Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Kanker > Natriumbicarbonaat bij kanker

Natriumbicarbonaat bij kanker

Natriumbicarbonaat bij kanker is een uitvinding van een Italiaanse arts, die soms deze therapie ook in Nederland geeft. IOCOB heeft alle vakliteratuur nagezocht, maar nergens konden we iets vinden over de werkzaamheid en de veiligheid van deze methode.

Omdat de hypothese dat kanker een schimmel is, zeer afwijkt van de reguliere visie van de laatste honderdplus jaar onderzoek i.v.m. deze ziekte, menen we dat eerst die hypothese aannemelijk hemaakt dient te worden. Voordat zomaar behandelt kan gaan worden.

Vervolgens zullen we dan ons moeten buigen over de werkzaamheid en veiligheid van natriumbicarbonaat bij diverse vormen van kanker. Daarvoor zijn gewoon klinische gegevens nodig. Gegevens die besproken en bekeken kunnen worden binnen de beroepsgroep van artsen. Alleen zo kunnen we komen tot een evidence based complementaire behandelwijze. En patienten beschermen tegen onwerkzame en onveilige therapievormen.

We begrijpen heel goed dat er patienten zijn die liefst gisteren met elke hoopgevende therapie willen beginnen, maar dat is erg onhandig en onverstandig. Uit het verleden is gebleken dat gehypte en onbewezen behandelmethoden nooit tot een werkzaam en veilig middel uitgroeide. In tegendeel, het merendeel van die behandelbvormen verdwijnt langzaam weer van het toneel, omdat de werkzaamheid afwezig is en er alleen bijwerkingen kunnen optreden.  

Angst en Hoop

IOCOB meent dat vooral bij een ziekte als kanker het belangrijk is om patienten te beschermen tegen onbewezen en hypothetische behandelingen. Omdat die patienten door de angst voor het uitszichtsloze en de hoop op verbetering en redding uitermate kwetsbaar zijn.

Bewijs?

In het geval van kanker behandeling met natriumbicarbonaat is het nodig om duidelijke casuistiek te publiceren, waarbij uitslagen van pathologische anatomie aanwezig zijn, en uitslagen van allerlei aanvullend onderzoek. Daarbij horen ook uitslagen van CT scan en MRI scan, rapportages van roengenologen, en besprekingen van het verloop van de aandoening door internisten of oncologen, of andere specialisten. Alleen zo kan deze hypothese gefundeerd worden.

Totzover dat niet gedaan is, blijft de hypothese onbewezen, en een idee van slechts een arts, zonder dat er andere vakgenoten zijn die de methode breed toepassen. Vandaar een rood stoplicht, volgens de criteria die IOCOB formuleerde in de kwaliteitsinidcator.

Daarnaast kan elke kanker patient de pluis niet pluis indicator gebruiken om de informatie op websites over kankerbehandelingen voor zichzelf te wegen. Zie links hieronder. 

Hangt het idee samen met andere ideeen? Haack!

Een geisoleerd idee over de werking van een bepaald middel is onwaarschijnlijker dan een idee dat in het netwerk van wetenschap verankert is. Het duidelijkst is dit verwoord door een hedendaagse filosofe, Suzan Haack. We citeren over haar visie wat de RUU zegt:

Recent heeft ook het werk van de Engelse filosofe Susan Haack de aandacht getrokken. Verklaard tegenstandster van Rorty, ziet zij wel degelijk mogelijkheden om kennis rationeel te rechtvaardigen, in ieder geval om te zeggen dat sommige kennis beter gerechtvaardigd is dan andere. Die rechvaardiging hangt van andere dingen af.

De vraag of je ergens geloof aan zult hechten, hangt af van de aannemelijkheid van de andere dingen waarmee het idee samenhangt. Dit brengt haar op de analogie van de kruiswoordpuzzzle. Wat wetenschappers doen, zegt Haack, is in essentie goed vergelijkbaar met het oplossen van een kruiswoordpuzzle. In termen van dit beeld.

De aannemelijkheid van de oplossing voor 3. horizontaal is afhankelijk van de aannemelijkheid van de oplossing van 4. verticaal. Naarmate ideeën of verschijnselen meer samenhang vertonen met andere ideeën of verschijnselen, wint het aan kracht. Ideeën die niet met andere in verband gebracht kunnen worden, zijn steriel en weinig geloofwaardig. 

Ook in deze zin is natriumbicarbonaat onwaarschijnlijk…

Gerelateerde artikelen

Berichten

 1. Kanker schreef:

  Arts-bioloog drs. E. Valstar krijgt uitleg van Dr. Bellini als reactie op zijn commentaar op de video-testimonials waarop 4 patienten die succesvol zijn behandeld met natriumbicarbonaat. Zie video’s op: http://www.curenaturalicancro.nl (VIDEO’S/patienten).

  Zie deze link voor uitleg:

  http://www.kanker-therapie.nl/kankertherapie-forum/viewforum.php?f=1&sid=8d1f7e6ebb5de2c9461d4806c62c2671

  Zie voor overige informatie:

  http://www.kanker-therapie.nl/

 2. Kanker schreef:

  Onderstaande reactie komt van de website:

  http://www.prikpagina.nl/read.php?f=247&i=10314&t=10048#reply_10314

  Ook te vinden via: http://www.kanker.startpagina.nl en daarna ‘prikbord’ (rechts boven) en het onderwerp ‘kanker is een schimmel’ kiezen.

  Marja (zie: 1-12-2007) denkt kennis van zaken te hebben (theorie) m.b.t. ongewenste effecten/bijwerkingen, van natriumbicarbonaat, maar wordt terecht gewezen door iemand met praktijk-ervaring.

  Auteur: Pionier (—.adsl-surfen.hetnet.nl)
  Datum: 02-12-2007 21:21

  Tjee….ben bijna de halve middag aan het lezen geweest op dit prikbord en was eigenlijk niet van plan om mij in deze discussie te mengen maar je leest soms dingen……

  Beste Marja, bij jouw lijst van ongewenste effecten van Natrium Bicarbonaat moest ik toch even fronsen! De laatste 6 weken is mijn echtgenoot behandeld met Natrium Bicarbonaat (oplossing 5%), maar geen van deze bijwerkingen heb ik bij hem kunnen constateren. Verder wachten we de MRI maar even af maar we zijn hoopvol gestemd.
  Overigens wil ik even duidelijk stellen dat Dr. Simoncini niet zegt dat hij alle ziektegevallen volledig kan genezen maar wel een aanzienlijk percentage.

  Wat ik niet begrijp is dat sommige mensen zich zo tegen deze therapie afzetten, we zijn volwassen mensen met een ‘eigen hoofd’ en ieder kan en mag toch voor zichzelf beslissen welke therapie hij of zij wil volgen?
  Laat ieder in zijn waarde, ook als gekozen wordt voor een ‘revolutionaire’ methode.

  Hieronder de homepage van Yvette Jansen wiens man is/wordt behandeld met natriumbicarbonaat. Een wekelijkse verslaggeving en alles verloopt voorspoedig volgens het protocol van Dr.Simoncini.
  http://kankeriseenschimmel.blogspot.com/

  Zelfde verhaal, maar nu van Stefan (Belgie-Vlaanderen) Doet zelf regelmatig verslag m.b.t. zijn behandeling en wil de therapie in Vlaanderen verder promoten. Ook dit verloopt naar tevredenheid.
  http://kanker-is-een-schimmel.blogspot.com/

 3. Kanker schreef:

  Hieronder de homepage van Yvette Jansen wiens man is/wordt behandeld met natriumbicarbonaat. Een wekelijkse verslaggeving en alles verloopt voorspoedig volgens het protocol van Dr.Simoncini.
  http://kankeriseenschimmel.blogspot.com/

  Zelfde verhaal, maar nu van Stefan (Belgie-Vlaanderen) Doet zelf regelmatig verslag m.b.t. zijn behandeling en wil de therapie in Vlaanderen verder promoten. Ook dit verloopt naar tevredenheid.
  http://kanker-is-een-schimmel.blogspot.com/

  Dr. Santos (Canada) maakt ook gebruik van het protocol van Dr. Simoncini. De resultaten zijn veelbelovend en hij zegd: Zijn therapie, gebaseerd op natriumbicarbonaat, is onschadelijk en zeer effectief en dient te worden toegepast over de hele wereld. http://drrodsantos.com/iv_sodium_bicarbonate.html

  Deze video (Engelse ondertiteling) is van een Italiaans echtpaar waarvan de man een succesvolle behandeling heeft ondergaan. http://video.google.it/videoplay?docid=4747776959931530341

  Hier een 4-tal video’s van, al dan niet uitbehandelde NEDERLANDSE kankerpatienten, die de effectieve werking van natriumbicarbonaat hebben ondervonden, danwel zijn genezen. Deze getuigenissen zullen ook komen te staan op de, in het Nederlands vertaalde, website van Dr. Simoncini : http://www.curenaturalicancro.nl/ LET OP: ER KOMEN NOG MEER VIDEO’S BIJ

  http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#. (4 nederlandse video’s)

  In het boek “Kanker is een Schimmel” van Dr.Simoncini staan ook nog een 18-tal casussen beschreven, waarvan er een aantal hier te vinden zijn:
  http://www.voorennadediagnose.nl/W47-Resultaten-natriumbicarbonaat.html

  En dit waren er nog maar enkele (4) van de velen (40) die nog moeten komen. Binnenkort (nieuwe jaar) nog meer berichtgevingen en aanvullende informatie/feiten via deze (internet) EN ANDERE MEDIA (wordt aan gewerkt).

  ZIE OOK TESTIMONIUMS KANKERPATIENTEN / NATRIUMBICARBONAAT BIJ IOCOB:

  http://www.iocob.nl/kanker/kanker-zou-een-schimmel-zijn-de-theorie-van-tullio-simoncini.html#josc337

 4. Kanker schreef:

  Onderstaand bericht (met dank) komt van een andere website waar ik me geheel in kan vinden. Het zijn, in mijn ogen, zeer, zeer juiste conclusies.

  Echter, om ONZE FEITEN, dus geen theorie maar praktijk, zal op termijn, niemand meer heen kunnen en zeker niet onder druk van de publieke opinie die alleen maar groter zal worden (waaraan wordt gewerkt). Genezen patienten kun je niet verloochenen en ……. wie geneest (in dit geval Simoncini) heeft gelijk. Zie:

  http://www.cure…timonials.html#. (4 Nederlandse video-getuigenissen van patienten die succesvol zijn behandeld met natriumbicarbonaat )

  Bericht:

  Ik hoop dat de behandelwijze van Dr. Simoncini een kans krijgt, dit is een doorbraak in de behandeling tegen kanker. Na 25 jaar onderzoek en heel veel geld is er nog maar heel weinig bereikt. Als ik kijk op de site van VtdK en de IOCOB dan wordt daar alleen maar gehamerd over publicatie in de wetenschappelijke tijdschriften en peer-review. Dit is een controlemechanisme wat nooit zal werken omdat het probleem van peer-reviewed is dat alle in wetenschap gebruikelijke controlemechanismen zijn uitgeschakeld en niemand meer een kans krijgt om een alternatieve stelling te controleren. De peer-review mechanismen worden zo misbruikt en gemanipuleerd dat een dissident onderzoeker niets gepeerreviewed of gepubliceerd krijgt door ‘onafhankelijke’ wetenschappers. Onderzoek wordt gesponsored door bedrijven die geld verdienen aan het bestaan van kanker.

  Dr.Simoncini zal hierom nooit een kans krijgen iets te publiceren. Desondanks ben ik van mening dat de resultaten van Dr. Simoncini zullen leiden tot een doorbraak in de behandeling tegen kanker. Ik hoop dan ook dat VtdK en het IOCOB zich minder halstarrig zullen opstellen en de handreiking aannemen om met Dr. Simoncini in gesprek te gaan.

 5. Kanker schreef:

  Mededeling.

  Wij zijn bezig met een website (blog) waarop alle informatie die van belang is/kan zijn, m.b.t. Dr.Simoncini/Natriumbicarbonaat en zijn revolutionaire en succesvolle manier van behandeling kanker, is/wordt samengebracht met onderstaande doelstelling.

  Onze doelstelling is het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, radio/tv en/of krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over dit belangrijke onderwerp, waarvan het grootste deel van het Nederlandse volk (NOG) niet op de hoogte is, teneinde daardoor de medisch specialisten en farmaceutische industrie tot stellingname te dwingen.

  Tip:
  Plaats onderstaande link eventueel bij favorieten en verspreid hem zoveel mogelijk, dan is middels 1 link alle informatie voorhanden.

  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 6. Gerard55 schreef:

  Beste Ton,

  Ik kom jouw schrijven op meer plaatsen tegen en ik wens je veel succes. Heel goed dat je jezelf inzet voor een ander geluid. Artikelen als bovenstaande zijn niet bepaald hoopgevend. Objectief? Daar heb ik een andere beleving bij.

 7. Kanker schreef:

  Beste Gerard,

  Dank voor jouw ondersteunende woorden. Ook ik heb bij het woord ‘objectief’ een heel andere beleving. Daar is in mijn ogen bij bovenstaande, en nota bene op de website van het IOCOB, absoluut geen sprake van. En bij die niet-pluis test voor kanker behandelingen die ze hebben bedacht (zie onderwerp kanker) maken ze het nog bonter. Durfen het zelfs een betrouwbaarheidstest te noemen. Regelrechte aanfluiting en misleiding zou ik het willen noemen, want nagenoeg geen enkele alternatief krijgt door de formulering van de vraagstellingen een eerlijke kans. Ik/wij zouden het IOCOB willen adviseren om eens wat meer tijd te investeren in constructievere zaken, zoals een onderzoek naar de effectieve werking van natriumbicarbonaat bij de behandeling van kanker i.p.v. eerder genoemde onzinnige tests te bedenken. Kankerpatienten willen genezen worden!!

  Heb zojuist onderstaande berichtgeving geplaatst op kanker.startpagina/prikbord/kanker is een schimmel:

  Beste Peggy,

  Uitstekende zienswijze en samenvatting m.b.t. tot het genoemde onderwerp en wil me hierbij geheel en al aansluiten.

  Verder kan ik mededelen dat er ontwikkelingen gaande zijn die het tij zullen en moeten gaan keren, want het is genoeg geweest. Een grote groep personen, waaronder genezen patienten, werken aan middelen en mogelijkheden om natriumbicarbonaat op de kaart te krijgen, zijnde een zeer effectief middel in de strijd tegen kanker. Genezen (natriumbicarbonaat) en regulier uitgekotste en afgeschreven kankerpatienten willen en kunnen wij niet verloochenen, ondanks alle medische protocollen en elementen die ook deze therapie om zeep willen helpen. Blijf derhalve regelmatig onderstaande website bezoeken voor de meest actuele informatie m.b.t. de stand van zaken/vorderingen.

  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

  Tot slot nogmaals onze doelstelling:

  Onze doelstelling (grote groep personen en genezen patienten) is het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, radio/tv en/of krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over dit belangrijke onderwerp, waarvan het grootste deel van het Nederlandse volk (NOG) niet op de hoogte is, teneinde daardoor de medisch specialisten en farmaceutische industrie tot stellingname te bewegen, danwel te dwingen. Zie voor vervolg doelstelling en overige info de website.

 8. Simoncini fan schreef:

  Beste Gerard,

  Ook aardige discussie op deze link:

  http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=724358#724358

  Hoogste tijd voor een nieuw geluid, helemaal mee eens.

 9. Kanker schreef:

  MEDEDELING

  Zoals al eerder vermeld heeft een grote groep personen, waaronder genezen patiënten, zich verenigd met ondermeer als doelstelling het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, en/of radio/tv/krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over deze succesvolle therapie, waarvan het grootste deel van de Nederlandse bevolking (NOG) niet op de hoogte is.

  Op 18 januari 2008 heeft in Nederland de eerste bijeenkomst van de ‘Werkgroep Natriumbicarbonaat’ (ookwel denktank) plaatsgevonden en de volgende is op korte termijn gepland. Zie voor een verslag onderstaande website (blog).

  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

 10. Kanker schreef:

  Mededeling

  Op kankerstartpagina: http://www.prikpagina.nl/read.php?f=247&i=10437&t=10048 is onderstaande oproep geplaatst.

  Het televisieprogramma NOVA wil graag in contact komen met kanker patiënten die complementaire geneeswijzen hebben gebruikt bij de behandeling van hun ziekte.

  Ook zoekt NOVA contact met de nabestaanden van mensen die gebruik gemaakt hebben van alternatieve behandelingen.

  Van reguliere ziekenhuizen is na te gaan wat de kwaliteit van de zorg is. Bij alternatieve behandeling is dat niet altijd het geval. Wel draait de patiënt, bij een alternatieve behandeling, vaak zelf op voor de kosten. Werken veel belovende behandelingen wel en kunt u goed nagaan wat de kwaliteit van zorg is, voordat u aan een behandeling begint?

  Heeft u ervaring met alternatieve behandelaars, of bent u er na een tijd mee gestopt, neemt u dan contact op met de redactie van NOVA.

  silvia.pilger@novatv.nl (035-677 5882)

 11. Kanker schreef:

  Mededeling

  De overleden 58-jarige kankerpatiënte heeft geen behandeling met natriumbicarbonaat ondergaan. ,,Sterker nog: als zij die had gekregen, zou zij nog leven. Haar overlijden had NIETS te maken met een behandeling die zij bij ons zou hebben ondergaan. Zij is gestorven aan de gevolgen van uitdroging.’’ Dit zegd Drs. Eduward Schweden arts/directeur van de Bilthovense kliniek ‘Berg en Bosch’ in het AD van 4 februari 2008. Hij is ook overtuigd van de heilzame werking van natriumbicarbonaat en zegd: ,,Ik heb heel goede resultaten gezien met het middel.

  Dat het overlijden het gevolg is geweest van uitdroging is ons (Ton) ook bevestigd door een journalist die inzage heeft gehad in de rapportage van de inspectie. Hierover echter geen mededelingen in de pers en het OM blijft (eindeloos) onderzoeken.

  Zie verder ‘Misleidende (pers)berichten natriumbicarbonaat’ op:

  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 12. Kanker schreef:

  Mededeling

  Op 16 februari 2008 werd in ons gastenboek het onderstaande bericht geplaatst dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het betreft hier de uitslag van de MRI-scan van de mevrouw die eerder een reactie had geplaatst op ‘kanker.startpagina’. Haar echtgenoot is dus, net als zeer vele anderen (bij ons bekend), succesvol behandeld met natriumbicarbonaat. Wij wachten op de volgende succesverslagen die zeker zullen komen. Zie voor verdere informatie hieromtrent: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Dag Ton, Succes met deze strijd tegen de vooroordelen van een behandeling met natriumbicarbonaat. Inmiddels zijn wij door een (zeer) positieve uitkomst van een MRI-scan, geheel overtuigd van de werking van bica. Laat dit vooral overal bekend worden!! Groeten uit Friesland.

 13. Marer schreef:

  Uit documentaire van 20 februari 2008 blijkt dat dhr. Simoncini niet meer is dan een kwakzalver. Er wordt onder zijn supervisie in Italië geopereerd met naamloze artsen. Hij “bekijkt” via telefoon en e-mail afgenomen vloeistof van een patiënte met eierstokkanker. Hoe gek kan je het maken in Nederland. Blijkbaar heel gek. Deze geschorste Italiaanse arts (dood door schuld)kan rustig zijn waanzinnige denkbeelden op mensen uit proberen. Geen enkel gepubliceerd medisch onderzoek, de mens direct als proefdier. Ik hoop dat er in ieder geval tuchtrechterlijke vervolgingen zijn voor artsen die deze “behandeling” in Nederland geven.

