Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Biologisch > Enzymtherapie bij epilepsie

Enzymtherapie bij epilepsie

Enzym therapie is beoordeeld met een rood stoplicht. IOCOB kon geen artikelen vinden waaruit de veiligheid en de werkzaamheid van enzymtherapie bleek. Nu krijgen we vragen over de waarde van enzymtherapie bij epilepsie. Op de site van de patientenvereniging voor enzymtherapie, http://www.enzymtherapie.nl/ staan de resultaten van een klinische studie naar de effecten van twee verschillende enzympreparaten bij epilepsie, Cerebrase en Collacron. Deze beide preparaten zijn vergeleken met een klassiek middel tegen epilepsie, valproinezuur. De studie was niet blind en valproinezuur was duidelijk effectiever.

We geven eerst details van de studie weer, die overigens niet in een tijdschrift gepubliceerd werd. Noch voor Cerebrase, noch voor Coliacron bestaan artikelen in Pubmed. Dat zegt eigenlijk al genoeg. De studie was open, geen randomisatie en geen blindering. De enzymen waren duidelijk veel minder goed dan het officiele middel tegen epilepsie.

We citeren de conclusie:

De resultaten wijzen uit dat de groep die orale enzymen (Cerebrase) gebruikte een significante verbetering vertoonde, 42.83%, in vergelijking met injecteerbare enzymen (Coliacron) 26.2%. De controle groep die Valproïnezuur nam toonde de maximale verbetering van 69.3%. 

Los van het feit dat de methodologie van deze studie niet professioneel is, blijkt uit de resultaten dat je beter een klassiek antiepilepticum kan gebruiken dan enzymtherapie! Een rood stoplicht dus. 

Copie van de website van de patientenvereniging:

Vergelijkende studie om de effectiviteit van natuurlijke enzymen oraal versus injectiepreparaat en valproïnezuur te vergelijken in tonisch clonische aanvallen bij primaire systemische epilepsie.

Een willekeurige open vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit te evalueren van natuurlijke enzymen oraal (Cerebrase) versus injectiepreparaat (Coliacron) bij tonisch clonische aanvallen van primaire gegeneraliseerde epilepsie, met toediening van Valproïnezuur als standaard medicatie. 

Her onderzoek werd uitgevoerd door Epilepsy Clinic Ahbab Hospital, Ravi Road, Lahore en Psychiatric Clinic Abadat Hospital Peshawar.

 Willekeurige selectietechniek werd gebruikt om een steekproef van 90 epileptische patiënten te krijgen, die weer onderverdeeld werden in drie groepen die Cerebrase, Coliacron en Valproïnezuur toegediend kregen.

 De leeftijd varieerde van 5-15 jaar, zonder symptomen van geestelijke achterstand en neurologische gebreken.

 Pre-en posttesten van elke proefpersoon werden geregistreerd op een klinisch rapportformulier bij het eerste en laatste bezoek, met metingen van de medische- en familiegeschiedenis en frequentie, duur en type aanvallen.

Zes metingen werden ook gedaan met betrekking tot de verbetering van de proefpersoon door een subjectieve waardering door de psychiater op de waarderingsschaal van 100.

Bij de proefpersonen werd ook een Bender Gestalt test uitgevoerd om hun rijpingsproces, intelligentie en psychologische storingen in te schatten.

 

De resultaten wijzen uit dat de groep die orale enzymen (Cerebrase) gebruikte  een significante verbetering vertoonde, 42.83%, in vergelijking met injecteerbare enzymen (Coliacron) 26.2%. De controle groep die Valproïnezuur nam toonde de maximale verbetering van 69.3%.

Epilepsie kwelt meer dan 50 miljoen mensen over de hele wereld waarvan 5 miljoen meer dan één aanval per maand hebben. Onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie suggereren dat wel 1 op de 20 mensen een epileptische aanval kan krijgen tijdens hun leven en dat epilepsie 10 keer zo vaak voorkomt als multiple sclerose en 100 keer zo vaak als andere neurogene ziekten.

 

De afgelopen twaalf jaar werden bijna 2800 patiënten behandeld met de enzym preparaten Coliacron en Cerebrase. Patiënten die vroeger noch partieel noch geheel reageerden op behandelingen, reageren nu positief op de toediening van enzymen. Epileptische patiënten die behandeld worden met enzymtherapie leven een normaal leven, zonder aanvallen. Enzymtherapie is niet giftig heeft geen bijwerkingen en is niet verslavend. Kindergedrag wordt normaal, agressie verdwijnt en hun IQ verhoogt snel.

