Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Elektroacupunctuur volgens Voll : EAV

Elektroacupunctuur volgens Voll : EAV

De electroacupunctuur* volgens Voll (EAV) is geen acupunctuur in de strikte zin van het woord, maar een vorm van behandelen op basis van acupunctuurpunten en bepaalde metingen. Door de huidweerstand van die punten te meten, wordt een diagnose gesteld en wordt vervolgens behandeld met homeopathische middelen, of supplementen. De methode wordt niet gesteund door resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek, integendeel. De eerste ongecontroleerde positieve gegevens konden in methodologisch verantwoorde studies niet worden gedupliceerd. Daarom is het vermoedelijk niet zinvol om je te laten behandelen met EAV, totdat nieuw onderzoek dat deze methode ondersteunt beschikbaar komt. IOCOB houdt dat in de gaten.

 

EAV: het begin 

In 1953 zou een Duitse arts, Dr. Schmidt, beschreven hebben dat pathologisch veranderde organen een overeenkomstige verandering in het betreffende acupunctuurpunt deed ontstaan. Hij introduceerde het begrip "Zeigerabfall", dat centraal staat bij de EAV. In datzelfde jaar begon Dr. Reinhard Voll, die in 1909 in Berlijn geboren werd, zijn onderzoek naar acupunctuur en de huidweerstand.

Voll ontwikkelde in samenwerking met Ing. Werner een apparaat, die toen de KUF Diatherapunkteur heette. Dit apparaat is de voorloper van een hele serie EAV apparaten, waarvan de eerste in 1955 geintroduceerd werd. Inmiddels zijn er vele moderne versies van het oorspronkelijke EAV apparaat op de markt, alsmede veel verwante apparaten.


 

EAV is Bioresonantie

EAV, de electroacupunctuur volgens Voll valt onder de noemer bioresonantie. Althans, dat meent de Eurepese Vereniging voor moderne acupunctuur. We laten deze federatie aan het woord over MORA, VEGA* en BICOM, allemaal bioresonantie* methodieken:

these types of therapy are what could be termed an amalgamation of acupuncture and homoeopathic resonances. Each manufacturers make of unit has advantages and disadvantages over its rivals in treatment applications. Readings from the hands and feet areas are taken utilising Voll acupuncture points.

De European Federation of Modern Acupuncture geeft de relatie aan tussen Voll en de bioresonantie* ook aan als:

"EAV is known by other names such as Electro Dermal Screening, it is also used as a system of measuring points by bio-resonance practitioners."

Er ziijn dus veel verschillende apparaten op de markt. MORA, BICOM, VEGA* test , VANTAGE™ en de Meritest®.EAV Vollse meetpuntenOm enkele te noemen. Allen komen dus overeen in het meten van de huidweerstand op bepaalde plaatsen of punten van het lichaam.

EAV vormt dus het prototype van de bioresonantie* benadering.

EAV: doel en meting van de Vollse electroacupunctuur

Het doel van de EAV wordt door een producent alsvolgt omschreven:

The purpose of E.A.V. is to establish an Functional Evaluation of the Energetic State of the organism through the measure of Acupuncture and ElectroAcupuncture points in order to determine energetically unbalanced points.

Kenmerk van deze omschrijving van het doel van de EAV is dus het meten van acupunctuurpunten om inzicht te krijgen in de functionele energetische status van de patient. Om dat te bereiken worden op de voet en de hand (zie afbeelding) met een meetapparaat de weerstand van een serie punten gemeten. Hiertoe wordt er een kleine stroom aangeboden, 1 Volt en ca 10 microampere. De huidweerstand wordt dan afgelezen, en metingen tussen 50-65 geven normaliteit aan. Hiermee begint de diagnosestelling. Lage metingen geven een hypo-functionaliteit aan en hoge metingen een hyperfunctionaliteit. Hoe dat verder te begrijpen is, wordt niet duidelijk gemaakt.

Er zijn ook varianten ontwikkeld die het idee van Voll volgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van andere vormen van energie om acupunctuur punten mee ‘door te meten’, zoals infrarood licht. Geen van deze modernere vormen hebben vooralsnog bewezen meerwaarde. Er wordt verder met zogenaamde nosoden gewerkt, ampullen gevuld met homeopathische verdunningen van ziektekiemen, lichaamsvloeistoffen of mineralen. Nosoden zijn volgens de EAV definitie: gesteriliseerde uitgangsprodukten van secreten, excreten, gedode bacteriecultures, sera en vaccins. Deze nosoden worden ingezet bij de bepaling van de therapie.