 14. Marer schreef:

  Kopie van de website IGZ:
  Toediening natriumbicarbonaat bij kanker risicovol
  Het geven van natriumcarbonaat infusen bij kwetsbare patiënten is riskant en zinloos. Dit concluderen twee arts-deskundigen die op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporten uitbrachten. De IGZ vroeg om het advies toen vorig jaar een kankerpatiënte in het VUMC overleed nadat zij in een Bilthovense kliniek natriumbicarbonaat toegediend had gekregen. Deze kliniek is inmiddels onder druk van de IGZ met deze behandeling gestopt en zal deze ook niet hervatten. Overigens staat nog steeds niet vast of de patiënte als gevolg van de natriumbicarbonaat therapie is overleden. Het openbaar ministerie heeft dit nog in onderzoek.

  Op basis van de deskundigenrapporten is de inspectie allereerst tot de conclusie gekomen dat er geen wetenschappelijk onderbouwde informatie bestaat die rechtvaardigt dat natriumbicarbonaat aan kankerpatiënten wordt voorgeschreven buiten het in de bijsluiter omschreven indicatiegebied. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de therapie kanker geneest of terugdringt.

  De inspectie concludeert dat het toedienen van natriumbicarbonaat zelfs risico’s oplevert voor patiënten met hoge bloeddruk, patiënten met long, hart en nierafwijkingen en voor kankerpatiënten. Zeker als niet ook dagelijks een aantal bloedwaarden van de patiënt voor tijdens en na de behandeling worden gecontroleerd. De balans van het lichaam kan bij het toedienen van grote hoeveelheden volledig ontregeld raken. Dat kan bij ernstig zieke mensen mogelijk leiden tot schade aan organen. Bij zieke mensen is er eigenlijk sprake van onverantwoorde zorg als de toediening van dit product zonder controle wordt toegepast.

  Gezien deze risico’s en gezien het feit dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van natriumbicarbonaat bij kankerpatiënten buiten het omschreven indicatiegebied is de inspectie van oordeel dat artsen deze behandeling niet dienen toe te passen. Passen artsen deze behandeling toch toe en/of krijgt de inspectie hierover meldingen, dan zullen deze uiteraard worden onderzocht, waarbij het hierboven vermelde standpunt zwaar zal meewegen. De gang naar de tuchtrechter zal daarbij niet worden geschuwd.

 15. Kanker schreef:

  Je kunt natuurlijk van alles roepen en/of beweren, maar dan wel graag met een onderbouwing en die is hier (zie link) ver te zoeken en/of klopt van geen kanten. Waar zijn de bewijzen van de uitspraken die zijn gedaan door oncoloog S.Rodenhuis in het programma Netwerk? Die zijn er niet en kan hij niet leveren, dus hij beweerd/roept maar wat, of niet?

  http://www.kanker-therapie.nl/flash/clip1a8.swf

 16. IOCOB schreef:

  Graag ontvangt IOCOB duidelijk bewijsmateriaal van deze methode. Indien die niet voor handen is, dan in ieder geval een duidelijk onderzoeksprotocol om deze methode te onderzoeken. Behandelaars die onbewezen behandelmethoden gebruiken, moeten zich in ieder geval toetsbaar opstellen. En wanneer behandelaars gezondheidsclaims gebruiken, dan is bewijs noodzakelijk! Anders is het varen op de (wan)hoop van de patienten.

 17. Marer schreef:

  Waar zijn de bewijzen en wetenschappelijke onderbouwingen van de therapie van dhr. Simoncini. Graag met onderbouwing en die is hier ver te zoeken en/of klopt van geen kanten. Waar zijn de bewijzen van de uitspraken en handelingen die zijn gedaan door de geschorste meneer Simoncini? Die zijn er niet en kan hij niet leveren, dus hij beweert/roept maar wat, of niet?

 18. Marer schreef:

  29 mei 2006
  Italiaanse rechter veroordeeld dhr. Simoncini voor fraude en dood door schuld.
  Volgens Advocaat Alberto di Mario van één van de drie slachtoffers was de oorzaak:
  Ondeskundig medisch handelen. Bij één van de soda-injecties in de onderbuik van een patiënt werd de darm geperforeerd. De veroordeling wegens fraude betrof “het door bedrog te laten geloven dat kanker door de therapie weg zal gaan en deze te doen in ruil voor geld”.

 19. Simoncini fan schreef:

  Marer, Wat jij schrijft is niet juist!

  Lees op reactie o7-o3-2008 de reden waarom Dr. Simoncini is geroyeerd.

  Verder geef je verkeerde info!
  NATRIUMBICARBONAAT IS GEEN SODA
  !!!!!!!!! Maar dat doe je bewust.
  De oplettende lezen heeft jou snel genoeg door dat je met onzin indruk probeert te maken!!

 20. Marer schreef:

  De waarheid valt de discipelen best wel hard. De goeroe is veroordeeld voor dood door schuld en fraude en dat valt gelukkig wel te bewijzen.
  Marja

 21. Simoncini fan schreef:

  Marer,
  Wat jij schrijft is niet juist!

  Lees op reactie o7-o3-2008 de reden waarom Dr. Simoncini is geroyeerd.

  Waar is jou bewijs?? Internet bewijs??? Gefabriceerd op internet?

 22. Kanker schreef:

  Reactie op berichtgeving IOCOB (zie hieronder)

  IOCOB, het levende bewijs (genezen patient) van deze effectieve methode, woont in de zeer nabije woonomgeving van uw voorzitter Prof.dr. Jan K.H. Dat weet hij net zo goed als ik/wij dat weten. Zou uw voorzitter willen voorstellen om voor alle nadere informatie, inclusief dossiers en scans, kontakt op te nemen met deze ex-kankerpatient, waarvan de adresgevens zeer zeker bij hem bekend zijn. Deze ex-patient kan eventueel ook zorgdragen voor informatie van andere genezen patienten en/of van hen die er nog steeds zeer veel baat bij hebben. Dat zijn er veel en velen zullen nog volgen. Hieronder nogmaals een 4-tal video-getuigenissen van Nederlandse (ex) patienten die ik/wij persoonlijk kennen. Meerdere (buitenlandse) zijn te vinden via mijn/ons weblog (zie hieronder).

  http://www.cancer-fungus.com/testimonials/video-h1.swf (Henk)

  http://www.cancer-fungus.com/testimonials/video-b1.swf (Johan)

  http://www.cancer-fungus.com/testimonials/video-m2.swf (Max)

  http://www.cancer-fungus.com/testimonials/video-m1.swf (Marion)

  Hier een dossier (Marion): http://www.fonteine.com/candida_schimmel.html

  Dan hieronder nog een citaat uit een ontvangen email-bericht dat voor zichzelf spreekt (ook te vinden op het weblog onder ‘Misleidende (pers)berichten Natriumbicarbonaat’). De persoon, die dus ook een succesvolle behandeling met natriumbicarbonaat onderging, is bij de werkgroep bekend.

  Citaat: ‘Dag Ton, succes met deze strijd tegen de vooroordelen van een behandeling met natriumbicarbonaat. Inmiddels zijn wij door een (zeer) positieve uitkomst van een MRI-scan, geheel overtuigd van de werking van bica. Laat dit vooral overal bekend worden!! Groeten uit Friesland’.

  Ook willen wij nog verwijzen naar het objectieve artikel (6 pagina’s) in ‘Nieuwe Revu’ (nr.8) van 20 februari 2008. Een en ander in tegenstelling tot de tendentieuze uitzending van ‘Netwerk TV’ op dezelfde datum. De behandeling van patiente (agressieve vorm eierstokkanker) Marjolein B. uit zowel ‘Nieuwe Revu als Netwerk’ verloopt nog steeds voorspoedig en ze heeft inmiddels haar trouwdatum gepland. Voor het volgen van het verdere verloop (en eindresultaat) van de behandeling zou u kontakt met haar kunnen opnemen, waarbij wij eventueel van dienst kunnen/willen zijn.
  IOCOB, ik zou alvast in overweging nemen wanneer u de kleur van de/uw stoplichten m.b.t. Dr. Simoncini en Natriumbicarbonaat (rood) van kleur laat verschieten/verspringen.

  IOCOB, u schrijft: ‘En wanneer behandelaars gezondheidsclaims gebruiken, dan is bewijs noodzakelijk! Anders is het varen op de (wan)hoop van de patienten”.

  IOCOB, het leveren van bewijs door behandelaars (in Nederland) is vertrapt en nagenoeg onmogelijk gemaakt door het IGZ, maar zal wat ons (werkgroep) betreft, van korte duur zijn. De hoop die was gerezen bij een groot aantal patienten (60-tal) die succesvol een behandeling met natriumbicarbonaat ondergingen is omgeslagen in wanhoop, veroorzaakt door de meedogenloze inval (2x) van de IGZ in de inmiddels bekende kliniek “Berg en Bosch”. De succesvolle en risicoloze behandelingen werden hierdoor abrupt afgebroken met alle (dodelijke?) gevolgen vandien. Behandelingen waarvan zelfs de arts/directeur van die kliniek in ‘Nieuwe Revu’ zegd: “Ik heb opzienbarende resultaten gezien”.

  Het daaropvolgende persbericht, gebaseerd op onbewezen en dus (bewust?) misleidende uitspraken van enkele oncologen, is schandalig en erg kort door de bocht te noemen (om maar geen andere woorden te gebruiken). Het werd (vaak) klakkeloos door de pers overgenomen/rondgebazuind, die, in sommige gevallen, het waarheidsgehalte nog verder verkrachten. Zie een ingezonden brief/verslag van een van deze patienten (kennen wij persoonlijk), te vinden op genoemd weblog hieronder, onder bericht “Zeer schokkende brief patient.”

  Ook informatief twijfelachtige instellingen als de VtdK / Dr.Lutser medisch weblog en vergelijkbare dubieuze instanties, hebben gelukzalig gebruik/misbruik gemaakt van de uitlatingen van de IGZ. Deze instanties zouden betrouwbare informatie moeten verspreiden!! Echter, nagenoeg alle, NOG NIET reguliere, therapieen worden zondermeer verketterd. Een en ander is inmiddels genoegzaam bekend. Hele volkstammen koersen vervolgens op deze, al dan niet bewust verspreidde, (mis)informatie. En de vraag die dan rijst is waarom? Worden er stelselmatig (bewust?) effectieve behandelingsmethoden, die weliswaar niet aan alle voorgeschreven protocollen hebben voldaan, om zeep geholpen, danwel belachelijk gemaakt en/of in de criminele sfeer geplaatst? Wij denken van wel en dat is triest voor de huidige en toekomstige kankerpatienten die een dergelijke behandeling willen ondergaan of daar nog succsesvol/risicoloos mee bezig zijn.

  IOCOB, ter ondersteuning van deze therapie is onlangs de landelijke ‘Werkgroep Welzijn Kankerpatienten’ (W.W.K.) in het leven geroepen die zich, met of zonder tegenwerking, publiekelijk zal gaan manifesteren. Een en ander was helaas noodzakelijk omdat instanties als de IGZ en/of vergelijkbaren het (in dit geval) smadeloos hebben laten afweten door een succesvolle en risicoloze therapie (ter vergelijking met chemo/bestraling) in Nederland nagenoeg onmogelijk (dreiging tuchtrecht) te maken en/of te vertrappen. Een therapie waarvan het succes door geen enkel lid van de werkgroep in twijfel wordt getrokken en ook niet kan worden getrokken gezien de resultaten die wij hebben ervaren. Derhalve zullen wij al het mogelijke ondernemen om deze therapie alsnog op de kaart te zetten/krijgen in alle ziekenhuizen. Te beginnen in Nederland.

  Voor eventuele verdere informatie verwijzen wij u naar mijn/ons weblog: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Ton (lid Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K)

 23. Amazone schreef:

  In het bericht van Ton hier beneden en op de filmpjes lees en zie ik geen enkel bewijs over de werkzaamheid van bica als kankerbehandeling!
  Zag dan ook graag dat de berichtgeving door Ton hierover stopt.

 24. Marer schreef:

  Verkeerslicht (gelukkig) nog steeds op rood. Nog steeds geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd! Gezien de schorsing van dhr. Simoncini voor dood door schuld, prima!
  Wetenschappelijk bewijs
  “Alleen zo kunnen we komen tot een evidence based complementaire behandelwijze. En patienten beschermen tegen onwerkzame en onveilige therapievormen”.
  Ik sluit mij overigens aan bij het verzoek van Amazone. Er wordt al teveel apekool verkocht op sites betr. meneer Simoncini.

 25. Simoncini fan schreef:

  Gelezen op de website van Ton: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  PAGINA MET HET LAATSTE (KORTE) NIEUWS

  Sinds kort bestaat er een website waarop iedereen zijn/haar erva-ringen met kanker kan vertellen. Het is de bedoeling dat op deze wijze de ervaringen met de diverse kankerbehandelingen in kaart gebracht gaan worden. Naast de Nederlandse website zal ook nog een Europees- en een Internationaal geldend adres worden aange-maakt. Deze website zal/moet nog verder worden ontwikkeld. Het adres van deze website is: http://www.mijnervaringmetkanker.nl
  ———————————————————————————————————–

 26. Marer schreef:

  Er wordt op deze site gevraagd om bewijs. De vermelding van een website die verwijst naar een onduidelijke werkgroep die de onbewezen behandeling van een geschorste arts omarmt hoort hier niet op thuis. Verzoek aan de webmaster dit soort berichten te verwijderen.
  Marja

 27. Simoncini fan schreef:

  Van de website: http://www.mijnervaringmetkanker.nl

  Mijn ervaring met kanker
  Op mijn ervaring met kanker kunnen mensen ervaringen met kanker en de behandeling ervan met elkaar delen.

  Deel je ervaringen

  Bron van informatie
  Ook is de website een bron van informatie. Onder andere komen de volgende vragen aan bod:

  Wat is kanker?
  Wat zijn de symptomen die voorafgaan aan kanker?
  Welke soorten kanker doen zich voor?
  Waardoor wordt kanker veroorzaakt?
  Welke vormen van therapie zijn er voor welke vorm van kanker?
  Welke effecten sorteren die behandelingen?

 28. Kanker schreef:

  MARJOLEIN GENEZEN VERKLAART!!!

  Marjolein Bouwman (25) uit de ‘Netwerk-reportage’ en ‘Nieuwe Revu’, met een zeer agressieve vorm van eierstokkanker, is genezen verklaart. Zij is een tweetal maanden behandeld met natriumbicarbonaat onder supervisie van Dr.T.Simoncini. Een en ander is gebleken uit informatie die wij hebben ontvangen op 13 maart 2008. Verdere berichtgevingen hieromtrent zullen, zeer binnenkort, volgen via de media en ook kenbaar worden gemaakt via mijn/ons weblog. Hieronder de berichtgeving van Marjolein, ook te vinden op haar, hier nog niet nader te noemen, weblog.

  ———————————————————————————————————————-
  Zoals de meesten onder jullie al weten, ben ik afgelopen zondag weer naar Rome gevlogen. Maandag ochtend was ik gelijk aan de beurt. Onder volledige narcose werd er een kijkoperatie gedaan in de buikholte en gelijk een nieuwe katheter geplaatst.Toen ik wakker werd, stond Tullio te stralen! Hij vertelde me dat er geen tumor, geen uitzaaiingen, geen witte vlekjes, geen bobbeltjes meer te zien waren en niet alleen op de eierstok, want ze hebben alle organen bekeken en wel 3 keer rondgedraaid om zeker te zijn. De volgende dag is er voor de zekerheid toch nog een echografie gemaakt om de binnenkant van de organen te bekijken en ook dat was schoon.

  Natuurlijk moet ik nog wel even doorgaan met spoelen om eventuele microscopische kleine deeltjes weg te wassen, maar het grootste gevaar is weg en komt ook niet meer terug.
  Ik ben nog tot vrijdag in Rome, dus nu niet allemaal tegelijk gaan bellen of smsen, want ik reageer daar niet op, hahaha, kost me veel te veel en ik wil nog even van de rust genieten.
  ———————————————————————————————————————-

  Marjolein is inmiddels een van de velen die de effectieve werking van natriumbicarbonaat, in de strijd tegen kanker, heeft ondervonden. Velen zullen nog volgen, want de voortgang van deze succesvolle therapie zal niet meer te stoppen zijn ondanks negatieve uitlatingen van de IGZ/oncologen (riskant/zinloos) en misleidende publicaties door informatief twijfelachtige instellingen zoals de VtdK / Dr.Lutser medisch weblog en vergelijkbaren. Deze behandeling was dus, net als bij vele anderen, weldegelijk zinvol en risicoloos!!! Wordt vervolgd………

  Zie voor eventuele verdere informatie: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 29. Amazone schreef:

  Zijn er echt mensen die deze onzin geloven?
  En dan die supervisie!!
  Dacht toch dat MENEER Simoncini zijn ‘vak’ niet meer mocht uitoefenen vanwege dood door schuld en fraude.

 30. Marer schreef:

  Zie hierboven: Bewijs? ….
  Wie heeft deze Marjolein genezen
  verklaard? Eén geschorste frauduleuze arts.

  Veel beloven, weinig/niets geven doet de kankerpatiënt in vreugde leven.

 31. Simoncini fan schreef:

  Marjolein genezen zie berichtgeving Ton!!

 32. Marer schreef:

  Tullio fan: Zoals je zelf schrijft:
  “ïnternet bewijs is geen bewijs”. En wie zegt dat deze mevrouw genezen is? Juist een geschorste frauduleuze arts.
  Dus even wachten op de klinische gegevens en verder (gepubliceerde) onderzoeken.
  Tot nu toe is het veel geschreeuw en weinig wol.

 33. Simoncini fan schreef:

  Marjolein is het levend bewijs, daar kan niemand omheen!!!

 34. Marer schreef:

  Wanneer worden de discipelen van Simoncini genezen van ziende blind en horende doof?
  Neem wat bica.

 35. Amazone schreef:

  Welk bewijs dan?

 36. Simoncini fan schreef:

  Marjolein is het bewijs!

 37. Amazone schreef:

  Oh ja?! hoezo dat?!

 38. Simoncini fan schreef:

  Marjolein levert zelf het bewijs!!!

 39. Amazone schreef:

  Zag toch liever bewijs uit betrouwbaardere bron!!!

 40. Simoncini fan schreef:

  Beste lezers:
  lees website van Dr. Simoncini lees zijn boek, kijk naar netwerk reportage, lees het revuartikel no 8 2008. Houd de berichtgeving in de gaten. Om genezen patienten kan men niet omheen!!!!!

 41. Amazone schreef:

  Broodjes aap kunnen zwaar op de maag liggen!!

 42. Marer schreef:

  Vooral de reportage van Netwerk staat hoog in mijn agenda. Kan je heel goed zien hoe deze meneer S. mensen "geneest". Hij ziet het genezingsproces door de telefoon en per e-mail. Huurt anderen in om in Italië te opereren, omdat hij geschorst is uit het ambt. (dood door schuld en fraude).
  Tot nu toe zijn er al honderden broodjes aap met genezen patiënten (althans wordt beweerd door fanclub). Alleen mogen de kritische kankerpatiënten die in het reguliere circuit behandeld worden dat nog niet weten.
  In het rapport van IGZ betr. onderzoek naar dood borstkankerpatiënte Silvia staat;"Op basis van de deskundigenrapporten is de inspectie allereerst tot de conclusie gekomen dat er geen wetenschappelijk onderbouwde informatie bestaat die rechtvaardigt dat natriumbicarbonaat aan kankerpatiënten wordt voorgeschreven buiten het in de bijsluiter omschreven indicatiegebied. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de therapie kanker geneest of terugdringt".
  De inspectie concludeert dat het toedienen van natriumbicarbonaat zelfs risico’s oplevert voor patiënten met hoge bloeddruk, patiënten met long, hart en nierafwijkingen en voor kankerpatiënten. Zeker als niet ook dagelijks een aantal bloedwaarden van de patiënt voor tijdens en na de behandeling worden gecontroleerd. De balans van het lichaam kan bij het toedienen van grote hoeveelheden volledig ontregeld raken. Dat kan bij ernstig zieke mensen mogelijk leiden tot schade aan organen. Bij zieke mensen is er eigenlijk sprake van onverantwoorde zorg als de toediening van dit product zonder controle wordt toegepast.

 43. Simoncini fan schreef:

  Men kan niet om genezen patienten heen.

 44. Simoncini fan schreef:

  Gelezen op:

  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

  In weekblad ‘Nieuwe Revu’ (nr.12) van woensdag 19 maart 2008 een verslag van Marjolein Bouwman en het commentaar van oncoloog Marcel Soesan, een van de twee oncologen die door de IGZ is geraadpleegd, voordat zij het/een persbericht met onbewezen uitlatingen / stellingen het (media) land instuurden.
  ——————————————————————————————————-

 45. Marer schreef:

  Bekijk op http://www.NRC.nl – 17maart 2008 – Wetenschap: Winnende foto.
  Ravage door tumorcellen.
  Bekijk de site images.well.ac.uk ook genoemd op bovenstaande site.
  Bekijk vooral de opnames expression normal and cancer cells en de opname van Human cancer cells in culture.

  En dan nog steeds durven beweren dat kanker een schimmel is.

 46. Simoncini fan schreef:

  vrijdag 14 maart 2008
  Marjolein uit ‘Netwerk en Nieuwe Revu’ genezen!

  Zie hier het video-verslag van Marjolein Bouwman en anderen: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html# en in
  .
  weekblad ‘Nieuwe Revu’ (nr.12) van woensdag 19 maart 2008 een verslag van Marjolein Bouwman en het commentaar van oncoloog Marcel Soesan, een van de twee oncologen die door de IGZ is geraadpleegd, voordat zij het/een persbericht met onbewezen uitlatingen / stellingen het (media) land instuurden.
  ——————————————————————————————————
  Marjolein Bouwman (25) uit de ‘Netwerk-reportage’ en ‘Nieuwe Revu’, met een zeer agressieve vorm van eierstokkanker, is genezen ver-klaart. Zij is een tweetal maanden behandeld met natriumbicarbonaat onder toezicht van Dr.T.Simoncini. Een en ander is gebleken uit infor-matie die wij hebben ontvangen op 13 maart 2008. Hieronder haar berichtgeving, ook te vinden op haar weblog: http://mayo25.hyves.nl

  Zie voor meer info op weblog Ton:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

 47. Marer schreef:

  Waar haalt meneer Simoncini de euvele moed vandaan om deze patiënte vrij van kanker te verklaren? Elk zichzelf respecterende arts zal dat nooit op zo’n korte termijn van behandelen kunnen/moeten verklaren. Maar ja, deze meneer Simoncini is natuurlijk niet voor niets uit zijn ambt gezet voor dood door schuld en fraude. Is de werkgroep “WELZIJN” kankerpatiënten ook weer blij.

 48. Marer schreef:

  Ik heb ontzettende medelijden met de zogenaamd genezen verklaarde patiënten van de kwakzalver Simoncini.
  Het is schaamteloos en gewetenloos wat hier gebeurd.
  Alleen om deze kwakzalver te bewieroken worden namen patiënten en medische dossiers en video’s getoond door een schimmig groepje die zichzelf een “Werkgroep WELZIJN kankerpatiënten” noemt.

  Er wordt nu zelfs met vreugde aangekondigd dat er nog meer dossiers en scans getoond zullen worden in een raar blaadje de Revu!!!!!!!!!!

  Is hier van rechtswege niet tegen op te treden? Waar blijft de privacy van patiënten?

  En dat alles ter meerdere eer en glorie van meneer S. veroordeeld voor dood door schuld en fraude en uit zijn ambt gezet als arts.

  VERSCHRIKKELIJK !!!!!!!!

 49. Kanker schreef:

  MEDEDELING

  Zij die (nog) niet in het bezit zijn van de ‘Nieuwe Revu’ van woensdag 19 maart 2008, met daarin het artikel van Marjolein Bouwman die succesvol is behandeld met natriumbicarbonaat (zie bericht van 19-03-2008, hieronder), kunnen dat vinden (als zij dat willen) bij onderstaande link. Ook is er haar video-verslag te bekijken en een mogelijkheid om reacties te plaatsen. Meerdere artikelen/verslagen van (ex) kankerpatienten (daaraan ontbreekt het ons niet) die de effectieviteit van natriumbicarbonaat in de strijd tegen kanker hebben ondervonden, zullen op termijn (enkele weken) ook in ‘Nieuwe Revu’ worden gepubliceerd, compleet met medische dossiers/scans.

  http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker

  Ton, Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.)

  Nadere (actuele) informatie is ook altijd te vinden op mijn/ons weblog:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  PS
  Wij zullen ons niet (meer) laten verlagen om op reacties van getergde/getraumatiseerde/ lasterlijke/leugenachtige/onbenullige en sektarische denkende elementen te reageren. Het spreekwoord zegd: " Wie de schoen past trekt hem aan". Personages met een dergelijke halsstarrige en schandalige/misdadige visie/stellingname zouden hier ogenblikkelijk verwijderd dienen te worden!! Alhoewel, eigenlijk zou ik medelijden moeten hebben met dergelijke trieste en onbehandelbare personen die ziende blind en horende doof zijn.

 50. Amazone schreef:

  Wij zullen ons niet (meer) laten verlagen om op reacties van getergde/getraumatiseerde/ lasterlijke/leugenachtige/onbenullige en sektarische denkende elementen te reageren. Het spreekwoord zegd: " Wie de schoen past trekt hem aan". Personages met een dergelijke halsstarrige en schandalige/misdadige visie/stellingname zouden hier ogenblikkelijk verwijderd dienen te worden!! Alhoewel, eigenlijk zou ik medelijden moeten hebben met dergelijke trieste en onbehandelbare personen die ziende blind en horende doof zijn.

 51. Simoncini fan schreef:

  Ik vraag me af of mensen die de doelsteling van de Werkgroep Welzijn Kankerpatienten afwijzen nog wel in de spiegel durven kijken?

 52. Marer schreef:

  Ja hoor. Ook al zie ik na mijn operatie aan borstkanker er iets anders uit. Heb jij daar dan wel last van? De doelstelling van de Vereniging is toch het promoten van een kwakzalver? Het WELZIJN van kankerpatiënten wordt door de oprichters van deze Werkgroep wel heel raar ingevuld. En als ik het commentaar lees van ene Ton-bica, die woordvoerder zegt te zijn van dit enge clubje, dan weten weldenkende kankerpatiënten en allen die dicht bij hen horen ongeveer wat voor vlees er in de kuip zit. En dat vlees ruikt niet bepaald fris.
  Ben jij kankerpatiënt? Of ben jij een discipel die tot meerdere eer en glorie van zichzelf en een meneer in Rome een kruistocht tegen weldenkende kankerpatiënten voert? Als dat zo is mag je je diep en diep schamen om mensen die door zo’n diep dal gaan een kwakzalver aan te willen prijzen. Zolang deze meneer in Rome nog geen enkel bewijs aan kan voeren dat zijn rare theorie klopt dient het voetvolk, bij monde van de werkgroep WELZIJN, haar mond dicht te houden. Laat de groep WELZIJN zich nu eerst een verdiepen in bewijsvoering. En bewijsvoering is iets anders dan mensen tentoonstellen zoals vroeger op de kermis. En nu er een gebrek aan bewijs is rest de woorvoerder bica- Ton niets anders dan schelden en zwartmaken van kankerpatiënten. Laat het werkgroepje onder zijn leiding diep wegkruipen in de riolen waar zij vandaan schijnen te komen. Laat kankerpatiënten met rust met onbewezen en onbezonnen theorieën die de dood van kankerpatiënten ook nog kunnen bespoedigen.
  Als je het nog niet hebt opgemerkt
  Het licht staat nog steeds op Rood.

 53. Marer schreef:

  Nog even ter herinnering voor meneer S. te Rome.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  Nieuwsberichten (februari 2008)
  Toediening natriumbicarbonaat bij kanker risicovol.
  Het geven van natriumcarbonaat infusen bij kwetsbare patiënten is riskant en zinloos. Dit concluderen twee arts-deskundigen die op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporten uitbrachten. De IGZ vroeg om het advies toen vorig jaar een kankerpatiënte in het VUMC overleed nadat zij in een Bilthovense kliniek natriumbicarbonaat toegediend had gekregen. Deze kliniek is inmiddels onder druk van de IGZ met deze behandeling gestopt en zal deze ook niet hervatten. Overigens staat nog steeds niet vast of de patiënte als gevolg van de natriumbicarbonaat therapie is overleden. Het openbaar ministerie heeft dit nog in onderzoek.

  Op basis van de deskundigenrapporten is de inspectie allereerst tot de conclusie gekomen dat er geen wetenschappelijk onderbouwde informatie bestaat die rechtvaardigt dat natriumbicarbonaat aan kankerpatiënten wordt voorgeschreven buiten het in de bijsluiter omschreven indicatiegebied. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de therapie kanker geneest of terugdringt.

  De inspectie concludeert dat het toedienen van natriumbicarbonaat zelfs risico’s oplevert voor patiënten met hoge bloeddruk, patiënten met long, hart en nierafwijkingen en voor kankerpatiënten. Zeker als niet ook dagelijks een aantal bloedwaarden van de patiënt voor tijdens en na de behandeling worden gecontroleerd. De balans van het lichaam kan bij het toedienen van grote hoeveelheden volledig ontregeld raken. Dat kan bij ernstig zieke mensen mogelijk leiden tot schade aan organen. Bij zieke mensen is er eigenlijk sprake van onverantwoorde zorg als de toediening van dit product zonder controle wordt toegepast.

  Gezien deze risico’s en gezien het feit dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van natriumbicarbonaat bij kankerpatiënten buiten het omschreven indicatiegebied is de inspectie van oordeel dat artsen deze behandeling niet dienen toe te passen. Passen artsen deze behandeling toch toe en/of krijgt de inspectie hierover meldingen, dan zullen deze uiteraard worden onderzocht, waarbij het hierboven vermelde standpunt zwaar zal meewegen. De gang naar de tuchtrechter zal daarbij niet worden geschuwd.

  Einde nieuwsbericht. Misschien kan de Werkgroep Welzijn Simoncini dit nieuwsbericht voor hem vertalen?

 54. Simoncini fan schreef:

  Ouwe Koek Marer, iedereen heeft dit in de krant kunnen lezen!
  Marjolien is het levende bewijs daar kan niemand omheen!!!!
  Je kunt aan voeren wat je wilt! Het balletje is gaan rollen en dat kan jij met jouw negatieve berichtgeving niet meer stoppen.

 55. Simoncini fan schreef:

  Ouwe koek uit de krant Marer. Dat heeft iedereen kunnen lezen. Actueel is : MARJOLEIN IS HET LEVENDE BEWIJS. DAAR KAN MEN NIET OMHEEN!!!!!

 56. Marer schreef:

  Tja, dat is oude koek. Wel zes weken geleden uitgebracht.

  Namens Super 2 (welbekend van trosradar forum alternatief-regulier) hieronder een levend bewijs dat de behandeling niet heeft geholpen: Een mail van Mies van 20 maart 2008 op het forum van KWF.
  Quote:
  Ik was zelf alternatief beroepsmatig bezich.
  ken het schimmel verhaal.
  Ben zelf voor combinatie westers en oosters of alternatief.
  kreeg kanker. chemo ect.
  Heb op wel 5 manieren alternatief een behandeling genomen op idee schimmel.

  Nou eh………….
  ken de betreffende artsen……
  maar bij mij is het gewoon door gegroeit ondankls alle testen dat ik echt kanker vrij was !!!!!!!
  en ook westers grote kansen had.

  Ik geloof er niet meer in.
  bovendien vind ik artsen die zeggen dat je chemo niet moet doen. teveel eigendunk hebben. schadelijk

 57. Simoncini fan schreef:

  Welke behandeling heeft zij gehad? Staat nergens! Onzinnig bericht!
  Heeft op 5 manieren behandeling genomen? Zelf behandeld? Waarmee? Raar verhaal.

 58. Amazone schreef:

  quote:
  -Welke behandeling heeft zij gehad? Staat nergens! Onzinnig bericht!-
  Jij durft na wekenlange onzinnige berichten over de vermeende werking van bica!

 59. Simoncini fan schreef:

  Ik noem het een onzinnig bericht als er niet eens vermeld wordt welke behandeling zij gedaan heeft. Het komt mij over dat zij zelf een behandeling gedaan heeft.

 60. Amazone schreef:

  quote:-Het komt mij over dat zij zelf een behandeling gedaan heeft.-
  Goed punt fan: Marjolein behandelde zichzelf, maar ja elke dag telefoon of mail van de god uit Rome is uiteraard een deskundige begeleiding, nietwaar?

 61. Simoncini fan schreef:

  Marjolein heeft zichzelf niet behandeld. Marjolein is begeleid door artsen in het spoelen met Natriumbicarbonaat zodat zij dit thuis zelf kon doen, net zoals een patient leert omgaan met bijv. een stoma of bijv. een diabetespatient leert omgaan met insuline injecties.

 62. Marer schreef:

  Bij de behandeling met Bica, door meneer S., van Jorg heeft Ivette ook zelf de drain uit zijn rug gehaald. Moet kunnen toch?
  Veel doe het zelf, dat drukt de prijs van de behandeling een beetje.

 63. Marer schreef:

  Eén eenvoudige vraag aan meneer S. te Rome, “bewijst u eens uw hypothese en om de hypothese te kunnen toetsen hebben we microscopische opnames nodig van tumoren, die Candida bevatten, of uit Candida opgebouwd zijn. Liefst tumoren die door reguliere artsen verwijderd zijn uit verschillende weefsels en organen, zoals een glioom uit de hersenen, een Grawitz tumor uit de nieren en een kleincelllig adenocarcinoom uit de longen. Dan zou blijken dat in al die gevallen we Candida moeten zien. Dat Candida een opportunitische infectie is, die bij veel kanker patienten te vinden is, als de afweer afneemt, is bekend. Maar om dat feit om te draaien en de Candida verantwoordelijk te stellen voor kanker, hebben we ook harde feiten nodig.
  Daarop heeft meneer S. of groepje Welzijn geen antwoord gegeven.

  Kijk nog eens op http://www.NRC nl – 17 maart Wetenschap: winnende foto. Ravage tumorcellen.
  Voor de Discipelen van S.:
  Dat geel was gezond weefsel, dat is geen schimmel. En de goed zichtbare kankercellen zijn geen schimmel. Kunnen jullie ook nog eens leren om begrijpend te kijken. (Misschien een aanrader deze foto naar de grote GOEROE te zenden).

 64. Simoncini fan schreef:

  Zoals te lezen in Nieuwe Revu, Marjolein is het levend bewijs.

 65. Marer schreef:

  Er zijn ook enkele dode "bewijzen" tegen deze behandeling. Die staan ook in dagbladen en zijn zelfs bekend bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Noem die ook maar bij naam. En als je dus denkt te kunnen "pronken" en "bewijzen" met een verslag in een pulpblaadje ben je als discipel wel heel diep gezonken.
  Ja hoor het is waar, gelezen in de Nieuwe Revu.
  De retoriek is goed.

  Geef nu eerst eens antwoord op de vraag "bewijs de hypothese".
  (Maar ik begrijp dat "hypothese" al een moeilijk woord is).
  Welke verklaring heb je voor de foto’s van de electronenmicroscoop?
  Vraag even aan de GOEROE ik ben echt zeer benieuwd naar zijn antwoord.

 66. Simoncini fan schreef:

  Feit blijft dat Marjolein wederom in de Nieuwe Revu staat deze week!!

  Dit las ik op het forum bij Trosradar:

  Feit is dat Marjolein opnieuw in de Nieuwe Revu ( nummer 12) staat deze week!!!! In de Nieuwe Revu zegt zij dat zij genezen is verklaard door artsen in Rome!!!!!! Marjolein draagt zelf deze boodschap uit!!! Marjolein zal ook zelf voor het bewijs gaan zorgen. De boodschap is de wereld in en kunnen jullie op dit forum niet tegen houden. Walgelijk eigenlijk dat jullie zo reageren. Lijkt wel of jullie haar haar genezing niet gunnen?

  Ik hoop maar dat veel nieuwkomers op dit forum lezen hoe jullie hier mee omgaan!

  In de Nieuwe Revu van week 20 februari ( nummer acht ) kun je een interview lezen met Dr. Tullio Simoncini. Hem wordt o.a. gevraagd:

  Citaat Nieuwe Revu:
  Wat zijn uw plannen met het verspreiden van uw theorie?
  Dr. Simoncini zegt: Blijven informeren. Ik geef lezingen op congressen, spreek doktoren en wetenschappers, geef trainingen, praat met normale mensen en laat ze vooral de resultaten zien. Ik krijg veel positieve reacties en wordt regelmatig gebeld door artsen, die me vertellen dat ik aan het begin sta van een revolutie. Ook heb ik volgende week een afspraak in Rome voor de behandeling van twee kinderen van een Amerikaanse arts die kanker hebben. Ik heb zeer positieve verwachtingen wat hun genezing betreft. Uiteindelijk blijft de waarheid het langst overeind en zal ze zege vieren. Einde citaat.

 67. Kanker schreef:

  Onderstaande berichtgeving is geplaatst op de website van “Nieuwe Revu” te vinden via link:

  http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker

  ook te vinden middels link: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  ————————————————————————————————————————
  Gepost door Kobra – vrijdag 21 maart 2008 – 12:35

  Dag Marjolein,

  Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat, wij, mijn man en ik zijn oprecht blij voor je. Ook mijn echtgenoot is in oktober jl. naar Rome geweest waar 2 port-a-caths in de liezen zijn geplaatst ivm prostaatkanker. Hij heeft vooraf geen andere behandeling ondergaan. Na ruim 30 spoelingen bleek uit de MRI dat er alleen nog littekenweefsel zat. Acht weken later hebben we nog een MRI laten maken in Duitsland (Duisburg) bij een privekliniek omdat de kwaliteit van de MRI appartuur daar beduidend hoger ligt. Ook deze uitslag, bevestigd door onafhankelijke Duitse artsen, gaf aan dat er geen kanker meer aanwezig is. Ook wij zijn in het bezit van een MRI- en CT scan van voor de behandeling. Dus wij zijn geheel overtuigd van de werking van Bica. Nog een hele fijne Pasen toegewenst met je gezin.

  Een lieve groet uit Friesland.
  ————————————————————————————————————————
  Weer een van de velen die zeer positieve ervaringen (genezing) hebben ondervonden met de behandeling van kanker met natriumbicarbonaat. Velen zijn er al, velen zullen nog volgen en van zich laten horen. Slechts een kwestie van tijd, want deze succesvolle therapie is niet meer te stoppen, ondanks, vaak gewetenloze, uitlatingen/argumenten van een aantal elementen (de bekenden), hier en op andere fora, die alles uit hun verwrongen hersenpan trekken om deze therapie, meestal op lasterlijke/leugenachtige wijze, te ondermijnen, maar nog liever vertrappen en daarbij geen mogelijkheid/argument onbenut laten, danwel argumenten creeren. Hopelijk worden/kunnen deze lieden op termijn ter verantwoording worden geroepen voor (bewust) gewetenloze sabotage/ondermijning van een succesvolle therapie.

  Deze succesvolle therapie bestrijd op mensvriendelijke wijze de oorzaak (candida) van kanker, tengevolge van een instabiel geraakt imuunsysteem, en niet alleen de sympthomen zoals regulier wordt toegepast, met alle bijbehorende vaak mens-onterende verschrikkingen. Om deze reden (wegnemen oorzaak) kan men dus ook spreken van genezing in tegenstelling tot de reguliere behandelingen waarbij het (vaak) de vraag is hoe lang het duurt voordat de kanker (vaak medogenloos) weer toeslaat, danwel of er mogelijk sprake is van genezing (?).

  De huidige periode, waarin de traditionele oncologische geneeskunde nog de scepter
  zwaait, zal zeer binnenkort waarschijnlijk worden beschouwd als een van de donkerste decennia uit de geneeskunde. De nu nog heersende opvattingen liggen in lijn met de zienswijze van de platte aarde ten tijde van de middeleeuwen, die ook toepasbaar is op de huidige 100+ jarige reguliere visie/hypothese m.b.t. het ontstaan van kanker. Deze (halsstarrige) zienswijze kan/moet en zal worden verwezen naar het land der fabelen.

 68. Marer schreef:

  Op het discussieforum van kankerpagina was je al heel grof. Maar nu kan je er ook wat van. Als argumenten tekort schieten komen de dreigementen en het schelden.
  Het moet voor jullie groepje toch geen moeite zijn:

  Eén eenvoudige vraag aan meneer S. te Rome, "bewijst u eens uw hypothese en om de hypothese te kunnen toetsen hebben we microscopische opnames nodig van tumoren, die Candida bevatten, of uit Candida opgebouwd zijn. Liefst tumoren die door reguliere artsen verwijderd zijn uit verschillende weefsels en organen, zoals een glioom uit de hersenen, een Grawitz tumor uit de nieren en een kleincelllig adenocarcinoom uit de longen. Dan zou blijken dat in al die gevallen we Candida moeten zien. Dat Candida een opportunitische infectie is, die bij veel kanker patienten te vinden is, als de afweer afneemt, is bekend. Maar om dat feit om te draaien en de Candida verantwoordelijk te stellen voor kanker, hebben we ook harde feiten nodig.

  Deze vraag is nog steeds niet beantwoord. Ga je nu iedereen die dit discussieforum mogelijk maakt ook aanklagen? En wat ga dan roepen: iedereen is gek behalve meneer S. en jullie groepje? Geef toch eens het bewijs waarom gevraagd wordt. Want door te schelden wordt het stoplicht heus niet groen. En deze site is toch in het leven geroepen door weldenkende mensen, die ook alternatieve geneeskunst een warm hart toedragen. Eén redelijke vraag. Aan meneer S. die te beantwoorden.

  Het stoplicht staat nog steeds op ROOD

 69. Amazone schreef:

  quote:-Deze succesvolle therapie bestrijd op mensvriendelijke wijze de oorzaak (candida) van kanker, tengevolge van een instabiel geraakt imuunsysteem, en niet alleen de sympthomen zoals regulier wordt toegepast, met alle bijbehorende vaak mens-onterende verschrikkingen.-

  Wat lees ik nou hier????????????!!!!!
  De PLAATSELIJKE behandeling met natriumbicarbonaat via infuus, injectie of spoeling, met als doel de tumor te verwijderen, zou ook nog het immuunsysteem stabiliseren?!
  Ik sta paf………dit is dus een wonder boven wonder!
  En……..ik geloof OOK in de paashaas!

 70. Simoncini fan schreef:

  Feit is en blijft dat Marjolein weer in de Nieuwe Revu staat. Ditmaal vertelt ze over haar succesvolle behandeling en de bewijsvoering zal zij ook verzorgen.

 71. Marer schreef:

  Deze Marjolein hoeft en kan niets bewijzen. Zij is nog niet klinisch genezen te verklaren.
  Meneer S. moet eerst maar eens zijn hypothese bewijzen en publiceren. Met zijn doden lopen jullie toch ook niet te pronken? Daar kunnen jullie niet omheen, daar stappen jullie met het grootste gemak overheen. Deze meneer is uit zijn ambt gezet voor dood door schuld. Vraag eens aan de nabestaanden of zij ook een leuk artikeltje willen plaatsen in een blaadje, liefst Nieuwe Revu, het nieuwste medisch weekblad.

 72. Marer schreef:

  Nieuwe Revu, het nieuwste medische weekblad.
  uitgave van 26 februari 2007

  Leidse kerk komt met wondermiddel.
  God zegene de zeep.

  Je moet er wel in geloven natuurlijk anders helpt het niet.

  Gelezen in Nieuwe Revu, daar kan je niet omheen!!

  Gezellige Paasdagen!!!!

  Marja

 73. Simoncini fan schreef:

  Zie hier het Revu-artikel waarop men ook reacties kan plaatsen: http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker

  Gepost door Ir. C Bouwman – zaterdag 22 maart 2008 – 13:41

  beste Drs. P,
  Ik ben blij dat u zoveel verstand schijnt te hebben van moderne scanapparatuur en metastasen. Maar een wetenschapper bent u klaarblijkelijk niet anders zou u eerst wel eens de zaken echt onderzoeken voordat u met lege woorden probeert uw gelijk te halen.
  Mij is als vader van Marjolein door de artsen in Nederland medegedeeld dat wij ons maar op het ergste moesten voorbereiden omdat de kanker die bij haar was vastgesteld zeer agressief was. Ze zou in het academisch ziekenhuis in Groningen verder geopereerd en behandeld moeten gaan worden. Dat is allemaal zeer goed gedokumenteerd en vastgelegd in verslagen die in ons bezit zijn.
  Omdat we toch enkele weken moesten wachten voordat Marjolein in Groningen terecht zou kunnen heb ik haar kunnen overtuigen eerst naar Simoncini te gaan.
  Daar heeft ze de behandelingen ondergaan en ze is drie keer teruggeweest.
  Voordat ze de derde keer terug moest komen heeft ze op verzoek van Dr. Simoncine in Belgie haar bloedwaarden laten onderzoeke alsmede allerlei andere zaken die normaal bij een kankerpatient worden onderzocht.
  Deze papieren en foto’s zijn meegenomen naar Rome waar in een academisch ziekenhuis door twee onafhankelijke artsen een kijkoperatie werd gedaan alsmede een echo onderzoek.
  Deze onafhankelijke artsen die niet helderziend zijn….hebben verklaard dat er geen sprake meer is van metastasen. Simoncini was daar alleen maar erg blij om voor haar.
  Ik begrijp echt niet waarom u zo bang bent voor een arts die een natuurlijk produkt gebruikt om mensen te genezen.
  En u als Drs., dus iemand die gereed is om te gaan promoveren, zou beter zelf onderzoek gaan doen naar de theorie achter de behandeling in plaats van met modder te gooien.
  Het boek van Simoncini zou een mooi begin voor uw studie kunnen zijn.

 74. Amazone schreef:

  Ondanks het feit dat ik mij de vertwijfeling en wanhoop van deze vader kan voorstellen omdat zijn dochter ernstig ziek werd, kan ik niets anders zien dan een hele grote zeepbel.
  Voor mij is het nog steeds geloven vanwege de enorme behoefte aan onvoorwaardelijk geloven.
  Het is duidelijk de ontkenningsfase die in elk verwerkingsproces bestaat, met de bijbehorende kwaadheid naar mensen toe die anders beweren.
  Het beschermt de menselijke geest een poosje omdat de realiteit nog te zwaar valt.
  Dit schrijven geeft alleen aan hoe moeilijk de fam. Bouwman het heeft en ik wens ze dan ook alle sterkte!

  Het IOCOB vraagt hele andere zaken als bewijs!

 75. Simoncini fan schreef:

  In de reactie Registered | 22-03-2008 23:20:24 van de vader van Marjolein kunt u lezen dat Marjolein in bezit is van docomenten zodat zij zelf voor het bewijs op papier kan zorgdragen, maar feit is dat zij zelf het levende bewijs is!

 76. Amazone schreef:

  Beste mensen,

  Zet nou eens even het zoutstrooiertje op tafel en kijk er eens goed naar!
  Die onschuldig uitziende korreltjes zijn, bij verkeerd gebruik, puur vergif.
  Het menselijk lichaam heeft er maar een kleine hoeveelheid van nodig om goed te kunnen functioneren.
  In het dagelijkse voedsel zit vaak al veel teveel.

  Iedereen kan lezen over de productie van natriumbicarbonaat.
  Van deze chemische stof kunnen tal van concentratie’s gemaakt worden voor vele toepassingen.
  O.a.:
  -Het schoonmaken van zeer vettige machineonderdelen.
  -Schoonmaakkarweitjes in huis, tuin en keuken.
  -Om gebak te laten rijzen.
  -Om priklimonade mee te maken.
  -Als braak en/of laxeermiddel.
  -Bij de productie van glas.
  -Als bestanddeel bij labaratoriumproefjes.
  -Bij de productie van vuurwerk
  -Als vulling van brandblusapparaten
  -Als hulpmiddel in de gezondheidszorg.

  Koop morgen een pak zuiveringszout(natriumbicarbonaat) en kijk eens goed naar al deze onschuldige witte ‘puntjes’.
  Ook deze zijn, bij verkeerd gebruik, puur vergif.

  Dat de gebruikte concentratie ’s van meneer Somoncini ongevaarlijk zijn valt dus nog te bezien.
  Hij gebruikt het spul zo dicht mogelijk bij de tumor en vooral in de 1e paar centimeters kan dat cellen aanvreten, ook de gezonde overigens.
  M.i. moet men behoorlijk gezond zijn om dagen/weken/maanden achterelkaar deze behandeling te kunnen doorstaan.
  Vooral nieren, hart en bloedvaten kunnen dan maar beter perfect werken.

 77. Simoncini fan schreef:

  Beste lezers, het is nu Paasweekend, maar binnenkort zal Marjolein zelf gaan bewijzen over haar succesvolle behandeling. Daar is het wachten op.

 78. Marer schreef:

  Het hoeft niet direct hoor. Graag zou ik over vijf jaar de “genezen” Marjolein zien. En dan graag met de bewijzen van het gebruik van alleen maar bicarbonaat.
  Het is dat Marjolein al volwassen is anders zou toch, uit liefde voor het kind, de vader uit de ouderlijke macht gezet moeten worden. Als zoveel liefde blind maakt en je je kind willens en wetens naar een kwakzalver (met doden op zijn geweten) stuurt ben als vader geen knip voor de neus waard.

 79. Amazone schreef:

  quote:– Als zoveel liefde blind maakt en je je kind willens en wetens naar een kwakzalver (met doden op zijn geweten) stuurt ben als vader geen knip voor de neus waard.–
  Dit vind ik dus ook, maar probeerde het niet zo direct te zeggen.
  Verder is het van de pot gerukt om vanuit Groningen naar België te moeten voor bloedonderzoek e.d..
  Als het allemaal waar blijkt, is Marjolein in korte tijd van hot naar haar gesleept en gebruikt voor de reclamecampagne.
  Vandaar wellicht dat ze op haar videootje zo lusteloos en mat overkwam.

 80. Simoncini fan schreef:

  Marjolein zal zelf zorgdragen voor alle documenten m.b.t. haar succesvolle behandeling.

 81. Kees schreef:

  Voor wie is geinteresseerd en studiebewijzen wil dat natriumbicarbonaat kanker niet tegenhoudt noch vermindert maar wel stimuleert, gaat naar http:www.kanker-actueel.nl en klik op artikel van 30 maart in linkerkolom of ga naar kankernieuws no. 6. http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_ni :

  Tulio Simoncini en natriumbicarbonaat: feiten en objectieve informatie. Tientallen studies toegevoegd die bewijzen dat natriumbicarbonaat kankergroei stimuleert. Update 30 maart 2008.

  Kees Braam
  Webmaster http://www.kanker-actueel.nl

 82. Marer schreef:

  @Kees: het lezen waard.
  Jammer dat het niet naar het Nederlands vertaald is. De bica aanhangers hebben het al moeilijk met begrijpend lezen van Nederlands.
  Maar goed, de publicatie van dierproeven is er. De toepassing van bica op mensen is ook al gebleken dodelijk te zijn. Dus opheffen die werkgroep Welzijn. Meneer S. is een kwakzalver.

 83. Simoncini fan schreef:

  Nova uitzending: reactie van Hoogleraar Kees Punt:

  Hoogleraar oncoloog Kees Punt zegt dat hij kankerpatienten wil helpen met middelen waarvan is aangetoond dat het KAN werken!!!!! Hij zegt niet dat het werkt.Hij zegt: KAN!!!!!

  Niks zekerheid!!!!

 84. Amazone schreef:

  Ieder weldenkend mens weet inmiddels dat natriumbicarbonaat niet KAN werken om kanker te genezen.

 85. Simoncini fan schreef:

  Hoogleraar oncoloog Kees Punt zegt dat hij kankerpatienten wil helpen met middelen waarvan is aangetoond dat het KAN werken!!!!! Hij zegt niet dat het werkt.Hij zegt: KAN!!!!! Let op het woordje KAN. Hij als oncoloog gebruikt middelen die KUNNEN werken. Hij zegt niet middelen die werken, maar dat het KAN werken. Hemelsbreed verschil.

  Dat zegt hij in de Nova uitzending in Maart.

 86. Marer schreef:

  Simoncini fan; weet je wat ook een hemelsbreed verschil maakt?
  De gedegen onderzoeken die nu zijn gepubliceerd. Kijk op Kanker actueel (zie kankernieuws no. 6. http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_ni 🙂
  Proeven die bewijzen dat bica kanker stimuleert.
  Wat is daarop uw antwoord?

 87. Simoncini fan schreef:

  Mijn antwoord is:

  http://www.google.nl/search?hl=nl&rls=GGLJ,GGLJ:2006-42,GGLJ:en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Carcinogenicity+of+Sodium+Bicarbonate&spell=1

  Citaat:
  SIDS Initial Assessment Report
  For
  SIAM 15
  (Boston, USA, 22-25 October 2002)
  Chemical Name: Sodium bicarbonate
  CAS No: 144-55-8
  Sponsor country: Belgium
  National SIDS Contact Point:
  Dr. T. Lakhanisky
  Ministry of Social Affairs, Public Health and Environment
  Scientific Institute of Public Health – Division Toxicology
  Rue J. Wytsman 16, B-1050 Brussels
  Tel. + 32 2 642 5104, fax. + 32 2 642 5224, e-mail:
  t.lakhanisky@iph.fgov.be

  Process:
  The draft dossier was prepared by a consultant (TNO Chemistry,
  Zeist, The Netherlands). After a quality check of the IUCLID, SIAR,
  SIAP and Summary Table by the industry, the dossier was submitted
  in June 2002 to the sponsor country. On behalf of the sponsor country
  2 experts (human health, environment) reviewed the dossier. The
  sponsor country and the industry consortium leader had been working
  together already for another ICCA HPV chemical (KOH), which
  facilitated the process.

  Human Health
  Oral LD50 values were higher than 4,000 mg/kg bw, and an inhalation study in rats using a concentration of 4.74 mg/l inhalable dust produced no deaths.
  There are no directly relevant studies on repeated dose exposure, however, knowledge of prior use and available literature does not indicate any adverse effects of long-term use of exposure via any route. In vitro bacterial and mammalian cell tests showed no evidence of genotoxic activity. As with other sodium salts, high doses of sodium bicarbonate promote carcinoma formation in rat urinary bladder after pre-exposure to initiator or BBN. However, when rats were only exposed to sodium bicarbonate no carcinogenic effect on the urinary bladder was found.
  Based on the available information there are no indications that sodium bicarbonate has carcinogenic effects.

  Citaat:
  SODIUM BICARBONATE
  Material Safety Data Sheet
  Manufactured By:
  NATURAL SODA, Inc.
  3200 RIO BLANCO COUNTY ROAD #31

  CARCINOGENICITY: Sodium Bicarbonate is not listed as a carcinogen by
  the Environmental Protection Agency (EPA), the State of California, the
  National Toxicology Program, or the International Agency for Research on
  Cancer.

 88. Amazone schreef:

  Jawel, bij natriumbicarbonaat bestaat de zekerheid dat je erdoor KAN overlijden.

 89. Simoncini fan schreef:

  Natriumbicarbonaat is een mensvriendelijk zout!!!

 90. Amazone schreef:

  quote:
  Natriumbicarbonaat is een mensvriendelijk zout!!!

  Een 1 aprilgrap waar ik niet om kan lachen!

 91. Marer schreef:

  Het rapport van IGZ van 6 weken oud was al “oude koek”. Valt daar dit bericht van Kees Braam ook onder?

  Voor wie is geinteresseerd en studiebewijzen wil dat natriumbicarbonaat kanker niet tegenhoudt noch vermindert maar wel stimuleert, gaat naar http:www.kanker-actueel.nl en klik op artikel van 30 maart in linkerkolom of ga naar kankernieuws no. 6. http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_ni :

  Tulio Simoncini en natriumbicarbonaat: feiten en objectieve informatie. Tientallen studies toegevoegd die bewijzen dat natriumbicarbonaat kankergroei stimuleert. Update 30 maart 2008.

  Op deze site wordt nog steeds om bewijs gevraagd van meneer S.
  Nog steeds niets gekregen.

  Stoplicht nog steeds op rood.

 92. Marer schreef:

  Bicarbonaat is niet kankerverwekkend omdat kankercellen niet bestaan, het zijn schimmels. En bicarbonaat dood schimmels.
  Gelukkig is het vandaag 1 april

 93. Simoncini fan schreef:

  Belangrijke uitspraak:

  Voor alle lezers:

  Nova uitzending: reactie van Hoogleraar Kees Punt:

  Hoogleraar oncoloog Kees Punt zegt dat hij kankerpatienten wil helpen met middelen waarvan is aangetoond dat het KAN werken!!!!! Hij zegt niet dat het werkt.Hij zegt: KAN!!!!!

  Niks zekerheid!!!!

 94. Amazone schreef:

  quote:Hij zegt niet dat het werkt.Hij zegt: KAN!!!!!
  Bewijst deze uitspraak van Kees Punt dan dat natriumbicarbonaat kanker KAN genezen?!
  Nee, dus zeer kromme redenering Fan en geen toegevoegde waarde.

 95. Simoncini fan schreef:

  Kees Punt spreekt niet over Natriumbicarbonaat. Je weet niet eens waar ik het over heb!

 96. Marer schreef:

  S.fan: Weet jij nog wel waar je het over hebt?
  Even weer terug naar de vragen hierboven.
  BEWIJS

 97. Amazone schreef:

  Kees Punt heeft het over middelen waar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is.
  Garantiebewijzen worden binnen regulier niet gegeven.
  Het niet 100% kunnen genezen van kanker op reguliere wijze is geen vrijbrief voor kwakzalvers.

 98. Kanker schreef:

  OOK ONAFHANKELIJK (BELGISCH) ONDERZOEK STELT GENEZING MARJOLEIN BOUWMAN VAST!!!

  Ook onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Marjolein is genezen van een agressieve vorm van eierstokkanker! Hulde aan Dr.Simoncini en collega’s. Zie hieronder/hier haar bericht: http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker

  of de website van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  En met genezen wordt hier ook daadwerkelijk genezing bedoeld want, in plaats van symptoom-bestrijding, die de patiënten onnodig veel weefselschade berokkenen, rekent deze methode op elementair niveau af met de veroorzaker van de kanker, namelijk de schimmel! Het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie/bestraling meer bestaansrecht heeft dan deze revolutionaire kankertherapie van…. Dr.Tullio Simoncini!!

  De keuze is om deze afschuwelijke ziekte voor eens en altijd een halt toe te roepen, of blijven geloven in de eigen vermeende superioriteit en zich kleinburgerlijk blijven afsluiten voor nieuwe revolutionaire ontwikkelingen waarvan de huidige en toekomstige kankerpatienten het slachtoffer zijn en zullen worden!
  ———————————————————————————————————————–
  Hallo Monique en Chantal,

  Ik ben naar een ander ziekenhuis geweest in Belgie, aangezien ze me in Nederland 3 keer hadden voorgelogen over mijn ziekte, dus ik vertrouwde ze niet meer. In het Belgische ziekenhuis hebben ze de scan, echo en bloedonderzoek van december bekeken en daarna die van maart en zij hebben ook geconcludeerd dat ik genezen ben. Er is maar een naam die ik je kan geven voor deze methode en dat is Dr. Tullio Simoncini. Hij is de enige die deze behandeling toepast, omdat de rest van de wereld bang is voor het ‘nieuwe’. Typ zijn naam in op Google en je krijgt zijn website met e-mail adres en telefoonnummer. …. Marjolein.
  ———————————————————————————————————————– Nieuw design NL-talige website Dr.T.Simoncini: http://www.kankeriseenschimmel.nl
  ———————————————————————————————————————–

 99. Amazone schreef:

  Het is met een scan, echo en bloedonderzoek ONMOGELIJK vast te stellen of lymfeklieren schoon zijn.
  Daar is pathologisch onderzoek voor nodig.
  Het bericht van Ton mag dus wederom naar het rijk der fabeltjes verwezen worden.

