Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Kanker > DCA, dichloroacetate tegen kanker

DCA, dichloroacetate tegen kanker

DCA, is de afkorting van dichloroacetate, een simpele stof die bij elke winkel voor chemische middelen te kopen is, maar het is nog geen geneesmiddel. Momenteel is deze stof een hype. De stof zou namelijk een veelbelovend middel kunnen worden tegen een aantal vormen van kanker. Het werkingsmechanisme van DCA is nieuw, en het geeft aanleiding tot plotselinge dood van kankercellen in reageerbuizen en diermodellen. Maar dat is niet genoeg om nu maar klakkeloos DCA in te gaan nemen, als je kanker hebt. Daarvoor is onderzoek bij mensen nodig. Want de geschiedenis van geneesmiddelenontwikkeling heeft laten zien dat stoffen die in diermodellen veelvelovend zijn, bij mensen soms giftig zijn en daarnaast interacties kunnen aangaan met middelen die ingenomen worden. Die interacties kunnen ook aanleiding zijn voor nieuwe problemen. De tijd is dus nog niet aangebroken om DCA in te gaan nemen. Hoewel veelbelovend, weten we nog niets van de stof af als je het geeft aan patienten met kanker.

In het volgende filmpje legt een van de artsen de stand van zaken uit.


 

In Augustus 2008 verscheen een artikel waaruit bleek dat DCA de stralingsgevoeligheid van kankercellen uit de prostaat duidelijk verhoogt. [1] Eveneens bleek in 2008 dat DCA kankercellen kan doden van kanker van de baarmoeder. [2]

Ook muizenmodellen ondersteunden de anti-kanker werkzaamheid van deze stof. De werkzaamheid ervan volgt een heel nieuw principe: door stoornissen in de energie productie zien we bij tumorcellen een verhoogd gebruik van een bepaalde stofwisselingsweg, die bekend staat als het Warburg effect. Nu blijkt DCA deze stofwisselingsweg te blokkeren. Daardoor ontstaat een selectieve sterfte van kankercellen, terwijl gewone cellen van DCA weinig of niets te lijden hebben. Deze nieuwe benadering wordt metabolische targeting genoemd, het metabolisme van de kankercel is het doelwit van DCA. [3]

DCA is medisch getoetst bij kinderen met bepaalde stofwisselingsstoornissen en bleek goed verdraagbaar te zijn. [4] In juli 2008 merkte een aantal kinderartsen over de stof op:

Results from open label studies and controlled clinical trials suggest chronic oral DCA is generally well-tolerated by young children and may be particularly effective in patients with PDH deficiency. Recent in vitro data indicate that a combined DCA and gene therapy approach may also hold promise for the treatment of this devastating condition. 

In dezelfde maand meldde een team van levertransplantatie experts dat DCA veilig gegeven kon worden tijdens operaties. [5]

Al met al zijn er dus veel aanwijzingen dat DCA een nieuw middel zou kunnen worden om kanker mee te behandelen. Maar veiligheid voor de mens, en effectiviteit bij dieren zijn nog geen voldoende basis  om DCA maar klakkeloos te gaan innemen. Daarvoor moeten we de resultaten afwachten van een studie die in 2008 in Canada start. 

Referentie

[1] Cao W, Yacoub S, Shiverick KT, Namiki K, Sakai Y, Porvasnik S, Urbanek C, Rosser CJ. | Dichloroacetate (DCA) sensitizes both wild-type and over expressing Bcl-2 prostate cancer cells in vitro to radiation. | Prostate. | 2008 Aug 1;68(11):1223-31. doi: 10.1002/pros.20788.

[2] Wong JY, Huggins GS, Debidda M, Munshi NC, De Vivo I. | Dichloroacetate induces apoptosis in endometrial cancer cells. | Gynecol Oncol. | 2008 Jun;109(3):394-402. doi: 10.1016/j.ygyno.2008.01.038. Epub 2008 Apr 18.

[3] Pan JG, Mak TW. | Metabolic targeting as an anticancer strategy: dawn of a new era? | Sci STKE. | 2007 Apr 10;2007(381):pe14.

[4] Stacpoole PW, Kurtz TL, Han Z, Langaee T. | Role of dichloroacetate in the treatment of genetic mitochondrial diseases. | Adv Drug Deliv Rev. | 2008 Oct-Nov;60(13-14):1478-87. doi: 10.1016/j.addr.2008.02.014. Epub 2008 Jul 4.

[5] Shangraw RE, Lohan-Mannion D, Hayes A, Moriarty RM, Fu R, Robinson ST. | Dichloroacetate stabilizes the intraoperative acid-base balance during liver transplantation. | Liver Transpl. | 2008 Jul;14(7):989-98. doi: 10.1002/lt.21485.

