Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Bioresonantie doorgelicht

Bioresonantie doorgelicht

zupdown.gifBioresonantie: een hausse. Veel therapeuten, veel producenten, veel patienten....

Het doel van de bioresonantie-therapie is volgens de beoefenaars ervan het meten en corrigeren van (elektromagnetische) trillingen in het menselijk lichaam. Binnen de bioresonantie-theorie wordt onderscheid gemaakt tussen gezonde trillingen, afwezigheid of verzwakte vorm van trillingen en trillingen die duiden op ziekte of disbalans in het lichaam. Op basis van de metingen wordt dan via een bioresonantie-apparaat de bijpassende therapie uitgezocht. Bioresonantie-behandeling is echter nooit geevalueerd op klinische werkzaamheid. Ook is het onbekend of bioresonantie bijwerkingen heeft. Enkele studies laten zien dat de resultaten onbetrouwbaar zijn. Door Professor Ernst, hoogleraar complementaire behandelvormen in Engeland, werd aangegeven dat binnen de bioresonantie eigenlijk alleen pseudowetenschappelijke termen gebruikt worden en dat de bioresonantie dus bogus is. Hij vindt de bioresonantie gebaseerd op obscure, verborgen en onbewezen aannames. Dat vinden wij met hem!

Bioresonantie: te veel producenten… 

META-scan, BIOCOM, VEGA, MORA, Quantec, LIFE, MRT, Matrix Regeneratie Therapie: prachtige namen allemaal! Er zijn inmiddels vele tientallen bioresonantie-apparaten op de markt. In de bioresonantie-apparatuur die gebruikt wordt, zijn filters ingebouwd die diverse frequenties of trillingen zouden kunnen scheiden. Duizenden mensen werken er mee. En er ontstaan steeds nieuwe varianten en stromingen met indrukwekkende namen, zoals bijvoorbeeld de Psycho-energetische Systeem Koppelings Therapie (P.S.K.T.)

De theorie van de bioresonantie gaat ervan uit dat positieve (goede) frequenties van het lichaam versterkt kunnen worden teruggegeven aan het eigen lichaam, terwijl de negatieve frequenties gespiegeld worden of omgekeerd en teruggegeven aan het lichaam. Door dit spiegelen zouden de pathologische trillingen geneutraliseerd worden. Hoe we ons dit precies moeten voorstellen blijft geheel onzeker. Heel misschien bevat binnen deze bioresonantie-theorie een kern van waarheid. Of daarmee ooit een betrouwbaar apparaat te ontwikkelen is blijft een open vraag.

Er zijn diverse systemen die op basis van de bioresonantie een diagnose stellen. Deze diagnoses zijn meestal niet bruikbaar als reguliere diagnoses. Voorbeelden van bioresonantie-diagnoses zijn haardverschijnselen, stoorvelden en Candida-infecties. Maar ook allergie, kanker en ontstekingen worden gediagnosticeerd. 

Er zijn allerlei verschillende apparaten op de markt, elk jaar weer een nieuwe:

 • Biocom
 • Methode Vindent
 • Vollse electroacupunctuur, EAV
 • L.I.F.E.
 • Prognos
 • Oberon
 • MARS
 • Mora
 • Vega test
 • Meta-scan
 • Quantec methode
 • MRT apparaat, de matrix regeneratie therapie

Diverse bioresonantie-systemen combineren aspecten van de electroacupunctuur volgens Voll (EAV) en homeopathie. De Vollse electroacupunctuur is echter nooit van bewezen klinische waarde gebleken. Er zijn gedegen studies gedaan waaruit blijkt dat met deze apparatuur geen diagnose te stellen is.

Centraal idee bioresonantie 

Het centrale idee van de bioresonantie dat er pathologische trillingen in het lichaam zijn die je met therapeutische trillingen kan behandelen berust op een moeilijk te begrijpen theorie. Deze bioresonantie-theorie is nooit in de kliniek op haar waarde getoetst. Daar waar de apparaten wel getest werden ten opzichte van de gouden standaard, de huidtest bij allergie, bleek de waarde van de apparaten afwezig te zijn.

Ook wordt vaak verwezen naar onderzoek van geleerden, artsen en hoogleraren, zonder dat er bronnen genoemd worden. Deze bronnen blijven vaak bij goed zoeken ook onvindbaar. Een voorbeeld:

…..het werk van Prof. Smith van de Salford-Universiteit in Engeland. Hij heeft in 12jarige research, in samenwerking met andere artsen vastgesteld dat ieder mens een individueel trillingsspectrum heeft, dat ook voor therapie gebruikt kan worden.

Ook na lang zoeken op de site van de universiteit van Salford kon IOCOB die studie niet vinden.

Dit is kenmerkend voor veel literatuur uit deze hoek: het merendeel is onbetrouwbaar, fragmentarisch en niet gepubliceerd in fatsoenlijke tijdschriften! 

Hoogleraar natuurkunde roept op tot onderzoek bioresonantie

Het verwijzen naar biofysische wetten wordt door experts veroordeeld als onzin. Prof. dr M. Lambeck is een Duitse hoogleraar natuurkunde aan de Technische Universiteit te Berlijn. Hij schreef het boek  Irrt die Physik? Über alternative Medizin und Esoterik.

We citeren hem hier:

Hoe radikaler een stelling of claim, hoe skeptischer je moet zijn. Ik ben bereid om publiekelijk me te laten doormeten met EAV, toegepaste kinesiologie en bioresonantie. Onderzoek mij eerst, voordat u uw metingen loslaat op goedgelovige patienten, en dan daar allerlei ziektes diagnosticeert of kiezen laat trekken.

Hij roept op om onderzoek te doen, maar of daaraan gehoor gegeven wordt?

Er is bij IOCOB geen enkel onderzoek bekend waarbij de diagnose volgens deze systemen corresponderen met de diagnosestelling uit de gewone geneeskunde. Ook is er bij IOCOB geen onderzoek bekend waaruit eenduidig blijkt dat deze vormen van behandeling daadwerkelijk effectief zijn.

Helaas voor de bioresonantie zijn er bij IOCOB inmiddels wel onderzoeken gevonden, waaruit op methodologisch verantwoorde wijze is aangetoond dat bijvoorbeeld een VEGA-test geheel onbetrouwbaar is bij het meten van allergie. Allergie is een van de hoofdindicaties voor de VEGA-test! Die onderzoeken zijn gepubliceerd in toptijdschriften zoals het BMJ!

Omdat verder het gevaar bestaat dat met deze testen foutieve diagnosen gesteld worden, beoordeelt IOCOB deze hele groep van diagnostische methoden met een rood-oranje stoplicht. Het zou niet ondenkbaar zijn dat er binnen de groep van de bioresonantie-apparaten een benadering is, die opening geeft tot een nieuwe meetmethode. Vooralsnog is deze methode nog in de experimentele fase.

Professor Ernst: bioresonantie maakt indruk met pseudowetenschappelijke taal

Professor Ernst,  de reeds genoemde deskundige inzake complementaire behandelvormen, stelt over bioresonantie:

"Een duidelijk taalgebruik is een essentiële voorwaarde voor effectieve communicatie. Gebruikmakend van het voorbeeld resonantietherapie maakt dit artikel duidelijk hoe pseudowetenschappelijk taalgebruik ertoe kan leiden dat belangrijke kwesties verdoezeld worden. Men kan dit zien als een opzettelijke poging om onzin te presenteren als wetenschap. Omdat dit patiënten misleidt en zodoende hun gezondheid in gevaar kan brengen moeten er manieren gevonden worden om dit probleem te minimaliseren".