 100. Kees schreef:

  Geachte redactie, Zoals u waarschijnlijk wel weet knippen en plakken Tuliofan alias Simoncinfan alias klein blond alias Olidia v. S. en Ton continue op vele fora hun boodschappen. Tot nu toe heb ik weinig of niet geschreven hier maar vind het nu tijd worden om ook hier een bericht te plaatsen dat ik ook op TROS Radar heb geplaatst gericht aan Ton en Tuliofan. Bij deze eerst mijn reactie op Tuliofan die me uitdaagde en waarom ik dit richtte aan Ton en daaronder mijn eerste schrijven, dus omgekeerde volgorde:

  Wat ik moeilijk vind tuliofan is dat als ik dit allemaal op alle fora ga schrijven onbedoeld Marjolein meetrek in het misbruiken van haar in een m.i. weerzinwekkende promotie van een arts die al vanaf 2002 geen arts meer mag zijn omdat hij veroordeeld is door dood door schuld en onzorgvuldig handelen bij kankerpatienten en waarnaar in Nederland onderzoek loopt naar betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw door onnatuurlijke oorzaak nadat zij is behandeld door diezelfde arts met een niet bewezen behandeling.

  Ik heb dit aan jou en Ton gericht omdat jullie blijkbaar heel erg betrokken zijn bij haar wel en wee en bij het welzijn van vele andere kankerpatienten . De naam van de werkgroep was toch zoiets van welzijn voor kankerpatienten? Dus Tuliofan wat mij beteft mag je het plaatsen waar je wilt. Want het zou ook wel zo correct zijn dat je dit dan ook knipt en plakt naast alle andere knip en plakwerk wat je nu al maanden hier en in ander fora doet. Je moet tenslotte alle kanten belichten voor kankerpatienten om een goede en vooral verstandige keuze te kunnen maken. Vind je niet?

  Kees Braam
  Webmaster http://www.kanker-actueel.nl

  Voor Tuliofan en Ton om te knippen en plakken op andere fora:

  Beste Marjolein we lezen op internet in allerlei fora dat je “genezen” bent van eierstokkanker na een behandeling bij Simoncini. Wat ik moeilijk vind om publiekelijk te reageren naar jou is dat je natuurlijk heel blij bent dat het zo goed met je gaat en dat is geweldig voor je. Maar als ik nu publiekelijk wat kritische opmerkingen zou maken zou dat opgevat kunnen worden als dat ik het je niet gun en jou verhaal misbruik om mijn gelijk te halen wat betreft Simoncini. Dat is niet mijn motivatie en ik bedoel dat ook niet. Ik hoop oprecht voor je dat je genezen bent en wat ik nu schrijf is alleen om aan te geven dat genezen van uitgezaaide eierstokkanker niet zo vaak voorkomt en pas vastgesteld mag worden na 5 tot 7 jaar klinisch kankervrij te zijn.

  Ik heb 1 vraag: Je hebt de laatste scan vergeleken met eerder gemaakte scans in Nederland. Je stelt dat er niets meer te zien was van de aangetaste lymfklieren. Hoe hebben de artsen dat vastgesteld Marjolein? Normaal gesproken op een MRI kun je niet vaststellen of een tumor nog actief is daarvoor is een biopt nodig. Maar misschien nog wel belangrijker zitten alle lymfklieren die er in Nederland zaten ook nu nog? Of zijn er een paar verdwenen?

  Heb je er wel eens aan gedacht Marjolein dat Simoncini (tenslotte is deze arts veroordeeld voor dood door schuld en onzorgvuldig handelen bij kankerpatienten c.q. oplichting) bij de kijkoperatie in Rome die paar aangetaste lymfklieren heeft weggehaald? Dat is niet zo moeilijk hoor en daar merk je als patiente weinig van. Is wel te controleren op de scans voor en na bezoek aan Rome.
  Als dat zo zou zijn verandert dat voor jou niets aan je situatie nu, wel aan je prognose op langere termijn. Het belang voor Simoncini is echter gigantisch want jij gaat reclame voor hem maken, liefst wereldwijd. Kassa voor hem want hij wordt overal uitgenodigd voor lezingen enz.

  Marjolein misschien zet dit je wel aan het denken wat je allemaal met jou verhaal veroorzaakt bij anderen door zo positief over Simoncini en zijn behandeling te schrijven en spreken. Jou ervaring kan veel mensen doen besluiten ook maar in zee te gaan met een veroordeelde en geschorste arts en met een niet bewezen, zelfs gevaarlijke behandeling.

  Tenslotte Marjolein in Nederland staat tegenover jou, die tot nu toe de enige “genezen” kankerpatiente is, met in medische termen overigens geen afdoende bewijs, een andere vrouw die overleed door onnatuurlijke oorzaak tijdens of direct na te zijn behandeld met natriumbicarbonaat door Simoncini. In casinotermen Marjolein noemen ze zo’n keuze gokken. Wil jij verantwoordelijk zijn Marjolein dat mensen gaan gokken met een behandeling voor hun kanker?

  Ik wens je alle goeds toe en hoop dat je nog lang kankervrij mag blijven.

  Kees braam

 101. Simoncini fan schreef:

  OOK ONAFHANKELIJK (BELGISCH) ONDERZOEK STELT GENEZING MARJOLEIN BOUWMAN VAST!!!

  Ook onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Marjolein is genezen van een agressieve vorm van eierstokkanker! Hulde aan Dr.Simoncini en collega’s. Zie hieronder/hier haar bericht: http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker

 102. Marer schreef:

  Prima stukje van meneer Braam.
  Dus even beantwoorden:
  Welk onafhankelijk (Belgisch) onderzoek? Als ik het verslag lees staat nergens wat de uitslag is van biopten. Uit dat verslag lees ik alleen maar dat er foto’s zijn vergeleken.
  Roepen dat iemand is genezen (van horen zeggen) kunnen wij allemaal.

  Bewijs (zie vraagstelling IOCOB)
  Daarvoor zijn gewoon klinische gegevens nodig. Gegevens die besproken en bekeken kunnen worden binnen de beroepsgroep van artsen. Alleen zo kunnen we komen tot een evidence based complementaire behandelwijze. En patienten beschermen tegen onwerkzame en onveilige therapievormen.
  Stoplicht nog steeds op ROOD

 103. Simoncini fan schreef:

  OOK ONAFHANKELIJK (BELGISCH) ONDERZOEK STELT GENEZING MARJOLEIN BOUWMAN VAST!!!
  lees op:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 104. Amazone schreef:

  Welk onderzoek?

 105. Marer schreef:

  Welk onderzoek?

 106. Kanker schreef:

  ONTMOETINGSMIDDAG (EX) PATIENTEN NATRIUMBICARBONAAT OP ZONDAG 1 JUNI 2008!!!
  ———————————————————————————————————————–
  Marjolein en haar fantastische genezing is allang niet meer de eerste en/of enige, want de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) beschikt nog over een groot (groeiend) bestand van (ex) kankerpatienten die succesvol (genezen) een behandeling met natriumbicarbonaat hebben ondergaan, danwel deze therapie nog steeds volgen.

  Getuigenissen (woord): http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/ en….
  in (video) beeld: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#
  In overleg, en nog nader te bepalen, zullen anderen in de publiciteit treden.

  Mede op verzoek heeft de werkgroep daarom onlangs besloten deze personen uit te nodigen voor een bijeenkomst, zodat onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld en relevante informatie zal worden verstrekt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 1 juni 2008 (midden des lands) van 14.00 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Aanmeldingen (buiten ons bestand) kunnen nog plaatsvinden via gmail-adres webmaster (zie profiel op onderstaand weblog) o.v.v. uw gegevens, waarna de benodigde info (uitnodiging met route-beschrijving) wordt toegezonden.

  Dankzij ondersteuning/support van zeer velen wordt het de werkgroep mogelijk gemaakt om nog meer activiteiten/acties te ontwikkelen, die er uiteindelijk toe moeten/zullen leiden dat natriumbicarbonaat wordt aanvaard als een mensvriendelijk en effectief wapen in de strijd tegen kanker en ter vervanging van chemo/bestraling dat (nog wel) wordt gepropageerd door de huidige medische/politieke machthebbers. Halsstarrig en gewetenloos blijven zij dit vergift toepassen, waarvan de in-effectieviteit al jarenlang door zeer veel prominenten is onderkend en al zeer, zeer vaak is gepubliceerd. Zie hier een korte samenvatting: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2007/12/het-falen-van-de-chemotherapie.html Plaats hier uw eigen ervaring en/of mening: http://www.uwchemo.nl

  De daarvoor in aanmerking komende medisch specialisten zouden zich niet alleen dienen te verantwoorden voor de gehanteerde chemotherapie/bestraling, doch evenzeer voor het (nog) niet ontvankelijk verklaren van de hen aangereikte concepten en de, in dat verband, gehanteerde tegenstand en daarbij gebruikelijke tirannie en/of misleiding.

  De werkgroep die geheel bestaat uit integere vrijwilligers, waaronder genezen patienten, is nog maar net begonnen met haar activiteiten/acties, springlevend en vol energie om de gestelde doelen te realiseren. Wij verkopen niets en verdienen niets, maar zetten ons ‘pro deo’ in voor een effectief en heilzaam middel(en) tegen kanker waarvan wij de resultaten al vele malen hebben mogen aanschouwen en nog vele malen zullen aanschouwen, want deze therapie zal uiteindelijk, met of zonder rode IOCOB-stoplichten, niet meer te stoppen zijn. Genezen kanker-patienten…. kan men niet verloochenen.

  Zelfs niet door tendensieuze en misleidende publicaties/reportages van al dan niet gemanipuleerde media en dubieuze instellingen zoals de VtdK, Skepsis en vergelijkbaren. Ook de ondermijnende activiteiten op diverse fora van een aantal (farma gesponsorde?) kwalijke lieden met misselijk makende insinuaties/laster, die zich (mede) laten (mis)leiden/beinvloeden door eerder genoemde twijfelachtige instellingen/publicaties, zullen daar geen afbreuk aan kunnen doen. In tegendeel, en wij laten ons zeker niet provoceren door…. afgestompte denkramen.

  Wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker. Dit is/was ons (werkgroep) bekend, want dat is ook gebleken uit onafhankelijk laboratorium-onderzoek dat is uitgevoerd. ECHTER, het is wel effectief, middels de therapie van Dr.Simoncini, op/in het menselijk lichaam. Velen hebben dat inmiddels ondervonden en zeer velen zullen dat nog gaan ondervinden!!!

  Wij zijn van mening dat wie geneest (met of zonder Pubmed) gelijk heeft (in dit geval dus Dr.Simoncini). Weldenkende kankerpatienten willen, indien mogelijk, humaan behandeld/genezen worden (en dat kan al erg lang) en niet worden verbrand en/of vergiftigd en zitten zeker niet te wachten op publicaties in Pubmed. Daarom zullen wij doorgaan onder het/ons motto ……. WIJ LATEN ONS NIET KISTEN!!!

  Zie ook/verder: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 107. Kees schreef:

  Voor Ton e.a.: Wat ik heel erg vind, ik vind het crimineel , is dat jij en vooral Henk Trentelman en aanhangers van Simoncini met hun idolate gedrag de hele complementaire wereld in diskrediet brengen. Simoncini probeert overal op de hele wereld voet aan de grond te krijgen met zijn verhaal over kanker is een schimmel. Nergens maar dan ook nergens is daar bewijs voor te vinden. Noch in studies noch in patienten ervaringen , als je dat dan als bewijs zou willen zien.

  Maar door zich af te zetten tegen regulier en chemo enz. wordt hij geaccepteerd, nee bewonderd door veel mensen die slechte ervaringen hebben of hebben gehad met de reguliere zorg. Zijn verhaal is niet gebaseerd op onderzoek en bewijs dat natriumbicarbonaat zou helpen, nee zijn populariteit onder bepaalde groepen mensen is gebaseerd op de afkeer van regulier en de (valse) hoop op een wondermiddel tegen kanker.

  Ronald en Yvete zijn hier het volgende slachtoffer van zie : http://kankeriseenschimmel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=9 En lees dan allemaal het hele blog vanaf het allereerste begin en zie hoe wanhopige kankerpatienten met open ogen de val worden ingelokt. In en intriest. Misschien kan de recherche en IGZ zich ook opgeven voor de bijeenkomst van 1 juni en daar eens wat vragen stellen en informatie verstrekken hoe en waarom Sylvia is overleden in Bilthoven na te zijn behandeld door Simoncini.
  Kees Braam
  webmaster http://www.kanker-actueel.nl

 108. Amazone schreef:

  quote van Ton Bica:
  en daarbij gebruikelijke tirannie en/of misleiding.
  Oh?! Doet regulier dit alles?!
  Het is wel zeer duidelijk dat dit vooral in jouw berichten te vinden is.

 109. Marer schreef:

  Quote:
  Marjolein en haar fantastische genezing is allang niet meer de eerste en/of enige, want de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) beschikt nog over een groot (groeiend) bestand van (ex) kankerpatienten die succesvol (genezen) een behandeling met natriumbicarbonaat hebben ondergaan, danwel deze therapie nog steeds volgen.
  ……………………………………………………
  De genezing van Marjolein wordt wel geclaimd door uw groepje WELZIJN maar is nog geen enkel bewijs geleverd. Er wordt verwezen naar een Belgisch onderzoek waarin foto’s zijn vergeleken. Bij genezen verklaring van een kankerpatiënt moeten er tenminste biopten onderzocht zijn. En niet een verwijzing van een stralende Tullio die naast het bed staat. (Wat deed deze meneer in het ziekenhuis in Rome. Hij mocht haar toch niet behandelen?). En nog steeds is na ongeveer vijf jaar vast te stellen of de patiënt “schoon” is. Nog steeds is er een wazig verhaal over de eierstokkanker, die Marjolein niet in Nederland wilde laten behandelen. Dus om nu te roepen en propaganda te bedrijven over één “genezen” verklaarde patiënt gaat wel heel ver.

  Hoe zit het met de twee bewezen doden in Italië? Tenslotte is meneer S. geroyeerd als arts (in 2006) omdat hij deze twee mensen met natriumcarbonaat behandelde tot de dood erop volgde. (En deze twee patiënten zijn niet overleden aan de kanker). Krijgen de nabestaanden van deze mensen ook een uitnodiging? Kunnen zij ook relevante informatie uitwisselen.

  Vergeet vooral niet Peter, de nabestaande van Sylvia uit te nodigen. U weet wel de patiënte die behandeld is door meneer S. in de kliniek in Bilthoven en op 8 oktober een onnatuurlijke dood is gestorven. Kan hij ook relevante informatie uitwisselen.

  Ik bekijk regelmatig het weblog van Ivette en Jorg. (Gewoon deze namen intikken). Hierin tekent zich toch een groot drama af.
  Maar meneer S. zal zich wel verontschuldigen. Tenslotte hebben Ivette en Ronald zich niet precies aan de procedure kunnen houden.

  Ik heb nog nergens zoveel scheldkanonnades gelezen als in het schrijven van de werkgroep WELZIJN kankerpatiënten.
  Quote:
  Zelfs niet door tendensieuze en misleidende publicaties/reportages van al dan niet gemanipuleerde media en dubieuze instellingen zoals de VtdK, Skepsis en vergelijkbaren. Ook de ondermijnende activiteiten op diverse fora van een aantal (farma gesponsorde?) kwalijke lieden met misselijk makende insinuaties/laster, die zich (mede) laten (mis)leiden/beinvloeden door eerder genoemde twijfelachtige instellingen/publicaties, zullen daar geen afbreuk aan kunnen doen. In tegendeel, en wij laten ons zeker niet provoceren door…. afgestompte denkramen.

  Ik, als kankerpatiënt herken mijzelf niet in deze aantijgingen.

  Quote:De werkgroep die geheel bestaat uit integere vrijwilligers,……

  Advies aan deze werkgroep, met integere vrijwilligers, van een “gewone niet gesponserde” kankerpatiënt:

  Kijk eens goed in de spiegel.

  Probeer binnen uw groepje een andere woordvoerder te vinden.
  Eén die zonder schelden en verdachtmakingen wil proberen van een kwakzalver (meneer S. te Rome)een genie te maken.

  Tenslotte:

  Quote;
  “wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker. Dit is/was ons (werkgroep) bekend, want dat is ook gebleken uit onafhankelijk laboratorium-onderzoek dat is uitgevoerd”.

  Als dit als werkgroep bekend is waarom toch doorgaan met meneer S. ?
  Dus … kijk een goed in de spiegel. Hoe kan u als werkgroep WELZIJN, de kankerpatiënt, met uw integere bedoeling, natriumbicarbonaat aanbieden met de dood tot gevolg.

  Quote van Peter (nabestaande van Sylvia, behandeld in Bilthoven):

  ZWETSEN GELIJCK DE QUACKZALVERS OM HUN ZALFPOTTEN VENTEN

  Stoplicht nog steeds op ROOD.

 110. Marer schreef:

  DCA Dichloorazijnzuur en natriumbicarbonaat

  Pas op Ton:
  Twee geloven (kwakzalversmiddeltjes) op één kussen daar slaapt de duivel tussen.

 111. Amazone schreef:

  quote Marer:
  –Vergeet vooral niet Peter, de nabestaande van Sylvia uit te nodigen. U weet wel de patiënte die behandeld is door meneer S. in de kliniek in Bilthoven en op 8 oktober een onnatuurlijke dood is gestorven. Kan hij ook relevante informatie uitwisselen.–
  En aangezien de werkgroep zo integer is kan een uitnodiging voor:
  IOCOB, inspectie, OM, VtdK, Scepsis enz. enz. toch ook niet achterwege blijven.
  Jullie weten toch zo goed waar jullie voor staan, dus…………………?!

 112. Kanker schreef:

  KANKER IS TE GENEZEN VOOR 35 EURO!!!

  Dr. Drs. Wim Huppes, internist, biotechnoloog, filosoof en als kennismedewerker verbonden aan het ministerie van Volksgezondheid en tevens schrijver van het boek "We zijn de klos" over onze falende gezondheidszorg.

  Wim Huppes leed aan ongeneselijk prostaatkanker van de vierde categorie en was eigelijk opgegeven met nog 3 maanden te leven. Toen is hij zelf gaan experimenteren met chloor azijn (DCA Dichloorazijnzuur) en voor 35 euro is hij genezen. Het ziekenfonds wou wel de duizenden euro betalen voor bestraling/ chemo en andere schadelijke therapieen, maar geen begeleiding geven en die 35 euro vergoeden voor chloor azijn. De stelling is dat kanker verkeerd gezien en aangepakt wordt, omdat kanker een schimmel is, zoals ook wordt gesteld door oncoloog Dr. Simoncini.

  Hier meer info in Madbello van 20 april 2008: http://www.madbello.nl/?p=1770

  en beluister hier het NOS radio 1 interview van 19 april 2008: http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-370262/

  Zie ook: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 113. Amazone schreef:

  Éérst gedaan en dan gedacht heeft al menig kankerpatiënt veel ellende gebracht!

