Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Geen categorie > Antroposofische preparaten

Antroposofische preparaten

De antroposofie heeft een groot aantal preparaten ontwikkeld op basis van de aanwijzingen van Rudolf Steiner. Deze preparaten zijn zorgvuldig bereid, en gebaseerd op mineralen, kristallen, sierstenen of (half)edelstenen of planten (bloemen, groene delen of wortels) en heel soms ook op basis van dieren (zoals de bij, apis).

Goetheanum, basis van de antroposofie in ZwitserlandEr zijn veel antroposofsiche middelen ter beschikking voor de antroposofische arts. Kenmerkend voor deze middelen is dat ze vrijwel allemaal door of Wala of Weleda geproduceerd zijn. Deze beide ondernemingen dragen ook een antroposofische signatuur en zijn geheel verworteld met de antroposofie.

Zo is de organisatie Weleda te vinden in Dornach, vlak bij het Goethianum, het centrum van de antroposofie, en de Ita Wegmankliniek, een centrum voor kankerbhandeling. Het meest bekende middel van de antroposofen is ontwikkeld vanuit de mistletoe of maretak.De wervels in het water vormen de waterval... de vorm volgt de functie Dit middel bestaat onder veel verschillende namen: Iscador, Iscador QuFrF, Helixor, Iscucin, Isorel. Drie belangrijke preparaten bespreken we kort als illustratie.

Iscador

Iscador is een preparaat dat van de plant Viscum album is gemaakt. Het wordt in de regel vooral bij diverse vormen van kanker ingezet. Zowel voorafgaand, gedurende als na de behandeling met chemo- radio- en hormoontherapie. Iscador versterkt het immuumsysteem en maakt de reguliere behandeling daarvoor beter verdraagbaar. Iscador wordt vaak meerdere jaren, met een toenemend aantal tussenpozen ingezet.

Vanuit vergelijkend epidemiologisch onderzoek komt naar voren dat vermoeidheid, stemming, slaap en eetlust verbeteren. uit onderzoek bleek dat Iscador in vitro tumorremming zien en klinisch onderzoek bij ondermeer melanomen brengt ook naar voren dat Iscador, gemeten over meerdere jaren, geassocieerd wordt met minder metastases en een langere overleving. Maar hard bewijs ontbreekt.

Daarmee is een kritische noot vanuit enkele wetenschappers, als zou Viscum tumorgroei stimuleren, weerlegd. Er is veel onderzoek gedaan naar Viscum; de resultaten zijn doorgaans positief maar er zijn vaak methodische kanttekeningen (zie ook onder fytotherapie). Het uiteindelijke bewijs van werking ontbreekt nog.

Ferrum(sulfuricum)/Quartz , Biodoron

Biodoron is samengesteld uit 3 minerale stoffen: kiezel (kwarts), ijzer en zwavel, die elk voor zich een bijzondere relatie hebben met een van de 3 functionele systemen van het menselijk organisme, kwarts met het zenuw-zintuigsysteem, zwavel met het stofwisselingssysteem, en ijzer met het ritmische systeem.

Kiezel komt in het lichaam in de huid, haren en zintuigen voor, en iets dieper in de vliezen waar pijnsensatie mogelijk is (long-, hart-, buikvlies) en speelt een rol in de bewustzijnsprocessen. IJzer werkt voornamelijk in de ademhalingsfermenten en in het rondstromende bloed. Zwavel speelt een belangrijke rol in de stofwisselingsprocessen, bij vertering en opbouw.

Deze 3 stoffen worden door een bijzonder farmaceutisch proces samengevoegd tot een nieuwe substantie, Biodoron, die door zijn compositie het lichaam een gezond evenwicht aanbiedt. Het geneesmiddel wordt als kuur gebruikt bij migraine, als ‘vitalisator’ bij nerveuze uitputting of om weer op orde te komen bvb na een vermoeiende reis met veel zintuigindrukken.