Een Nederlandse aanhanger van de bioresonantie-therapie, die in 2006 een boek schreef over natuurlijk genezen, merkte op dat de oude bioresonantie met ampullen gevuld met nosoden werkten en dat de moderne bioresonantie-apparaten al deze ampullen nu omgezet hebben naar frequenties in computersystemen. Vor hem was echter onduidelijk of je zonder meer kon aannemen dat die frequenties overeenkomen met de nosoden. Dus zelfs binnen de gebruikersgroep van bioresonantie-apparatuur bestaat geen eenstemmigheid over de waarde van de computergestuurde moderne bioresonantie-apparaten.

Binnen de bioresonantie werkt men ook niet mee aan helderheid van termen. De termen wisselen soms nogal eens. Een citaat uit de Duitse vereniging voor artsen voor biofysische informatietherapie:

The name of the method has also changed over time. The original "MORA Therapy" was in 1987 replaced by "Bio-resonance Therapy" and changed in 1995 to "Bio- physical Information Therapy".

Claims bioresonantie zijn onzinnig

In het internet kunnen veel claims gevonden worden over zogenaamd onderzoek, bijvoorbeeld: Onderzoek: Dr. F. Morell, Prof C. Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, Prof. dr. F.A. Popp, Prof. Frohlich, Dr. Monro, Dr Choy, Dr. Breier uit Keulen. Zeer uitgebreid klinisch onderzoek naar de niet invasieve, fijnstoffelijke bioresonantie behandeling, met opmerkelijke uitkomsten w.o. significante verbeteringen in:  

Neurodermitis, Acne, Aller. Eczeem, Occip. Neuralgie, Spondylarth. Lumbalgie, Coaxart., Migraine, HWS-Schulter Syndr., Ischialgie Cystitis, Pyelitis, Chronische Polyart, Chronische Artrose, slaapstoornissen, Astma, Astma Bronchiale, Rhinititis Lergia KHK, Ulcus venosum, gastritus, diarrhoe, obstipatie, colitus ulcerosa, Tonsillitis, Sinusitis, Laryngitis Otitis media, neurodermitis, endogene depressie.

Wij konden dit onderzoek, dat volgens de website " zeer uitgebreid"en "klinisch" zou zijn niet vinden. Wel weten we dat bijvoorbeeld Prof. Popp nooit klinische studies gedaan heeft, maar alleen fundamenteel onderzoek doet aan biofotonen, en dat heeft niets te maken met bioresonantie, behalve het woord ‘bio"….. 

De lijst met indicaties is ook te indrukwekkend om waar te zijn. Heel veel uiteenlopende indicaties voor een enkele behandelvorm is vrijwel altijd een teken dat de behandeling niet te vertrouwen is, met name niet als er geen oorspronkelijke bronnen genoemd worden.

Op het gebied van de allergie zijn er diverse studies verschenen die de werking van de bioresonantie op dit gebied niet ondersteunen (refs 1 t/m 10).

Op een site van een producent van een bioresonantie-apparaat kwamen we de volgende claims tegen:

De Bioresonantie-therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch -informationeel niveau de lichamelijke processen van de individuele patiënt. Aangezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige frequenties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen:

 1. reumaklachten,
 2. hart- en vaatziekten,
 3. candida,
 4. migraine,
 5. kinder- en vrouwenziekten,
 6. tumoren,
 7. ademhalingsklachten,
 8. gebitsproblemen,
 9. aandoeningen van de huid,
 10. longen,
 11. lever, gal,
 12. maag en darm,
 13. allergieën etc.

Er bestaat geen klinische literatuur die deze claims ondersteunt.

Problemen met bioresonantie diagnose

De testen die ingezet worden, zoals de VEGA test, zijn zeer onspecifiek en leiden tot foute metingen; met de VEGA test werd in het verleden bij patienten ten onrechte de diagnose hersentumor gesteld, en bij een patient met kanker sloot de VEGA-test kanker juist uit…  IOCOB meent dat de VEGA-test beter een VAGE test genoemd kan worden en adviseert therapeuten deze test niet in te zetten bij het stellen van reguliere diagnosen!

Mochten er er therapeuten zijn die over onderzoek beschikken naar de waarde, de specificiteit en de sensitiviteit van de VEGA-test of andere bioresonantie-methoden, dan zou IOCOB daarvan graag kennis nemen om haar oordeel eventueel bij te stellen. Vooralsnog krijgen deze testen een rood-oranje stoplicht. Dit omdat er in Nederland een groep van artsen bestaat, die toch meent dat er muziek in zit.

Niet-artsen behandelen patienten en begrijpen er niets van

Er zijn in Nederland echter enkele honderden en misschien zelfs duizenden mensen zonder medische vooropleiding of paramedische scholing die zich MORA of BICOM therapeuten noemen. Of die een of ander ander bizar apparaat in de keuken hebben staan.

Patienten wordt aangeraden te vragen naar de vooropleiding van therapeuten die dit soort apparaten gebruiken, om zo zelf tot een goed oordeel te komen. Mochten patienten zich toch willen laten behandelen met bioresonantie-methoden, dan raden we dat inmiddels sterk af. Geen van de claims is ooit bewezen, de producenten van de machines maken misbruik van goedgelovigheid van leken-behandelaars en patienten en aangetoond is inmiddels dat het Bogus is.

Tja….

Tja, wat nu te doen met zo veel bioresonantie-apparaten op de markt? IOCOB denkt dat de consument moet beseffen dat:

 1. er geen bewijzen zijn voor de klinische waarde en veiligheid,
 2. er goede bewijzen zijn dat de methoden onbetrouwbaar zijn,
 3. er veel leken zonder enige medische vooropleiding met deze apparaten werken,
 4. de consument misleid wordt door het pseudo-wetenschappelijke taalgebruik,
 5. er allerlei indrukwekkende grafieken geproduceerd worden, waarvan de waarde onduidelijk is,
 6. er in Nederland meer dan 100.000 sites zijn over bioresonantie…
 7. producenten massaal medische leken opleiden om patienten te behandelen,
 8. er steeds nieuwe apparaten met onbewezen werking op de markt gezet worden.

Beoordeling bioresonantie: rood

Bioresonantie-diagnose en dito therapievormen worden door IOCOB beoordeeld met een rood stoplicht. De EAV is de oudste vorm, en daar werken helaas vrij veel artsen mee. Die vorm beoordelen we ook met een rood stoplicht.

Er zijn vele beoefenaars en patiënten die menen dat bioresonantie werkt. Wij konden echter geen relevante, ondersteunende en betrouwbare literatuur vinden waaruit dit blijkt. We kijken daarbij vooral naar literatuur gepubliceerd in zogenaamde peer-reviewed tijdschriften. De Amerikaanse Kankervereniging raadt af om vormen van bioresonantie te volgen (zie literatuurref algemeen. 4).