 114. Marer schreef:

  De groep WELZIJN van kwakzalver Simoncini omarmt het “genezen” van dr. Huppes. De volgende verklaring van dr. Huppes is te lezen op de site kanker-actueel van Kees Braam;
  Quote:
  Toelichting van internist en oncoloog dr. Wim Huppes en arts-biloog drs. E. Valstar

  Dr. Wim Huppes vroeg ons nadrukkelijk te vermelden dat hij de geschorste arts Simoncini niet kent (zie bij ons onder kankernieuws no. 6 over deze arts) en dr. Huppes beweert ook niet dat kanker een schimmel is zoals Simoncini beweert.. Dit zijn de twee letterlijke teksten uit e-mails van dr. Huppes aan ons en aan Peter de partner van Sylvia die overleed in de kliniek in Bilthoven na te zijn behandeld door Simoncini. Daaronder de e-mail van Valstar naar aanleiding van de uitspraak dat een kankercel geen mitochrondien zou hebben …

 115. Amazone schreef:

  Ook Wim Huppes is nog lang niet de zwaluw die de zomer aankondigt in kankerland.

 116. Amazone schreef:

  Weer een nieuwe, pas gemaakte site ontdekt, die ook NU nog MENEER Simoncini meent te moeten/kunnen promoten als Dr, die met natriumbicarbonaat kanker kan genezen.
  Daar word ik nou niet goed van!!!!

 117. Amazone schreef:

  Tullio Simoncini heeft inmiddels laten weten dat kanker géén schimmel is, maar in de kern een schimmel zou bevatten.
  Natriumbicarbonaat heeft versterking nodig van andere lariekoek om die kern te kunnen bereiken.
  Daar is Tullio nu mee aan het experimenteren.
  Hier kan dus gestopt worden, want bij Dr. Lutser wordt je wel wijzer.

 118. Kanker schreef:

  BIJEENKOMST (EX) KANKERPATIENTEN NATRIUMBICARBONAAT SUCCESVOL VERLOPEN!

  De eerste, op 1 juni 2008 door de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) georganiseerde, bijeenkomst voor (ex) kankerpatienten die succesvol de therapie met natriumbicarbonaat, volgens het concept van Dr.Simoncini hebben ondergaan danwel nog ondergingen, is zeer succesvol geweest. Dit werd unaniem door alle leden van de werkgroep beaamt en derhalve zal het een vervolg (na de zomervakantie) krijgen.

  Reeds voor de openstelling van de zaal (13.30 uur) waren een groot aantal bezoekers, van de meer dan vijftig, aanwezig. Hoewel in beginsel besloten was om de genodigden te beperken tot hen die de therapie met natriumbicarbonaat hadden ondergaan of nog ondergingen is (op verzoek) besloten om dit bij te stellen en ook een aantal personen toe te laten die succesvol een andere therapie (waaronder DCA) volgden of hadden gevolgd en ook een klein aantal personen die hiervoor belangstelling hadden vanwege kanker in hun relatieonele omgeving.

  De bijeenkomst (14.00-17.00 uur), verlopen in een ontspannen sfeer, liep uit tot bijna 18.00 uur. Een aantal van hen kreeg de gelegenheid om zijn/haar relaas te vertellen m.b.t. tot de eigen bevindingen die geleid hadden tot genezing en/of verbetering.

  Zie bij de link een verslag van Willeke (Stichting Diamental), een van de aanwezige, die middels een resonantie-therapie (energy healing) succesvol haar borstkanker bestrijd: http://kanker.diamental.nl/steun/wwk.htm

  Ton (tevens lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten W.W.K.) en webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 119. Marer schreef:

  Ik hoop dat de Werkgroep WELZIJN de tweede bijeenkomst niet te lang uitstelt. Ik ben bang dat enkele patiënten dan zijn overleden.
  Quote van het groepje WELZIJN:
  Wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker. Dit is/was ons (werkgroep) bekend, want dat is ook gebleken uit onafhankelijk laboratorium-onderzoek dat is uitgevoerd.

  Waarom dan toch maar doorzeuren over de “behandeling”van meneer S. een veroordeelde en geschorste arts. Veroordeeld voor het doden van mensen met bicarbonaat. En meneer S. heeft geen vaststaand concept. Hij is nu in Amerika omdat hij zelf inmiddels ook heeft vastgesteld dat zijn “behandelingen” tot nu toe niet werken.
  CHARLATANS.

 120. Simoncini fan schreef:

  Wat een fantastisch bericht Ton over deze bijeenkomst van mensen die met succes zijn behandeld!

  Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst!

 121. Marer schreef:

  Simoncini fan: volgens mij lees jij het verslag van het groepje WELZIJN niet goed.
  Het groepje vond het een leuke middag. Dat kan met zielsverwanten bijelkaar. Elke sektarische bijeenkomst kan een succes zijn, wat de sekte ook doet, denkt of uitstraalt, elke bijeenkomst kan een succes zijn.
  Wij (kankerpatiënten) wachten nu met spanning op de genezenen. Want uit het summiere verslag blijkt nergens dat er “genezen” mensen zijn. Alleen iemand die borstkanker denkt te bestrijden met een of andere healing.
  Maar het is volgens mij een veeg teken dat de bijeenkomst op een geheim gehouden plaats is gehouden en er nog steeds geen echte bewijzen van genezen mensen zijn getoond wat vooraf door Ton bica beloofd werd.

  En meneer S. heeft nu verklaard dat er meerdere schimmels zijn. Volgens mij past hij zijn denkraam steeds aan. Krijgt hij zijn goddelijke visie verknipt door.
  Misschien een leuk thema voor de volgende bijeenkomst van de sekte (Welke schimmel past het best bij meneer S.)

 122. Kees schreef:

  Wie het verslag leest ziet dat er niet 1 patient was en plein public op deze bijeenkomst die kon vertellen dat Natrumbicarbonaat voor genezing van kanker heeft gezorgd. Terwjil er vanaf oktober 2007 continue is verkondigd dat er minimaal 50 genezen patienten waren door Simoncini. Zelfs Henk Trentelman moest nu toegeven dat hij moest stoppen met zijn behandeling met bica, weliswaar door een bacteriele infectie (daarvoor lag hij najaar 2007 minimaal 7 weken in een door hem zo verfoeid regulier Nederlands ziekenhuis) en schrijft de werkgroep stelt nu zelf dat natriumbicarbonaat niet zaligmakend is. Tjonge tjonge wat een openheid en eerlijkheid zeg.

  Een paar citaten uit het verslag: BiCa wordt niet aanbevolen als een methode die zaligmakend is, maar een methode die voor sommige patiënten uitzonderlijke resultaten heeft bereikt (enkele mensen waarbij deze methode heeft geholpen waren aanwezig), maar bij anderen hun doel niet bereikten. Zo werd Henk zelf bijvoorbeeld gedwongen met de behandelingen te stoppen; niet vanwege het uitblijven van resultaat, maar vanwege een bijkomende bacteriële infectie. Het grootste probleem bij toediening van BiCa is, overigens net als het toedienen van reguliere antibiotica, het feit dat het niet altijd de plek bereikt waar het moet zijn. Bovendien is BiCa niet geschikt voor ieder type schimmel.

  Het is toch niet te geloven dat deze mensen maar door mogen gaan nadat ze een jaar lang kankerpatienten misleid en bedrogen hebben met al hun lleugens en promotie van een geschorste arts en zich ook nog opwerpen als de beschermers van kankerpatienten. En dit overal op internet blijven beweren.

  Wat een misleiding.

  Kees

 123. Amazone schreef:

  Flauwekul blijft flauwekul, OOK tijdens/ na een gezellige bijeenkomst!!

 124. Simoncini fan schreef:

  Je mag natuurlijk een andere mening hebben. Deze bijeenkomst was geslaagd en daar gaat het om.

 125. Marer schreef:

  Fijn dat ik een andere mening mag hebben. Behoor ik niet tot de categorie "afgestompte denkramen" van bica Ton.
  Ik bestrijd ook niet dat het middagje van het groepje WELZIJN gezellig is geweest.
  Ik wacht met spanning af wanneer de bica genezenen aan de wereld getoond worden. Want daarom is het "succesvolle" middagje toch gehouden.
  Bica Ton heeft zelf geschreven:Onze doelstelling is het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, radio/tv en/of krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over dit belangrijke onderwerp, waarvan het grootste deel van het Nederlandse volk (NOG) niet op de hoogte is, teneinde daardoor de medisch specialisten en farmaceutische industrie tot stellingname te dwingen.
  ……………………………..
  Er is dus een gezellige middag in het midden des lands gehouden. En dan?? Wat doet dat voor de kankerpatiënt wiens WELZIJN beoogd wordt?
  Bica werkt niet en zal nooit werken. Dus er genezen geen mensen. Meneer Simoncini heeft wel doden op zijn geweten en is voor drie doden in Italië uit zijn ambt gezet.
  Dus wij weten dat meneer S. een kwakzalver pur sang is. Wat dat betreft is het wel prettig dat de schijnwerpers door het groepje WELZIJN opeens op deze dodelijke behandeling gezet zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ivette heeft op haar weblog “Ivette en Jorg” een poging gedaan het bica verhaal van haar zieke man Ronald te vertellen. Ronald is nu zo ziek dat hij teruggaat naar regulier. Bica heeft zoals bekend niets gedaan. In oktober 2007 is een mevrouw behandeld door meneer S. met bica en deze mevrouw is een onnatuurlijke dood gestorven.
  En het volgende 2e gezellige middagje zal best wel komen. Met misschien nog meer doden te betreuren, maar in inrichtingen voor labiele mensen worden ook vaak gezellige middagjes gehouden.
  Er lopen meer gekken buiten een inrichting dan er in zitten.
  Ik wens het groepje WELZIJN nog een gezellige middag.

 126. Simoncini fan schreef:

  Marer,
  wacht jij nou maar geduldig af, er komen andere tijden.

 127. Amazone schreef:

  @Fan
  Er komen inderdaad andere tijden door verscherpte Europese wetgeving!
  Ga maar alvast oefenen in vele toontjes lager zingen!

 128. Simoncini fan schreef:

  Er komen andere tijden. Steeds meer mensen gaan alternatief. En niet voor niets.
  Uitgedokterd gemist kijk op:

  http://player.omroep.nl/?aflid=7194052

 129. Amazone schreef:

  @Fan
  Wat heeft meer alternatief gaan met het onderwerp te maken?!
  Is daardoor kanker opeens WEL een schimmelinfectie die met natriumbicarbonaat te genezen is?

 130. Simoncini fan schreef:

  De bijeenkomst van 1 juni was een succesvolle bijeenkomst. Binnenkort volgt een tweede bijeenkomst.

 131. Amazone schreef:

  @Fan
  Is op die 2e bijeenkomst kanker WEL een schimmel, die te GENEZEN is met natriumbicarbonaat?!

 132. Simoncini fan schreef:

  Wacht maar af zou ik zeggen. Je hoort er meer van als de tijd daar is.

  Je hebt weinig geduld. Bij regulier duren dingen soms jaren. Deze werkgoep heeft in korte tijd al heel veel voor elkaar gekregen. Men neemt de tijd.

 133. Amazone schreef:

  Kwakzalver Tullio Simoncini had er bijna 20 jaar voor nodig om te beamen dat kanker toch GÉÉN schimmel is en dus NIET te genezen met natriumbicarbonaat ALLÉÉN!!!
  Tot in 2028 WWK?!

 134. Marer schreef:

  Kwakzalver meneer S. had er doden en 20 jaar voor nodig om in Amerika tot de ontdekking te komen dat natriumbicarbonaat niet bij de “schimmel” kan komen.
  Het werkgroepje Welzijn kankerpatiënten heeft dat ook door:
  Quote:
  Wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker. Dit is/was ons (werkgroep) bekend, want dat is ook gebleken uit onafhankelijk laboratorium-onderzoek dat is uitgevoerd.
  En na de bijeenkomst van 1 juni bleken er geen 50 genezen kankerpatiënten, zelfs niet één.

  En inderdaad er komen andere tijden.
  Weg met de charlatans, kwakzalvers en blinde volgelingen.

 135. Kanker schreef:

  In het gastenboek van stichting Sergio: http://www.stichtingsergio.nl/guestbook.php staat onderstaand bericht.

  naam: Piet Kuipers
  datum: 2008-06-22 11:01:24
  bericht:

  Als oud-politicus vraag ik de huidige politici in de spiegel te kijken en zichzelf (net als iedere oncoloog in Nederland) de vraag te stellen: wil ik een chemokuur? Er zijn veelbelovende alternatieven die naar het zich laat aanzien minstens zo effectief zijn dan de reguliere behandelingen. De alternatieven: geen verwoestende bijwerkingen en breken niet het immuunsysteem af. Na een chemo is de kans dat de kanker terugkeert veel malen groter dan daarvoor. Geachte politici, geef vrij baan voor tenminste twee alternatieve behandelingen, voor patiënten die uitbehandeld zijn of voor wie hieraan vrijwillig meewerkt. Deze behandelingen zijn: de maagzouttherapie en de DCA-therapie. Want niemand kan om de voorlopige resultaten heen. Alleen U, zo blijkt.

  Toelichting Ton:
  Met de maagzouttherapie wordt natuurlijk de succesformule van Dr.Simoncini en zijn behandelingen van kanker met natriumbicarbonaat bedoeld.

  Voor meer info: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 136. Kanker schreef:

  Natriumbicarbonaat kan kanker ook …… vroegtijdig opsporen!!!

  Behalve dat natriumbicarbonaat een zeer geducht en mensvriendelijk middel is in de strijd tegen kanker, kan het kanker ook vroegtijdig opsporen. Dit is te lezen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7423304.stm in BBC News van 28 mei 2008. Een en ander is gebleken uit onderzoek door het “Cancer Research UK Cambridge Research Institute” in Engeland. En nu maar hopen dat ze daar ook de effectieviteit van natriumbicarbonaat ontdekken bij de behandeling van kanker!! Lees bij de weblink de vertaling van het BBC artikel naar het Nederlands: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/

  Voor meer info: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/
  en/of:
  http://www.fonteine.com/candida_schimmel.html

 137. Amazone schreef:

  Vandaag zou Sylvia D. 59 zijn geworden als ze zich verre had gehouden van het geduchte en mensvriendelijke middel natriumbicarbonaat!
  Ze stierf op 8 okt. 2007 na 4 dagen injectie’s Bica in haar borst door meneer Simoncini.
  Hij beaamt inmiddels zelf dat kanker géén schimmel is en met natriumbicarbonaat dus niet te genezen.

 138. Simoncini fan schreef:

  De reactie van Piet Kuipers kan ik volledig mee eens zijn zie : 22-06-2008 20:22:12

 139. Marer schreef:

  Natriumcarbonaat is een geducht middel bij kanker. Ingespoten in een vrouwenborst met kanker gaat de patiënte dood. Jazeker, zeer geducht!!!
  Stoplicht nog steeds op ROOD!!!

 140. Amazone schreef:

  Stoplicht blijft op ROOD!
  Geen twijfel over mogelijk.

 141. Amazone schreef:

  Er is zelfs geen sprake van een voorlopig resultaat, want er zijn geen objectieve, onafhankelijke onderzoeksresultaten voorhanden noch met natriumbicarbonaat noch met DCA.
  Beiden mogen niet eens een therapie genoemd worden!
  Dat mensen op basis van leugens/bedrog/misleiding genegen zijn om vanalles te slikken in letterlijke en figuurlijke zin is een heel ander verhaal.
  Opmerkelijk is ook dat vooral personen die zelf nog nooit kanker hebben gehad het hardste roeptoeteren om vanallerhande ongijn op de kaart te krijgen, zelfs bij de politiek!!
  Ze halen werkelijk alles uit de kast om kankerpatiënten mee te trekken in hun eigen onrealistische/onjuiste voorstelling van zaken rondom het ontstaan en behandelen van deze ziekte.
  Mogen wij snel verlost worden van dit soort volksverlakkerij t.b.v. het welzijn van alle kankerpatiënten!!

 142. Kanker schreef:

  IN LEVEN EN GENEZEN DANKZIJ DCA (DICHLOOR-AZIJN)!!

  Dr.Wim Huppes kreeg vorig jaar, april 2007, te horen dat hij prostaatkanker had in een vergevorderd stadium. ‘Ik heb slechts een dag gehuild en daarna ging ik uitzoeken hoe ik in leven kon blijven.’ Zijn prostaat werd operatief verwijderd, en wat hem betrof stopte de reguliere behandeling daar. Met zijn kennis van de geneeskunde, hij werkte tot 1989 als internist in een ziekenhuis, ging Dr. Wim Huppes experimenteren met medicijnen en enkele weken geleden is hij door zijn eigen arts …….. genezen verklaard!!

  Lees zijn gehele verslag dat vandaag, 25 juni 2008, is verschenen in “De Pers”: http://www.depers.nl:80/binnenland/216047/In-leven-dankzij-chloorazijn.html

  Positieve DCA-ervaringen wereldwijd: http://www.thedcasite.com/DCA_reports.html

  Zie: http://www.kanker-therapie.nl/forum-kankertherapie/viewtopic.php?f=5&t=5 Zie: http://www.kanker-therapie.nl/forum-kankertherapie/viewtopic.php?f=5&t=4 (wat is DCA en … ervaringsverslagen) en: http://dca.web-log.nl/ (weblog NL)

  Zie voor nog meer info: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Ton (lid W.W.K. en webmaster bovengenoemde website)

 143. Amazone schreef:

  Wat heeft dat bericht over Huppes met natriumbicarbonaat te maken?!
  Verkeerde item Kanker-Ton!
  Volgende keer beter!

 144. Simoncini fan schreef:

  DE WWK IS WERKGROEP WELZIJN KANKERPATIENTEN DIE ZET ZICH IN VOOR KANKERPATIENTEN VOOR KEUZEVRIJHEID IN BEHANDELING.

  ONDER BEHANDELING VALT OOK DCA.

  HEILZAME ALTERNATIEVEN I.P.V. CHEMO/BESTRALING/OPERATIE.

 145. Amazone schreef:

  @Marer
  Die nieuwe goeroe hebben ze al:
  Wim Huppes.
  Het leidt fijn de aandacht af van al die mensen die tevergeefs met bica zijn ‘behandeld’ omdat kanker geen schimmel is.
  Wat een lafaards!!
  Bica uit-Dca in!

 146. Marer schreef:

  Stoplicht is ROOD

 147. StevenC schreef:

  Behandel Kanker met Flavonoiden:

  http://www.phyto-therapy.nl/

 148. Amazone schreef:

  @Steven
  Je zit met je reclameboodschap/onzin bij het verkeerde item!!

 149. Amazone schreef:

  Ik zou de moderator willen verzoeken om met dit item te stoppen.
  Het is goed geweest en verdere reactie’s voegen niets meer toe!
  Iedereen kan lezen dat het stoplicht tot in lengte van dagen op rood zal blijven.
  Natriumbicarbonaat bij kanker=onzin.

 150. Simoncini fan schreef:

  De methode van Dr. Simoncini nu ook bij Dr. Gorter in Duitsland.

  medical center cologne

  am Eduardus Krankenhaus
  Custodisstr. 3-17
  50679 Köln; Germany

  Dit is de kliniek waar Prof. Dr. Robert Gorter zijn patiënten behandelt.

  http://www.cologne-model.com/
  Op deze link kun je lezen welk specialisaties er zijn:
  The following areas in medicine are being covered:
  Oncology als je oncology aanvinkt dan verschijnt er een nieuw venster met therapieën waaronder:
  Dendritic Cells
  Hyperthermie

  Maar ook :
  Procaine – Bicarbonate Infusions

 151. Ton1953 schreef:

  die kwak van jouw komt in het hele verhaal niet voor. nog hiet eens een verwijzing naar deze kwak

 152. Marer schreef:

  Belangrijke mededeling:
  Bica behandeling is kwakzalverij. Geen enkele genezen patiënt. In geen enkel land. Hersenspinsel van één frauduleuze meneer Simoncini. Verdoordeelt in 2006 in Italië voor dood drie mensen.
  Kanker is beslist geen schimmel (bewezen) en bica geneest niet (bewezen).

  Dr. Gorter bakt liever appeltaarten met bica.

 153. Ton1953 schreef:

  weer zo’n stukje van de werkgroep welzijn kwakzalvers.

