Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Fytotherapie > De druif, basis van reversatrol en diabetes

De druif, basis van reversatrol en diabetes

Share |
Reversatrol, dat gemaakt wordt uit wijndruiven kan een boeiend en zinvol supplement zijn en worden bij diabetes en diabetische neuropahie, alsmede bij andere complicaties door diabetes. Hier de achtergronden van de goede ouderwetse blauwe druif.

Resveratrol in diabetische neuropathie
Resveratrol bij diabetische neuropathie lijkt een zinvol supplement te zijn, ten minste op basis van een aantal dierstudies. Reveratrol is een anti-oxidant die in de schillen van duiven voorkomt. Resveratrol heeft in verschillende diermodellen een gunstige werking  bij het voorkómen van hartaandoeningen en kanker. 

Resveratrol bij neuropathie 

Ook recente dierstudies ondersteunen de werking van deze stof bij diabetische neuropathie. Het werkingsmechanisme van resveratrol is ook een stuk duidelijker geworden en dat gaat via een bekende biologische route, namelijk via het remmen van NF-kappaB.

This study confirms the NF-kappaB inhibitory activity and anti-inflammatory activity of resveratrol which may contribute to neuroprotection in diabetic neuropathy apart from its antioxidant effect. 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.[1]  en de logica van reversatrol wordt als volgt onder woorden gebracht:

The etiology of diabetic neuropathy revolves around oxidative stress, AGE formation, lipid peroxidation etc. All these stimulate inflammatory processes and NF-kappaB cascade is considered as one of the major players of inflammatory response. 

Resveratrol: biologische effecten 

In verschillende diermodellen, ook voor beroerte. blijkt deze stof zijn positieve werking uit te oefenen. [2] Ook de zenuwen van de ogen worden beschermd, dat is voor suikerziekte zeker van belang. [3] En resveratrol heeft in 250 mg en 500 mg een meetbaar positief effect op de bloeddoorstroming van de hersenen bij mensen. [4] Dat effect is ook op geisoleerde bloedvaten meetbaar en waarneembaar [5] En in een humaan model van een soort astma bleek resveratrol positieve eigenschappen te hebben op witte bloedcellen. [6]

Resveratrol heeft echter wel een lage biologische beschikbaarheid en wordt in de ochtend het best in het bloed opgenomen. [7]Mogelijk is het het best om resveratrol zonder voedsel in te nemen, daar de plasmapiek dan het hoogst wordt, voedsel verlaagt de plasmapiek, maar niet de totale hoeveelheid van de stof die het bloed binnenkomt. [8]

Resveratrol in doseringen tot 5 gram geven geen aanleidingen tot gevaarlijke bijwerkingen, zo bleek uit een fase I studie. [9]

Resveratrol lijkt een zinvol supplement bij diabetes en het kan de oxidatieve schade verminderen, maar welke dosering zinvol is, is nog onduidelijk en of er daadwerkelijk een klinisch voordeel bestaat op diabetische neuropathie is in mensen niet aangetoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *