Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Bioresonantie en de metafoor

Bioresonantie en de metafoor

glassani2_e0.gif

Bioresonantie werkt met aansprekende beelden en teksten. IOCOB onderzocht de waarde van de metafoor i.v.m. het toenemende gebruik van bioresonantie apparaten.  Metafoor: een aansprekend beeld dat veel suggereert maar niets hard maakt. Meten is weten. Lampjes die aan en uit fitsen, uitdraaien met grafieken, gekleurde balken...

Conclusie: de bioresonantie therapie steunt op de metafoor, maar niet op de wetenschap.

De eerste hit als je bioresonantie intypt in google is een site met de naam http://www.bioresonantie.nl/, en dit is een site van een producent van een bioresonantie apparaat. Jaarlijks worden er volgens deze producent met deze methode miljoenen behandelingen uitgevoerd. Laten we deze site eens bekijken qua inhoud.

Bioresonantie metaforen: het vat loopt over, het systeem stort in

De site geeft veel informatie over bioresonantie, en legt de waarde ervan uit. Op de site wordt gebruik gemaakt van titels als:

 1. als het vat overloopt: allerlei vergiftigingen in ons lichaam doen het vat overlopen. Een mooi plaatje met een overlopend vat met gifstoffen. De gifstoffen zitten in melk, geneesmiddelen en vullingen in kiezen, alsmede in de straling om ons heen.
 2. het afweersysteem stort in: citaat: "Het spreekwoordelijke "vat loopt bij veel mensen over". Dit tekent zich af in de vorm van lichamelijke aandoeningen variërend van ‘je niet lekker voelen’ tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten." Dit leidt tot een collaps van het afweer apparaat. Een mooi plaatje van een instortend systeem met celmannetjes.
 3. Belastende substanties storen: citaat: Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Termen als belasten, verstoorde communicatie, verhinderde communicatie zijn sterke metaforen.

Op de site worden verder allerlei vreemde medische feiten te berde gebracht, zoals: "dat bloeddrukproblemen hoofdzakelijk door een belasting van amalgaam, lood of reinigingsmiddelen veroorzaakt worden"

De oorzaken die genoemd worden zijn echter binnen de reguliere geneeskunde niet bekend. Aan uiteenlopende ziekten en aandoeningen worden volkomen onbewezen oorzaken opgehangen, zoals de altijd weer terugkomende belasting vanuit de gevulde kiezen.

Bij elk van de bedreigende factoren mooie cartoons die aanspreken.  De metaforen aanschouwelijk gemaakt.

Bioresonantie: de Metafoor van het verstoorde evenwicht

De mens gezien als overlopend vat met chemische en toxische middelen,  en instortend afweersysteem. Uit de hypnotherapie is het bekend dat dit soort metaforen grote invloed op patienten kunnen hebben. Hoe werkt dat nu nprecies. Ten eerste helpen beeldende termen om een probleem te thematiseren, wat misschien vaag gevoeld wordt. En ten tweede, minder gewenst, om een klacht te somatiseren, m.a.w. te legitimeren dat er wat aan de hand is. Als er daadwerkelijk iets gemeten wordt is er ook iets aan de hand. 

Metaforen kunnen ook helpen bij het genezingsproces. De hypnotische kracht van de metafoor wordt in de bioresonantie ingezet, om de therapie te beschrijven en te versterken. UIt het visualisatieonderzoek weten we dat dit het werken met beeldentaal en metaforen de heling kan bespoedigen.

