Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Overige > Reincarnatietherapie

Reincarnatietherapie

reincarnatie.jpgReïncarnatietherapie is in Nederland een relatief veel voorkomende vorm van behandelen. Er is in 2006 zelfs een therapeut gepromoveerd op een proefschrift hierover. Toen promoveerde in Utrecht namelijk de psycholoog R. van der Maesen op een viertal onderzoeken naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie. Begeleid door twee promotoren (Prof. Dr. J. de Jong, transcultureel psychiater) en Prof. I. Maso (rector van de Universiteit voor Humanistiek) en beoordeeld door vijf hoogleraren van verschillende universiteiten.

We citeren uit de website de definitie van reincarnatietherapie

Reïncarnatietherapie is in Nederland sinds het begin van de jaren tachtig bekend. Zij verbreidt zich snel, hoewel de therapie nog nauwelijks doorgedrongen is tot de kringen van de gevestigde psychotherapie en psychiatrie, en de cliënten de therapie meestal zelf moeten betalen.

Na een aanvankelijke interesse van enkelingen, zijn er nu al velen die de weg hebben gevonden naar reïncarnatietherapeuten. De goede resultaten en de korte behandelingsduur spreken kennelijk aan.

Er zijn nu in Nederland al honderden therapeuten die een opleiding tot regressie- of reïncarnatietherapeut hebben gevolgd. Hiervan zijn er nu rond de 150 lid van de beroepsvereniging NVRT.  

Het is alleen niet zo dat je in reincarnatie hoeft te geloven. Je kan reincarnatietherapie ook zien als een bijzondere vorm van hypnotherapie, of regressietherapie.

Vanaf 1920

Citaat uit de website van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten:

Sinds ongeveer 1920 hebben hypnotherapeuten keer op keer de verrassende ervaring gehad dat cliënten, na de open instructie: "ga terug naar de eerste keer dat je die emotie of die gedachte had", iets beleven dat lijkt op scènes uit een vorig leven. De cliënten ervaren dan samenhangende gebeurtenissen waar logica in zit en die zich niet laten veranderen. Zij ervaren die als iets reëels dat ze zelf beleven of beleefd hebben.

Die belevingen kunnen heel pijnlijk zijn geweest en emoties hebben opgeroepen die toen niet konden worden verwerkt, of tot conclusies hebben geleid die in die situatie begrijpelijk waren. Cliënten herkennen tot hun verbazing die emoties en conclusies; het zijn dezelfde die in hun huidige leven op onbegrijpelijke wijze opduiken en de problemen veroorzaken waarvoor zij therapie zochten.

Na het opsporen en herbeleven en nu verwerken van toen onverwerkte ervaringen – in wat voelt en er uitziet als een vorig leven – kunnen de emoties zich ontladen en ervaart de cliënt hoe die ervaringen samenhangen met de klachten in zijn/haar huidige leven. Regressietherapie die deze merkwaardige ervaringen van cliënten niet bij voorbaat afdoet als fantasie of vlucht – hoewel die uiteraard ook voorkomen – maar ze als serieuze gegevens in het therapeutische proces betrekt, wordt reïncarnatietherapie genoemd. 

Dr H.S.Verbrugh

In Nederland is de arts Dr H.S. Verbrugh de man die het meeste onderzoek gedaan heeft naar opvattingen rondom reincarnatie en karma. We citeren enkele woorden van hem over dit onderwerp:

Reïncarnatie is in de afgelopen jaren een populair thema geworden. Volgens verschillende enquêtes en opiniepeilingen gelooft een vijfde tot een kwart van de Nederlanders erin. Uit andere westerse landen komen cijfers van dezelfde orde. Als het onderwerp in de wandelgangen ter sprake komt, blijken meestal heel wat mensen meteen geïnteresseerd. Aard en inhoud van die interesse tonen een grote variatie.

Aan het ene uiteinde van het spectrum melden mensen met meer of minder nadruk dat ze in reïncarnatie geloven. Enkelen stellen zelfs, soms met een uitstraling van mystiek aandoende intimiteit, dat ze ‘niet erin geloven, maar het weten!’

Anderen verklaren daarentegen, veelal ook met enige nadruk, dat ze er niet in geloven. Deze niet-gelovenden vallen uiteen in verschillende subcategorieën.

Orthodoxe christenen wijzen reïncarnatie af omdat ze menen dat het in strijd is met wat de bijbel leert. Wetenschappelijk ingestelde sceptici houden het voor louter illusie en bijgeloof. Ergens in het midden tussen de positief resp. negatief oordelende uitersten zitten de mensen die, zonder een positief of negatief oordeel te hebben over reïncarnatie zelf, het onderwerp meer of minder interessant vinden – bijvoorbeeld omdat ze zich verbazen over de interesse van hun medemensen.

Eveneens in een middenpositie tussen wel en niet gelovenden bevindt zich een categorie die speciale vermelding verdient. Ik benoem ze als de positief geïnteresseerde twijfelaars. Enerzijds hebben ze sympathie voor het idee van karma en reïncarnatie, zouden ze graag willen dat het waar was.

Anderzijds herkennen ze in de houding van de sceptische afwijzers veel van hun eigen gevoelens. Ze voelen zich echter conceptueel onvoldoende geëquipeerd om adequaat te reageren op de mooie verhalen die ze opvangen.