IOCOB staat open voor herziening van dit oordeel. Als beoefenaren menen dat er duidelijke literatuur is waaruit blijkt dat bioresonantie inderdaad effectief is, horen we dat graag. Sinds deze site bestaat heeft IOCOB echter geen literatuur gezien of ontvangen waaruit blijkt dat bioresonantie zinvol is. Dat is dus al meer dan 5 jaar. Inmiddels gaan we er van uit dat therapeuten die bioresonantie toepassen de patienten misleiden, dat kan zelfs zonder dat ze dat zelf beseffen. Geindoctrineerd door de informatie van de producenten. 

In de bronnen hieronder worden slechts enkele sites genoemd, maar er zijn meer dan 100.000 Nederlandse sites over bioresonantie. Vrijwel alle zijn onkritisch en geven alleen het zogenaamde ‘beliefsystem’ van de bioresonantieproducenten weer. Er zijn heel veel leken die met dure apparaten patienten behandelen. Binnen deze context krijgt bioresonantie een rood stoplicht.

Bronnen bioresonantie

Literatuur over bioresonantie, EAV en allergie 

 1. Berggold O.: Der sogenannte Medikamententest in der Elektroakupunktur, Zeitschr. Allgemeinmed., 1976, 52, S.312
 2. Bresser H.: Allergietestung mit der Elektroakupunktur nach Voll, Hautarzt, 1993 44, S.408
 3. Hörner M.: Bioresonanz: Anspruch einer Methode und Ergebnis einer technischen Überprüfung, Allergologie, 1995, 18, S. 302
 4. Kofler H.: Bioresonanz bei Pollinose. Eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit, Allergologie 1996,19, S. 114
 5. Lewith GT, et al. Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomized block design study. BMJ 2001;322:131-4.
 6. Niggemann B.: Unkonventionelle Verfahren in der Allergologie. Kontroverse oder Alternative?, Allergologie 2002,25, S. 34
 7. Schöni M. H.: Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis, Arch. Allergy Immunol., 1997, Mar; 112(3), S. 238-246
 8. Schultze-Werninghaus: Paramedizinische Verfahren: Bioresonanzdiagnostik und -Therapie, Allergo J., 1993, 2, 40-2
 9. Wandtke F.: Biorensonanz-Allergietest versus pricktest und RAST, Allergologie 1993, 16, S. 144
 10. Wille A.: Bioresonance therapy (biophysical information therapy) in stuttering children, Forsch. Komplementarmed. 1999, Feb., 6, Suppl 1: 50-2
 11. Wüthrich B.: Unproven techniques in allergy diagnosis, J. Invest. Clin. Immunol., 2005, 15, S. 86-90

Bioresonantie literatuur algemeen

1) New Hope Clinic web site.


(2) Barrett S. ’Electrodiagnostic’ devices. BioResonance Tumor Therapy. Quackwatch web site. Available at


(3) Schoni MH, Nikolaizik WH, Schoni-Affolter F. Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol 1997;112:238-46.


(4) American Cancer Society. Questionable methods of cancer management: electronic devices. Ca: Cancer J Clin 1994;44:115-27.


(5) Nansel DD, Jansen RD. Concordance between galvanic skin response and spinal palpation findings in pain-free males. J Manipulative Physiol Ther 1988;11:267-72.


(6) Royal FF, Royal DF. Homeopathy and EDT: upheld by modern science – with case histories. Am J Acupuncture 1992;20:55-66.


(7) Lewith GT, et al. Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomized block design study. BMJ 2001;322:131-4.


(8) Krop J, et al. A double-blind comparison of electrodermal testing with serial dilution end-point titration and skin prick tests for allergy to house dust mite. Am J Acupuncture 1998;26:53-62.


(9) News Release. Bogus Cancer Cure Guru Settles FTC Charges. Federal Trade Commission. October 28, 2002.

(10) Michael Galle: MORA-Bioresonantztherapie….und es funktioniert doch!  ISBN : 3-932935-33-0

© IOCOB 2009

Berichten

 1. doc schreef:

  Ik vraag me af als ik dat zo lees of er ueberhaupt iets zinvols binnen de bioresonantie te vinden zou zijn. Waarom wordt er niet duidelijk onderzoek per ziektebeeld opgezet?

 2. michael schreef:

  zoveel verschillende apparaten, zoveel frequenties, en dan gewoon de frequenties van ziektes vanuit de computer omdraaien en terug aan de patient geven, welke patienten tuinen hier eigenlijk in, het verhaal is gewoon te bizar!

 3. vera schreef:

  Bioresonantie en bewijs: een bezoeker bij jullie stelde een vraag, die ik hier gewoon nog eens stel:

  Hoe is het mogelijk dat zulke praktijken kunnen bestaan in Nederland, land van registraties en indicaties, regeltjes en inspecties, verwijzingen en toewijzingen.
  Het is niet niks, verleiding van therapeut, misleiding van patient, alles door niet-artsen. Heeft de Artsenvereniging voor Biofysische en Bioinformatietherapie gegevens over onderzoek van patient/tevredenheid en kosten/baten uitkomsten van behandelingen?
  Hoe komen ziektekostenverzekeraars er toe om deze behandelingen te vergoeden en om welke bedragen gaat het dan?

 4. Olga schreef:

  Een goed opgezet onderzoek van een aantal apparaten met een gestandariseerd vragenformulier voor de patiënt lijkt me duidelijkheid geven. Uitgevoerd door onderzoekers.Mensen die zich profileren met onderzoeken die niet terug te vinden zijn, zijn nooit begonnen. In dat geval een stopbord

 5. kees dam schreef:

  Het zijn niet de RCT’s uit Pubmed die uitmaken of een therapie al dan niet effectief is maar het is de dagelijkse praktijk die bepaalt of een therapie de toets der kritiek kan doorstaan. Dat bioresonantie de laatste jaren zo hot is, kan alleen maar verklaard worden uit het feit dat het blijkbaar werkt. Ik ken veel collega-homeopatische artsen die een bioresonantie apparaat hebben aangeschaft en het merendeel is heel enthousiast over de resultaten. Dit zijn ervaren practici die echt wel kunnen bepalen of iets werkt of niet.
  De enige onderzoeken dat U aanhaalt om te “bewijzen” dat bioresonantie niet werkzaam zou zijn, zijn RCT’s die nagaan of de Vega test van waarde kan zijn bij de diagnostiek van Ig E gemedieerde allergieen. Bij mijn weten, is er vanuit de bioresonantie geen enkele claim dat de bioresonantie apparatuur hierbij van waarde zou kunnen zijn. De Ig -E gemedieerde allergieen zijn maar een heel klein onderdeel van een groot spectrum van allergische reacties (veel vaker IgG gemedieerd) en intoleranties. Een vegatest maakt geen onderscheid tussen IgE, IgG en intoleranties — kan alleen maar meten of het “het energiesysteem belast wordt” door een bepaalde stof (geeft dan een verandering van de huidweerstand). Het is overigens niet zo kies om in Uw literatuurlijst niet het onderzoek van Lewith te vermelden (uit 1997 of 1998) waaruit blijkt dat de vegatest wel van waarde is bij allergische diagnostiek.
  Maar buiten dat – een patient komt niet voor diagnostiek maar voor behandeling van zijn klachten bij een bioresonantie therapeut. En de bioresonantie wordt daar ook op afgerekend – verdwijnen mijn klachten of niet. En natuurlijk zal niet elke patient geholpen worden maar blijkbaar wel een zodanig aantal dat bioresonantie nog steeds in de lift zit.
  Case studies is een veel betere onderzoeksvorm dan RCT’s voor veel vormen van alternatieve geneeswijzen en dus ook voor bioresonantie. En bioresonantie case studies zijn er te over in met name de duitstalige literatuur (Erfahrungsheilkunde, Comed etc).
  In uw uitstekende Science-inleiding geeft U een zeer terechte relativering van RCT’s en bij vele vormen van de andere geneeswijzen bent U ook erg coulant wat betreft het ontbreken van RCT’s (zeer terecht overigens) maar bij bioresonantie is uw coulantie in een keer ver te zoeken en doet U zelfs aan stemmingmakerij. U laadt de verdenking op U met twee maten te meten??