Met behulp van een diagram op basis van aangegeven waardes van weerstand van bepaalde punten, worden dan vervolgens de metingen geduid.

EAV theorie

De theorievorming achter de Vollse electroacupunctuur is moeilijk tot niet te doorgronden en het geheel is vooralsnog niet meer dan een gedachte van een arts, dan een bewezen vorm van diagnostiek en therapie. Het is in ieder geval geen acupunctuur.

We laten een EAV-er aan het woord:

Dr Voll, grondlegger van de EAV"Met behulp van een apparaat wordt de elektrische weerstand ten opzichte van stroom gemeten in bepaalde acupunctuurpunten, gelegen op meridianen. Deze meridianen hebben een directe verbinding met de organen. De uitslag van deze meting is een maatstaf voor de conditie van het orgaan. waarmee het gemeten punt een relatie heeft. Bij een ontsteking is er een verminderde elektrische weerstand en dus een hoge uitslag op de ampèremeter en bij degeneratieve processen is de weerstand hoger en blijft de wijzer lager dan de normwaarde. De metingen worden verricht aan de vingers en tenen, dáár, waar de meridianen beginnen en eindigen. Het gebeurt regelmatig. dat de meetwaarde zich op een bepaalde hoogte instelt en langzaam gaat dalen, tot deze op een lager niveau blijft steken. Dit noemen we de zogenaamde ‘Zeigerabfall’. Dit is een van de belangrijkste criteria voor een energiestoring of functiestoring van een orgaan. Hoe verder de wijzer daalt. hoe ernstiger de afwijking."

Er is echter vrijwel geen bewijs voor deze interventie te vinden in de tijdschriften die in de grote databank Pubmed besproken worden. We vonden slechts enkele oorspronkelijke artikelen, een hele serie secundaire stukken, maar geen enkel methodologisch verantwoord positief onderzoek dat gepubliceerd werd in een bekend tijdschrift (zie literatuurlijst). De meeste ondersteuning is gepubliceerd in Duitse boeken van enkele decennia geleden of in Duitse tijdschriften over natuurgeneeswijzen, in het zogenaamde grijze circuit. Dit zijn over het algemeen kleine, ongecontroleerde studies. De grotere studies, gepubliceerd vanaf 2000, over de waarde van de EAV konden die vroege positieve resultaten niet dupliceren. In tegendeel, die studies waren negatief.[1] [2]

De dialoog tussen Plasterk en van WIjk is boeiend om te lezen. Prof. dr. R. Plasterk, onze nieuwe minister, was directeur van het Hubbrecht laboratorium in Utrecht en Dr. R. van Wijk is bioloog en onderzoeker van biofotonen. Zij debateren over de Vollse acupunctuur.

Er zijn dus veel verschillende EAV  of EAV-verwante machines op de markt. We noemen noge enkelen: Accupath 1000, Asrya, Biotron, Computron, Dermatron, DiagnoMètre, Eclosion, Elast, Interro, Interactive Query System (IQS), LISTEN System, Matrix Physiofeedback System, Omega AcuBase, OmegaVision, Orion System, Prophyle, Punctos III en Vitel 618. Allen komen overeen in het feit dat de weerstand van de huid op bepaalde punten het vertrekpunt is. In het anglosaksische taalgebied wordt dan ook gesproken over Electrodermal Testing Devices.

EAV Indicaties

De belangrijke indicatiegebieden voor EAV die op het net gevonden kunnen worden, zijn:

  • chronische vermoeidheid,
  • depressieve gevoelens,
  • slapeloosheid,
  • allergieën en voedselintoleranties,
  • huidaandoeningen,
  • amalgaam belasting,
  • gedragsstoornissen bij kinderen,
  • voortdurend zieke kinderen (malaise, koorts, achterblijven in ontwikkeling),
  • chronische ontstekingen,
  • chronische en onbegrepen klachten.