Meer of minder bewust zijn ze bang dat hun een oor aangenaaid wordt als ze serieus ingaan op de naar hun oordeel ongefundeerde verhalen van positief ingestelde gelovenden. Daarom kunnen ze reïncarnatie toch niet accepteren als reëel, ondanks hun sympathie voor het idee.  

Beoordeling 

Omdat er geen zogenaamd ‘outcome research’ gedaan is naar de werkzaamheid van reincarnatietherapie, wordt deze interventie met een oranje stoplicht beoordeeld. Iedereen kan natuurlijk zelf aan den lijve ervaren of een sessie voor hem/haar zinvol is. Maar outcome research is niet gedaan en de balans tussen veiligheid en werking is dan ook geheel onduidelijk.

Literatuur

Bontenbal, Rob – Dat je verleden je zo in de weg kan zitten. Uitgave SVR,10de druk 2002. Uitvoerige brochure, zowel in het Nederlands als Engels (vertaling van de vorige uitgave uit 1995), te bestellen via de Stichting Voorlichting Reincarnatietherapie.

Bowman, Carol – Wie was mijn kind? A.W. Bruna, Utrecht 1997. Oorspronkelijke titel: Children’s Past Lives. Bantam Books 1997

Dam, Hans ten – Catharsis en integratie. Het handboek Regressie- en reïncarnatietherapieTasso, Ommen, 2001. In het Engels verschenen als ‘Deep Healing’

Dethlefsen, Thorwald  – Terug naar vorige levens . Ankh-Hermes, Deventer 1977. Oorspronkelijke titel: Das Erlebnis der Wiedergeburt. Bertelsmann, Munchen 1976

Fiore, Edith – You Have Been Here Before, Ballantine, New York, 1979

Goldberg, Dr., Bruce – Past Lives, Future Lives: Accounts of Regressions and Progressions Through Hypnosis, New Castle, North Hollywood, 1982

Grof, Stanislav  (met Anita Bachman) – Op de drempel van het leven. Kosmos, Utrecht/Antwerpen 1990

Grof, Stanislav  – Geboorte, dood en transcendentie. Lemniscaat, Rotterdam 1987. Oorspronkelijke titel: Beyond the Brain, State University of New York Press 1985

Jarmon, M.D., Robert J.- Discovering the Soul: The Amazing Findings of a Psychiatrist and His Patients, A.R.E. Press, Virginia Beach, 1997

Kahnemann, Bert – Ik leef mijn vorige leven. Strengholt, Naarden, 1997

Klein, M.D
., Edward, Soul Search: The Healing Possibilities of Past Lives, A.R.E. Press, Virginia Beach, 1996

Lucas, Winafred – Regression Therapy; A Handbook for Professionals. Volume I & II. Deep Forest Press, Crest Park 1993

Maesen, Ronald van der – Cliënten over Reïncarnatietherapie: verslag van een satisfactie- onderzoek (NVRT en SVR, 1994)

Maesen, Ronald van der  – Reïncarnatietherapie voor Stemmenhoorders, onderzoeksverslag. NVRT, 1999

Maesen, Ronald van der , en Rob Bontenbal –Handboek reïncarnatietherapie, uitgeverij De Tijdstroom, Leusden, 2002

Martins, Édison Flávio, Abrindo as Janelas do Tempo – Atraves da Terapia de Regressão, Livro Pleno, Campinas, 2001

Netherton, Morris & Nancy Shiffrin – De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens. Lemniscaat, Rotterdam 1980. Oorspronkelijke titel: Past Lives Therapy. Ace Books (Morrow), New York 1978

Newton Ph.D. – Michael, Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives , Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996

Tomlinson, Andy – Healing the Eternal Soul O books 2006. A practitioners handbook on regression therapy techniques. For more information visit the webpage; Past life books

Tomlinson, Andy – Exploring the Eternal Soul O books 2008. New case studies on the life between lives. For more information visit the webpage; Life between lives books

Verveld, Carine – Conceptie, Zwangerschap, Geboorte, SVR, 1999. Te bestellen via de Stichting Voorlichting Reincarnatietherapie.

Woolger, Roger – Herinnering; Een Jungiaanse therapeut ontdekt vorige levens. Lemniscaat, Rotterdam 1991. Oorspronkelijke titel:Other Lives, Other Selves. A Jungian Psychotherapist Discovers Past Lives. Bantam, New York 1980

Woolger, Roger – Body Psychotherapy and Regression: The body remembers Past Lives in Tree Staunton (ed.) Body Psychotherapy. London 2002

Brian Weiss – Liefde in de eeuwigheid. Element, Naarden 1997. Oorspronkelijke titel: Only love is real. Warner Books, New York 1996

Brian Weiss – Vele levens, vele meesters. Element, Naarden 1998. Oorspronkelijke titel: Many lives, many masters. Simon & Schuster, New York 1988

Brian Weiss – Achter de waarheid van de dood. The House of Books, Vianen/Antwerpen, 2001

Zuidinga, Petra – De Noordzee-vrouw en andere herinneringen, Tasso Uitgeverij BV, Amsterdam, 1997 

Berichten

  1. Martine Stam schreef:

    Ik heb zelf bij Marianne Notschaele (www.vorigelevens.nl) reincarnatietherapie gevolgd & ik heb er erg veel baat bij gehad. Nu snap ik waarom ik ben zoals ik ben & heb ik heel veel emoties & trauma’s uit vorige levens kunnen verwerken & loslaten.

Laat een antwoord achter aan Martine Stam Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.