Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Geen categorie > Maretak

Maretak

Ondersteunende behandelingsvormen bij kanker krijgen de laatste jaren meer aandacht dan voorheen, omdat met de reguliere oncologische interventies helaas nog steeds zelden volledige genezing kan worden bereikt. Naast de “cure” wordt dan ook naar “care” gekeken, omdat steeds meer kankerpatiënten realistisch voor kwaliteit van hun resterende leven kiezen. In het Medisch centrum Berg en Bosch te Bilthoven bestaat al langere tijd ruime ervaring in het behandelen van patiënten met kanker met maretakpreparaten (Latijn: Viscum Album, of Mistletoe in het Engels). Deze behandeling wordt gegeven door een internist die ruime ervaring met behandeling van kanker met maretakpreparaten.

De behandeling van patiënten met immuunstimulerende preparaten, zoals Viscum album, waarvan ook bekend is dat het positieve immuunmoderende werkingen heeft, kan potentieel een brede positieve werkzaamheid hebben bij symptoombestrijding bij patiënten die lijden aan maligniteiten.

Indicaties

maretak_detail.jpgVan maretakpreparaten (Iscador, Abnoba viscum, Helixor en andere) zijn in vitro en in vivo positieve effecten beschreven bij verschillende vormen van kanker. [1,2] Deze worden vooral toegeschreven aan de bestanddelen van dat preparaat, de zogenaamde lektines en viscotoxine. [3,4,5] Er zijn dan ook diverse groepen die deze preparaten inzetten als adjuncttherapie bij problematische maligniteiten, zoals colorectale tumoren Dukes C en D, waarbij positieve effecten op de overlevingstijd gemeld worden.[6]

Werkingsmechanisme

Maretakpreparaten bezitten zowel cytotoxische- als immunomodulerende eigenschappen. [7,8,9] Het voor kankercellen typisch verlies van de biologische tijdklok, waardoor normale cellen na verloop van tijd automatisch afsterven (apoptose), wordt door maretakpreparaten hersteld. [10] Deze werking is in diverse studies gereproduceerd en zal o.a. kunnen liggen aan remming van het enzym telomerase. [11] Ook wordt de relatie gelegd tussen de gedocumenteerde anti-apoptotische werkzaamheid en anti-angiogenese (bloedvatgroei remmende) werking van maretakpreparaten bij maligniteiten. [12] Verder beschermen maretakpreparaten gezonde cellen tegen schade van bestraling en chemotherapie, waardoor bijwerkingen afnemen. [13,14]

maretak_bessen.jpgVeiligheid

Iscador is vele jaren als antroposofisch middel gebruikt als adjuvante behandeling bij kanker, en in Zwitserland heeft men alle gemelde bijwerkingen vast gelegd. Het komt erop meer dat dit middel vergeleken met gewone anti-kanker middelen veilig is en niet veel bijwerkingen heeft. De meest bekende bijwerking bestaat uit allergische reacties tegen de bestanddelen van Iscador.

Verdere gegevens

Nadere gegevens, alsmede resultaten in klinische studies staan beschreven in de brochure “onderzoek en ontwikkeling van Iscador als immunotherapie”, die op aanvraag verkrijgbaar  is via de Weleda in Nederland. Het preparaat is op de markt onder diverse namen: Iscador, Iscador QuFrF, Helixor, Iscucin, Isorel.

Beoordeling

Er is echter nog niet een sluitend bewijs geleverd dat de preparaten inderdaad duidelijke effectiviteit hebben bij patiënten met kanker, dat onderzoek loopt nog. Wel is aannemelijk gemaakt dat Iscador waarschijnlijk een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten, waardoor IOCOB deze therapie een oranjegroen stoplicht geeft. Zodra het definitieve bewijs van de effectiviteit is geleverd, zal dat een groen stoplicht kunnen worden.

Literatuur


[1] Stein GM, Henn W, von Laue HB, Berg PA. Modulation of the cellular and humoral immune responses of tumor patients by mistletoe therapy. Eur. J. Med. Res. 1998; 3: 194-202.

[2] Beuth J, Ko HL, Tunggal L et al. Effect of mistletoe lectin in standardized extracts on the in vitro proliferation of malignant and non-malignant cells. Dtsch. Ztsch. Onkol. 1994; 26: 1-6.

[3] Dietrich J.B., G. Ribereau-Gayon, M.L. Jung et al. Identity of the N-terminal sequences of the three A chains of mistletoe (Viscum album) lectins: homology with ricin-like plant toxins and single chain ribosome-inhibiting proteins. Anti Cancer Drugs 1992/3, 507-511.

[4] J. Konopa, J.M. Woynarowski, M. Lewandowska-Gumienak. “Identification of viscotoxins. Cytotoxic basic polypeptides from Viscum album”; Z. Physiol. Chem. 1980/361, 1525-1533.

[5] G. Ribereau, M.L. Jung, M. Franz, R. Anton, “Modulation of cytotoxicity and enhancement of cytokine release induced by Viscum album extracts or mistletoe lectins”; Anti-Cancer Drugs 1997/8, 3-8.

[6] Cazacu M, Oniu T, Lungoci C, Mihailov A, Cipak A, Klinger R, Weiss T, Zarkovic N. The influence of isorel on the advanced colorectal cancer. Cancer Biother. Radiopharm. 2003 Feb;18(1):27-34.

[7] Beuth J, Ko HL, Tunggal L, Pulverer G. Mistletoe lectin as an immunomodulator in adjuvant therapy. Dtsch Ztsch. Onkol. 1993; 25: 73-76.

[8] Stein G, Berg PA. Evaluation of the stimulatory activity of a fermented    mistletoe lectin-1 free mistletoe extract on T-helper cells and monocytes in healthy individuals. Arzneim. Forsch. Drug Res. 1996; 46: 635-639.

[9] Hajto T, Hostanska K, Fischer J, Saller R. Immunomodulatory effects of Viscum album agglutinin-1 on natural immunity. Anti-Cancer Drugs 1997; 8 suppl: S43-S46.

[10] Büssing A, Suzart K, Bergmann J, et al. Induction of apoptosis in human lymphocytes treated with Viscum album L is mediated by the mistletoe lectins. Cancer Lett. 1996; 99: 59-72.

[11] Lyu SY, Choi SH, Park WB. Korean mistletoe lectin-induced apoptosis in hepatocarcinoma cells is associated with inhibition of telomerase via mitochondrial controlled pathway independent of p53. Arch. Pharm. Res. 2002 Feb;25(1):93-101.

[12] Van Huyen JP, Bayry J, Delignat S, Gaston AT, Michel O, Bruneval P, Kazatchkine MD, Nicoletti A, Kaveri SV. Induction of Apoptosis of Endothelial Cells by Viscum album: A Role for Anti-Tumoral Properties of Mistletoe Lectins. Mol. Med. 2002 Oct;8(10):600-6.

[13] Kovacs E, Kühn JJ, Werner M, et al. Effect of Iscador on DNA-repair after radiation or cyclophosphamide; correlation with IFN-production. Onkologie 1995;18 (suppl 2): 186.

[14] Kovacs E, Haijto T, Hostanska K. Improvement of DNA-repair in lymphocytes of breast cancer patients treated with Viscum album extracts (Iscador). Eur. J. Cancer 1991; 27 (12): 1672-1676.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.