 6. michael schreef:

  Als iets hot is wil dat eigenlijk alleen maar zeggen dat er een goede vermarkting is, en dat is er. De bioresonantie producenten richten zich direct op patienten en leken-therapeuten en hanteren overtuigend jargon. Voor de homeopatische behandeling is het misschien een aanwinst, maar helaas is de bioresonantie daarna voor van alles en nog wat misbruikt. Als bioresonantie echt zou werken, waarom testen de producenten dat dan niet fatsoenlijk???

 7. kees dam schreef:

  Hierbij een abstract van een dubbelblind onderzoek waarbij de waarde van de Vega test bij het opsporen van allergieen wel wordt aangetoond.

  1: J Altern Complement Med. 1997 Fall;3(3):241-8.
  Links
  A double blind, randomized, controlled investigation of electrodermal testing in the diagnosis of allergies.
  Krop J, Lewith GT, Gziut W, Radulescu C.
  University Department of Medicine, Southampton General Hospital, England.
  This investigation evaluates electrodermal (ED) testing in 41 polysymptomatic allergic patients. Electrodermal testing discriminated correctly 82% of the time between house dust mite and histamine (allergens) and saline or water (nonallergens) in our first study group involving 17 patients (p = 0.007). The second study involved 24 patients and used the same double-blind methodology discriminating 96% of the time between allergic and nonallergic substances (p = 0.000002). We conclude that ED testing is a reliable method of differentiating between allergic and nonallergic substances in the context of our study.
  PMID: 9430327 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 8. kees dam schreef:

  jan, waar het om gaat, is of bioresonantie werkt, niet om pseudowetenschappelijk taalgebruik of het aantal al dan niet gevalideerde apparaten. Die grote dubbelblinde studies waar jij het over hebt, worden tegengesproken door meer en even soliede uitgevoerde dubbelblinde studies met grotere aantallen patienten. Het is veel interessanter om na te gaan waarom in de laatste studies de eerdere studies niet konden worden bevestigd.

 9. kees dam schreef:

  MODERN ACUPUNCTURE TECHNIQUES
  A Double-Blind Comparison of Electrodermal
  Testing With Serial Dilution End-Point
  Titration and Skin Prick Tests for Allergy
  to House Dust Mite

  Jozef Krop, George T. Lewith, Wojciech Gziut, Christina Radulescu

  Abstract: This study compares skin prick testing (SPT), serlal dilution end-point titration (SDEPT) and electrodermal testing (EDT) for allergy to house dust mite in 57 patients. The study was carried out in three groups of patients (A, B and C) assigned chronologically over two and a half years. Our results show a high degree of correlaton between SDEPT and EDT (P=O.OOOOl). In groups A and B, a positive SPT was a good predictor of a positive EDT this was not the case in group C. In all three groups, a positive SDEPT response predicts a positive EDT with great accuracy. The SPT is the “gold standard” for conventional allergy testing; EDT and SDEPT show a high degree of correlation with each other and a positive SPT predicts a positive EDT in 89% of instances. The implications of these results are discussed.

  American Journal of Acupuncture, Vol 25, No 1, 1998

  De hele studie kan nagelezen worden op: /www.biomeridian.com/site/pdfs/DoubleBlind%20Comparison.pdf

 10. kees dam schreef:

  Op de volgende website staat de interessante geschiedenis van electrodermal testing waarbij nog eens drie andere dubbelblinde onderzoeken worden besproken (allen positief voor electrodermal testing)

  http://biorenew.com/history_of_electrodermal_testing

 11. kees dam schreef:

  Jan, ik ben bang dat je een beetje uit het oog verliest, waar het hier eigenlijk om gaat. Het gaat erom of een vegatest therapeut in zijn praktijk(situatie) op een reproduceerbare manier kan bepalen of iemand allergisch is voor huisstof of katteharen. Alle dubbelblinde onderzoeken die ik hieronder heb vermeld, voldoen aan het criterium dat ze (op een gecontroleerde, dubbelblinde manier) recht doen aan de situatie zoals de patient die tegenkomt bij een resonantietherapeut. En kijk nu eens naar de proefopstelling in het BMJ onderzoek dat jij zo soliede noemt maar dat zo ver afstaat van de praktijk dat het geen enkele steekhoudende uitspraak meer kan doen over die praktijk. Lees even mee!

  Intervention: Each participant was tested with 6 items by each of 3 operators of the Vegatest electrodermal testing device in 3 separate sessions (a total of 54 tests per participant). For each participant the 54 items comprised 18 samples each of house dust mite, cat dander, and distilled water, though these were randomly allocated among the operators in each session. A research nurse sat with the participant and operator in all sessions to ensure blinding and adherence to the protocol and to record the outcome of each test.

  Dat wil dus zeggen dat elke vegatest therapeut per sessie dus 10 personen moest testen met zes geblindeerde ampullen (waarvan hij niet weet of het nepampullen zijn of dat ze een allergeen bevatten, ze kunnen allemaal nep zijn maar ook allemaal een allergeen bevatten). En deze sessie werd dan drie keer herhaald, zodat uiteindelijk elke therapeut alle dertig proefpersonen (waarvan de helft allergisch was en de andere helft niet) had getest. Het enige wat je hiermee bewijst, is dat een vegatest in een dergelijke proefopstelling niet werkt en ook nooit zal werken. Het is niet het vegatest apparaat wat de meting kan doen, het is de combinatie therapeut – apparaat die voor de reproduceerbare uitslag zorgt. Het is een subjectieve meting, net zoals de polsdiagnose een subjectieve meting is, evenals elk regulier lichamelijk onderzoek desondanks in de meerderheid van de gevallen heel goed reproduceerbaar. Focus en intentie zijn bij deze subjectieve onderzoeken heel belangrijk, twijfel en scepsis zijn desastreus voor de uitslagen. In zulke proefopstellingen waar vegatest therapeuten in hun praktijk helemaal niet aan gewend zijn, slaat heel vaak de twijfel toe en dan kun je een betrouwbare uitslag vergeten.
  Zelfs veel vegatest therapeuten hebben de overtuiging dat hun apparaat objectief meet en zijn zich niet bewust van hun eigen aandeel (totdat onderzoeken zoals in de BMJ hen met de neus op de feiten drukt — het aandeel van de therapeut is groter dan het aandeel van het apparaat).
  RCT’s zijn ontwikkeld om reguliere chemische medicamenten te onderzoeken waarbij een evt placebo effect een rol kan spelen — in dit soort onderzoeken naar diagnostiek spelen placebo effecten niet en leidt deze randomisering tot in het extreme tot proefopstellingen die totaal geen recht meer doen aan de dagelijkse praktijk.