Menodoron

Menodoron wordt bereid uit 5 planten, die elk een specifieke werking hebben op de baarmoeder en het menstruatieproces: Majoraan (bovengrondse delen en zaad), werkt doorwarmend en ontkrampend; Eikeschors stimuleert de elasticiteit, stevigheid en normale consistentie van het baarmoederslijmvlies en werkt bloedstelpend; Herderstasje (Capsella bursa-pastoris) (bovengrondse delen) helpt menstruatiebloedingen te stelpen; Duizendblad (Millefolium) (bloem) bevat ijzer, veel zwavel en kalium, werkt zowel bloedstelpend als bloedingsbevorderend, en heeft ontstekingswerende en krampstillende eigenschappen Brandnetel (Urtica dioica)(bloem) werkt bloedzuiverend, stimuleert en structureert de opbouwstofwisseling, en heeft een sterke ijzerwerking.

Door de 5 planten samen te voegen ontstaat een bijzondere compositie, die evenwichtbrengend, regulerend werkt, de gezonde, vitale krachten in de baarmoeder ondersteunt en ritmiserend werkt op het gehele menstruatieproces

Verschil tussen antroposofische en homeopatische middelen

We nemen hier een stuk over uit antroposofische geneesmiddelen

Er bestaat een grote overeenkomst tussen antroposofische en homeopathische geneesmiddelen. Beide maken gebruik van de rijkdom die de natuur aan geneeskrachtige substanties biedt, in de vorm van mineralen, geneesplanten en dierlijke substanties. De overeenkomst zit vooral in de bijzondere wijze van de bereiding van de geneesmiddelen: het verdunnen, het zg. potentiëren. Bij het potentiëren wordt bereikt, dat de in de substantie verborgen krachten werkzaam worden in plaats van de chemische stoffen.

De grondlegger van de homeopathie, de Duitse arts Hahnemann, heeft in het begin van de 19e eeuw twee belangrijke principes in de geneeskunde ingebracht. Het eerste ontdekte hij, toen hij een boek vertaalde waarin de werking van kinine beschreven stond. Hij herkende deze symptomen die de kinine teweegbracht als overeenkomend met de symptomen van een malaria aanval. Daarbij kwam hij op het idee, de kinine als geneesmiddel voor malaria te gebruiken. Omdat vele planten en mineralen bij een zekere dosis een heel typisch klachtenpatroon, een zogenaamd vergiftigingsbeeld geven, werd het hem duidelijk dat deze beelden alle bij een bepaalde ziekte zouden kunnen passen. Het geneesmiddelbeeld lijkt dus op het ziektebeeld. En juist door die stof of die plant toe te dienen, die het overeenkomstige beeld te zien geeft, wordt een genezingsproces in gang gezet: similia similibus curantur, oftewel: het gelijke wordt door het gelijksoortige genezen. Als tweede belangrijke principe ontdekte Hahnemann, dat een geneesmiddel zodanig verdunt kan worden dat de werking niet afneemt, maar toeneemt. Zo werd het mogelijk middelen die anders weinig of geen invloed hebben, nu tot een goed werkzaam middel te maken. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze methode van het stapsgewijs verdunnen in vroeger eeuwen al bekend was. Ook het principe van het gelijke met het gelijke behandelen, was in de oudheid niet onbekend.

Hahnemann heeft beide echter opnieuw in de geneeskunde ingebracht en de grondslag gelegd tot een bloeiende tak van de geneeskunde, de homeopathie. In het begin van deze eeuw heeft Rudolf Steiner met de antroposofie duidelijk gemaakt vanuit welke achtergronden de homeopatische principes te begrijpen zijn. Tevens heeft hij de weg gewezen, om de natuur, de plantenwereld en de minerale wereld zodanig te leren kennen dat we kunnen gaan begrijpen wat de genezende kwaliteiten ervan zijn. Door een plant grondig te bestuderen, zowel in detail als vanuit de omgeving, zowel qua inhoudsstoffen als wat betreft het gebaar, komen we ook tot een beeld; een beeld van de kwaliteit en van de werkzaamheid van de plant. Dit beeld kan vervolgens benut worden bij een ziekte. Bij een ziekte gaat het niet zozeer om de symptomen (de verschijnselen), maar om de processen die tot de symptomen leiden: hoe verloopt de ziekte, welke processen zijn gaande ? Het potentiëren is in antroposofische geneeskunde wel belangrijk, maar het is niet de enige methode bij de geneesmiddelenbereiding.

