Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Radionica

Radionica is een omstreden vorm van genezen met bepaalde instrumenten die van belang zou zijn bij de behandeling in het voorstadium van potentiële ziektes of balansverstoringen , als er nog geen symptomen zijn. 

Deze methode is door Dr Albert Abrams ongeveer een eeuw geleden ontwikkeld, in 1916. Het principe ervan is dat iedereen omhuld is met een energetisch veld en dat de therapeut in dit veld de verstoringen kan detecteren en corrigeren. De behandelaars die deze methode gebruiken menen dat ook over een grote afstand behandeld kan worden. En dat een diagnose te stellen is met alleen een monster bloed of haar. Deze vorm van therapie is in de USA verboden. De methode staat ook bekend als de ERA methode, als afkorting van ‘Electronic Reactions of Abrahms’.

Er zijn veel stukken op het internet te vinden die de radionica verbinden met morfogenetische velden, zoals die uit de embryologie bekend zijn. Ook Sheldrake, een bekend bioloog, wordt daarbij vaak aangehaald. In het volgende citaat kan men lezen hoe een radionica aanhanger de achtergrond van deze vorm van therapie beschrijft:

Radionica citaat

Elke cel bevat alle genetische informatie om uit te groeien tot een compleet organisme. De psycholoog Jung geloofde daarnaast nog dat de menselijke ervaringen, opgeslagen in het onbewuste van de mens, eveneens genetisch zouden worden doorgegeven. Maar, zegt Sheldrake, het principe dat hier aan ten grondslag ligt, ligt niet in de genen besloten maar in het morfische veld van het organisme. Evolutie is dus als het ware de invloed van deze morfische velden op de materie. Hoe meer individuen van een soort van organisme tot een morfisch veld behoren, des te krachtiger dit veld zal zijn.

Met deze stelling komen wij nu wel heel erg dicht bij de opvatting van het collectieve onderbewustzijn van Carl Gustav Jung. Wat verder volgt, gaat echter een heel andere richting uit. Sheldrake meent namelijk dat de relatie tussen morfisch veld en materie er een is van trilling of resonantie, in dit geval te beschouwen als de overdracht en verwerking van informatie. De opbouw en het functioneren van een organisme hangen af van de informatie die afkomstig is uit zo’n morfisch veld.

Na te zijn ontstaan uit individuele structuren veroorzaken deze morfische velden vibraties en trillingen in gelijkvormige eenheden die daarom ‘resonatoren’ worden genoemd. De kracht van deze resonantie groeit, naarmate de overeenkomst tussen de morfische velden en de resonator groter wordt.

Elke cel bevat alle genetische informatie om uit te groeien tot een compleet organisme. De psycholoog Jung geloofde daarnaast nog dat de menselijke ervaringen, opgeslagen in het onbewuste van de mens, eveneens genetisch zouden worden doorgegeven. Maar, zegt Sheldrake, het principe dat hier aan ten grondslag ligt, ligt niet in de genen besloten maar in het morfische veld van het organisme. Evolutie is dus als het ware de invloed van deze morfische velden op de materie. Hoe meer individuen van een soort van organisme tot een morfisch veld behoren, des te krachtiger dit veld zal zijn.

Met deze stelling komen wij nu wel heel erg dicht bij de opvatting van het collectieve onderbewustzijn van Carl Gustav Jung. Wat verder volgt, gaat echter een heel andere richting uit. Sheldrake meent namelijk dat de relatie tussen morfisch veld en materie er een is van trilling of resonantie, in dit geval te beschouwen als de overdracht en verwerking van informatie. De opbouw en het functioneren van een organisme hangen af van de informatie die afkomstig is uit zo’n morfisch veld.

Na te zijn ontstaan uit individuele structuren veroorzaken deze morfische velden vibraties en trillingen in gelijkvormige eenheden die daarom ‘resonatoren’ worden genoemd. De kracht van deze resonantie groeit, naarmate de overeenkomst tussen de morfische velden en de resonator groter wordt.

Radionica onderzoek door Scientific American

Scientific American onderzocht de methode in 1923 en 1924 en deed dat op een mothodologisch strikte wijze. De conclusie sprak voor zich:

The so-called Electronic Reactions of Abrams do not exist – they are merely products of the Abrams practitioner’s mind. These so-called reactions are without diagnostic value. And, the Abrams oscilloclast, intended to restore the proper electronic conditions in the diseased body, is barren of real therapeutic value.

The entire Abrams electronic technique is not worthy of serious attention in any of its numerous variations. At best, it is all an illusion. At worst, it is a colossal fraud………

Professor Milikam over Radionica

De Amerikaanse Nobelprijswinnaar en natuurkundige Prof Milikan onderzocht het apparaat van Abrams en zijn oordeel was vernietigend:

"It’s a contraption which might have been thrown together by a ten year old boy who knows a little about electricity to mystify an eight year old boy who knows nothing about it."