  Trouwens ook de onderzoekers van het BMJ onderzoek zelf hebben hier oog voor en houden nog enig voorbehoud gezien hun commentaar aan het eind van de studie.

  Atopic or non atopic igE allergy BMJ 2001 Is electrodermal testing as effective as skin prick test for diagnosing allergies
  However, we recognise that electrodermal testing, when used to assess “antigens” in a non-blinded manner, is usually used to evaluate food intolerance rather than to diagnose allergies in the traditional sense of the term.8 We did not investigate food intolerance, partly because there is no universally recognised conventional test for food intolerance against which to evaluate electrodermal testing. Nevertheless, it should be possible to design an appropriate trial to study the diagnostic usefulness of the Vegatest for food intolerance reported by patients, although it is difficult to envisage a unifying mechanism to explain how the test would be able to detect this heterogeneous group of disorders. Furthermore, we recognise that electrodermal testing was developed to aid the prescription of homoeopathic and herbal remedies and not primarily as an allergy test; we made no attempt to evaluate these claims.1 The phenomena involved in electrodermal testing may make it difficult to evaluate in an entirely blind manner, as the person conducting the test may be an important part of the process. 2 3 Such issues can be addressed by appropriate randomised, controlled trial

 12. kees dam schreef:

  Hieronder een abstract van een studie uit 1984 waarbij op een “dubbel blinde” manier wel recht wordt gedaan aan de praktijksituatie van een vegatest therapeut. Verschillende vormen van voedselallergie-diagnostiek worden hier met elkaar vergeleken.
  Methodologisch is dit de enig juiste vorm van wetenschappelijke evaluatie van een diagnostische methode in de praktijk. In de BMJ studie is de vegatest methode ahw “dood-gerandomiseerd” — een beetje vergelijkbaar met een studie over acupunctuur waarbij de acupuncturist geblinddoekt wordt.

  In 1984, researchers from the University of Hawaii compared 6 different diagnostic modalities for assessing food allergies. These tests included history, food challenge, skin, RAST, IgE antibodies and electrodermal testing on 30 volunteers. The testing was done in a double-blind fashion with the patients not knowing what antigens were being tested and the instrument operator not knowing anything about the patient’s food sensitivities. In over 300 tests, electrodermal testing matched the history 74 percent of the time, the food re-challenge test 77 percent of the time, skin testing 71 percent of the time and RAST test 69 percent of the time. The authors concluded that “the EAV (electrodermal testing) data obtained in this experiment demonstrates the highest degree of compatibility with the food challenge test, which is considered to be the most sensitive of the currently available diagnostic techniques for food allergy. In addition, the EAV results were comparable with both skin and RAST tests.

 13. michael schreef:

  al die discussie is prima, maar de therapeutische waarde staat voor de patient toch voorop, Kees, is er ooit een studie gedaan waar bioresonantie vergeleken werd met een reguliere therapie bij wat voor aandoening dan ook? Dat zou pas boeiend zijn!

 14. kees dam schreef:

  Jan, wie is dan wel die grootste Vega specialist – zeker niet Helmut Schimmel – de uitvinder van de Vega. Die wist hoe gevoelig zijn apparaat was voor de “menselijke factor”. Hij maakte daar zelf ook gebruik van, in die zin dat hij de verschillende orgaansystemen kon testen door zich daar mentaal op te focussen (dus zonder een ampul van het betreffende orgaan in de meetkring te plaatsen). Dit staat beschreven in een boeiend artikel van collega Harry Bodde in het homeopatisch artsentijdschrift SSC (2002, 32/4 blz 40) onder de titel Het kind en het badwater. Elke ervaren vegatester heeft wel eens de “confronterende” ervaring opgedaan dat hij een testampul in de meetkring zet in de overtuiging dat het ampul B is en later tot de ontdekking komt dat hij ampul A in de meetkring had geplaatst. En elke keer blijkt dan weer dat je B daadwerkelijk test en niet de in de stroomkring geplaatste A. Dus waar je je mentaal op focust, dat is wat je test. Een aantal testers zijn na een dergelijke ervaring afgehaakt omdat zij teleurgesteld waren in het gebrek aan objectiviteit van het apparaat.
  De “echte ampul” wordt wel gemeten als je je tijdens het testen mentaal leegmaakt. En dan kun je ook placebo van verum onderscheiden. De meeste testers echter testen niet blind maar weten wat ze testen (de ampul die ze in de meetkring plaatsen is congruent met hen mentaal focus). Als zij dan in een RCT zoals in de BMJ gepubliceerd alleen maar blind kunnen testen, kunnen ze na een kortere of langere tijd hun mentaal focus kwijtraken, twijfel kan toeslaan en de resultaten zijn desastreus. Alle diagnostische bioresonantie apparaten zijn zeer bediener-gevoelig en kunnen absoluut niet vergeleken worden met een standaard diagnostisch apparaat uit de reguliere geneeskunde. Dat is ook de reden dat niet iedereen met een (diagnostisch) vegatest of EAV apparaat overweg kan, je moet er een affiniteit mee hebben.
  Maar als je deze gevoeligheden en beperkingen van het apparaat incalculeert in je onderzoeks-methodologie dan kun je de diagnostische Vega etc uitstekend dubbelblind onderzoeken (zoals ook gedemonstreerd wordt in de diverse onderzoeken die ik hieronder heb aangehaald).
  Je kunt dus nooit het apparaat “sec” testen, alleen de combinatie tester-apparaat — hier geen oog voor hebben, is het kind met het badwater weggooien.

 15. kees dam schreef:

  Michael, je hebt helemaal gelijk – voor de patient staat voorop of het werkt of niet. En eigenlijk is de enig juiste en meest eerlijke onderzoeksvorm een vergelijk tussen bioresonantie (of welke andere alternatieve methode dan ook) met de reguliere therapie want dat is ook de keuze die de patient heeft. Op onderstaande link vind je een aantal klinische onderzoeken over het effect van bioresonantie bij een aantal klachten.
  http://www.institut-biophysikalische-medizin.de/bioresonanz.htm#Klinische%20Humanstudien

 16. kees dam schreef:

  wel even doorscrollen tot onder het krante-artikel maar dan wordt een onderzoek beschreven met jouw proefopstelling
  http://www.rife.de/files/arthritisstudy1993.pdf

 17. doc schreef:

  Ha Kees, OK, op zich interessant,maar helaas enkele fundamentele maren. De studie was door een radionica producent opgezet en uitgevoerd, nergens is duidelijk of er externe monitoring plaatsvond, of QA. De analyse was geen ITT analyse en er was geen powercalculatie vooraf. Zo nog wat issues, bv hoe hebben ze de blin blindering getest? En.. waar hebben ze die resultaten dan gepubliceerd…? Tis in iedergeval een beginnetje…

 18. doc schreef:

  Ik denk, kees, dat voordat je een head to head vergelijk kan doen je eerst moet toetsen of een bioresonantie machine doet wat men meent dat het doet, dus in een onderzoek waarbij de machine echt aanstaat en de trillingen omkeert, of ziets, versus wel alle lampjes aan, maar geen trillingen omkeren. Anders meet je alleen het context effect, ook waardevol maar dat zegt niets over de bioresonante machine zelf…

 19. kees dam schreef:

  Geef me dan eens een voorbeeld van de onderzoeken die onder de sectie acupunctuur gepresenteerd worden die voldoen aan jouw criteria van externe monitioring of QA, ITT analyse en een powercalculatie vooraf.
  En lees de sectie Science nog eens door……

 20. doc schreef:

  Kees, er is op het gebied van CAm studies zoveel gepubliceerd in NEJM, Lancet, JAMA…..en die studie die jij noemt is niet gepublceerd….het papier is geduldig, iedereen kan zo wat opschrijven..het wordt pas serieus opgevat als het gepubliceerd wordt in een goed tijdschrift. Daar zijn voor Rife helemaal niet, noch voor andere bioresonantie studies iets te vinden van kwaliteit behalve studies die laten zien dat die methoden NIET werken. Het is echt alleen maar warme lucht…..met een goede therapeut die blaast!