Evenzo is het principe van het gelijke geneest het gelijke, slechts één van de principes in de antroposofische geneeskunde. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk een ziekteproces juist met het tegenovergestelde te behandelen (zoals kou met warmte behandeld wordt). Tenslotte is er een verschil in het gebruik van hoge potenties in de antroposofische geneeskunde en in de homeopathie. In de homeopathie zijn zeer hoge potenties zoals C200 niet ongewoon. De kracht van deze potenties is soms indrukwekkend. Met het innemen van één maal een paar korreltjes wordt dan een effect bereikt dat wekenlang aanhoudt. Afgezien van het probleem dat ontstaat, als dit een negatief effect is, is deze krachtige werking een aanwijzing, dat hier met te sterke krachten gewerkt wordt. De behandeling dreigt hier net zo dwingend te worden als het met het gebruik van de gangbare, biochemische geneesmiddelen het geval is. Met het proces van potentiëren wordt de geestelijke werking steeds krachtiger. Bij potenties boven de D30 zouden er ee te sterke geestelijke werkingen kunnen ontstaan. Het gaat er bij ziekte bovendien niet om de ziekte en de ziektesymptomen zo snel en zo krachtig mogelijk te doen verdwijnen. Het gaat meer om het goed doormaken van de ziekte en daarmee het volledig en goed genezen.

Dit genezen is een proces, een weg. De geneesmiddelen zijn er om de zieke te stimuleren en te begeleiden op deze weg naar genezing. Mens, Natuur en ziekte Ziekten in de mens hebben een bepaalde relatie met datgene, wat zich in de natuur afspeelt, met dat wat in de natuur te vinden is als plantengroei of met de mineralen. Dat wat zich in de natuur afspeelt , weerspiegelt zich in de mens. Alles wat in de wereld te vinden is, tot en met de sterrenwereld aan toe, noemt men wel de makrokosmos. De mens is een afspiegeling daarvan in het klein: een mikrokosmos. Het weerspiegelen van een groter geheel in het klein, is een principe dat in de geneeskunde wel bekend is: bijvoorbeeld in de iris, in de voetzool, of in het oor weerspiegelt zich het gehele lichaam van de mens. Organen en alle andere delen van het lichaam tekenen zich in een klein gebiedje af. In het groot gezien is het ook zo dat de mens een weerspiegeling is van de aarde en de kosmos.

Zo is de bloedsomloop in de mens te vergelijken met de kringloop van het water op de aardbol. Maar ook zijn karakteristieke eigenschappen van vele dieren in de mens terug te vinden. En de wijze waarop planten met water omgaan, heeft een overeenkomst met de levensprocessen in de mens die het lichaamsvocht reguleren. Het gaat in de weerspiegeling dus niet om letterlijke overeenkomsten; het gaat om een overeenkomst in processen. Wat zich buiten in de wereld afspeelt, speelt zich in de mens in gemetamorfoseerde vorm, in een andere gedaante af. Er is een gezegde dat luidt: daar is geen kruid voor gewassen. Dit gezegde geeft aan dat een bepaald probleem niet oplosbaar lijkt. Echter, in dit gezegde is tegelijkertijd een principe verborgen: dat voor de meeste ziekten wél een kruid is gewassen. Vele kruiden hebben dan ook een relatie tot een bepaalde ziekte.

De plantenwereld in al haar rijkdom en variaties, laat niet direkt in het uiterlijk zien waar de overeenkomst met de zieke mens aanwezig is. Het is de kunst aan de plant de wezenlijke processen te leren aflezen, die overeenkomst hebben met de menselijke ziekteprocessen.

Bronnen en Links

 

Gerelateerde artikelen

Berichten

  1. J.H.H. de Swart schreef:

    Weet U waar ik iscador in NL kan bestellen. Mijn apotheek wil het niet meer leveren en bestellen in DE is 50 % duurder.
    Ik ben arts en BIG-geregistreerd en kan zelf een recept schrijven.

    1. administrator schreef:

      weleda bellen zou ik zeggen

Laat een antwoord achter aan J.H.H. de Swart Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.