Berichten

 1. Kanker schreef:

  Onderstaand bericht is op 10 oktober 2008 door het ANP verspreid en vervolgens door een groot aantal media overgenomen en gepubliceerd.

  Dit bericht komt uit het AD.
  http://www.ad.nl/diagnose/2681883/Belgen_overwinnen_kanker_met_dichloorazijnzuur.html

  BELGEN OVERWINNEN KANKER MET DICHLOORAZIJNZUUR!

  BRUSSEL – Twee Vlaamse kankerpatiënten claimen dat hun tumoren zijn verkleind door het slikken van dichloorazijnzuur (DCA). Dat is een op internet verkrijgbaar product dat niet officieel als medicijn tegen kanker is erkend.
  De twee Vlamingen slikken de pillen al enige maanden en met goed gevolg, zo zeggen ze donderdag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Dichloorazijn wordt al wel tientallen jaren gebruikt tegen stofwisselingsziekten.
  DCA is geen erkend geneesmiddel tegen kanker. Wel werd het middel aan de universiteit van Alberta (Canada) met succes uitgetest op ratten die waren besmet met menselijke kankercellen. In dat onderzoek stierven de kankercellen af zonder dat er gezonde cellen werden aangetast.
  DCA is evenmin een beschermd product, wat het lastig maakt geld te vinden voor noodzakelijke onderzoek. Investeerders zullen hun geld immers niet eenvoudig terug kunnen verdienen door het later te verkopen.

  Ton, webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en tevens lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK).

 2. Kanker schreef:

  DR. W. HUPPES START ZELFHULPGROEP KANKERPATIENTEN!

  Dr. Wim Huppes, internist, biotechnoloog, filosoof en (prostaat) kankerpatient start zelfhulpgroep tegen kanker met ondermeer DCA (dichloorazijn). Hij treed op als prive persoon zonder banden met officiële instanties.

  Mensen met terminale kanker kunnen lid worden van de zelfhulpgroep. Zij wisselen met elkaar informatie uit. Zij onderzoeken of de behandeling met DCA (dichloorazijn) en HAART hen helpt hun kanker te bestrijden. Wim Huppes ( w.huppes@chello.nl ) is lid als patiënt.

  Leden wordt aangemoedigd ook andere wegen tot genezing te zoeken. Informatie over de behandelingen van de leden zal worden bijgehouden. Mochten er aanwijzingen zijn dat een bepaalde vorm van behandeling tot genezing kan leiden dan worden de leden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Zie voor alle verdere info deze link: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/

  Ton (lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.) en webmaster van: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie.

  PS
  Website W.W.K. : http://www.kankerwelzijn.nl (operationeel per 1-11-2008)
  Website Proefproces W.W.K.: http://www.mijnervaringmetchemo.nl/ (operationeel 1-11-2008)
  Website boek: Chemo?Of kan ik zelf kiezen? : http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/
  (operationeel 1-11-08). Boek verkrijgbaar bij boekhandel of uitgever: http://www.succesboeken.nl

 3. Kanker schreef:

  NIEUW IN NEDERLAND!

  Medio december 2008 is een Nederlandse informatieve DCA-website (en overige) online geworden: http://dcasite.nl/home/ waarop ook een bericht over de twee Belgen die recent hun kanker hebben overwonnen met DCA: http://dcasite.nl/Laatste%20nieuws/ en ook informatie over Gc-MAF een vitamine-D verbindend eiwit dat kanker 100% blijkt te genezen!

  Info DCA wereldwijd: http://www.thedcasite.com/index.html en verslaggeving patienten: http://www.thedcasite.com/DCA_reports.html

  Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: http://www.kankerwelzijn.nl en http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!

 4. Kanker schreef:

  OUD-INTERNIST EN LONGARTS HEKELT DCA-KRITIEK VTDK!

  Oud-internist en longarts Dr. M.C.P. Braat relativeert en hekelt, in onze ogen zeer terecht, de DCA-kritiek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in zijn brief van 4 december 2008 aan Dr. J.W. Nienhuys van deze tendentieuze club.

  De volledige inhoud van zijn brief is hier te lezen:
  http://www.natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/01/dca-veelbelovend-schrijft-drmcpbraat.html

  Hij schrijft ondermeer dat de vereniging zich te negatief opstelt tegenover het potentiële kankergeneesmiddel DCA (dichlooracetaat), dat de VtdK wenst te verbieden en is, net als wij, van mening dat men het niet zonder meer mag afschilderen als zijnde kwakzalverij!

  De afwijzende houding van oncologen, die tezelfder tijd geen alternatief in de aanbieding hebben, bevordert en dwingt de assertieve patiënt tot zelfbehandeling, dus (vaak) zonder echte medische controle. Dat vindt hij een uiterst ongelukkige ontwikkeling die niet gestuit kan worden door het middel ‘te verbieden’, waarmee wij het natuurlijk……. volmondig eens zijn!

