Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Angst en Depressie > Bioresonantie niet bij depressie

Bioresonantie niet bij depressie

Bioresonantie: het doel van de bioresonantie therapie volgens de beoefenaars ervan is is het meten en corrigeren van (elekromagnetische) trillingen in het menselijk lichaam. Binnen de bioresonantie theorie wordt onderscheid gemaakt tussen gezonde trillingen, afwezigheid of verzwakte vorm van trillingen en trillingen die duiden op ziekte of disbalans in het lichaam. Op basis van de metingen wordt dan via een bioresonantie apparaat de bijpassende therapie uitgezocht. Bioresonantie behandeling is echter nooit geevalueerd op klinische werkzaamheid. Ook is het onbekend of bioresonantie bijwerkingen heeft. Door Professor Ernst werd kortgeleden aangegeven dat binnen de bioresonantie eigelijk alleen pseudowetenschappelijke termen gebruikt worden. Die bioresonantie termen zijn volgens hem gebaseerd op obscure, verborgen en onbewezen aannames. Bioresonantie is zinloos bij depressies en angsten.

META-scan, BIOCOM, VEGA, MORA, Quantec, LIFE, MRT, Matrix Regeneratie Therapie: prachtige namen allemaal! Er zijn inmiddels vele tientallen bioresonantie apparaten op de markt. In de bioresonantie apparatuur die gebruikt worden, zijn filters ingebouwd die diverse frequenties of trillingen zouden kunnen scheiden. Duizenden mensen werken er mee. En er ontstaan steeds nieuwe varianten en stromingen met indrukwekkende namen, zoals bijvoorbeeld de Psycho-energetische Systeem Koppelings Therapie (P.S.K.T.)

De theorie van de bioresonantie gaat ervan uit dat positieve (goede) frequenties van het lichaam versterkt kunnen worden teruggegeven aan het eigen lichaam, terwijl de negatieve frequenties gespiegeld worden of omgekeerd en teruggegeven aan het lichaam. Door dit spiegelen zouden de pathologische trillingen geneutraliseerd worden. Hoe we ons dit precies moeten voorstellen blijft geheel onzeker. Heel misschien bestaat er binnen deze bioresonantie theorie een kern van waarheid. Of daarmee ooit een betrouwbare apparaat te ontwikkelen is blijft een open vraag.

Er zijn diverse systemen die op basis van de bioresonantie een diagnose stellen. Deze diagnoses zijn meestal niet bruikbaar als reguliere diagnoses. Voorbeelden van bioresonantie diagnoses zijn haardverschijnselen, stoorvelden en Candida infecties. Maar ook allergie, kanker en ontstekingen worden gediagnosticeerd. 

Er zijn allerlei verschillende apparaten op de markt, elk jaar we weer een nieuwe:

 • Biocom
 • Methode Vindent
 • Vollse electroacupunctuur, EAV
 • L.I.F.E.
 • Prognos
 • Oberon
 • MARS
 • Mora
 • Vega test
 • Meta-scan
 • Quantec methode
 • MRT apparaat, de matrix regeneratie therapie

Diverse bioresonantie systemen combineren aspecten van de electroacupunctuur volgens Voll (EAV) en homeopathie. De Vollse electroacupunctuur is echter nooit van bewezen klinische waarde gebleken. Er zijn gedegen studies gedaan waaruit blijkt dat met deze apparatuur geen diagnose te stellen is.

Het centrale idee van de bioresonantie dat er pathologische trillingen in het lichaam zijn die je met therapeutische trillingen kan behandelen berust op een moeilijk te begrijpen theorie. Deze bioresonantie theorie is nooit in de kliniek op waarde getoetst. Daar waar de apparaten wel getest werden ten opzichte van de gouden standaard, de huidtest bij allergie, bleek de waarde van de apparaten afwezig te zijn.

Ook wordt vaak verwezen naar onderzoek van geleerden, artsen en hoogleraren, zonder dat er bronnen genoemd worden.Deze bronnen blijven vaak bij goed zoeken ook onvindbaar. Een voorbeeld:

…..het werk van Prof. Smith van de Salford-Universiteit in Engeland. Hij heeft in 12jarige research, in samenwerking met andere artsen vastgesteld dat ieder mens een individueel trillingsspectrum heeft, dat ook voor therapie gebruikt kan worden.

Ook na lang zoeken op de site van de universiteit van Salford kon IOCOB die studie niet vinden.

Hoogleraar natuurkunde roept op tot onderzoek bioresonantie

Het verwijzen naar biofysische wetten wordt door experts veroordeeld als onzin. Prof. dr M. Lambeck is een Duitse hoogleraar natuurkunde aan de Technische Universiteit te Berlijn. Hij schreef het boek  Irrt die Physik? Über alternative Medizin und Esoterik.

We citeren hem hier:

Hoe radikaler een stelling of claim, hoe skeptischer je moet zijn. Ik ben bereid om publiekelijk me te laten doormeten met EAV, toegepaste kinesiologie en bioresonantie. Onderzoek mij eerst, voordat u uw metingen loslaat op goedgelovige patienten, en dan daar allerlei ziektes diagnosticeert of kiezen laat trekken.

Hij roept op om onderzoek te doen, maar of daaraan gehoor gegeven wordt?

Er is bij IOCOB geen enkel onderzoek bekend waarbij de diagnose volgens deze systemen corresponderen met diagnose uit de gewone geneeskunde. Ook is er bij IOCOB geen onderzoek bekend waaruit eenduidig blijkt dat deze vormen van behandeling daadwerkelijk effectief zijn.

Helaas voor de bioresonantie zijn er bij IOCOB inmiddels wel onderzoeken gevonden, waaruit op methodologisch verantwoorde wijze is aangetoond dat bijvoorbeeld een VEGA test geheel onbetrouwbaar is bij het meten van allergie. Allergie is een van de hoofdindicaties voor de VEGA test! Die onderzoeken zijn gepubliceerd in toptijdschriften zoals het BMJ!

Omdat verder het gevaar bestaat dat met deze testen foute diagnosen gesteld worden, beoordeeld IOCOB deze hele groep van diagnostische methoden met een roodoranje stoplicht. Het zou wel kunnen zijn dat er binnen de groep van de bioresonantie apparaten een benadering is, die opening geeft tot een nieuwe meetmethode. Vooralsnog is deze methode nog in de experimentele fase.

Professor Ernst: pseudowetenschappelijke taal

Professor Ernst, hoogleraar complementaire behandelvormen in Engeland stelt over bioresonantie:

"Een duidelijk taalgebruik is een essentiële voorwaarde voor effectieve communicatie. Gebruikmakend van het voorbeeld resonantietherapie maakt dit artikel duidelijk hoe pseudowetenschappelijk taalgebruik ertoe kan leiden dat belangrijke kwesties verdoezeld worden. Men kan dit zien als een opzettelijke poging om onzin te presenteren als wetenschap. Omdat dit patiënten misleidt en zodoende hun gezondheid in gevaar kan brengen moeten er manieren gevonden worden om dit probleem te minimaliseren".

Een Nederlandse aanhanger van de bioresonantie therapie, die in 2006 een boek schreef over natuurlijk genezen, merkte op dat de oude bioresonantie met ampullen gevuld met nosoden werkten. Dat de moderne bioresonantie apparaten al dieze ampullen nu omgezet hebben naar frequenties in computersystemen. En dat het voor hem onduidelijk was of je zonder meer kon aannemen dat die frequenties overeenkomen met de nosoden. Dus zelfs binnen de gebruikers van bioresonantie apparatuur is onduidelijkheid over de waarde van de computer gestuurde moderne bioresonantie apparaten.

Binnen de bioresonantie ewerkt men ook niet mee aan helderheid van termen. De termen wisselen soms wel wat. Een citaat uit de Duitse vereniging voor artsen voor biofysische informatietherapie:

The name of the method has also changed over time. The original "MORA Therapy" was in 1987 replaced by "Bio-resonance Therapy" and changed in 1995 to "Bio- physical Information Therapy".

Claims bioresonantie

In het internet kunnen veel claims gevonden worden over zogenaamd onderzoek, bijvoorbeeld: Onderzoek: Dr. F. Morell, Prof C. Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, Prof. dr. F.A. Popp, Prof. Frohlich, Dr. Monro, Dr Choy, Dr. Breier uit Keulen. Zeer uitgebreid klinisch onderzoek naar de niet invasieve, fijnstoffelijke bioresonantie behandeling, met opmerkelijke uitkomsten w.o. significante verbeteringen in:  

Neurodermitis, Acne, Aller. Eczeem, Occip. Neuralgie, Spondylarth. Lumbalgie, Coaxart., Migraine, HWS-Schulter Syndr., Ischialgie Cystitis, Pyelitis, Chronische Polyart, Chronische Artrose, slaapstoornissen, Astma, Astma Bronchiale, Rhinititis Lergia KHK, Ulcus venosum, gastritus,
dairrhoe, obstipatie, colitus ulcerosa, Tonsillitis, Sinusitis, Laryngitis Otitis media, neurodermitis, endogene depressie.