EAV: principe en toetsbaarheid

De EAV beoefenaars menen dat met de methode "gemeten kan worden of een medicament werkt of niet." (citaat) Tevens: "is bijvoorbeeld hierdoor de bijwerking van een geneesmiddel aan te tonen." Als gemeten kan worden of een medicament werkt of niet, zou deze claim ook getoetst moeten worden. Dat is echter nooit op een methodologisch juiste wijze gebeurd. Aangezien dit soort beweringen relatief makkelijk toetsbaar zijn, maar in de halve eeuw dat de EAV bestaat nooit gestaafd zijn, menen we dat het aannemelijk is dat de EAV zich niet toetsbaar opstelt. Ook de claim inhoeverre bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen via EAV aantoonbaar te maken zijn, is vooralsnopg onbewezen. De enige conclusie uit de spaarzame literatuur was:

"From an experimental examination for "drug testing" of this method, it can be concluded that EAV is unsuitable for any form of allergy testing."

Tenslotte: er zijn ook vele niet-artsen die de EAV of aanverwante bioresonantie* technieken hanteren. Bij het toetsen of medicatie geschikt is, is een beoordeling door een arts noodzakelijk. Dat leken steeds vaker deze methode ter hand nemen, en steeds meer patienten zich bij hen aanmelden is een zorgwekkende tendens. De populariteit hangt vermoedelijk ook samen met het metaforische taalgebruik dat door therapeuten gebruikt wordt (zie deze website, bioresonantie en de metafoor).

EAV in Pubmed

Pubmed is de grooste database op het gebied van medische literatuur. Daar vonden we de volgende gegevens qua aantallen studies, en we vergelijken de electroacupunctuur volgens Voll met acupunctuur:

Pubmed

EAV Vol, Voll, EAV

Acupunctuur

Total hits

9

11778

reviews hits

3

1286

Clinical trials-hits

3

1357

De enigszins ondersteunende klinische studies op het gebied van de Vollse electroacupunctuur zijn al weer wat ouder en werden gepubliceerd in de tijdschriften: Altern Med Rev., Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. en Acupunct Electrother Res. Geen van alle peer-reviewed tijdschriften. In de peer reviewed tijdschriften vond IOCOB duidelijke aanwijzingen dat dit aanvankelijk optimisme onjuist was. Vermoedelijk waren de kleine, ongecontroleerde studies vals positief. Dit zien we vaker bij eerste, vroege klinische testen van interventies en geneesmiddelen.

EAV is Electrodermal Testing

In het engelstalige gebied wordt de EAV electrodermal testing genoemd. In Amerika wordt de electrodermal testing expliciet gerekend tot wat ze daar noemen ‘bogus‘ behandelingen. Therapeuten die deze behandeling inzetten worden voor de rechtbank zelfs veroordeeld. Er worden steeds meer machines ontwikkeld, de laatste soort is de Asyra, die tot de zogenaamde groep der Computerised Electro Dermal Screening (CEDS) apparaten gerekend worden. Ook voor deze nieuwe generatie apparaten bestaat geen ondersteunende literatuur.

De FDA, die in de USA beoordeelt of apparaten en geneesmiddelen toegelaten kunnen worden, ziet het alsvolgt:

The FDA classifies "devices that use resistance measurements to diagnose and treat various diseases" as Class III devices, which require FDA approval prior to marketing. In 1986, an FDA official informed me that the FDA Center for Devices and Radiological Health had determined that the Dermatron and Accupath 1000 were diagnostic devices that posed a "significant risk." [9] No such device can be legally marketed in the United States for diagnostic or treatment purposes. The FDA has warned or prosecuted a few marketers and banned the importation of such devices into the United States. (zie ook link)

Productbeschrijvingen EAV en VEGA* volgens Helmut Schimmel

Helmut Schimmel is een leidende EAV-ist en VEGA* deskundige. Op een site bespreekt hij hoe de diverse stromingen samen hangen. We geven zijn visie hier integraal weer. Hij beveelt vooral de Vega test aan. We citeren:

Today in Germany, there are three major schools of thought in the field (and numerous minor variations). The original and best known is "Electro-Acupuncture according to Voll" (EAV)…For some time the trend in Germany has been towards more simplified or practical variations of the "Voll" system, such as those used by Drs. Kramer, Langreder, Maschke and Morell, as well as Dr. Walter D. Sturm. EAV is the most widely used and best known approach in North America and, given the availability of less expensive German equipment plus the introduction of less time-consuming variations, is likely to remain quite popular.