  Vraagje, waar was marjolein bouwman op 1 juni bij de “grootse”bijeenkomst van die werkgroep welzijn kwakzalvers?
  op 1 juni zou toch met groot bombarie patiënten komen die waren “genezen door die kwak?

  je weet wel, die marjolein die in het vooraanstaande mediche tijdschrift “nieuwe revue”in maart met veel tamtam voor genezen werd verklaard door het niet werkzame middel bica

  of had ze toch geen kanker? of was ze te ziek om te komen? of misschien erger gezien eerdere ervaringen met kwak simoncini?

  simoncini is een kwakzalver die met bica nog geen kakkerlak kan genezen van kanker.

  lees dit weblog hoe (in)effectief bica is

  http://kankeriseenschimmel.blogspot.com/

  en maar geld uit de mensen zuigen die zich wanhopig aan elke strohalm vastklampen.

  simoncini trentelman en huppes kooplieden in gebakken lucht en valse hoop
  stoplicht is en blijft rood

 154. Marer schreef:

  De eigen website van het clubje Welzijn Kwakzalvers is wel nodig na het echec van natriumcarbonaat en DCA als wondermiddel bij de behandeling van kanker. En de ontmaskering van meneer Simoncini als criminele kwakzalver. Het bica verhaal is bewezen flauwekul.
  Drs. Trentelman (geen geneeskunde) zijn eerste boekje “voor en na de diagnose” is nu te verkrijgen via het antiquariaat.
  Criminele kwakzalverij verkoopt niet goed.

 155. Kanker schreef:

  NIEUWS EN INFORMATIE DR. T.SIMONCINI

  Dr.Tullio Simoncini reist nog steeds de planeet aarde rond om zijn visie betreffende kanker (een schimmel) en zijn vaak succesvolle behandelingen met natriumbicarbonaat (NAHC03) overal wereldkundig te maken.

  Bekijk en beluister bij de video-link Dr.Simoncini tijdens zijn toespraak op het symposium te Los Angeles (2 september 2008), waaronder ook een aantal gesprekken, danwel interviews met genezen kankerpatienten: http://www.curenaturalicancro.com/video-drsimoncini-cancer-convention-2008.html Voor nog meer informatie zie zijn internationale website: http://www.cancerfungus.com/

  Dr. Simoncini zal ook als spreker aanwezig zijn op de “ Deutscher Alternativer Krebstag”, die gehouden wordt op 18 oktober 2008 in Stuttgart. Zie bij deze link voor meer informatie: http://www.krebstherapien.de/AAK.pdf

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en tevens webmaster van:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Website WWK: http://www.kankerwelzijn.nl (nog onder constructie, wel in te loggen)

 156. Kanker schreef:

  NIEUWS EN INFORMATIE W.W.K.

  Eigen website W.W.K.

  Naast het hieronder genoemd weblog komt de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) zeer binnenkort met een geheel eigen informatieve website met als adres: http://www.kankerwelzijn.nl (nog niet operationeel), waarin een doorlink is opgenomen naar een andere website, waar kankerpatienten hun ervaring met chemo kunnen vermelden, voor een in voorbereiding en nog te voeren juridisch proefproces, dat zal zijn gebaseerd op de toepassing van chemotherapie in relatie tot… de (artsen) eed van Hippocrates.
  ———————————————————————————————————————-
  Boek: Chemo geneesmiddel of vergif?

  Waarschijnlijk oktober 2008 zal het boek met hierboven genoemde titel (ISBN….) op de markt verschijnen. Auteur is Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de werkgroep. Aan de tot stand koming van dit boek is door een groot aantal personen en organisaties, waaronder werkgroepleden, medewerking verleend, danwel een bijdrage geleverd. Zie hier: http://www.uitdaging.net/gezond/chemotherapie_bijwerkingen.html voor vast wat inhou-delijke informatie over dit, bijna 150 pagina’s tellende, boek.

  Het voorwoord in dit unieke boek is van Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh, een van de bekendste (huis)artsen van Nederland. Zie hier een recent interview: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL met Dr. Hans Moolenburgh en/of zijn oproep/berichtgeving op ons weblog (31 juli 2008).
  ———————————————————————————————————————-
  Frontier-symposium 2008, Krasnapolsky Amsterdam

  Op zaterdag 15 november 2008 zullen Drs. H.J. (Henk) Trentelman en Dr. W. (Wim) Huppes aanwezig zijn als sprekers op het Frontier-symposium 2008: http://www.frontiersymposium.nl/ in het ‘Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam’. Het thema zal, ondermeer, zijn de therapie-keuzevrijheid voor de (terminale) kankerpatienten, zoals al geruime tijd in Duitsland en recent ook in Engeland (18 ziekenhuizen) van kracht is geworden, want het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere (revolutionaire) effectieve en mensvriendelijker behandelingen van kanker, zoals al zo vaak is gebleken en aangetoond (getuigenissen) op genoemd informatief weblog hieronder.

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en tevens webmaster van:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 157. Ton1953 schreef:

  Het grote opperhoofd en loopjongen van simoncini aan het woord.

  pikbroek, waar was marjolein bouwman op 1 juni j.l?
  jullie zouden toch door bica genezen patiënten ten tonele voeren?

  had marjolein misschien geen kanker?? was marjolein te ziek vanwege het vaak (dus nooit) werkende troep van simoncini of nog erger?

  waarom die komedie in dat vooraanstaand medisch tijdschrift “nieuwe revue”?

  simoncini kan nog geen kakkerlak die kanker heeft genezen met die bicatroep laat staan mensen.

  simoncini is een in italië veroordeelde charlatan. Hij is veroordeeld voor dood door schuld en fraude.
  hij is ook levenslang uit zijn ambt als arts gezet

  Dat clubje van jou pikbroek is een grote oplichtersbende die mensen gebakken lucht en valse hoop verkoopt en teven hun de laatste centjes uit de zak klopt of nabestaanden met grote schulden achterlaat.

  Mensen wees gewaarschuwd voor het wwk werkgroep welzijn kwakzalvers en consorten

 158. Marer schreef:

  Al vliegt meneer Simoncini naar de maan. Hij is en blijft een criminele kwakzalver. Nog geen enkele patiënt, zelfs geen dier, aantoonbaar wetenschappelijk genezen door bica. Hersenspinsels van één uit zijn ambt gezette Italiaanse meneer, die het niet verder heeft gebracht dan basisarts en spelen in een bandje. Met leugens en bedrog (aantoonbaar verdraaide foto’s van “schimmels” en zogenaamd genezen patiënten) probeert het groepje WELZIJN kwakzalvers aan ons kankerpatiënten hoop te verkopen.
  Misleiding.

 159. Marer schreef:

  Stoplicht zal gelukkig altijd ROOD blijven.

 160. JennyJo schreef:

  Kanker is geen schimmel, niet te genezen met natriumbicarbonaat. Dit is kwakzalverij van de ergste orde. Dank aan het IOCOB voor de heldere uitleg op deze site.

 161. Ton1953 schreef:

  Lees en huiver hoe verwrongen geesten als bicaboy ton claessen en henk trentelman in samenwerking met de zieke geesten van sergio en ron fonteine de therapie van een dodelijke kwakzalver simoncini durven te promoten.

  Dit is een mailwisseling met de in maart met veel bombarie genezenverklaarde Marjolein bouwman

  quote]Geplaatst op 11 Sep 2008 16:17 door Da silva
  ——————————————————————————–
  Ik heb contact gezocht met Marjolein via E-mail,hier kun je lezenhoe het haar is vergaan,voor de goede volgorde met het onderste bericht beginnen.

  RE: vraagje‏
  Van:
  Verzonden: donderdag 11 september 2008 16:03:48
  Aan: marjolein bouwman

  Plezier zal ik er niet van hebben Marjolein,het heeft voor mij een wrange bijsmaak.
  Ik zal de mails op Tros Radar Plaatsen en bij Nieuwe Revu op het forum.
  Liefs en hou je taai meid.
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: RE: vraagje
  Date: Thu, 11 Sep 2008 13:41:37 +0000

  van mij heb je carte blanche,schrijf maar wat je denkt dat goed is.je kunt anders ook gewoon mijn emails erop zetten of zo,kijk maar.
  veel plezier ermee.
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: RE: vraagje
  Date: Thu, 11 Sep 2008 11:58:33 +0200

  Marjolein,ik heb geen kanker maar mijn moeder.
  Ik heb over je gelezen en vind het allemaal zo verschrikkelijk,vandaar dat ik je eigenlijk met een smoesje een mail stuurde.
  Ik was helemaal niet in die therapie geinteresseerd,maar in jou.
  Ik las niets meer van je en wist eigenlijk al dat het mis was,en ik haat al die roddels over je.
  Vandaar dat ik de stoute schoenen maar heb aangetrokken en je een mail stuurde.
  Ik hoop niet dat je me dit kwalijk neemt want mijn bedoelingen zijn puur.
  Mijn moeder is eigenlijk al bijna opgegeven,zij heeft longkanker en is te zwak voor verdere behandeling,ik hoop dat zij nog wat aansterkt en evt.Chemotabletten mag gaan gebruiken.
  Maar ik ben zo kwaad geworden op die fora,als je ziet hoe regulier en alternatief tegen elkaar tekeer gaan zonder zich in feite te bekommeren om de mens achter deze behandeling.
  Meisje ik wil het met liefde en met eer en geweten voor je op het internet zetten,maar wat wil je dat ik schrijf?
  Als je iets van mij wilt weten moet je op Tros Radar kijken daar schrijf ik onder de naam Da Silva.
  Ik wou het ook daar maar neerzetten omdat dan iedereen het kan lezen en ik denk dat het dan vanzelf wel rondgaat.(of jij moet iets anders willen)?
  Ik heb daar al een stukje neergezet en mijn verontwaardiging rondom jou uitgesproken,(bij alternatieve geneeswijzen)ik zal wel verschillende mensen over mij heen krijgen maar dat laat mij siberisch koud.
  Als ik hiermee andere mensen kan behoeden voor een fout,dan graag!
  Zeg het maar meis,ik doe niets zonder jouw goedkeuring.
  Liefs,
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: RE: vraagje
  Date: Thu, 11 Sep 2008 05:17:51 +0000

  ik ben op dit moment veel te slap om er wat tegen te doen,maar als jij die taak op je wilt nemen,dan mag je dat zeker doen.mensen moeten de waarheid weten en als ik weer wat aangesterkt ben,ga ik ook zeker naar de pers,want dit moet stoppen.ik had zoveel hoop dat ik oud zou worden en mijn zoontje op zou zien groeien,maar dat valt ineens weg en ik ben nu zo bang dat ik dit jaar niet meer haal en dat mijn zoontje verder moet zonder zijn moeder en dat alleen omdat een ******* van een italiaan graag makkelijk geld wilt verdienen.hij heeft me vaker verteld over patienten die hij behandelde en die liet ie operaties ondergaan en duizenden euro’s betalen terwijl hij wist dat ze het niet zouden overleven,maar dat maakte hem niet uit.’ze komen toch voor mij?nou,dan krijgen ze wat ze willen’ dat zei hij dan.
  ik hoop voor je dat je toch ergens behandeld kunt worden.ik zit momenteel in genk,belgie.dat is een super ziekenhuis op kanker gebied en het wordt vergoed door nederlandse verzekeringen.ze hebben geen wachtlijsten van maanden,je moet hooguit 2 of 3 weken wachten,maar dat ligt eraan of dat mogelijk is.als het heel ernstig met je is,dan schuiven ze je er zo tussen.
  de 29e hoor ik of de chemo aanslaat en ik hoop zo dat het werkt,want dat is nu mijn enige hoop,daar zijn ze wel heel eerlijk in geweest.

  sterkte,
  marjolein
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: RE: vraagje
  Date: Tue, 9 Sep 2008 18:26:06 +0200

  Dat spijt me heel erg voor je,het klonk zo veelbelovend.
  Verschrikkelijk dat mensen je zo kunnen behandelen terwijl je wanhopig op zoek bent naar genezing.
  Ik heb op verschillende forums gelezen over jou,en men vraagt regelmatig naar je.
  Vind je het goed als ik deze mensen inlicht over jou?
  Er wordt nog steeds reclame gemaakt op jouw naam door aanhangers van Simoncini.
  Als je het niet wilt doe ik het niet ,erewoord.
  Liefs,en sterkte
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: RE: vraagje
  Date: Tue, 9 Sep 2008 12:25:41 +0000

  het kan enkel in italie,maar ik raad het je af.
  ik ben voorgelogen door die arts en ben er nu erg slecht aan toe,ik zit nu aan de chemo,maar heb minder dan 40% kans dat ik het einde van het jaar nog haal.
  ——————————————————————————–
  From:
  To:
  Subject: vraagje
  Date: Tue, 9 Sep 2008 11:34:38 +0200

  Hallo Marjolein,ik heb je verhaal in De nieuwe Revu gelezen en ben nieuwsgierig geworden.
  Kan deze therapie ook in Nederland gegeven worden,en wordt hij vergoed door het ziekenfonds?
  Hoe gaat het nu met jou,nog steeds goed?
  Groetjes,….
  [end of quote

 162. Ton1953 schreef:

  lees het laffe commentaar van de werkgroep welzijn kwakzalver op de berichten over en van marjolein bouwman, het commentaar wat men NIET op andere fora durft te plaatsen.

  http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/09/verslaggeving-patienten-drsimoncini.html

  bicaboy en loopjongen ton claessen wist niet hoe hoog hij marjolein de hemel in moest prijzen met de “bewezen “genezing.

  nu trapt hij haar keihard de grond in.

 163. Amazone schreef:

  De WWK doet aan actieve promotie van behandelingen die kanker zouden genezen. Het gaat hier echter om behandelingen die niet alleen aantoonbaar volstrekt onwerkzaam zijn, maar ook in potentie levensgevaarlijk.
  De WWK geeft deze promotie onder andere vorm door het verspreiden van feitelijke onjuistheden met betrekking tot de reguliere behandelingen van kanker. Hiermee jagen zij patiënten angst aan en nemen zij bewust het risico dat patiënten zich afkeren van de reguliere geneeskunde, hetgeen er in het ergste geval toe kan leiden dat deze patiënen nodeloos overlijden. Immers, de behandelingen worden niet alleen aangeraden aan terminale patiënten, maar aan iedereen, dus ook aan aan mensen wier ziekte nog in een vroeg stadium verkeert en die daarom nog heel goed volledig zouden kunnen genezen met reguliere therapie.
  Ikzelf en een aantal vakgenoten hebben een jurist verzocht te onderzoeken in hoeverre het hier gaat om strafbare handelingen van de WWK.
  Juridisch complicerende factor is dat alles zich afspeelt op het internet. Dat kan consequenties hebben voor de mogelijkheid om leden van de WWK juridisch verantwoordelijk te stellen.
  Dat doet echter niets af aan de morele verantwoordelijkheid, die de leden van de WWK naar mijn mening zeer is aan te rekenen.

  Voor de goede orde: ik ga verder niet in discussie over dit onderwerp.

  Geplaatst door: P. Lindeberg | 5-10-08 om 16:36
  http://dca.web-log.nl/dca_kanker_genezen_met_ch/2008/06/heb-je-nieuws.html

 164. Amazone schreef:

  http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=58827&postdays=0&postorder=desc&start=30

  quote:
  –Weet je Odilia ik zou hier ook een heleboel prive informatie kunnen geven hoe Henk Trentelman en de werkgroep te werk gaat, maar uit privacy en bescherming van anderen doe ik dat niet maar hier 1 voorbeeld: een paar maanden geleden gaf Henk Trentelman als advies aan ouders met een kindje van vier jaar met een inoperabele hersentumor om een hoge dosis DCA te gaan gebruiken . Daarnaast adviseerde oom Trentelman (hij had zo leuk met het kind gespeeld) om extra voedingssuppletie te gaan gebruiken uit zijn eigen lijst, een lijst notabene voor een man van 67 jaar met een historie van prostaatkanker. Hoe ziek kan je zijn om dit ouders te adviseren als je weet dat DCA wordt afgeraden voor hersentumoren plus dat DCA zeer ernstige bijverschijnselen vertoont van leverstoornissen en zeer ernstige zenuwaantasting. Zie http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=an_al.DCA En dat al bij volwassenen. hoe denk je dat dit is bij een kind van vier jaar?–

  En dit zou niet strafbaar gesteld mogen worden? Trentelman is Dr. in de economie.
  Dan wordt het hoog tijd dat de wetgeving wordt aangepast!
  Trentelman en zijn WWK géén gevaar voor de medemens? Laat me niet lachen.

 165. Kanker schreef:

  W.W.K. patienten-bijeenkomst (2e) en Spiegelbeeld (update 6/10/08)

  W.W.K. patiënten-bijeenkomst (2e), zondag 23 november 2008. Later meer. Zie hier verslag vorige (1e) bijeenkomst: http://kanker.diamental.nl/steun/wwk.htm

  In het onafhankelijk maandblad ‘Spiegelbeeld’ voor wetenschap, gezondheid en milieu: http://www.spiegelbeeld.nl/ van oktober 2008 (nr: 9) is deze keer ook een artikel opgenomen van Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de werkgroep (W.W.K). Hij besteed daarin ondermeer aandacht aan zijn boek met de definitieve titel (na twee wijzigingen): Chemo? Of kan ik zelf kiezen? (zie info hieronder). Uitgever is: http://www.succesboeken.nl Ook aan de orde komt chemotherapie in relatie tot de eed van Hippocrates (artseneed). Verder nog Dr. Wim Huppes die zichzelf heeft genezen (dichloorazijnzuur) van prostaatkanker (zie eerdere info hieronder), nadat hij regulier was opgegeven en als voorbeeld wordt gesteld voor wat er mis is in de reguliere zorg. Lees (koop) voor verdere informatie het blad.

  REGULIER OPGEGEVEN EN TOCH GENEZEN!

  In hetzelfde blad ook nog een artikel van Harm Wagenmakers, wiens lever voor 70 % was verkankerd. Regulier waren er geen methoden ter behandeling voorhanden. Hij was dus opgegeven (augustus 2006) en zou niet lang meer te leven hebben. Door toeval en fantastische bemiddeling van Henk Trentelman kwam hij in kontakt met de kliniek van Dr. Robert Gorter in Keulen: http://www.cologne-model.com/nl/index_nl.php en thans is hij geheel genezen. Harm schrijft ondermeer in dit/zijn artikel… (wij citeren): Ik hoef u niet uit te leggen denk ik, dat ik Henk Trentelman, mijn leven lang dankbaar zal blijven voor zijn spontane actie en de enorme, onvoorwaardelijke inzet voor mij! Beiden waren volslagen vreemden voor elkaar!

  Lees (koop) het blad ‘Spiegelbeeld’ voor alle informatie en/of lees een verslag van Harm hier: http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13017 of zie video: http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=uw_ve.Harmen&nieuws=12959

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en tevens webmaster van:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Website WWK: http://www.kankerwelzijn.nl (nog onder constructie, wel in te loggen)

  PS
  De beschuldigingen hieronder aan het adres van Henk Trentelman zijn aperte leugens en laster om hem in discrediet te brengen. Echter we weten uit welke (bekende) hoek, met steeds dezelfde schertsfiguren, deze berichten komen. En in die hoek (dat hol) heulen/acteren de echte gevaren voor de medemens!

 166. Amazone schreef:

  @Kankerton

  Dat bericht over oom Trentelman is van Kees Braam van de site Kanker-Actueel waar je in je eigen bericht naar verwijst, dus dan weet je precies bij wie je moet zijn om te reclameren over aperte leugens en laster.