Met de bioresonantie therapie wordt de ingestorte fabriek van cellen weer hersteld, en opgebouwd; citaat:

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

Binnen de bioresonantie wordt niet alleen op de site die we in wat meer detail bekeken gebruik gemaakt van metaforen. In vrijwel alle sites worden deze termen gehanteerd. Nu is het met metaforen zo dat ze direct aansluiten bij het begrip van ons. Het is duidelijker als een therapeut zegt: uw afweersysteem is ingestort, dan dat de dokter bijvorrbeld zegt: u heeft de ziekte van Besnier Boeck. Het beeld van een ingestort systeem spreekt ons meteen aan, omdat we in beelden denken. Dat is de kracht van de bioresonantie: men praat in beelden en via beeldentaal wordt ook de therapie overgebracht. Daar is niets mis mee. Beelden hebben een sterke werking op onze gezondheid via ons inbeeldend vermogen. Wanneer wordt het dan wel een probleem?

Als men met beelden suggereert dat het gaat om een wetenschap. Als er gebruik gemaakt wordt van verwijzingen naar de wetenschap en de wetenschappelijke basis van de therapie. Want daar schuilt de zwakte van de bioresonantie. Nooit is bewezen dat bioresonantie ook daadwerkelijk klinische waarde heeft. De enkele studies op het gebied van allergie, die in goede tijschriften verschenen zijn, toonden aan dat bioresonantie in de klinische praktijk niet haar claims kon hardmaken. Elders op deze wesite gingen we daar al op in.

Bioresonantie en Blackbox

Samenvattend lijkt de bioresonantie een impliciete hypnotherapeutische techniek te zijn, en de werking ervan kan dan ook beter geanalyseerd worden via de zogenaamde context effecten, dan op basis van de gesuggereerde natuurwetenschappelijke fundamenten. Blackbox onderzoek naar de effectiviteit van de bioresonantie is helaas nog niet uitgevoerd. Daar zou de therapie zich wel goed voor lenen. Bij blackbox onderzoek laat je twee groepen van patienten, die onderling vergelijkbaar zijn, behandelen door of de huisarts, of door de bioresonantie therapeut. Na de behandeling vergelijk je dan de resultaten. Dat hoeft niet dubbel blind, een zogenaamd naturalistisch studiedesign is mogelijk. Je kan de bioresonantie machine samen met de thearpeut opvatten als een blackbox. Dan hoeft er niets bekend te zijn over de wetenschappelijke basis van zo’n therapie. Dit soort onderzoek verdient de aanbeveling, met name nu er steeds meer bioresonantie apparaten gebruikt worden en therapeuten op dit gebied actief worden.

Berichten

 1. michael schreef:

  Ik vond dit stukje op het net wel boeiend:

  Helende stralen

  De lui van de bioresonantie doen dat ook, en met hun elektroden, versterkers, computers enzovoorts maken ze veel indruk op de patiënten. De wonderen beginnen bij het interpreteren van het spectrum. Dit spectrum bestaat uit een mengsel van meetfouten, ruis en vaak ook externe signalen, namelijk als de afscherming niet deugt. Men geeft aan dit alles een biologische interpretatie, en spreekt van ultrafijne trillingen, resonanties die uit het zieke lichaam worden afgetapt en die gerepareerd kunnen worden door ze omgekeerd terug te stralen, en meer van die wartaal. De homeopathie doet ook mee, want homeopathische middeltjes in dichte glazen flesjes zouden ook zulke trillingen uitzenden en aan de meetstroom koppelen. Zegenrijke middeltjes dempen dan de zieke trillingen, in tegenstelling natuurlijk tot de verkeerde pilletjes.

  Het slaat allemaal nergens op. Zulke trillingen zijn nog nooit aangetoond en zijn ook biofysisch gesproken flauwekul. De hele methode bestaat uit koffiedikkijken in het spectrum.

  De alternatieve genezers die met zulke methodes werken halen er de oude Chinese qi (spreek uit tsji) bij. Deze stelt men gelijk aan levenskracht en ook aan natuurkundige energie. Maar het woord qi betekent zoiets als damp, geest, subtiele invloed. Het is geen natuurkundig begrip, in tegenstelling tot de manier waarop de alternatieve genezers het hanteren.

