Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Hypnose

Hypnotherapie: 2009, jaar van doorbraak

Hypnose of hypnotherapie heeft in het jaar 2009 de overgang gemaakt van ‘alternatief’ naar ‘regulier’. Allereerst promoveerde in Nederland de kinderarts Dr Ariane Vlieger op een mooi proefschrift over hypnose, aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift aandacht voor de waarde van hypnose bij onbegrepen buikklachten bij kinderen. Het resultaat van dit proefschrift is dat anno 2009 meer reguliere kinderartsen kinderen met onbegrepen buikklachten gaan verwijzen naar gecertificeerde hypnotherapeuten. Hier sommen we enkele onderzoeksrichtingen op, die tot resultaat hadden publicaties over de zin en de effecten van hypnotherapie in het jaar 2009.

Lees meer...

Hypnose bij overgewicht

Eten, eten, en maar dooreten. Dat is een trend in onze westerse maatschappij. Tel daar nog eens bij op de vele uren zitten achter de TV of computer. Ook vooral het te moe zijn om te sporten en bewegen zijn bij elkaar genomen de ultieme ingredienten om overgewicht te krijgen. Veelal spelen stress en drukte ook een grote rol die vaak wordt verzacht door het eten, vooral van zoete of zoute junkfood. Is er een panacea voor obesitas? Want naast dat mensen met overgewicht vaak nog meer moe zijn om te bewegen, is overgewicht ook een bedreiging voor de gezondheid en een risico om bijvoorbeeld diabetes te ontwikkelen.

Een wondermiddel voor overgewicht bestaat niet, wel zijn een aantal behandelingen mogelijk om obese mensen te helpen af te vallen. Hypnose is een van de technieken die kan helpen in het verminderen van gewicht.

Lees meer...

Hypnotherapie werkt en professor Vermeulen piest naast de pot

De niet onomstreden professor neurologie Rien Vermeulen, die sinds Uitgedokterd?! in de wandelgangen de puntmutsprofessor genoemd wordt, wist in het laatste Tijdschrift tegen de kwakzalverij te melden dat het proefschrift waarop de kinderarts Arine Vlieger aan het AMC eerder dit jaar promoveerde, tot weinig inzicht geleid had, en ongelooflijk klungelig opgezet was. Dat hij daarmee en passant de bekende hoogleraar en kinderarts professor Hugo Heymans, de promotor van Arine Vlieger, behoorlijk tegen het hoofd stoot, laten we maar even buiten beschouwing. Professor Rien Vermeulen heeft een heel bekend en bijzonder trackrecord van collega- hoogleraren schofferen en bekritiseren, waarbij zelfs collega-hoogleraren neurologie regelmatig door hem supernegatief worden afgeschilderd.

Het gaat ons hier om de kortzichtige kritiek en de afwezigheid van kennis bij de neuroloog Vermeulen op twee kerngebieden, die de pijlers vormen waarop het proefschrift steunt. Hypnotherapie en kindergeneeskunde. 

Lees meer...

Meta-analyse: hypnotherapie zinvol bij operaties

Er is erg veel onderzoek gedaan naar de effecten van hypnose voor en na operaties, en onderzoekers uit de prestigieuze Mount Sinai kliniek analyseerden al dat onderzoek. In totaal waren er 26 studies die in de meta-analyse betrokken werden, met in het totaal meer dan 2000 patienten. De resultaten waren indrukwekkend. Er was een duidelijke en significante positieve bijdrage van hypnose.

Lees meer...

Eczeem en hypnotherapie

Bij eczeem kunnen jeuk en/of irritatie en het krabgedrag met hypnotherapie behandeld worden, zoals we ook in de TV serie Uitgedokterd?! zagen. Hier een aantal feiten naar aanleiding van eczeem en de behandeling ervan met hypnotherapie.

Lees meer...

Visualisatie

Visualisatie is een techniek die steeds vaker ingezet wordt om klachten te verminderen. Visualisatie is het inbeelden van bepaalde situaties en oefeningen. Vaak luisteren patienten naar een CD met de instructies voor de visualisatie. In het Engels wordt deze vorm van visualisatie guided imagery genoemd.

Lees meer...

Hypnotherapie: wordt wakker?

panther_eyes.gifHypnotherapie: wordt wakker! In het tijdschrift The New Scientist schrijft de hypnotherapeut Ursula James een artikel met die titel. Ursula geeft hypnotherapie aan de UK medical schools waaronder St George’s, Barts & The London en the University of Oxford. Ze weet dus van wanten! Maar is haar wake-up call gericht tot de juiste oren? IOCOB denkt van niet.

Lees meer...

Begische koningin gehypnotiseerd

rustig_onbewust.jpgHypnotherapie is inmiddels zo goed onderzocht, en de studies over de waarde van hypnose tijdens operaties en na operaties zijn zo duidelijk, dat de 80-jarige koningin Fabiola de stap gezet heeft en zich onder hypnose heeft laten opereren. In Belgie noemen ze het hypnosedatie. Hypnose opdat rust ontstaat, ontspanning en minder pijngewaarwording. Overgave en vertrouwen. De koningin is dapper om op haar 80ste voor deze benadering te kiezen. 

We geven het persbericht weer:

Lees meer...

Hypnose en pijn bij kinderen

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar hypnose bij kinderen. Het wordt steeds duidelijker dat hypnose in het ziekenhuis effectief bij pijn en angst toegepast kan worden. Gelukkig bieden steeds meer ziekenhuizen hypnose aan voor kinderen.

Lees meer...

Hypnotherapie geintegreerd!

De hypnotherapie is al ruim een eeuw oud. In de VS bestaat de Amerikaanse vereniging voor hypnotherapie dit jaar een halve eeuw. In de VS bestaat ook steeds meer aandacht voor geintegreerde geneeskunde, hoe kunnen we het beste uit beide werelden laten samenvloeien in de meest zinvolle behandeling van de patient. Sterker nog, er is eigenlijk maar een vorm van geneeskunde, zinvolle geneeskunde. Al dat opdelen in regulier en niet-regulier, zoals in Nederland, slaat nergens op. Er komt steeds meer ondersteuning voor deze stelling. Lees mee met een overzicht uit oktober 2008!

Lees meer...