveerde in Utrecht namelijk de psycholoog R. van der Maesen op een viertal onderzoeken naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie. Begeleid door twee promotoren (Prof. Dr. J. de Jong, transcultureel psychiater) en Prof. I. Maso (rector van de Universiteit voor Humanistiek) en beoordeeld door vijf hoogleraren van verschillende universiteiten.

Lees meer...

Novartis gaat Ayurveda!

Novartis, een van de farmagiganten gaat Ayurveda opnemen in haar pallet, aldus een press release van 12 augustus 2010. Traditionele geneeskunde wordt steeds meer door de grote farmaca concerns serieus genomen. 

Lees meer...