 

Een gerandomiseerde vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit van Coliacron injectie, Cerebrase druppels en Valproïnezuur bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen bij primaire gegeneraliseerde epilepsie te evalueren.

 

 

Werkwijze

 

Pre- en  post onderzoek met vergelijkbare groepen werd gedaan om de effectiviteit te onderzoeken van drie medicijnen: natuurlijke orale enzymen (Cerebrase), natuurlijke injecteerbare enzymen (Coliacron) en Valproïnezuur bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen van primaire gegeneraliseerde epilepsie.

De steekproef werd gedaan door doelbewuste steekproeftechniek van het Epilepsy Clinic Ahbab Hospital, Ravi Road, Lahore en Psychiatric Clinic Abadat Hospital Peshawar.

De steekproef betrof 90 pas gediagnosticeerde epileptische patiënten, zij werden verder onderverdeeld in drie groepen.

Elke groep bestond uit 30 patiënten zijnde groep A, B en C. Hen werden respectievelijk natuurlijke enzymen oraal (Cerebrase), natuurlijke enzymen injectiepreparaat (Coliacron) en Valproïnezuur toegediend. De leeftijdscategorie was 5-15 jaar, zonder symptomen van geestelijke achterstand en neurologische gebreken.

Voor elke patiënt werd een klinisch beoordelingsformulier bijgehouden met vermelding van het eerste bezoek, het optreden, de frequentie, het type van aanvallen en de duur van de ziekte.

Ook de familie- en ziektegeschiedenis van de patiënt werd opgenomen. Op dezelfde manier werd ook aan het einde van het onderzoek bij elke patiënt de % leeftijdsverbetering gemeten. Bij de pre-test fase werd bij elke patiënt bloed afgenomen voor serum ureum gehalte wat werd herhaald aan het einde van de 6de week en weer aan het einde van de 12de week.

Zes subjectieve waarderingen werden ook genoteerd door de psychiater met betrekking tot de verbetering van de patiënt op een schaal van 100.

Groep A bestond uit 13 mannelijke en 17 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie was 7 tot 15 jaar met een gemiddelde van 11,26 jaar. Zij kregen drie injecties per week met het natuurlijke enzympreparaat Coliacron gedurende vier weken, toen twee injecties per week gedurende vier weken en toen &eac
ute;én injectie per week voor de laatste vier weken.

Groep B bestond uit 15 mannelijke en 15 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie 4 tot 11 jaar met een gemiddelde leeftijd van 8,33 jaar. Zij kregen 15 druppels natuurlijke enzymen (Cerebrase) twee keer per dag toegediend, voor de maaltijd gedurende twaalf weken.

Groep C bestond uit 24 mannelijke en 6 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie 7 tot 15 jaar met een gemiddelde leeftijd van 12,03 jaar. Valproïnezuur werd toegediend op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt gedurende het hele onderzoek.

 

 

Statistische analyse

 

Bij elke testfase werden geslacht, leeftijd, en %leeftijdsverbetering (ernst en frequentie van de aanvallen) genoteerd om de drie groepen te vergelijken met de percentuele methode.

Er werden ook lijngrafieken gemaakt om de verbetering in de groepen aan te tonen.

 

 

Resultaten

 

Alle patiënten voltooiden de studie. Er waren 52 mannelijke patiënten (57,77%) in vergelijking met 38 vrouwelijke patiënten (42,23%). De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten was 1,36:1. De toegediende medicatie werd goed verdragen door alle patiënten en er werden geen bijwerkingen van betekenis waargenomen.

De eindresultaten wijzen uit dat groep C (Valproïnezuur) de maximale verbetering toonde, 69,3% als gemiddelde van de 30 patiënten. Bij Groep B, natuurlijke enzymen oraal (Cerebrase) werd 42,83% verbetering geregistreerd, terwijl groep A natuurlijke enzymen injectiepreparaat (Coliacron) de minste verbetering van 26,2% vertoonde.

  

Dankbetuiging:

 

Speciale dank aan Enzypharm Holland voor het leveren van het onderzoeksmateriaal en aan hun coördinator voor Pakistan Care Marketing Lahore voor assistentie bij de gerelateerde studie.

 

Nederlandse vertaling door:

Mevr. R. Verdonck

A.Hart, kinderarts

 

    

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.