Wij konden dit onderzoek, dat volgens de website " zeer uitgebreid"en "klinisch" zou zijn niet vinden. Wel weten we dat bijvoorbeeld Prof. Popp nooit klinische studies gedaan heeft, maar alleen fundamenteel onderzoek doet aan biofotonen, en dat heeft niets te maken met bioresonantie, behalve het woord ‘bio"….. 

De lijst met indicaties is ook te indrukwekkend om waar te zijn. Heel veel uiteenlopende indicaties voor een behandelvorm is vrijwel altijd een teken dat de behandeling niet te vertrouwen is, met name niet als er geen oorspronkelijke bronnen genoemd worden.

Op het gebied van de allergie zijn er diverse studies verschenen die de werking van de bioresonantie op dit gebied niet ondersteunen (refs 1 t/m 10).

Op een site van een producent van een bioresonantie apparaat kwamen we de volgende claims tegen:

De Bioresonantie-therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch -informationeel niveau de lichamelijke processen van de individuele patiënt. Aangezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige frequenties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen:

 1. reumaklachten,
 2. hart- en vaatziekten,
 3. candida,
 4. migraine,
 5. kinder- en vrouwenziekten,
 6. tumoren,
 7. ademhalingsklachten,
 8. gebitsproblemen,
 9. aandoeningen van de huid,
 10. longen,
 11. lever, gal,
 12. maag en darm,
 13. allergieën etc.

Er bestaat geen klinische literatuur die deze claims ondersteunt.

Problemen met bioresonantie diagnose

De testen die ingezet worden, zoals de VEGA test, zijn zeer onspecifiek en leiden tot foute metingen; met de VEGA test werd in het verleden bij patienten ten onrechte de diagnose hersentumor gesteld, en bij een patient met kanker sloot de VEGA test kanker juist uit…  IOCOB meent dat de VEGA test beter een VAGE test genoemd kan worden en adviseert therapeuten deze test niet in te zetten bij het stellen van reguliere diagnosen!

Mochten er er therapeuten zijn die over onderzoek beschikken naar de waarde, de specificiteit en de sensitiviteit van de VEGA test of andere bioresonantie methoden, dan zou IOCOB graag daarvan kennis nemen om haar oordeel bij te stellen. Vooralsnog krijgen deze testen een roodoaranje stoplicht. Dit omdat er in Nederland een groep van artsen bestaat, die toch menen dat er muziek in zit.

Niet artsen

Er zijn in Nederland echter enkele honderden mensen zonder medische vooropleiding of paramedische scholing die zich MORA of BICOM therapeuten noemen. Patienten wordt aangeraden te vragen naar de vooropleiding van therapeuten die dit soort apparaten gebruiken, om zo zelf tot een goed oordeel te komen. Mochten patienten toch zich willen laten behandelen met bioresonantie methoden, ga dan in ieder geval naar een arts, die de informatie van de test kan plaatsten en beoordelen ten opzichte van een regulier medische visie!

Tja….

Tja, wat nu te doen met zo veel bioresonantie apparaten op de markt? IOCOB denkt dat de consument moet beseffen dat:

 1. er geen bewijzen zijn voor de klinische waarde en veiligheid,
 2. er goede bewijzen zijn dat de methoden onbetrouwbaar zijn,
 3. er veel leken zonder enige medische vooropleiding met deze apparaten werken,
 4. de consument misleidt wordt door het peusowetenschappelijke taalgebruik,
 5. er allerlei indrukwekkende grafieken geproduceerd worden, waar de waarde van onduidelijk is,
 6. en dat er in Nederland meer dan 100.000 sites zijn over bioresonantie…
 7. producenten massaal leken opleiden om patienten te behandelen,
 8. er steeds nieuwe onbewezen apparaten op de markt gezet worden.

