Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Oorkaarsen

Oorkaarsen zijn holle bijenwas kaarsen; door het steken van de kaars in een gehoorgang, zouden verstopte oren makkelijk behandeld kunnen worden.  En een aantal andere aandoeningen. Dat blijkt echter niet zo te zijn… Het zou een methode van behandelen zijn, afkomstig van de Hopi indianen. Of dat waar is, is ook onduidelijk.

Lees meer...

Zware metalen in Ayurvedische middelen

Zware metalen in Ayurvedische middelen is een echt issue. Regelmatig staan er alarmstukken op het web en in de tijdschriften dat er vrij veel zware metalen aangetoond zijn in ayurvedische middelen. Nu, in de JAMA (januari 2009) een reactie van een expert op dat probleem, welke we u niet willen onthouden. De auteurs, waaronder een universiteitsdocent van de Universiteit van Pennsylvania, menen dat de conclusie dat er door onafhankelijke laboratoria onderzocht moet worden hoeveel zware metalen er in dergelijke preparaten zitten, een belangrijke kanttekening behoeft. Dit, omdat de zware metalen die bewust in ayurvedische preparaten toegevoegd worden, een medische werking hebben en niet toxisch zouden zijn. Dat is nogal een statement. We staan er daarom bij stil en zijn het er ook niet mee eens.

Lees meer...

Rolfing bij sportblessures

Rolfing is een bijzondere vorm van lichaamswerk. We citeren hier een boeiende ervaring van een topsporter met Rolfing. Natuurlijk is het lastig om onderzoek te doen naar de waarde van deze bijzondere vorm van lichaamswerk bij sporters met sportblessures. Daarom dit verhaal.

Lees meer...

Door fonoforese trilt DNA weer beter

stemvorm_vibraties.gifFonoforese, een nieuwe behandeling met zogenaamde kosmisch gstemde stemvorken. Een therapie die diep in het lichaam ingrijpt, tot op DNA niveau. We citeren hoe dit tot stand komt: Bij fonoforese wordt de stemvork met de frequentie 194,18 Hz gebruikt om te stimuleren, dynamiseren en te aarden…Het bijbehorende chakra is het eerste. Deze frequentie geeft kracht en ondersteuning daar waar overlevingsissues ter sprake zijn…. Het stimuleert het DNA om zijn oorspronkelijke trilling op te pakken. Fonoforese wordt op een site van een beoefenaar als volgt omschreven:

Lees meer...

Alexander therapie: beter dan gewoon sporten

sporten.gifAlexander techniek is een speciale oefentechniek voor aandoeningen van het bewegingsapparaat. In de BMJ van December 2008 een baanbrekend resultaat: Alexander therapie is kosteneffectief en beter dan gewoon sporten.

Lees meer...

Posturale integratie

Posturale integratie is een vorm van lichaamswerk op basis van bindweefselmanipulatie. Hierdoor kunnen emoties en stress verminderd worden. Bij deze vorm van behandelen wordt uitgegaan van het idee dat emoties en stress zich vastzetten in spieren en in het bindweefsel. En dat door strekken van die weefsels en tegelijkertijd ontspannen een balansherstel ontstaan kan.

Lees meer...

Begische koningin gehypnotiseerd

rustig_onbewust.jpgHypnotherapie is inmiddels zo goed onderzocht, en de studies over de waarde van hypnose tijdens operaties en na operaties zijn zo duidelijk, dat de 80-jarige koningin Fabiola de stap gezet heeft en zich onder hypnose heeft laten opereren. In Belgie noemen ze het hypnosedatie. Hypnose opdat rust ontstaat, ontspanning en minder pijngewaarwording. Overgave en vertrouwen. De koningin is dapper om op haar 80ste voor deze benadering te kiezen. 

We geven het persbericht weer:

Lees meer...

Tachopunctuur: wederom nieuwe kleren..

is dit een tachyon?.gifTachopunctuur: nieuwste loot en wederom nieuwe kleren..van de keizer. Het is onbegrijpelijk hoe goed opgeleide acupuncturisten de moderne new age filosofie van de zogenaamde nulpunts energie omarmen. De bioresonantie staat al bol van misleidende terminologie, zo thans ook de tachopunctuur, die nu vanuit Duitsland oprukt. Het mysterieuze tachioniseren van metalen en andere materialen is de basis van deze vorm van acupunctuur. De gebruikte terminologie puilt, evenals bij de bioresonantie, uit van schijnbaar wetenschappelijke metaforen en termen, zodat in de natuurkunde ongeschoolde leken en artsen in vuur en vlam gezet worden. 

Lees meer...

30.000 zappers in Nederland..De swingzapper!

doctor_doctor.gifDe zappers rukken behoorlijk op. Ook weer nieuwe varianten. Zonder enig klinisch bewijs worden duizenden van die apparaten aan leken verkocht. Een producent in Nederland melde al trots op de website dat er 30.000 zappers verkocht waren. Dat pleit niet voor ons kritisch vermogen, en geeft aan dat onze stichting nog veel voorlichting op dit gebied moet geven. Maar eerst een citaat van de nieuwste telg die in Nederland verkocht wordt, de Swing Zapper..

Lees meer...

Yoga must see

Dit is een Yoga must see video:

Lees meer...