  In dit verband moet de methode van de plattelandsdokter Reinhold Voll genoemd worden, die in de jaren 1950 een diagnostisch systeem ontwikkelde. Het bestond uit huidweerstandmeting op acupunctuurpunten in combinatie met homeopathische flesjes als boven vermeld. Dit is de zogeheten elektroacupunctuur volgens Voll (EAV). Met acupunctuur heeft het eigenlijk niets te maken: men prikt noch geneest, maar er worden diagnoses gesteld.

  Alle variaties van bioresonantietherapie en elektroacupunctuur gaan in wezen terug op de uitvindingen van Albert Abrams aan het begin van de 20ste eeuw. Deze had wel drie machines waarmee hij ziekten via ’trillingen’ kon aantonen en vervolgens genezen door de trillingen te verbrijzelen: de biodynamometer, de elektrobioscoop en de oscilloclast, allemaal elektrisch gesproken volslagen onzinapparaten. Ze werkten ook met bloeddruppeltjes of proeven van handschrift van de onderzochte personen. Behalve allerhande kwalen kon men er ook geslacht, religie en financiële omstandigheden mee vaststellen. Of de genezende krachten ook op de portemonnee werkten moet betwijfeld worden. De machines konden hun helende stralen over grote afstanden laten werken. In 1923 waren er in de VS 3500 artsen die met de toestellen van Abrams werkten. Abrams stierf in 1924 en liet een vermogen van twee miljoen dollar na. De ideeën van Abrams zijn nog allemaal in de een of andere vorm in omloop. Zelfs zieke bossen kan men er op afstand mee genezen (zie Skepter, september 1993 en maart 2002).

  Drie groepen

  De wetenschappelijke geneeskunde berust op een combinatie van experiment en theorie. Als we ons beperken tot de elektromagnetische geneeskunde, dan kunnen we die in drie groepen verdelen.

  De eerste groep omvat alles wat zowel theoretisch begrepen is, als klinisch onderzocht. Voorbeelden zijn prikkelstroomtherapie, stimulering door magneetvelden, elektrochemotherapie, hyperthermie, iontoforese en andere.

  Iontoforese is een elektrische therapie met een redelijke onderbouwing. Daarbij worden geneesmiddelen in de vorm van geladen moleculen in het lichaam gebracht door middel van gelijkstroom. Eigenlijk gaat het om een verbetering van opname door de huid. Bij elektrochemotherapie worden korte elektrische pulsen met hoge veldsterkten toegepast. Daardoor worden als het ware gaatjes geprikt in de celmembranen, zodat werkzame middelen makkelijker in de cellen kunnen dringen. Sommige middelen tegen kanker dringen normaal maar slecht door in de cellen waartegen ze gericht worden. Met deze methode kan kanker lokaal behandeld worden. Het onderzoek is echter nog in het stadium van proeven met dieren, dus men kan deze methode ook rekenen bij de volgende groep.

  De tweede groep bestaat uit behandelingsmethoden die theoretisch veelbelovend zijn, maar waarvoor nog niet voldoende bewijs is, en waarvan men vaak (nog) niet weet hoe men ze het beste kan toepassen. Voorbeelden zijn behandeling van botbreuken, wonden, en zenuwherstel.

  Alles wat theoretisch onbegrijpelijk is, vormt de derde groep. Daar is ook nooit een bewijs voor op grond van proeven met zieken. Dat is de hele alternatieve winkel van magneettherapie, bioresonantie enzovoorts.

  Therapieën die bewijsbaar effectief zijn, zonder dat we zelfs maar kunnen vermoeden waarom, zijn er op dit gebied niet.

  Magneten

  Met magneettherapie bedoelen we alles wat gebruik maakt van permanente magneten. Mesmer begon hier al mee (wellicht afgekeken van de jezuïet Hell), en hoewel hij snel ontdekte dat het zonder magneten net zo goed ging, worden door anderen nog steeds geneeskrachtige magneten aangeboden. Wereldwijd ging er in 1999 voor ongeveer vijf miljard dollar om in magneetpleisters, -gordels, -hangers, -matrassen, -kussens, en magnetische armbanden, inlegzolen, enzovoorts. (1) Er is wel onderzoek naar de effectiviteit van magneten gedaan, en bij sommige kleine onderzoeken, met tien of minder patiënten, wordt wel eens een effect gevonden dat statistisch weinig indrukwekkend is.

  Bij veel van die proeven ziet men een sterk placebo-effect. Als er met apparatuur gewerkt wordt die heimelijk uitgeschakeld kan worden zonder dat de patiënt het merkt, ziet men bijvoorbeeld een flinke pijnreductie in de placebogroep. Bij proeven met hangers, pleisters enzovoorts is niet goed te blinderen omdat de patiënt makkelijk na kan gaan of het wel om een echte magneet gaat. Bij zulke proeven lijken de magneten dan ook vaak te helpen. Kennelijk wordt het suggestieve effect versterkt door de wetenschap dat men een echte magneet op de knie heeft zitten.

  Bij een bekende en vaak geciteerde studie van het Baylor College (29 verum, 21 placebo) werd een al dan niet echte magneet drie kwartier tegen de huid gedrukt, met een duidelijk onmiddellijk effect op de pijnbeleving. Het is niet meer na te gaan of er goed geblindeerd is, maar dat de verloting niet deugde is goed te zien aan de samenstelling van de groepen. De placebogroep was ouder en telde relatief veel meer mannen en kan dus als geheel wat ongevoeliger voor suggestie geweest zijn.

  Volgens veel reclame bevorderen magneten de bloedsomloop, bijvoorbeeld omdat er ijzer in rode bloedlichaampjes zit. Die verklaring is onzin. Bloed trekt zich niets aan van magneten. Het hele menselijke lichaam bevat maar ongeveer drie gram ijzer en niet eens in magnetiseerbare vorm. Een schijf bloedworst blijft echt niet aan een magneet hangen. Zelfs al zou bloed dat wel doen, dan nog zou een magneet de stroomsnelheid van het bloed niet kunnen vergroten, integendeel. Wetenschappers hebben zich zelfs moeite gegeven om experimenteel te laten zien dat het bloed niet sneller gaat stromen bij een magneet. Als magneten werkelijk de bloedsomloop zouden bevorderen, zou een magneet vlak bij de huid een rode plek moeten geven en men kan makkelijk vaststellen dat zoiets niet gebeurt. (2)

  Vaak wordt vermeld dat dieren ook baat hebben bij magneten, en meer in het bijzonder dat er in de paardensport grote successen mee geboekt worden. Paarden kunnen de reclame voor magneetverbanden niet lezen, dus van een placebo-effect kan geen sprake zijn. Maar paarden zijn net als mensen gevoelig voor aandacht, en jockeys zijn vaak nogal lichtgelovig.

  Op Stephen Barretts website http://www.quackwatch.org staat een artikel van Barrett zelf over, dat een zestal gevallen noemt van Amerikaanse verkopers van magnetische artikelen die door de rechter werden teruggefloten. Bij de gewraakte artikelen waren ook magnetisch water (!) en golfschoenen die een gebrek aan magnetisme zouden corrigeren. Een van de zondaars die Barrett vermeldt, is het echtpaar Richard en Ernestine Markoll en hun medewerker Trock, die een strafrechtelijke veroordeling kregen voor hun frauduleuze en onwettige toepassingen van pulserende velden (waarover zo dadelijk meer) en omdat Richard zich voor arts had uitgegeven. Bovendien moest hun bedrijf vier miljoen dollar aan de regering betalen. Markoll woont nu in München waar hij zijn oude stiel hervat heeft en uiteraard schermt met zijn jarenlange onderzoek.

  In Barretts nieuwsbrief van 2 november 2004 wordt de firma Media Maverick vermeld. Die verkocht een ‘Balance Bracelet’ die zogenaamd ‘elektro-gepolariseerd’ was en pijn heette te verdrijven afkomstig van een ‘onbalans in de positieve en negatieve energie’. Media Maverick kwam met de Federal Trade Commission overeen dat ze 400.000 dollar zouden betalen om de klanten schadeloos te stellen (zie ook elders op de Quackwatch site.

  Toch zijn er wel nuttige toepassingen van de magnetische kracht voor diagnose en therapie. De laatste paar jaren hebben er stormachtige ontwikkelingen plaatsgevonden.

  Met name zijn ‘supraparamagnetische nanodeeltjes’ veelbelovend. Het idee is dat zulke deeltjes aan antilichamen worden gekoppeld die tegen specifieke cellen of specifieke grote moleculen in het bloed zijn gericht. Als deze antilichamen zich aan hun doel hechten, kunnen ze met behulp van magneten op bepaalde plekken worden geconcentreerd. Deze techniek heet magnetische separatie, of immuno-magneettechniek. Een andere mogelijkheid is om chemotherapeutische middelen aan zulke nanomagneten te koppelen en ze dan met magneten naar een kwaadaardig gezwel te dirigeren. Een derde optie is dat men de magnetische deeltjes naar de tumor stuurt, en dan de patiënt aan een hoogfrequent veld blootstelt. De nanomagneetjes warmen dan veel sterker op dan het omliggende weefsel, zodat alleen de tumor ‘gekookt’ wordt.

 2. michael schreef:

  De BICOM jongens maken het wel erg bont, kijk maar eens naar dit stukje:

  Vooruitgang in de geneeskunde door bioresonantie
  Link: http://www.bioresonantie.nl/images/cover_maart_groot.pdf

  De BICOM bioresonantiemethode is natuurlijk géén alles omvattend wondermiddel.
  Zij behoort, net als de homeopathie, de acupunctuur en andere natuurgeneeskundige
  methodes tot de empirische geneeskunde. De belangrijkste grondslagen van de bioresonantie worden door nieuwe wetenschappelijke inzichten van de quantum- en biofysica bevestigd, echter nog niet door de reguliere geneeskunde geaccepteerd.
  Vooruitgang in de geneeskunde, kieskeurige patiënten en de toename van chronische
  aandoeningen hebben de zorgsector aan de grenzen van de financiële haalbaarheid gebracht.
  Is de gezondheidstoestand van de bevolking door de vooruitgang in de geneeskunde verbeterd of
  staat ons een medische “overkill” te wachten? U hebt zeker ook al uw gedachten laten gaan
  over de verdere ontwikkelingen in de zorgsector? Deze tijden zijn uitdagend, en vragen om besluiten
  en causaal handelen. Wie lethargisch blijft staan, bevindt zich snel in een machteloze positie en is gedwongen te reageren in plaats van te ageren.
  Nieuwe wegen vragen moed. Het betekent gewoonten opgeven en je voor nieuwe denkmodellen openstellen. Aan welke criteria zou een nieuwe methode voor u
  moeten voldoen voordat u zich er serieus mee bezig houdt?
  Tijdens onze introductiescholingen vragen wij regelmatig wat de eigenschappen van de ultieme geneeskunde zijn? De meest gegeven antwoorden zijn:

  • goedkoop
  • effectief
  • zacht, zonder bijwerkingen
  • geen symptomen maar oorzaken behandelen

  De BICOM bioresonantiemethode voldoet in grote mate aan deze kenmerken.

  WAT EEN ONKRITISCHE MEGALOMANIE!!!! Deze methode afschilderen als de ultieme geneeskunde, terwijl de gepubliceerde onderzoeken laten zien dat deze methode
  absoluut niet werkt. Dat is echt onderzoek geweest, en niet vaag nagepraat van de kwantum fysica!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.