Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Hypnose

Hypnose bij algehele chronische pijn

De term Algehele pijn, of in het Engels Chronic Widespread Pain (CWP), geeft de aanwezigheid van chronische pijn in het lichaam beter weer dan de wat meer reumatologische term fibromyalgie. Patienten met chronische algehele pijn komen veel voor, en alleen pijnstillers nemen is eigenlijk geen optie. In het septembernummer van een tijdschrift voor reumatologen (2008) staan de resultaten beschreven van hypnose, toegepast bij een kleine groep patienten. De studie was wel gerandomiseerd, en opvallend was dat patienten uit de controlegroep na de onderzoeksperiode zelfs meer pijn hadden. 

Lees meer...

Hypnotherapie voor operatie borstkanker

Hypnotherapie wordt opgevat als niet regulier. Maar inmiddels is wel duidelijk bewezen dat hypnotherapie meetbare effecten heeft. In een grote studie met 200 patienten, die allen geopereerd werden i.v.m. borstkanker bleek een korte sessie hypnose voor de operatie significant positieve effecten te hebben. 

Lees meer...

Hypnose regulier

Scientific American is een toptijdschrift voor mensen die graag over wetenschap op niveau willen lezen. Artikelen in de Scientific American zijn vaak uitmuntend en zeer verhelderend. Enkele jaren geleden schreef een hoogleraar uit de VS een artikel in de Scientific American met de provokatieve titel: The Truth and the Hype of Hypnosis. De eerste zin van dat artikel is al meteen een leuke binnenkomer: Though often denigrated as fakery or wishful thinking, hypnosis has been shown to be a real phenomenon with a variety of therapeutic uses — especially in controlling pain’ 

Lees meer...

Hypnose bij prikkelbare darm klachten

In het juni nummer (2008) van het tijdschrift voor psychosomatisch onderzoek staat een overzicht over de waarde van hypnotherapie bij IBS, irritable bowel disorder, oftewel het prikkelbare darmsyndroom. De auteur, die aan een Engelse universteit werkt, heeft in zijn vakgroep jarenlang ervarng opgebouwd met zogenaamde darm-gerichte hypnotherapie bij het prikkelbare darmsymdroom. Hij schrijft daarover:

Lees meer...

Hypnose beter dan aandacht…

Hypnose beter dan aandacht…Vindt u dat vreemd? Nee, de lezers van de IOCOB site niet. Maar veel critici menen nog steeds dat hypnose niets meer is dat het placebo effect, dat tot stand komt door empathie, door vriendelijk te zijn en een luisterend oor te hebben. Recent werd uit onderzoek duidelijk dat een aardige arts meer effect scoort bij de patient dan een neutrale of kortaangebonden arts. Zie je wel, allemaal placebo dus. Maar nu is in een groot onderzoek aangetoond, dat hypnotherapie duidelijk betere effecten heeft dan aandacht alleen.

Dat was al eerder in gespecialiseerde studies aangetoond, maar in juli 2008 verscheen een studie met meer dan 100 patienten waar dat eenduidig uit bleek. En nog iets! Die studie werd niet in een hypnosherapie blaadje gepubliceerd, maar in een vooraanstaand en gespecialiseerd medisch tijdschrift, namelijk het tijdschrift: Journal of Vascular and Interventional Radiology (Volume 19, Issue 6, June 2008, bladzijden 897-905). De auteurs waren artsen en wetenschappers van een aantal vooraanstaande universiteiten in de VS, Stanford, Tufts, en Iowa.

Lees meer...

Hypnose, acupunctuur, anesthesie en chirurgie

hypnose.jpgEr komen steeds meer duidelijke aanwijzingen vanuit onderzoek dat hypnotherapie een duidelijke waarde heeft bij anesthesie en chirurgie. Zeer recent publiceerde onderzoekers de resultaten van een grote studie waaruit bleek dat hypnotherapie voor de operatie tijd spaarde en anesthetica. Totaal leverde dat circa $800 kostenbesparing op. Nu een overzichtsartikel in een toonaangevend tijdschrift voor anesthesiologen (narcotiseurs).

De conclusie was:

Lees meer...

Hypnose vermindert angst voor operatie

angstIn 2006 is een publicatie verschenen waaruit blijkt dat patienten na het ondergaan van hypnose minder angstig zijn voor een operatie dan een controlegroep en een groep die extra aandacht kreeg.

Lees meer...

Ontspanningstherapie

Er zijn veel verschillende wijzen om tot ontspanning te komen. Meditatie en mindfuilness zijn vermoedelijk de methoden die het diepst gaan. Ook gespecialiseerde vormen van meditatie, zoals TM kunnen goed ingezet worden, en zijn ook goed onderzocht. Uit Europa komt de autogene training. Vanuit de hypnotherapie zijn ook ontspanningsoefeningen ontwikkeld. Een voorbeeld van een ontspanningsoefening op basis van hypnotherapeutische basis volgt in dit filmpje.

 

Lees meer...

Hypnose en fysiologie

In 1949 schreef een psychiater van de universiteit van New York (Syracuse University, Syracuse, N.Y.) in het Psychiatric Quarterly (Volume 23, Number 3 / July, 1949) een overzicht van de wetenschappelijke basis, met name de fysiologie ervan. Bijzonder, dat anno 2008 hypnotherapie nog steeds tot een vorm van alternatieve geneeskunde gerekend wordt, of op zijn best, besproken wordt als onderdeel van de Geintegreerde Geneeskunde. De laatste jaren worden er steeds meer studies gepubliceerd met positieve resultaten, in tijdschriften die zich richten op Geintegreerde Geneeskunde, maar ook in vaktijdschriften voor bijvoorbeeld de gasteroenteroloog, de anesthesist en de pijnbestrijder.

Lees meer...

Nederlandse doorbraak: Hypnose en irritable bowel, het prikkelbare darm syndroom

Niet reguliere therapie wordt steeds vaker serieus genomen. Hypnotherapie is samen met acupunctuur al een heel eind op weg om ingeburgerd te raken binnen de reguliere gezondheidszorg. In het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein is een kinderarts, Ariane Vlieger, die al langer de waarde van hypnotherapie voor kinderen inzag. In 2007 sloot haar onderzoeksgroep een project af, waaruit klip en klaar blijkt dat hypnotherapie hele duidelijke waardevolle effecten heeft bij kinderen met spastische darmklachten. Hypnotherapie is duidelijk een interventie waarvoor steeds meer bewijs van effectiviteit ontstaat. Het onderzoek uit Nieuwegein is een nieuw baken.

Lees meer...