  Dr. Braat is van mening dat DCA een veelbelovend middel is en wij citeren:

  Ik heb in mijn werkzame leven vele ‘wonder’middelen zien passeren, maar ben van mening dat DCA een werkelijk veelbelovend middel is, dat in potentie en langs een geheel nieuw aangrijpingspunt de meeste vormen van kanker kan beïnvloeden…..

  en verder ondermeer nog zijn verwijzing naar een 60-70 % DCA-SUCCES IN EEN PARTICULIER KANKERCENTRUM:

  Medicor, een Canadees particulier kankercentrum, waar “terminale” patiënten die dat wensen met DCA worden behandeld onder medische controle (maar niet in kader van regulier ‘onderzoek’), beschrijft in september 2008 een 60-70% ‘overall positive response rate’ bij 265 patiënten met eindstadium van allerhande vormen van kanker, waarbij DCA vaak als adjuvant is gebruikt!!

  Bij de link ook nog verslaggeving (pdf-file) van DCA-GENEZEN Belg(en): http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/DCA-HetLaatsteNieuws.pdf en hier: http://www.depmed.ualberta.ca/dca/ DCA-onderzoek op de Alberta-universiteit.

  Wij vragen ons af hoe lang kankerpatienten en met name in Nederland nog moeten wachten op dergelijke (reguliere en/of particuliere) initiatieven? Hoeveel kankerpatienten zullen nog (onnodig) moeten overlijden, voordat de halstarrig in stand gehouden, meestal mensonvriendelijke en vaak zinloze, status quo wordt doorbroken, want het is toch pure idiotie om te geloven dat chemo en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere, nog onderkende maar revolutionaire, behandelingen van kanker?

  Hoe lang zullen kankerpatienten nog aan het lijntje worden gehouden, of is misleiding danwel belogen en/of bedrogen worden, een betere omschrijving? En dat terwijl er effectieve mensvriendelijke behandelingen voorhanden zijn, waarvan ook regelmatig akte op ons en andere weblogs!

  Voor meer DCA-informatie website Nederland: http://dcasite.nl/home/ en/of Wereldwijd: http://www.thedcasite.com/index.html en voor DCA-zelfhulpgroep: http://www.natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/10/drwhuppes-start-zelfhulpgroep.html
  Medicor-website: http://www.medicorcancer.com/DCAtherapy.html

  ———————————————————————————————————————-
  Genoemde brief is afkomstig van de tendentieuze VtdK-website/vereniging, die behalve zelf, natuurlijk weer een (andere) deskundige (?) ten tonele hebben gevoerd om tegengas te geven! Wij vinden het schrijven van deze brief door Dr. Braat zeer moedig en lovenswaardig, dus alle hulde daarvoor!
  ———————————————————————————————————————-
  Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: http://www.kankerwelzijn.nl en http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!

 5. Marer schreef:

  http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=an_al.DCA&id=13008

  Dr. Huppes gaat niet door met de zelfhulpgroep DCA.

 6. inge schreef:

  citaat: Al met al zijn er dus veel aanwijzingen dat DCA een nieuw middel zou kunnen worden om kanker mee te behandelen. Maar veiligheid voor de mens, en effectiviteit bij dieren zijn nog geen voldoende basis om DCA maar klakkeloos te gaan innemen. Daarvoor moeten we de resultaten afwachten van een studie die in 2008 in Canada start.”

  Mijn vraag is of er uit dat onderzoek al nieuwe gegevens zijn gekomen.

 7. Kanker schreef:

  Dr. Evangelos Michelakis van Alberta University presenteerde 12 mei 2010 een nieuw onderzoek naar de toepassing van DCA op glioblastoma weefsel, een tot nu toe ongeneeslijke vorm van hersentumor. Met succes.

  Dr. Michelakis is van mening dat de sleutel tot genezing van kanker gezocht moet worden in de metabolisme (stofwisseling) van cellen. Mitochondriën regelen de energie van een cel en het dna in de celkern. Kanker schakelt deze mitochondriën uit en gaat over op gisting (glycolyse) als energiebron waarin suikers en schimmels een rol spelen (denk aan Dr. Simoncini). DCA hersteld de werking van deze mitochondriën door aanwezige pathogenen (ziekteverwekkers) als schimmels uit te schakelen. In dit onderzoek werd zowel de kankercel als de vaak hardnekkige en onbehandelbare stamcel van glioblastoma door DCA uitgeschakeld.

  Bron: http://www.anarchiel.com/display/positieve_resultaten_dca_mms_op_kanker_zegt_recent_onderzoek

  Ton Claessen, lid Landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) en tevens webmaster van: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/

 8. cindy schreef:

  waar kan ik in nederland deze dca capsules verkrijgen?

 9. Franklin schreef:

  Ja, ik ben ook geïnteresseerd in die capsules

Laat een antwoord achter aan Kanker Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.