 21. kees dam schreef:

  doc, dat is geen antwoord op mijn vraag; ik vroeg om onderzoeken over acupunctuur die voldoen aan externe monitoring of QA, ITT analyse en powercalculatie vooraf.
  En waar is de studie die laat zien dat de Rife methode niet werkt??
  Alle tijdschriften die jij noemt, zijn excellente tijdschriften op het gebied van reguliere geneeskunde en deze hebben hebben per definitie weinig op met alternatieven.
  Ik vind dat je je wel erg blindstaart op de RCT als enig werkzaamheidscriterium voor een geneesmethode. Onder de sectie Science kun je lezen dat heel veel in de reguliere geneeskunde ook niet RCT bestendig is en dat er veel af te dingen is op de RCT als enige en gouden standaard.

 22. doc schreef:

  Sorry Kees, er is geen bewijs voor Rife en dat soort bizarre benaderingen, er hoeft geen bewijs te zijn dat t niet werkt, als we alle bizarre ideeen zouden moeten verwerpen zijn we fout bezig. Of geloof je ook in natriumbicarbonaat bij kanker en dat kanker een schimmel is… dat hoef je toch niet te weerleggen, dat is gewoon allemaal pure onzin. Rife, Clark en al die profeten die maar wat roepen en nooit iets publiceren….voor bij mag de hele bioresonantie op de schroothoop!

 23. IOCOB schreef:

  Het is wel van belang te weten dat het design van die studie in overleg en met ondersteuning van de grootste VEGA specialist tot stand gekomen is…En dat voor apparaten (!) dit soort dubbelblinde designs het enig juiste zijn. Dat is voor acupuncturisten lastiger,omdat ze op basis van klinische informatie de behandeling voortrdurend aanpassen…
  Een apparaat met harde read-outs dient gewoon dubbel blind getoetst te worden. En dat voordat je je stort op pragmatische trials. Net zoals je een nieuw diagnostisch apparaat, bijvoorbeeld een test voor Borellia, toetst op sensitiviteit en specificiteit tegen de gouden standaard. Zo is het ook van belang een bioresonantie apparaat te toetsen op sensitiviteit en specificiteit tegen een gouden standaard. En dan spreken we nog niet over de vele onjuiste behandelings claims van de bioresonantie….Van AIDS tot kanker…

  Misschien handig om de commentaren aan te scherpen en op te sturen naar Supplement…Daar loopt nu ook een item hierover..

 24. IOCOB schreef:

  We zullen ons zeker buigen over design en resultaten van de studies die je aanhaalt, hoewel de am. j acup geen tijdschrift is met een hoge impact factor, en de studie niet juist gerandomiseerd lijkt, want chronologische verdeling in drie groepen in een periode van 3.5 jaar is een recept voor disaster. Die studie opzet is absoluut niet zo soliede als bijvoorbeeld het BMJ artikel dat we in de komende Supplement bespreken (Nov-Dec 2007). Dank voor je referenties.

 25. IOCOB schreef:

  IOCOB meet met een maat, volgens het 5 stoplichten systeem. Dat bioresonantie met rood of rood-oranje wordt beoordeeld hangt samen met het pseudowetenschappelijke taalgebruik, de vele uiteenlopende en niet gevalideerde apparaten op de markt en de aanwezigheid van grote dubbelblinde studies die aantonen dat bioresonantie geen diagnostische waarde heeft. Voorts met de enorm uiteenlopende claims, die geen van allen ooit aannemelijk gemaakt zijn.

 26. IOCOB schreef:

  Beste Kees,
  Dat artikel van Lewith leek erg positief en daarom hebben de auteurs de expert van de VEGA test erbij gehaald, om te kijken of die positieve resultaten in een grotere studie herhaald zouden kunnen worden. Samen met de VEGA experts is toen een grotere studie opgezet, met een powercalculatie gebaseerd op die kleine studie. Toen, onder dubbel blinde condities bleken de resultaten helemaal NIET herhaalbaar te zijn, en de studie was negatief. Het gebeurd vaker in clinical trials dat de eerste studies positief zijn, maar dat bij echt uittesten in een grotere studie, dat een vals positieve uitslag bleek te zijn. Dus is daarbij bewezen dat de VEGA test niet zinvol is bij het beoordelen van allergie. In de komende supplement+, het tijdschrift voor complementaire geneeskunde gaat IOCOB op deze studie verder in en beschrijven we gedetailleerd de VEGA studie.

 27. IOCOB schreef:

  Er is wel al wat onderzoek gedaan en in goede tijdschriften gepubliceerd, maar de resultaten waren negatief. De bioresonantie industrie zou een paar hele simpele onderzoekjes moeten doen naar de waarde van de bioresonantie voor de diagnose..

 28. kees dam schreef:

  Doc, misschien is een setje verkleinglazen van Bolk voor jou ook geen slecht idee
  http://www.iocob.nl/maatschappij/professor-l.-bolks-verkleinglas-is-zoek.html

 29. doc schreef:

  you wanna keep your brains open…Kees…but not so open that they fall out…

 30. neus schreef:

  Beste mensen,
  óók ik ben even een keizer geweest die zicht heeft laten verleiden tot het aantrekken van onzichtbare kleren.
  Dit is een leuk vergelijk want na twee elk 60 euro kostende consults bij een dame in brabant en na twee maanden slikken van allerlei druppeltjes is er geen spat verbeterd aan mijn neus-allergie: geld en resultaat wordt en blijft onzichtbaar. Het grappige is dat ik bij het vragen naar de looptijd en resultaten van deze behandeling een brede glimlach kreeg met de vermelding dat ze daar niets over kon zeggen.
  Gelukkig op tijd gestopt met deze onzin en voor mijn leermoment (ik blijf uiteraard kritisch openstaan voor soms onverklaarbare dingen) slechts 120 euro en twee ritten naar brabant betaald. er zijn mensen die er langer bij blijven hangen en denken dat de resultaten aan de druppeltjes en de tot wetenschap gebombardeerde USB-muis te danken zijn in plaats van hun eigen rotsvaste geloof in genezing, dat volgens mij soms beter werkt…..