 167. Ton1953 schreef:

  goh,

  als die bicazooi niet helpt zoals bij marjolein en bij ronald, geloven ze dan niet hard genoeg in de meester of is het toch de waarheid dat die rotzooi levensgevaarlijk is en dat je er gewoon dood aan gaat omdat het hele simoncini verhaal een grote farce is.

  en welke feiten wil een drs in de economie boven water tillen met dit freubelboekje.

  hij (henkie trentelman) is niet eens in staat om medisch de boel te onderbouwen. hij misleidt bewust mensen met dit boekje en de simoncinie hype naar een zekere en gruwelijke dood.

  het wordt tijd dat mensen die deel uit maken van dat clubje welzijn kwakzalvers strafrechtelijk tegen het licht worden gehouden en vervolgd worden voor misleiding oplichting dood door schuld of wat mij betreft zelfs moord.

  ik zou zeggen klaag mij ook maar aan zoetwatermatroos.

  simoncini kan nog geen kakkerlak met kanker genezen met die bicarotzooi van hem

 168. Amazone schreef:

  @Kankerton

  Jij beschuldigt Kees Braam en nog enkele anderen van leugens, dus laster en smaad.
  Waar blijft de officiële aanklacht waar al eerder mee gedreigd werd?
  Alle ‘schertsfiguren’ willen maar wat graag voor de rechtbank verschijnen.
  Mag Kees na afloop zelfs mee uit eten op mijn kosten en dat wil wat zeggen.

 169. Amazone schreef:

  @kankerton
  Vooral zo doorgaan, binnenkort ligt heel nederland in een deuk, omdat jullie jezelf zo onsterfelijk belachelijk blijven maken!!

 170. Kanker schreef:

  BOEK: CHEMO? OF KAN IK ZELF KIEZEN?

  Na maanden werk en intensieve voorbereidingen zal omstreeks 30 oktober 2008 het boek met bovengenoemde titel van auteur Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K), op de markt verschijnen. Aan de tot stand koming van dit boek is door een groot aantal personen/instanties, waaronder werkgroepleden, medewerking verleend, danwel een bijdrage geleverd. Een van de (belangrijkste) doelstellingen van de W.W.K. is het verwerven van therapie-keuzevrijheid voor (terminale) kankerpatienten, zoals in Duitsland en…… zeer recent ook in Engeland van kracht is geworden.

  Het boek zal, gezien de inhoud, de nodige weerstand oproepen, doch dat is beslist noodzakelijk om veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg te bewerkstelligen en de huidige status- quo te doorbreken, want het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere (revolutionaire) effectieve en mensvriendelijker behandelingen van kanker, zoals al zo vaak is gebleken (getuigenissen) en dat ook uitgebreid aangetoond zal worden in dit boek.

  Het voorwoord in dit unieke en geruchtmakende boek is van Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh, een van de bekendste (huis)artsen van Nederland en Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau (Duitsland) die bijna dag en nacht hulp/steun biedt aan (terminale) kankerpatienten die in Nederland niet meer, of nauwelijks nog gehoor vinden. Zie eventueel een interview met Dr.H. Moolenburgh: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M24&ss=P298&l=NL

  PROEFPROCES
  In het boek is ook de link: http://www.mijnervaringmetchemo.nl/ opgenomen naar een website, waar kankerpatienten hun ervaring met chemo kunnen vermelden, wat van belang is voor een in voorbereiding en nog te voeren juridisch proefproces, dat zal zijn gebaseerd op de toepassing van chemotherapie in relatie tot….. de afgelegde (artsen) eed van Hippocrates.

  BOEKENLEGGER
  Om aan de doelstelling van dit boek een extra dimensie te geven is er een boekenlegger bijgesloten met daarop ondermeer afgedrukt de Eed van Hippocrates. Die boekenlegger kan dan en passant, danwel met enige nadruk op een daarvoor passend moment, door de (terminale) patient aan zijn behandelend arts/specialist worden aangereikt, als hij/zij ten behoeve van een gekozen alternatieve behandeling……. geen enkele steun ervaart.

  INFO COVER EN BOEK
  Zie hier voor/achterkant boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en hier (pdf-file): http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872015.pdf alvast wat inhoudelijke informatie waaronder: dankwoord, voorwoord, inhoud en eerste hoofdstuk. Het boek met een prijs van € 29,95 omvat 321 pagina’s en is al te bestellen bij de uitgever: http://www.succesboeken.nl/

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Website WWK: http://www.kankerwelzijn.nl (nog onder constructie, wel in te loggen)

  TOEGIFT:
  Video Dr. Simoncini in gesprek met Doug Kaufmann:
  http://www.knowthecause.com/Shows/TullioSimonciniMDandDougKaufmanndiscussm/tabid/162/Default.aspx

  EN ALS KLAPSTUK:
  Relax with Dr. Tulio Simoncini as he performs moonlight serenade: http://www.knowthecause.com/Shows/TullioSimonciniMDperformsaMoonlightSeren/tabid/161/Default.aspx

 171. Amazone schreef:

  @Kankerton
  Doe mij dat klapstuk maar, noten blijkt Tullio wel te kunnen lezen!

 172. Marer schreef:

  Een boek van 344 bladzijden waanideeën van meneer Trentelman met meneer Simoncini en clubje WELZIJN kankerpatiënten.

  Mw. Marjolein Bouwman zal niet in slaap vallen bij het klapstuk van de criminele kwakzalver Simoncini.

  Stoplicht op ROOD

 173. Kanker schreef:

  DR. W. HUPPES START ZELFHULPGROEP KANKERPATIENTEN!

  Dr. Wim Huppes, internist, biotechnoloog, filosoof en (prostaat) kankerpatient start zelfhulpgroep tegen kanker met ondermeer DCA (dichloorazijn). Hij treed op als prive persoon zonder banden met officiële instanties.

  Mensen met terminale kanker kunnen lid worden van de zelfhulpgroep. Zij wisselen met elkaar informatie uit. Zij onderzoeken of de behandeling met DCA (dichloorazijn) en HAART hen helpt hun kanker te bestrijden. Wim Huppes ( w.huppes@chello.nl ) is lid als patiënt.

  Leden wordt aangemoedigd ook andere wegen tot genezing te zoeken. Informatie over de behandelingen van de leden zal worden bijgehouden. Mochten er aanwijzingen zijn dat een bepaalde vorm van behandeling tot genezing kan leiden dan worden de leden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Zie voor alle verdere info deze link: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en webmaster van: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie.

  PS
  Website W.W.K. : http://www.kankerwelzijn.nl (operationeel per 1-11-2008)
  Website Proefproces W.W.K.: http://www.mijnervaringmetchemo.nl/ (operationeel 1-11-2008)
  Website boek: Chemo?Of kan ik zelf kiezen? : http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/
  (operationeel 1-11-08). Boek verkrijgbaar bij boekhandel of uitgever: http://www.succesboeken.nl

 174. Simoncini fan schreef:

  Hier hoef ik niets meer aan toe te voegen leest u zelf maar:

  Ik zou begin dit jaar overlijden. Ongeneeslijke prostaatkanker. Ik had erg veel pijn. Mijn afscheidskaartjes lagen al klaar.” Het is zes maanden later. Wim Huppes heeft net een strandmarathon in Portugal afgerond en daar een ‘gezond’ kleurtje aan overgehouden. Hij praat met de intensiteit van een hogesnelheidstrein en de gedrevenheid van een man die het licht heeft gezien. “In feite was ik opgegeven. Ik had geweigerd bestraald te worden en heb ook geen cytostatica gebruikt. Ik ben toen begonnen met het drinken van chloorazijn, een vrij verkrijgbaar product, en nu ben ik helemaal genezen. De behandeling die ik heb toegepast, komt uiteraard niet voor in het officiële verrichtingenpakket.”

  Huppes werkte zelf zeven jaar in een ziekenhuis. Toen hij een kankerpatiënt mogelijk genas door van de officiële richtlijn af te wijken, kreeg hij een flinke schrobbering. Niet lang daarna besloot hij te stoppen als arts. “Ik kon het niet langer met mijn geweten overeen brengen dat ik medicijnen moest voorschrijven waarvan ik wist dat ze niet zouden helpen.”

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en webmaster van: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie (waaronder DCA).

  Regulier was klaar met hem, maar hij was nog niet klaar met de boodschap die hij kreeg. Huppes liet zien zoals nog vele andere regulier uitbehandeld dat uitbehandeld niet persé betekend niets meer aan te doen.

 175. Marer schreef:

  Marjolein Bouwman, de patiënte die in handen is gevallen van de criminele kwakzalver Simoncini, is op 2 november 2008 overleden.
  slechts 25 jaar oud.

  Dat zij rust in vrede

 176. Kanker schreef:

  VERSLAGGEVING AMERIKAANSE BORSTKANKERPATIENT M.B.T. THERAPIE DR.SIMONCINI!

  Bij onderstaande link/weblog verslaggeving (met foto’s) van een borstkankerpatiënt (Beth) uit Amerika, die geen reguliere chemo, bestraling en/of operatie wilde ondergaan maar koos voor een behandeling met natriumbicarbonaat door Dr. Tullio Simoncini in combinatie met supplementen. Hieronder een korte samenvatting van haar verslag dat zeker de moeite van verder lezen waard is:

  WEDNESDAY, JANUARY 21, 2009
  We just received good news from my nutritionist in Colorado. The last sample of my blood (the first one since our trip to Rome) came back looking great! He has several ways of testing cancer markers and they are significantly down—especially in the area of the tumor! Praise God!!

  He is switching up my supplements quite a bit and even giving me more liberty diet-wise—makes for a very happy me!!

  So, I continue on. Everyone keeps asking when . . . but I don’t go back to my oncologist until the end of January. At that point we will schedule another ultrasound to see if there has been any change since receiving treatment from Dr. Simoncini. His recommendation was to wait eight weeks and we’re almost to that point.

  Another really fun turn of events is that Dr. Simoncini is coming to our little nick of the woods. He is scheduled to be in Dallas on Doug Kaufmann’s show, “Know the Cause” again and my friend, Antoniette, arranged for him to be part of Tyler’s Wellness Expo. This is so exciting and we’ll be glad to see Dr. Simoncini again. He had told us in Rome he wanted to check up on me when he comes to Dallas . . . this will simply make it all the easier. We are so, so blessed!

  Zie voor verdere verslaggeving (met foto’s) het weblog van betreffende patient Beth (en familie met Dr.Simoncini): http://journeytowardhealth.blogspot.com:80/

  Ton Claessen (63), lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: http://www.kankerwelzijn.nl en http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

  Toevoeging:
  Bekijk en beluister bij de video-link Dr.Simoncini tijdens zijn toespraak op het symposium te Los Angeles (2 september 2008), waaronder ook een aantal gesprekken, danwel interviews met genezen kankerpatienten: http://www.curenaturalicancro.com/video-drsimoncini-cancer-convention-2008.html Meer info zie de internationale website: http://www.cancerfungus.com/

 177. Marer schreef:

  Testimonials op internet van dwazen bewijzen nog steeds niets meneer Claessen. Mevr. Sylvia kan de behandeling door de criminele kwakzalver meneer Simoncini in een kliniek in Bilthoven niet navertellen en ook Marjolein Bouwman, slecht 25 jaar oud, heeft haar “behandeling” door de criminele kwakzalver Simoncini niet overleefd. Meneer Simoncini is uit zijn ambt gezet wegens dood door schuld. Dus ook in Italië zijn doden gevallen. Ook kankerpatiënten die vertrouwden op de praatjes en leugens van meneer Simoncini. Hoelang wenst u nog die crimineel en zijn niet werkende en uit gebakken lucht bestaande “behandeling” nog te volgen. Het diep en diep treurig dat uw vastgeroeste denkraam niet eens kan bevatten dat MENEER Simoncini geen arts meer is. En kankerpatiënten willens en wetens de dood injaagt. Uit winstbejag en eigendunk.
  Hoe laag kan een mens en u en uw goeroe, in het bijzonder, zinken!!!

 178. Marer schreef:

  borstkankerpatiënt Beth:
  “Saturday, January 31, 2009
  Thursday I had the ultrasound Dr. Simoncini recommended and yesterday I met with my oncologist. Apparently there has been no change in the tumor whatsoever. It did not shrink like we had hoped”.

  “Withfull thinking” heeft niet gewerkt net zoals de behandeling van de criminele kwakzalver Simoncini. Beth heeft nog steeds de tumor vanaf de diagnose in mei 2008.
  Hoelang gaat de verkoop van gebakken lucht, non “behandeling” met bica nog door?
  Er is nooit iemand van kanker genezen door bica en meneer Simoncni maar liegen!

 179. Kanker schreef:

  SEPOT IN ZAAK OVERLEDEN PATIENTE KLINIEK BERG EN BOSCH!!
  26 maart 2010 – Arrondissementsparket Utrecht

  Het ‘Openbaar Ministerie Utrecht’ heeft na uitgebreid onderzoek besloten de zaak te seponeren waarbij een 58-jarige vrouw kwam te overlijden na behandeling in een kliniek voor alternatieve geneeskunde, Berg en Bosch.

  De 58-jarige vrouw uit Amsterdam (Sylvia T.) leed aan borstkanker en was onder behandeling bij een ziekenhuis in Amsterdam. In de periode 4 tot en met 7 oktober 2007 liet zij zich behandelen met natriumbicarbonaat in een kliniek voor ‘Preventieve Geneeskunde’ te Berg en Bosch. Op 8 oktober 2007 overleed zij. Omdat een verband vermoed werd met de behandeling is onderzoek gedaan en sectie verricht. Hieruit komt naar voren dat natriumbicarbonaat is toegediend maar dat dit niet de (directe) doodsoorzaak is. De patholoog geeft als doodsoorzaak een hartinfarct en vermeldt dat een verstoorde kaliumhuishouding een rol kan kan hebben gespeeld.

  Lees gehele uitspraak OM hier: http://www.om.nl/@153219/sepot_in_zaak/ en een uitgebreid (tendentieus) artikel in ‘De Volkskrant’ van destijds hier: http://tinyurl.com/ycwszo8 En hier: http://www.fonteine.com/heksenjacht2008.html de scherpzinnige analyse van dit tendentieuze artikel door… Mike Donkers.

  Dr. Tullio Simoncini: http://www.tulliosimoncini.it/index.html met een nieuwe website, betreffende zijn strijd tegen kanker met… natriumbicarbonaat.

  Ton Claessen, lid/mede initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 180. Kanker schreef:

  LEONIE SAZIAS EN HENK TRENTELMAN.

  BN-er Lèonie Sazias in gesprek met WWK-lid Drs. H.J. (Henk) Trentelman, helaas Nederlands meest ervaren kankerpatiënt, nu in vier delen te zien op ‘You Tube’: http://www.youtube.com/watch?v=MLHiD0g1y0M

  In deel 1 laat Henk zien dat hij zijn voeten en benen (ondanks dwarslaesie) weer kan bewegen. In deel 2 ondermeer aandacht voor de therapie met dendritische cellen en in deel 3 voor de therapie met natriumbicarbonaat. In deel 4 doet hij een oproep om nu eindelijk eens te luisteren naar wat kankerpatiënten zelf willen!

  Ton Claessen, mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK). Weblog: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

 181. Kanker schreef:

  LÉONIE SAZIAS IN GESPREK MET HENK TRENTELMAN

  De video (4 delen) waarin BN-er Léonie Sazias in gesprek is met (helaas) Nederlands meest ervaren kankerpatiënt en WWK-lid Drs. H.J. (Henk) Trentelman, heeft een update ondergaan per 5 april 2010. De nieuwe link om deze video’s te bekijken is: http://www.youtube.com/watch?v=xJrK2oxHCXc Zie voor meer info mijn bericht hieronder.

  Ton Claessen (64), lid/mede-initiatiefnemer/webmaster landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://welzijnkanker.nl/index.htm en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com met als adagium… WIJ LATEN ONS NIET KISTEN!

 182. hicham schreef:

  Als je met iets miljarden euros kunt verdienen en tot deze personen overleden zijn, waarom ga je dan medicijnen voorlegen die deze miljarden euros winst wereldwijd verlore laat gaan. Volgens mij is er al reeds een medicijn maar er zit geen winst in zoals chemo theraphie en andere behandelingen ik hoop dat God de juiste medicijnen tegen kanker op deze aarde bekend zal maken want duizende mensen lijden aan deze ziekte

 183. kimberley pex schreef:

  Natriumbicarbonaat ontzuurt ’t lichaam , kanker ontstaat in de meeste gevallen in ’n verzuurd lichaam. Basen en zuren zijn dan al jaren uit balans. Stress, verdriet, rouw, te veel vlees, suiker, witmeel,roken,chemische stoffen enz. Langzaam treedt de verzuring in. Natriumbicarbonaat ontzuurt, voor mijn is dit simpel;een en een is twee. Dappere man die dr. Tullio Simoncini. Helaas staat de reguliere dan weer op z’n kop, want zo valt er niks meer te verdienen ! Nee, ’t gaat op deze planeet niet om mensen te redden, maar puur alleen om geld verdienen. ’n Rechtschapen dokter wordt neergesabelt, kijk maar naar Alfred Vogel, Moerman, Linus Pauling, die werden allemaal met de grond gelijk gemaakt.Ik heb helaas vele mensen verloren aan kanker,chemo kon hun niet redden. Succes dr.Simoncini ! Kimberley Pex,Maastricht.

 184. ger hendrix schreef:

  Het bedrijf “gezondheidszorg” in Nederland heeft een omzet van meer dan 70 miljard Euro. Hoe groot is het deel daarvan dat naar kanker gaat? Daarnaast de omzet van de diverse laboratoria en kankerstichting. Natuurlijk zou een heel grote business omvallen als de methode van dr. Simoncini zou werken. Wereldwijd ??? Logisch toch dat hij weinig hulp vindt op zijn pad. Wie durft zijn nek uit te steken en hier echt serieus naar kijken in plaats van alleen maar kritiek op leveren?
  ger hendrix munstergeleen

 185. Sacha schreef:

  Ben het volkomen eens met de reactie van bovenstaande Kimberly en Henk. Neem als voorbeeld dr. Krebs (Dld) en zoon die inzake perzikpitten tegen kanker/tumoren alle weerstand ondervonden door de pharma industrie. Pharma roept direct: jullie kunnen het niet bewijzen, basta. Voor mij bewijst de pharma dat hun chemische middelen te vaak levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken, waardoor de pharma verzekerd is van oplopende omzet. Begin met 1 pil en binnen de kortste x zijn het er 10. Aan de redenatie van dr. Simoncini hecht ik waarde. Maar natrium en perzikpitten en wel meer is zo simpel dat het voor de meesten als ongeloofwaardig verworpen wordt.

 186. Sacha schreef:

  Correctie: lucht gedroogde abrikozenpitten.

 187. Freubel schreef:

  Na al die weerstand-verhalen over de alternatieve behandelmethoden als natriumbicarbonaat, rest mij eigenlijk nog maar 1 vraag en die luidt:
  Hoeveel mensen zijn er overleden na het volgen van een reguliere behandeling (chemo, bestraling etc.)???
  Het atwoord? Precies dat zijn er ontelbaar veel. En dan maakt men zich druk om mensen die hun heil zoeken in de alternatieve sector…. Tja ook daar zal wel eens iemand overlijden, want vaak wordt er (helaas) pas begonnen met alternatief behandelen als gebleken is dat regulier niets meer oplevert en er dus al vergevorderde uitzaaiingen zijn….
  Walgelijk en onbegrijpbaar die hetze tegen natriumbicarbonaat, ik vermoed dat de tegenstanders zelf belangen hebben binnen de farmaceutische industrie en inderdaad aan bica valt geen geld te verdienen door farmaceuten. Ook wordt om die reden geen wetenschappelijk onderzoek naar de werking hiervan gedaan door de farmac. Industrie….
  Triest

 188. d.dijkstra schreef:

  Steeds word er geroepen dat kanker een schimmel is,maar nee het is namelijk eenreactie van het afweersysteem van je lichaam dat in actie komt,waar een schimmel in je lichaam optreed,dat is de stelling van Dr simoncini.In 96 % van alle kankergevallen is schimmel waargenomen.Dus schimmel bestrijden is .geen uitbreiding van de kanker.

Laat een antwoord achter aan Ton1953 Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.