Because of dissatisfaction with the "Voll" organization, a number of top German physicians and dentists resigned, and over the years developed the second major German system, which is now known as "Bioelectronic Functions Diagnosis & Therapy" (BFD). They managed to reduce the quantity of acupuncture measurement points needed in clinical practice, as well as reduce the quantity of homeopathic remedies required in medication testing. BFD today continues to be a viable, less expensive alternative for practitioners interested in
electronic diagnosis and substance testing; the German association is quite active, but does not appear to be attracting the new or younger practitioners.

In 1978, Dr. Helmut Schimmel of West Germany originated the third major system that was called the "VEGATEST-Method" or VRT (Vegetative Reflex Test). As you know, BFD arose out of dissatisfaction with EAV, and so one could say that the VEGATEST-Method is the culmination of some thirty years of German Electro-Acupuncture development. Besides Germany itself, the VEGATEST-Method has already caught on like wildfire in England and Australia, and is now well established right here in North America."

Een methode die dus als wildvuur om zich heen grijpt in Engeland en Australie… Dat lijkt minder wenselijk dan dat de schrijver denkt, dat hebben we in dit stuk proberen aan te geven. In het stuk over de VEGA* test bespreekt IOCOB de aspecten van deze methode in meer detail.

Beoordeling van de EAV, de electroacupunctuur* volgens Voll

In het rapport Advies inzake Acupunctuur van de Gezondheidsraad uit 1977 staat over deze methode: ‘De methode kan niet anders dan als gevaarlijke schijnwetenschap worden gekwalificeerd en kan ernstige schade voor de patiënt teweeg brengen’. Hiermee sluit de Gezondheidseraad zich geheel aan bij de visie van de FDA.

Dat laatste deel is zeker een wat overdreven statement. In het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg van juni 2005, waar ook IOCOB aan meewerkte, staat dat de schade van alle complementaire behandelvormen in Nederland tezamen geen gezondheidsprobleem oplevert. Vollse elektroacupunctuur (EAV) zal vermoedelijk ook niet veel bijwerkingen hebben, maar dat is niet aangetoond.

Omdat er geen evidentie bestaat dat deze vorm van diagnose en behandelen werkzaam is, krijgt de Vollse electroacupunctuur een rood stoplicht. De eerste positieve, kleine studies konden in grotere methodologisch verantwoorde studies niet gedupliceerd worden.

Volgens de inzichten in trials en uitspraken van Professor Ioannidis, elders op deze website, is de apriori kans dat EAV ooit tot een bewezen interventie komt nagenoeg nul geworden, en is het vermoedelijk niet meer zinvol om verder onderzoek naar deze diagnostische methode te doen.

IOCOB staat open om elke studie op dit gebied om de beoordeling te heroverwegen. Het kan zijn dat deze methode een kern van waarde heeft.  We hopen dat dit door gefundeerd onderzoek boven water kan komen, daar er diverse artsen zijn die in Nederland claimen goede resultaten met deze methode te kunnen behalen.

Als advies voor de consument: bezoek nooit een niet-arts die de E.A.V. methode hanteert. Bezoek liefst niemand die deze herapie hanteert, totdat uit onderzoek blijkt dat het rode stoplicht onjuist vergeven is!

Sites voor E.A.V.

EAV Literatuur

Wuthrich B. Unproven techniques in allergy diagnosis. J Investig Allergol Clin Immunol. 2005;15(2):86-90.

Beyer K, Teuber SS. Food allergy diagnostics: scientific and unproven procedures. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2005 Jun;5(3):261-6.

B. Weber. Wissenschaftliche Studien zur EAV-Diagnose – 40 Jahre Elektroakupunktur nach Voll – EAV.

Molen C. v.d. De Electroacupunctuur* volgens Voll (E.A.P.) Ned. Tijdschr.lnt. Gen. 1 (4). 155.159. 1984

American Association of Acupuncture and Bio-Energetic Medicine. Basic explanation of the electrodermal screening test and the concepts of bio-energetic medicine. AAABEM Web site, 1998.

Head H. Die Sensibilitätsstörungen der Haut bei Viszeralerkrankungen, Hirchwal, Berlin, 1898.

Voll R. Elektroakupunktur. M.L. Verlag, Uelzen.

Bergsmann 0, Eder H. Thorakale Funktionsstörungen, Pathologie und Therapie Haug Verlag, Heidelberg, 1977

Kokoschinegg P. Bioelektrische Messungen an Akupunkturpunkten zur Diagnose und Therapiekontrolle. Arbeitsgemeinschaft für Strahlenforschung. Wien , 1975.