 31. Reinhard schreef:

  Een goed bewijs dat bioresoantie wel werkt:
  Contagan werd gegeven aan zwangere vrouwen die kinderen kregen met korte armen en benen. De oorzaak was dat het product dezelfde frequentie heeft als de armen en benen zodat de foetus beslist heeft deze niet meer te vormen omdat reeds voldoende van de frequentie in het lichaam waren… De gevolgen zijn bekend. De Farma-industrie heeft dan maar de rest in Brazilië verkocht, kwestie om hun stock weg te kunnen werken… Dit zijn feiten! Als nu een kankerliga Bioresonantie niet kan steunen zou misschien hen zelf in vraag stellen: wat is kanker? Wat voor oorzaken zijn bekend? Is het zo goed om met slechte frequenties zoals Chemotherapie en radiologie de mensen te “genezen” alhoewel de meeste wel ervan sterven? Wij zeggen maar een: wakker worden…. Iets dat u bij Marcel Messing ook kunt terugvinden op het internet. Wij hebben uitstekende resultaten met frequentie’s toe te passen zowel met te meten als ook met het gebruiken van de lichaamseigen frequenties… Als hele olympische dorpen en sportmensen hiermee werken kan het niet zo slecht zijn? Want zij willen gewoon beter presteren en dit doen zij…. dank bioresonantie in vorm van magneetvelden. Mijn suggestie aan de directie: vooraleer jullie een oranje/rood licht plaats informeer u goed maar als de informatiebron reeds rot is, hoe kan dan er proper water uit komen…

 32. andre q schreef:

  ikzelf sta ook twijfelachtig tov deze uitvinding.het uitfilteren van een resonatie in een magneetveld .????
  “phase-aligned inversion.”dat zijn allemaal dure woorden.lol.je zit met zoveel factoren en in al deze aangeprezen machinerie en therapie zie ik geen greintje waarheid.
  MAAR resonantie is de onderliggende waarheid.En nu maar verder zoeken lol
  greetings

 33. Hansz schreef:

  Naar God’s beeld zijn wij geschapen… Maar wat IS GOD … Alles in het Universum bestaat uit frequenties, trillingen, zo ook God, wat Hij, Zij of Het ook moge zijn ( een ORDENEND PRINCIPE in het UNIVERSUM misschien?)maar vertel dat maar eens aan mensen van vlees en bloed, en zeker uit die bijbelse tijden die wilden een Hoger Wezen als (streng maar rechtvaardig…) Vaderlijk Voorbeeld en dan komt een Frequentie niet als 1e op je netvlies.
  Maar heden ten dage WEET men (hier in het Westen…) ook dat alles bestaat uit Trillingen en dat alles met alles resoneert, zo ook de ene mens met de andere, wat ze dan “de KLIK” noemen, nu is een ‘klik’ toevallig een fractie van een frequentie en al weten en beseffen de mensen dat niet, toch is die overeenstemmende trilling DE oorzaak van aantrekkingskracht, ze zijn gelijk, ze kunnen met zn 2en door een deur…
  Waar ik maar mee wil zeggen dat de mensen die dit begrepen hebben en daarmee door zijn gaan denken en expirimenteren wegen hebben gevonden om die frequenties te ‘vangen’, om te zetten in vormen die men dan in ampullen of andere dragers stopt en daarmee verstoorde frequenties weer mee kan balanceren, harmonieren ofwel genezen.
  BIO staat voor LEVEN, leven bestaat uit frequenties, uit balans zijnde frequenties kun je her-stellen met LEVENS-resonantie.
  Het starre protectionistische en dus vooruitgang tegenhoudende reguliere denken is een ernstige vorm van (misdadige) kortzichtigheid.

 34. Maurice schreef:

  Zoals ik dit lees lijkt het mij een soort Placebo-effect te hebben: het werkt zolang je erin gelooft.
  Mijn moeder gelooft er heilig in en zij kan maar niet begrijpen waarom ik er niet in geloof, zowel mijn zusters en vader zijn niet overtuigd, want zoals het artikel al zei: er is geen definitief bewijs van het (niet) werken van bioresonantie.
  Kan iemand (arts, slim persoon, student geneeskunde, iemand) mij vertellen of dit ook maar een kern van waarheid heeft? het lijkt namelijk te mooi om waar te zijn dat je door middel van trillingen een ziekte of allergie kan genezen.
  Momenteel heeft m’n ma een ‘zuivelallergie’ maar daarvoor mocht ze geen suiker hebben. als dat apparaat je kan fixen waarom dan in zoveel stappen? laat het gewoon runnen tot je ervanaf bent.
  Maar dat kan niet: dan zouden die ‘doktoren’ er niks mee verdienen en lopen ze een geweldige bron van inkomsten mis. Nee, ik geloof er niet in.

 35. Anne schreef:

  In opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut kan ik vertellen dat placebo-effect betekent dat het zelfhelende vermogen van de mens wordt gestimuleerd. Het proces van zelf-helen kost tijd, omdat de mens tijd nodig heeft om te leren en te ervaren dat het alle kracht altijd in zich heeft, maar dat dit is verstoord door het dagelijks leven (patronen in gedrag en denken, opvoeding, normen en waarden, (traumatische) ervaringen, voeding, e.d). In de westerse behandelwijzen wordt meestal het symptoom aangepakt, bij alternatieve geneeswijze wordt gewerkt aan verandering in de oorzaak. En als de oorzaak er jaren over heeft gedaan, heeft het tijd nodig om te veranderen. Dus in dit geval is het niet het apparaat die alle verandering teweeg brengt, maar is het je moeder die met ondersteuning haar eigen kracht hervindt.

 36. Nathalie schreef:

  Ik ben 1,5 onder behandeling en heb nu nogsteeds dezelfde klachten. Wat erger is mijn portomonee is leeg. Ik baal verschrikkelijk!!! Ik vraag me dus af of het zo ie zo wel helpt?!!

 37. Anonymous schreef:

  @Nathalie,

  Het helpt je in zoverre dat je je afvraagt of je goed bezig bent!
  Ik denk dat je zelf wel kan besluiten dat na 1,5 (jaar neem ik maar even aan) zonder verbetering, je beter iets anders kan gaan zoeken.
  Neem de kritische woorden en tips op deze site ter harte en kijk wat je wss echt kan helpen.

  Veel s6!

 38. Helen schreef:

  Dit is een goede verdieping. Ook leuk om de discussie hier te lezen.

 39. ingrid Cnockaert schreef:

  Ingrid

  Ik heb sind febr 2017 voor de eerste keer een test laten doen bij een bioresonantie therapeut in Belgie !!
  Iemand had heeft mij ernaar toegestuurd : die zelf goede resultaten heeft:Zij vertelde me dat ze met de tijd in een rolwagen ging belanden; zij kreeg het advies van die bioresonantie therapeut om bepaalde voedingsstoffen weg te laten en andere dan weer te nuttigen. Moest zich ook houden aan bepaalde tijdstippen van de dag….Ondertussen nog iemand tegengekomen die ook bij die persoon goede resultaten heeft..;

  Bij ons gaat het zo: 1ste Afspraak, 1 potje urine mee brengen terwijl je nuchter bent; :Je wordt aan het apparaat gelegd en alles wordt van jouw geregistreerd, de week nadien terug op consultatie: ondertussen is ook de urine getest via jouw programma: Daar komt naar boven: intolerantie’s/ allergieën: hier mag ik voorlopig 2 maand geen witte suiker eten, schaal en schelpdieren, asperges, citrus vruchten, wild alcohol en cacao; al dit voedsel beat een bepaalde stof die niet gunstig is voor mijn lever en gal.
  Lever en gal functioneren momenteel niet goed en daarvoor nam ik eigenlijk al iets van iemand die het voor mij had uitgependelt !!!
  Wel nog bijgekregen Vit b1 tot b6: een vit Bstress complex forte…plus een energie kuur van 15 dagen….
  Voor de rest heeft hij liever dat we voorlopig niets nemen om te zien of dit aanslaat.