Beoordeling bioresonantie

Bioresonantie diagnose en therapie vormen worden door IOCOB beoordeeld met een rood of een orangjerood stoplicht. De EAV is de oudste vorm, en daar werken vrijveel artsen mee. Die vorm beoordelen we met een oranje-rood stoplicht, i.v.m. de lange traditie. Er zijn vele beoefenaars en patiënten die menen dat bioresonantie werkt, wij konden echter geen relevante, ondersteunende en betrouwbare literatuur vinden waaruit dit blijkt. We kijken daarbij vooral naar literatuur gepubliceerd in zogenaamde peer-reviewed tijdschriften. De Amerikaanse Kankervereniging raadt af om vormen van bioresonantie te volgen (zie literatuurref algemeen. 4).

IOCOB staat open voor herziening van dit oordeel. Als beoefenaren menen dat er duidelijke literatuur is waaruit blijkt dat bioresonantie inderdaad effectief is, horen we dat graag. Sinds deze site bestaat heeft IOCOB geen literatuur gezien of ontvangen waaruit blijkt dat bioresonantie zinvol is.

In de bronnen worden slechts enkele sites genoemd, maar er zijn meer dan 100.000 Nederlandse sites over bioresonantie. De meeste daarvan zijn onkritisch en geven alleen het zogenaamde ‘beliefsystem’ van de bioresonantieproducenten weer. Er zijn heel veel leken die met dure apparaten patienten behandelen. Binnen deze context krijgt bioresonantie een rood stoplicht.

Bronnen bioresonantie

Literatuur over bioresonantie, EAV en allergie 

 1. Berggold O.: Der sogenannte Medikamententest in der Elektroakupunktur, Zeitschr. Allgemeinmed., 1976, 52, S.312
 2. Bresser H.: Allergietestung mit der Elektroakupunktur nach Voll, Hautarzt, 1993 44, S.408
 3. Hörner M.: Bioresonanz: Anspruch einer Methode und Ergebnis einer technischen Überprüfung, Allergologie, 1995, 18, S. 302
 4. Kofler H.: Bioresonanz bei Pollinose. Eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit, Allergologie 1996,19, S. 114
 5. Lewith GT, et al. Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomized block design study. BMJ 2001;322:131-4.
 6. Niggemann B.: Unkonventionelle Verfahren in der Allergologie. Kontroverse oder Alternative?, Allergologie 2002,25, S. 34
 7. Schöni M. H.: Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis, Arch. Allergy Immunol., 1997, Mar; 112(3), S. 238-246
 8. Schultze-Werninghaus: Paramedizinische Verfahren: Bioresonanzdiagnostik und -Therapie, Allergo J., 1993, 2, 40-2
 9. Wandtke F.: Biorensonanz-Allergietest versus pricktest und RAST, Allergologie 1993, 16, S. 144
 10. Wille A.: Bioresonance therapy (biophysical information therapy) in stuttering children, Forsch. Komplementarmed. 1999, Feb., 6, Suppl 1: 50-2
 11. Wüthrich B.: Unproven techniques in allergy diagnosis, J. Invest. Clin. Immunol., 2005, 15, S.
  86-90

Bioresonantie literatuur algemeen

1) New Hope Clinic web site.

(2) Barrett S. ’Electrodiagnostic’ devices. BioResonance Tumor Therapy. Quackwatch web site. Available at

(3) Schoni MH, Nikolaizik WH, Schoni-Affolter F. Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol 1997;112:238-46.

(4) American Cancer Society. Questionable methods of cancer management: electronic devices. Ca: Cancer J Clin 1994;44:115-27.

(5) Nansel DD, Jansen RD. Concordance between galvanic skin response and spinal palpation findings in pain-free males. J Manipulative Physiol Ther 1988;11:267-72.

(6) Royal FF, Royal DF. Homeopathy and EDT: upheld by modern science – with case histories. Am J Acupuncture 1992;20:55-66.

(7) Lewith GT, et al. Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomized block design study. BMJ 2001;322:131-4.

(8) Krop J, et al. A double-blind comparison of electrodermal testing with serial dilution end-point titration and skin prick tests for allergy to house dust mite. Am J Acupuncture 1998;26:53-62.

(9) News Release. Bogus Cancer Cure Guru Settles FTC Charges. Federal Trade Commission. October 28, 2002.

(10) Michael Galle: MORA-Bioresonantztherapie….und es funktioniert doch!  ISBN : 3-932935-33-0

© IOCOB 2007

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.