Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Mesologie doorgelicht en te licht bevonden

Mesologie doorgelicht en te licht bevonden

Mesologie. Enkele jaren geleden had niemand er ooit van gehoord. Nu is er een academie en vele therapeuten. Mesologie is ontstaan uit het gedachtegoed van één therapeut. Het is een samenraapsel zonder samenhang. In plaats van dat therapeuten hun zintuigen gebruiken om een indruk te krijgen van problemen van patienten, naast voor de hand liggende diagnostiek, wordt gevlucht in nonsense diagnose-methoden en paralogische verhalen. Hier de analyse van IOCOB.

Mesologie: Trademark, onwerkzame diagnostiek en willekeurige Fusion van uiteenlopende behandelwijzen.

Mesologie is als trademark gedeponeerd en in deze zin eigenlijk geen complementaire behandelwijze, maar een commerciële benadering van ziekte en gezondheid. Vanaf 1996 worden mesologen opgeleid aan de Academie voor mesologie in Amsterdam.

Een diploma VWO of HAVO is voldoende voor de zogenaamde propedeutische opleiding (medische basiskennis). Het is een zeer recente richting binnen de alternatieve geneeswijzen, die op basis van de visie van een geisoleerde therapeut ontstaan is. Dus op basis van de IOCOB keuzewijzer al meteen een rood licht. Hier de gedetailleerde de-bugging.

1. Mesologie is geen eenheid maar een samenraapsel.

Mesologie is geen eenheid van systeem, er worden inzichten gebruikt uit een veelheid van complementaire richtingen zoals de homeopathie, acupunctuur, Chinese geneeskunde, Ayurveda en voedingsleer. Een armoedige synthese. 

Deze inzichten worden tezamen gesmolten in een ondoorzichtig en onnavolgbaar systeem van kreten, aannames en veronderstellingen. Op welke wijze en welke elementen samengesmolten zijn, is nergens natrekbaar.

De grondlegger van de mesologie, Muts, is iemand die alleen gedeeltelijke opleidingen heeft gevolgd achtereenvolgens in de theologie, de pedagogiek en de fysiotherapie.

Hij zegt zelf dat zijn opvatting ontstaan is door o.a. de embryologie, Ayur Veda, anatomie, homeopathie, theologie, Chinese geneeskunde, filosofie, fysiologie, biomechanica, psychologie, spiritualiteiten en gewoon boerenverstand (sic!). Dat zegt eigenlijk al genoeg om het hele systeem te kwalificeren. En het maakt het systeem dan ook geheel ongeloofwaardig.

Deze grondlegger van de mesologie definieert mesologie op zijn chaotisch ogende website http://www.robmuts.com als volgt:

Mesologie is een functionele geneeskunde die de reactie op een prikkel in het mesoderm onderzoekt op fysiologisch/biochemisch terrein.

Ook hier is nergens op die website duidelijk hoe ‘de reactie op een prikkel’ in het mesoderm dan onderzocht wordt op fysiologisch en biochemisch terrein.

De mesologen zijn niet gekwalificeerd om zelf biochemische analyses uit te voeren. Op de website van de academie voor mesologie staat voorts:

Mesologie is een concept van geneeskunde waarin regulier medische kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen.Mesologie is een functionele geneeskunde.

Ook hier geen enkele aanwijzing welke reguliere medische kennis bedoeld wordt, en hoe de integratie gedacht moet worden.

Ook serieuze publicaties over mesologie zijn niet te vinden, de link op de pagina van de grondlegger naar publicaties is geheel leeg. Dat is pathognomonisch.

Samenvattend blijkt de mesologie te bestaan uit veel woorden en concepten die op een totaal oninzichtelijke wijze samengesmeed zijn door een geisoleerd werkende niet-academicus, die op zijn hoogst een paramedicus is, zonder inzicht in de academische geneeskunde.

2. De peiler van de mesologie: elektrofysiologische diagnostiek

Op de website van de grondlegger, Muts dus, wordt wat afgemutst over de diagnostiek bij de mesologie, en er wordt gesteld:

De reakties worden meetbaar gemaakt door middel van de electrofysiologische diagnostiek (EFD).

De EFD meet bepaalde punten in de huid. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of orgaandeel. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde.

Zo is het mogelijk de oorzaak van de klacht op te sporen. De meting van de EFD kan vergeleken worden met de meting van een ECG of EEG; de EFD geeft echter een totaaloverzicht van het menselijk functioneren.

Dit is totale nonsens.  

De diagnose methode die beschreven wordt als ‘Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)’, is een volgens mesologen vernieuwde en verbeterde versie van Electro-Acupunctuur volgens Voll (EAV).

Volgens een interview met Muts is deze diagnose verklaring enorm bruikbaar, en om hem verder te citeren, een van de pijlers van de mesologie.