  Toxische belasting van metalen: daar zijn we nog niet aan het zuiveren: zit daar met een zware metalen belasting; wat ik wel geloof want mijn mond zit vol met amalgaan die al heel oud is;; het jammere bij de tandarts is, als er een stukje uitvalt ze nooit het oude willen mee wegnemen…..omdat mijn tanden al niet te sterk zijn….dus ben ik op zoek naar een andere tandarts die meer achter mijn visie staat….

  Mijn lichaam staat ook in een continu van stress toestand…waar ik hem helemaal gelijk in geef, dit klopt want ik ga om de 4 weken naar een osteopaat om mij uit de onbalans te halen:(wat ik eigenlijk om de twee weken zou kunnen gebruiken) dit is ten gevolge van misbruik in de kinder tijd ! ( Dit geef je ook door aan je nakomelingen )Dus met hen gaat het ook niet goed….Met de jongste ook naar de bio therapeut geweest: zij heeft al resultaat en is nu veel rustiger…daar de aanpak om de stress te minderen; als je in die verhoogde stress blijft staan kan je lichaam in een auto immuun ziekte overslaan zij die persoon.
  Die stress kan hij zien aan de hand van de verhoogde DHEA en immuun systeem die veel te hoog staat !

  Dan wist hij nog te vertellen: Cervical dermatomes C2 -C7 ook niet goed zit: Ja dat wist ik al; te wijten aan de psychische stress.
  De normale waarden zijn ongeveer 1000 zegt hij en al wat er boven staat is niet goed: dus cranial te hoog
  C2 -C7-Lumbar 4-Lumbar 5- Degenerative Disc-Hips( Heupen)alles te hoog dus door continuiteit van stress…
  Degeneratie van de gewrichten, ontsteking van de gewrichten: dit alles hierboven beschreven staat boven de 1000.

  Het volgende vertelde hij me: dat als ik niet uit de stress niveau kom ik binnen 1 of 2 jaar zeker onder het mes ging belanden, dit niet meer kan tegenhouden.

  Dit alles tegen mijn osteopaat verteld: hij zegt me: dit alles klopt bij jouw, deze man is zeer gevoelig en voelt alles intuitief aan, ik heb de bioresonantie therapeut niets verteld over mijn verleden: hij wist mij toch alles juist te vertellen, want ik weet dat mijn tussenwervelschijven praktisch weg zijn: vroeger al foto’s genomen: mijn lichaam heeft het fysiek heel moeilijk om nog goed te functioneren en ben ondertussen toch al 5 cm kleiner….ondertussen ondervond ik al dat ik rustiger ben…..
  Maar natuurlijk wat verdwenen is kunnen zij ook niet terug halen.
  Hier kan deze therapeut wel degelijk al mijn klachten terug geven….
  Ook wist hij dat mijn blaas verzwakt is(zogezegt te wijten aan kinderen kopen…daar ben ik niet volledig mee akkoord, want vroeger kochten ze meer kinderen en hadden pas op later leeftijd problemen, nu weet ik dat dit te wijten is a het misbruik…dat de blaas ook een territorium afzet tegen mannen, want ik ben alleen, sta ook onbewust niet open voor relatie, onderliggende angst is misbruik….dit zie ik ook terug bij een van de dochters die dit overgenomen heeft bij de geboorte )Theorie stamboom werk !!!
  Dus ik heb al vele zooektochten gedaan, moet iets doen om je fysiek nog te laten functioneren, ik combineer dingen die voor mij wel al goed hebben uitgepakt.

  Ik ken natuurlijk de oorzaak van al deze problemen die in de jeugd liggen, maar pas later veel later boven water zijn gekomen….( dit noemen ze dan verdringing om te kunnen overleven)
  Een van de dochters studeert psychologie en daar werd verteld dat mensen die misbruik hebben meegemaakt het lichaam veel vroeger dan van anderen degenereert !Zij zag in die cursus over dit probleem zeer veel herkenning bij haar ma !
  Jammer genoeg lijden de kinderen ook aan deze symtomen, daar kan ik nog vele over zeggen….

  Ik wil jullie nog vertellen dat ik ook in combinatie met de Atlas pen heb gewerkt daar een zeer oud trauma uit mijn nek werd losgemaakt uit de kindertijd vertelde die persoon me( Ik had hem van het misbruik niets verteld )Dit heeft me geholpen om niet meer dagelijks de constante pijn in de nek te moeten ondergaan, bij deze behandeling is dit erg verbeterd wat voorheen bijna niet uitstaanbaar was…

  Natuurlijk moet je ook nog psychologisch ondersteuning hebben…dit doe ik via stamboomwerk met een arts, waarbij je letterlijk je stamboom uittekent, waardoor je heel veel over de voorgeschiedenis kan zien en voelen wat er bij de voorouders is gebeurd…Want de geschiedenis herhaalt zich zolang tot dat iemand bereid is om dit te doorbreken….het vraagt heel veel energie en moed en doorzetting…daar doen we vergevingswerk die voor mijn gezin tot nu toe het meeste verandering in ons leven heeft gebracht…Voorheen heb ik veel andere dingen gedaan met niet zoveel resultaat, maar nu heb ik kunnen accepteren dat dit nodig was om inzichten te krijgen in alles wat er is en was om het werk met de stamboom te kunnen doen…..

  Wat ik hier mee wil zeggen: er bestaat heel veel op de wereld; alles dient voor iets: zoek voor jezelf uit wat het beste bij jouw past, soms moet je veranderen naar gelang je evolueert…de kosmos helpt je soms naar richtingen sturen…daar kan ik genoeg over vertellen….maar we moeten het willen zien en voelen en durven volgen, wat ik vroeger ook niet deed, met alle gevolgen vandien.
  Ik weet als geen ander dat verdomd alles van het alternatieve veel kost, dit niet terug betaald wordt door de reguliere…(Ja allen de chemi wordt terugbetaald, dit is de grootste leugenwetenschap die er bestaat in mijn ogen….)maar wel het beste werkt, wat is wetenschap zegt Dr Moolenburgh…wat jezelf in de praktijk ondervind, daar ga ik volledig mee akkoord….alles in de natuur bestaat voor iets, al dat chemische hebben we niet nodig…
  Mijn dochter is nu aan het proberen met oliespoelingen om gifstoffen uit het lichaam weg te werken, schimmels enz….dus zoek google en voel wat voor jouw past…en ondertussen verandert je psyche, inzichten, enz….zeg niet dat het gemakklijk is.Maar we willen allemaal dat een ander het voor ons op blaadje serveert, maar zo werkt het niet…

  Ik hoop jullie hiermee een beetje geholpen te hebben, nu durf ik al te schrijven over wat er met mij gebeurd is, want voorheen kon ik amper iets uitbrengen…heel heel hard het zwijgen opgelegd, wat ook door de politici en grootmachten wordt gedaan….maar nu worden mensen wakker en mondiger…weet dat de kosmos bezig is en dat alles naar buiten moet komen…onszelf terug vinden, onze eigen kracht….

  In munay

Laat een antwoord achter aan doc Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.