Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten

Ziekten

In deze sectie bespreekt IOCOB alternatieve en complementaire behandelingen voor veschillende ziektes. Is iets zinvol of niet, beoordeeld met het stoplichtsysteem. Klik op de ziekte om meer te weten te komen over alternatieve en complementaire behandelingen.

Te intensieve therapie bij DM niet goed

Iedereen dacht, als we de suiker maar streng regelen, zal dat beter voor de patient zijn. Nu, in een grote studie met ruim 10.000 patienten bleek dat wat we denken, niet altijd juist is. Strenge bloedsuiker regulatie, waarbij de HbA1c net iets boven de 6 was duidelijk veel minder goed voor je dan een suiker regulatie met als resultaat HbA1c iets boven de 7. Er vielen in die strenge groep meer doden! We citeren de onderzoekers, die dit bijzondere resultaat bekend maakten op 6 juni 2008 in het Amerikaanse tijdschrift New England Journal of Medicine:

Lees meer...

Ontnuchterende behandeling Multipele Sclerose

Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) van juni 2008 opent met een artikel over de reguliere behandeling van multipele sclerose, dat aldus begint: Ofschoon er veel onderzoek is verricht naar de medicamenteuze behandeling van MS, is veel onderzoek als klinisch niet relevant te beschouwen en is er vrijwel geen goed opgezet langetermijnonderzoek.

Lees meer...

Hydrolytische enzymen bij kanker

Hydrolytische enzymen bij kanker lijken in een aantal studies zinvol te zijn. Deze analyse zullen we spoedig completeren. De gegevens zijn echter zo tegenstrijdig, dat we daar even de tijd voor moeten nemen.

Lees meer...

Chemotherapie dMMR darmkanker niet werkzaam

Standard chemotherapy shows no benefit for certain types of colon cancer, standaard chemotherapie levert geen voordeel op bij de behandeling van bepaalde vormen van darmkanker, zo opent het medische tijdschrift BMJ op 31 mei een belangwekkend artikel (BMJ 2008;336:1211; 31 May). Patienten met bepaalde vormen van darmkanker hebben niets aan standaard chenotherapie, blijkt uit een nieuwe studie, en de behandeling kan zelfs leiden tot eerder sterven. Deze gegevens ondersteunen een eerder artikel uit 2003. 

Lees meer...

Metabool syndroom en alternatieven

Het metabole syndroom is verwant aan suikerziekte. Een slecht vetprofiel in het bloed, een verhoogd nuchter suiker gehalte en een grote omvang van het middel zijn enkele karakteristieken van de patient met een metabool syndroom. Een recent artikel bespreekt de waarde van alternatieve geneeskunde hierbij. De auteurs geven in de inleiding al toe, wat we hier in Nederland nog steeds bevechten: To be fair, many alternative therapeutics have been well researched and are safe and effective. Daaraan zien we dat reguliere Amerikaanse artsen en onderzoekers dat feit al accepteren, terwijl in Nederland de KNMG beweert dat alternatieve vormen van geneeskunde niet werken..

Lees meer...

Feldenkrais-therapie bij fibromyalgie

feldenkraisDe Feldenkrais methode probeert het bewustzijn van de patiënt voor de wijze waarop bewogen wordt te vergroten en zo therapeutisch effect te bewerkstelligen. Het is een methode om nieuwe bewegingspatronen aan te leren en een nieuw lichaamsbesef te krijgen. Bij fibromyalgie verandert het bewegingspatroon vaak, en wordt het star en strak. Feldenkrais kan dan geprobeerd worden.

Lees meer...

Feldenkrais-therapie bij Artrose

feldenkraisDe Feldenkrais methode probeert het bewustzijn van de patiënt voor de wijze waarop bewogen wordt te vergroten en zo therapeutisch effect te bewerkstelligen. Het is een methode om nieuwe bewegingspatronen aan te leren en een nieuw lichaamsbesef te krijgen. Bij artrose verandert het bewegingspatroon vaak, en wordt het star en strak. Feldenkrais kan dan geprobeerd worden.

Lees meer...

Feldenkrais-therapie bij RSI

feldenkraisDe Feldenkrais methode probeert het bewustzijn van de patiënt voor de wijze waarop bewogen wordt te vergroten en zo therapeutisch effect te bewerkstelligen. Het is een methode om nieuwe bewegingspatronen aan te leren en een nieuw lichaamsbesef te krijgen. Bij RSI verandert het bewegingspatroon vaak, en wordt het star en strak. Feldenkrais kan dan geprobeerd worden.

Lees meer...

Reuma en alternatieve behandelingen

Wat kan je proberen op het gebied van de alternatieve geneeswijzen?

Patienten kiezen vaak voor complementaire of alternatieve behandelingen naast hun reguliere behandelingen omdat ze zich meer ondersteund voelen, meer keuzevrijheid ervaren en weinig bijwerkingen te verwachten hebben.

Lees meer...

Macrobiotiek bij kanker

Macrobiotiek is een levenswijze die uit Japan stamt en op een vrij absolute wijze de leer van Yin en Yang omzet in leef en voedingsadviezen. Vanuit de macrobiotiek worden bijvoorbeeld adviezen gegeven hoe patienten met kanker te behandelen. Het moge duidelijk zijn dat er nooit onderzoek gedaan is naar de effecten van macrobiotische leef- en eetgewoontes op het behandelen of voorkomen van kanker. Het relaas van Roel van Duijn " De dood van Flora" is een schokkend en aangrijpend verhaal hoe te veel fanatisme op dit gebied kan leiden tot veel leed en droefnis. Zijn vrouw werd macrobiotisch behandeld als alternatief voor een normale behandeling van beginnende baarmoederhalskanker en dat liep erg slecht af. 

Lees meer...