Deze diagnose methodiek is echter herhaaldelijk getoetst, en met methodologisch verantwoorde studies verworpen als werkzaam (zie literatuur).

Een artikel in de Medical Journal of Australia wees er verder op dat dit soort testen geen enkele wetenschappelijke basis heeft en een rookgordijn legt over niet-weten:

Vega testing is a technique of diagnosis without scientific basis. It purports to be useful inassessing a large range of conditions from allergy to cancer. At the best, itis a prop which can help some patients overcome ill-defined symptoms.At the worst, it can lead to inappropriate or delayed treatment. Proponents of the system use a smoke screen of illusion which includes convoluted scientific jargon and unsubstantiated claims of efficacy.

En zelfs anno 2010 kunnen we lezen:

There have been no well-designed studies to support thesetests, and in fact, several authors have disproved their utility. These tests,therefore, should not be advocated in the evaluation of patients with suspected food allergy because the results do not correlate with clinical allergy and may lead to misleading advice and treatment.

Met name het aspect van misleiding van patienten, alsmede de duidelijke wetenschappelijke verwerping van het bewijs van diagnostische werkzaamheid maken de mesologie tot een problematisch geheel.

Voorts wordt nergens ter wereld in onderzoeksinstituten en universiteiten die zich richten op Geintegreerde Geneeskunde mesologie onderwezen of onderzocht.

Nogmaals: de diagnose bij de mesologie

Op een van de websites van een mesologe, wordt nog eens in detail uitgelegd hoe de diagnose tot stand komt, en er wordt beschreven waaruit het lichamelijk onderzoek bestaat. Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Er wordt bijvoorbeeld een polsdiagnose gesteld volgens EN TCM EN Ayurveda…Dat is geheel onmogelijk, die polsdiagnostiek systemen hebben NIETS met elkaar te maken, en zelfs het voelen van de pols geschiedt geheel verschillend. Voorts onderzoekt de mesoloog de patient lichamelijk (het zou verboden moeten worden om een niet arts lichamelijk onderzoek te laten uitvoeren), en dan komt de geheel misleidende electrofysiologische diagnostiek. Zelfs hormonen worden ‘uitgetest’…. We citeren:

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit:1. pols en tongdiagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunde en Ayurveda2. lichamelijk onderzoek (zoals gewrichten, huid, buikorganen, etc.) 3. Electro Fysiologische Diagnostiek. Hierbij worden 80 tot 100 punten op handen en voeten gemeten. Er wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat, een handelektrode en een meetgriffel (geen naalden). Dit onderzoek voelt u niet of nauwelijks. Er kunnen diverse testen worden toegevoegd zoals het meten van opname en eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen en het meten en uittesten van hormonen en enzymen. 

Conclusie mesologie 

Samenvattend: mesologie is geen serieuze richting in de CAM, het is slechts een testimonium paupertatis uit de koker van klaarblijkelijk niet geschoolde pseudoparamedici:

Ø De mesologie is een trademark en geen serieuze behandelvorm,

Ø de basis idee van de mesologie is onnavolgbaar en nooit op enigerlei wijze toetsbaar gemaakt, noch ooit getoetst,

Ø de mesologie bestaat uit een eclectisch samenraapsel, ontstaan binnen het brein van een geisoleerd werkende niet-arts,

Ø de diagnostiek binnen de mesologie is aantoonbaar onjuist.

Samenvattend een oranje-rood stoplicht. 

Literatuur

Gerez IF, Shek LP, Chng HH, Lee BW. | Diagnostic tests for food allergy. | SingaporeMed J. | 2010 Jan;51(1):4-9.

Semizzi M, Senna G, Crivellaro M, Rapacioli G, Passalacqua G,Canonica WG, Bellavite P. | A double-blind, placebo-controlled study on the diagnosticaccuracy of an electrodermal test in allergic subjects. | ClinExp Allergy. | 2002 Jun;32(6):928-32.

Lewith GT, Kenyon JN, Broomfield J, Prescott P, Goddard J, HolgateST. | Iselectrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosingallergies? A double blind, randomised block design study | BMJ | 2001January 20: 322(7279): 131-134

Katalaris et al. Vega testing. Austr J Med 1991;155: 113-114Wüthrich B.: Unproven techniques in allergy diagnosis, J.Invest. Clin. Immunol., 2005, 15, S. 86-90

Berggold O.: Der sogenannte Medikamententest in derElektroakupunktur, Zeitschr. Allgemeinmed., 1976, 52, S.312 

Berichten

  1. A. K schreef:

    Tja, als ik mijn gelijk niet krijg wordt ik ook wel eens onredelijk en onfatsoenlijk.
    Vooral als ik weet dat de ander eigenlijk wel gelijk heeft.
    Te lezen aan de recentie is mesologie dus een goede methode; zeg dat dan gewoon en accepteer dat jullie niet de enige intelligentie op aarde zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.