Nakatani Y. Ryodoraku Acupuncture Ryodoraku Research Institute,Osaka,1977.

Voll R. Topographische Lage der Messpunkte der Elektroacupunktur M.L. Verlag, Uelzen, 1976. le Teil: Textband. 2e Teil: Bildband 1 und 2. le Supplementband. 2e Supplementband. 3e Supplementband. Bild und Textband 3.

Kramer F. Beitrag zur Beweisfuhrung der Medikament-Testung Electroakupunktur anderthalb Jahrzehnte Forschung und Erfahrung in Diagnostik und Therapie. M.L. Verlag, 1971, pag. 241.251

Morell F. Die Veränderung der Blutsenkung der pH, H2 und RHO-Werte im Blut durch getestete gespritzte Medikamente. Medikamenttestung, Nosodentherapie und Mesenchymentschlackung. M.L. Verlag, 1965, pag. 101-112

Mehlhardt W. Physikalische Beobachtungen zum Phänomen der Medikamenttestung. Voll-Elektroakupunktur. M.L. Verlag, Uelzen, 1965, pag. 236-240.

Krackmar F. Elektroakupunktur in biophysikalischer Betrach. tung Der heutige Stand der Elektroakupunktur M.L. Verlag, Uelzen,1961,pag.17-27.

Krarner F. Die Elektroakupunktur-Diagnostik der Restostitis. M.L. Verlag, Uelzen, 1964.

Kunst M. Toxoplasmose diagnostisiert mit Hilfe der Nosode Toxoplasmose. Voll-Elektroakupunktur, 1971, pag. 155-183.

Hagen C. Umweltgift im Griff dank Elektroakupunktur nach Voll (E.A.V.). ML. Verlag, Uelzen, 1983.

Pischinger A. Das System der Grundregulation. Haug Verlag, Heidelberg, 1975.

Lapp C.H. e.a. Mobilisation de I’arsenic fixé chez le cobaye sous I’influence de doses infinitésimales d’arsenate de sodium. Therapie 1955, 10, pag. 625-638.

Wurmser L. Influence des doses infinitésimales sur la cinetique des eliminations. A.H.F. 1975, pag. 316-324. Recherce exp. Modeme et Horn., M. Plazy, 1967.

Mouriquand G., Cier A., Boiron J. Rétention et mobilisation de toxiques exogènes chez le pigeon. A.H.F. 1975, pag. 235-236.

Lapp C.H. Mobilisation de Bismuth. Therapie 1958, 13 pag. 438-450

Mouriquand G. e.a. Rétention et mobi1isation de toxiques exogènes chez le pigeon. A.H.F., 1961, p.g. 766.

Boiron J., Cier A. Recherches experimentales d’une activité isopathique. A.H.F. 1962, pag. 79b-SOO.

Voll R. Medikamenttestung Nosodentherapie Mesenchymentschlackung. M.L. Verlag, Uelzen, 1965.

Voll R. Diagnostik und Therapie der Umweltbelastung in der Sprechstunde. ML Verlag, Uelzen. 1976.

H.-E. Schurk, B. Wiegele. Physikalische Grundlagen der Elektroakupunktur nach Voll, Ergebnisse der ersten Diplomarbeit an der FH Augsburg, Panta, 3.Quartal 1994, Heft 3, S. 49-54

Referentie

[1] Lewith GT, Kenyon JN, Broomfield J, Prescott P, Goddard J, Holgate ST. | Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomised block design study | BMJ | 2001 January 20: 322(7279): 131-134

[2] Semizzi M1, Senna G, Crivellaro M, Rapacioli G, Passalacqua G, Canonica WG, Bellavite P. | A double-blind, placebo-controlled study on the diagnostic accuracy of an electrodermal test in allergic subjects. | Clin Exp Allergy. | 2002 Jun;32(6):928-32.

Berichten

 1. Frank Landsman schreef:

  Zolang de wetenschap weigert om de sub-atomaire fysica te accepteren kan zij zichzelf niet wetenschappelijk noemen. Van objectieve waarnemer worden wij een subjectieve deelnemer en lanceren een zelf-fullfilling prophesy. Als je de oogkleppen afdoet kun je de blinde vlek zien. Lees Het Keerpunt van Fritjov Kapra en Stalking the wild pendulum van Itzhak Bentov.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.