Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten

Ziekten

In deze sectie bespreekt IOCOB alternatieve en complementaire behandelingen voor veschillende ziektes. Is iets zinvol of niet, beoordeeld met het stoplichtsysteem. Klik op de ziekte om meer te weten te komen over alternatieve en complementaire behandelingen.

Reuma regulier

800.000 Nederlanders hebben gewrichtsreuma. Er zijn verschillende vormen, en de reumatooog zal op basis van bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek kunnen vaststellen welke vorm het is.

Lees meer...

Pijn bij kinderen en hypnotherapie

Chronische pijn bij kinderen kan behandeld worden met hypnotherapie. Kinderen zijn suggestibeler dan volwassenen en er zijn vrij veel studies gedaan naar de effecten van hypnotherapie bij uiteenlopende aandoeningen bij kinderen.

Lees meer...

Huilbabies: wat nu?

Huilbabies: in Engeland noemen ze die babietjes koliek kindjes. Omdat een van de oorzaken vaak darmkrampjes zijn. Huilbabies kunnen de ouders radeloos maken, en in ernstige gevallen zelfs aanleiding zijn tot kindermishandeling! Dus het is goed te weten wat het is en wat eraan gedaan kan worden.

Lees meer...

Eczemen: constitutioneel of atopisch

Er zijn heel veel verschillende vormen van ezeem. Een van de veel voorkomende vormen is het zogenaamde atopische eczeem.Dit wordt ook wel constitutioneel eczeem genoemd. Het is een chronische ontsteking van de huid, zonder dat we daarvan de oorzaak kennen. Jeuk staat centraal bij dit eczeem.

Lees meer...

Homeopathie bij hooikoorts

Binnen de conventionele geneeskunde is hooikoorts is te behandelen met geneesmiddelen zoals antihistaminica die allergische reacties onderdrukken en/of door desensibilisatie, waarbij het afweersysteem met het inspuiten of innemen van het allergeen minder gevoelig wordt gemaakt. Als alternatief kan homeopathie overwogen worden.

Lees meer...

Kanker en complementair..

Het prestigieuze ziekenhuis in New York, Sloans Ketterings, heeft net een analyse gepubliceerd over de waarde van alternatieve vormen van geneeskunde bij kanker. Omdat dat ziekenhuis een van de topziekenhuizen is op het gebied van de kanker zorg, en open blik heeft, even aandacht voor hun idee hierover. 

Lees meer...

Variant van Q10 werkt niet bij Parkinson

Een chemische variant van Q10 blijkt in een fase II studie niet werkzaam bij Parkinson patienten. De hoop was dat een verbeterde versie van Q10 een meetbaar effect zou hebben op het remmen van het verslechteren van de ziekte van Parkison. Dat bleek dus niet zo. Hier de samenvatting.

Lees meer...

Nut medicijnen tegen Spasticiteit onduidelijk

Spasticiteit is een probleem bij dwarslesies, MS en andere aandoeningen van het ruggemerg. Daar zijn diverse middelen voor op de markt, waaruit de neuroloog kan kiezen. Dacht u dat die middelen bewezen zijn? Laten we eens de Cochrane daarvoor raadplegen, de hoogste instantie van de waarheid binnen de zogenaamde Evidece Based Medicine!

Lees meer...

Antipsychotica bij dementie: vaak zinloos

Er bestaat een duidelijke controverse over het voorschrijven van antipsychotische medicijnen bij verwarde demente patienten. Dat wordt namelijk veel gedaan, als er sprake is ven verwardheid, slapeloosheid, zonder doel rondlopen en zinloze acties vertonen. Dat is echter zinloos en gevaarlijk. Voor agressie, geagiteerdheid en psychosen bij dementen bestaat wel wat bewijs, maar ook daar is de effectiviteit en de veiligheid op lange termijn geheel onduidelijk. 

Lees meer...

Gencydo bij hooikoorts

In de huisartsenpraktijk, van voornamelijk antroposofische artsen, wordt sinds meer dan tachtig jaar het geneesmiddel Citrus/ Cydonia comp. als subcutane injectie of neusspray voorgeschreven aan patiënten met hooikoorts. Uit een enquête naar de klinische ervaring onder 39 voorschrijvende Nederlandse huisartsen (De Bruin & Baars, 2001), blijkt dat de subcutane behandeling met Citrus/Cydonia comp. ampullen het meest effectief is. 

Lees meer...