Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten

Ziekten

In deze sectie bespreekt IOCOB alternatieve en complementaire behandelingen voor veschillende ziektes. Is iets zinvol of niet, beoordeeld met het stoplichtsysteem. Klik op de ziekte om meer te weten te komen over alternatieve en complementaire behandelingen.

Beta-glucanen verlagen cholesterol

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Sinds dit inzicht, dat al stamt uit de jaren 80 van de vorige eeuw, worden geneesmiddelen voorgeschreven die het cholesterolgehalte van het bloed kunnen verlagen. Inmiddels worden er wereldwijd veel cholesterol verlagende geneesmiddelen uit de klasse der statines voorgeschreven. Deze hebben echter ook bijwerkingen, zoals moeheid, spierafbraak en suikerziekte type II. Bovendien is er een brede wetenschappelijke discussie over de waarde van deze cholesterol verlagende middelen ontstaan, en wordt zelfs in de vakpers van de cholesterol maffia gesproken.

Lees meer...

Doek valt over Chelatie EDTA therapie

Deze week ( 19 november 2008) meldt het US medische tijdschrift JAMA dat twee EDTA studies gestopt zijn op basis van ernstige kritiek op design en idee achter de behandelingen. De ene studie werd uitgevoerd bij autistische patienten, de andere bij patienten met hart en vaatziekten. De studiebudgetten waren enorm hoog, totaal $ 30 miljoen, en men vond de kans te groot dat dit weggegooid geld was. In de JAMA kunnen we lezen dat: The federal government and investigators have called off or suspended enrollment for 2 clinical trials testing chelation therapy as a treatment for autism or coronary artery disease. Critics charged that the studies had little scientific merit and exposed participants to unacceptable safety risks.

Lees meer...

Gingko beschermt niet tegen dementie

In  een studie met meer dan 3000 ouderen (75 +) die in de loop van een periode van 6 jaar mogelijk  Alzheimer of andere vormen van dementie zouden kunnen krijgen had Gingko geen enkel beschermend effect. Maar…de studie liep wel 8 jaar in 5 centra, dat is erg lang om bij de les te blijven. Maar goed, toch is deze studie teleurstellend, omdat men hoopte dat Gingko een preventief effect zou hebben als je het maar vroeg genoeg geeft. Deze zogenaamde GEM studie is de grootste studie ooit opgezet naar de preventieve effecten van een middel zoals Gingko. Deze studie is zeer goed opgezet en lijkt de laatste bouwsteen te zijn om tot het inzicht te komen dat Gingko niet werkzaam is bij dementie. De auteurs gaven aan dat:

Lees meer...

Avocado/sojaboon voor artrose

Een mengsel van bestanddelen van de sojaboon en de avocado is bewezen effectief bij de behandeling van artrose (osteoartrosis), volgens een Cochrane meta-analyse. Er is veel onderzoek gedaan naar dit plantaardige preparaat, en het is er weer zo’n typisch voorbeeld van dat alternatief dus toch werkt, en zelfs beter dan regulier, een operatie bij osteoartrose van de knie. 

Lees meer...

Groot Hoefblad bij hooikoorts

Groot Hoefblad is een plant die veel gezien wordt langs sloten en vijvers. In het latijn wordt de plant Petasites hybridus genoemd en in het Engels butterbur. Het zomaar eten van delen van de plant is niet zonder risico, omdat de bovengrondse plantendelen giftig zijn.

Lees meer...

Infrarood bij neuropathie?

Neuropathie is een vervelende aandoening van de zenuwen waarbij het gevoel gestoord is. Patienten kunnen gevoelloosheid ervaren, of juist prikkelingen, tintelingen of hitte. De afgelopen jaren is onderzocht of infrarood licht effect heeft op neuropathie bij diabetes patienten. In sommige studies lijkt infrarood iets te doen, de laatste goed opgezette studie laat echter zien dat infrarood geen meerwaarde heeft ten opzichte van een placebotherapie.

Lees meer...

Infrarood bij neuropathie?

Neuropathie is een vervelende aandoening van de zenuwen waarbij het gevoel gestoord is. patienten kunnen gevoelloosheid ervaren, of juist prikkelingen, tintelingen of hitte. De afgelopen jaren is onderzocht of infrarood licht effect heeft op neuropathie bij Diabetes patienten. In sommige studies lijkt infrarood iets te doen, de laatste goed opgezette studie laat echter zien dat infrarood geen meerwaarde heeft ten opzichte van een placebotherapie.

Lees meer...

Mindfulness en obsessie

Mindfulness wordt onderzocht binnen een heel scala van psychiatrische aandoeningen op werkzaamheid en bruikbaarheid. Nu heeft een Engelse groep onderzocht of je dit soort meditatie ook kan inzetten bij de behandeling van patienten met dwang gedachten of handelingen, het zogenaamde obsessief compulsieve syndroom. De studie was klein, maar wel gerandomiseerd, en was positief.

Lees meer...

Vitamine B complex werkt niet bij Alzheimer

Vitamine B complex werkt niet bij Alzheimer, zo blijkt uit een goed opgezette studie in de VS, waar een combi-preparaat met verschillende vormen van vitamine B werd vergeleken met een placebo. De studie werd uitgevoerd bij 340 patienten. Ondanks dat het vitamine B-preparaat het bloed homocysteine gehalte wel verlaagde, had het geen effect op de mentale processen. Homocysteine is een stof in het bloed waarvan we vermoeden dat het slecht is voor onze bloedvaten en de zenuwcellen.

Lees meer...

Alternatief beter! Sint Janskruid bij depressie

Weer een doorbraak! Volgens de nieuwste gegevens uit de wetenschap is Sint Janskruid even werkzaam bij depressie als reguliere middelen, maar het heeft minder bijwerkingen! Een grote analyse van de Cochranegroep in oktober 2008 onderschreef de werkzaamheid van dit plantje bij depressie. Weer een argument om het vooroordeel dat alternatief niet werkzaam  zou zijn, nu eindelijk voorgoed bij te zetten in het mausoleum. 

Lees meer...