Bron: Internet

Beoordeling

Radionica krijgt vooralsnog een rood stoplicht. Er is geen duidelijke literatuur over de waarde en de gevaren van Radionica. Er zijn helaas veel behandelaars op dit gebied die over straling, vibratie en bioresonantie spreken en gebaseerd op dit principe behandelen.

Sites

 

© IOCOB 2007

 

Berichten

 1. Ton Peters schreef:

  Het lijkt mij goed de foto te vervangen door een foto van een echt radionisch apparaat en ik zou Radionica zo beschrijven:
  Radionica is een diagnose- en behandelmethode die gebaseerd is op het principe dat er in een gezonde situatie balans, evenwicht is. Daar waar geen balans is ontstaat ziekte. Het opsporen van de oorzaak van ziekte, de diagnose, gebeurt dan ook door het vergelijken van orgaan- en lichaamsfuncties met de ideale situatie van die functie: de streefwaarde. Zo kan bv de leverfunctie van een patient worden vergeleken met de ideaal werkende lever. Eventuele afwijkingen kunnen worden gemeten en uitgedrukt in procenten van de streefwaarde. Deze disbalans kan door het regelmatig aanbieden van bepaalde informatie (vergelijk homeopatie) worden hersteld.
  Deze procedure kan met behulp van een radionisch apparaat worden gedaan, maar is niet strikt noodzakelijk: het is een hulpmiddel.

 2. michael schreef:

  Beste Ton, dat klinkt boeiend, is er ooit een studie gedaan naar patienten met een alcoholische lever en verhoogde g-GT en ALAT enzymen en dat vergeleken met de radionica uitkomsten?

 3. Ton Peters schreef:

  Hallo, niet dat ik weet, maar het is goed te doen.
  Mocht er voor een bep. onderwerp nog geen streefwaarden (codes) zijn, dan kunnen die gemaakt worden.
  Daarom is Radionica inzetbaar op allerlei gebieden.

 4. michael schreef:

  als er na een halve eeuw of langer radionica nog steeds niet dit soort simpele vergelijkingen gedaan zijn, ton, zou dat niet betekenen dat er een addertje onder het gras ligt…of denk je echt dat je met radionica een verhoogde ALAT kan meten….nou ik niet hoor!

 5. Ton Peters schreef:

  ik heb recentelijk het verloop van de ziekte van Lyme gevolgd die werd bestreden met antibiotica mbv radionische metingen: is goed te doen. is ook te doen met verhoogde hoeveelheid enzymen in lever.

 6. michael schreef:

  ik meen dat je antibiotica moet geven volgens een strak schema, bij de ziekte van Lyme. Je kan toch niet zo maar anders doseren, terwijl je nooit getest hebt in een studie of dat beter (of slechter) is dan reguliere antibiotica behandelingen???

 7. Ton Peters schreef:

  het was een regulier antibiotica. de effecten daarvan op de lyme-ziekte kon ik via radionische metingen volgen, m.a.w de antibiotica verwijderde de borrelia-bacterie uit het lichaan en dit proces kon ik met radionische metingen registreren.
  zo kan je ook het uit-balans zijn van de lever-prosessen radionisch gemeten worden, per stof of enzym als dat wenselijk is, en eventuele effecten van een medicatie, zij het regulier of aanvullend, gevolgd worden.
  excuses voor de onduidelijke uitleg !

 8. Ton Peters schreef:

  Ik vind het jammer dat je zo’n reactie geeft. Een kleine opmerking hier over: De vereniging tegen Kwakzalverij toont zich in de artikelen die het schrijft vaak verre van wetenschappelijk en niet volledig. In hun drift om iets onderuit te moeten halen, lopen zij hun eigen doelstelling voorbij.

  Ik zou van iemand die zo wetenschappelijk ingesteld is toch een wat meer objectieve houding verwachten. Een houding die wetenschappelijke nieuwsgierigheid uit straalt en zonder vooringenomenheid alles wat de geneeskunde ook maar het kleinste beetje voor uit zou kunnen brengen, zelf terdege bekijkt, voor dat het een plaats krijgt(hetzij goed, het zij een plaats zonder betekenis). Ik merk in je reacties een wetenschappelijke behoudendheid dat niet bij een wetenschappelijk georiënteerd iemand thuis hoort.

  En kom nou niet aan met die onderzoeken en smaakmakerij uit de Amerikaanse Artefacten, want als dat wetenschappers waren in de juiste zin van het woord dan zouden ze, bij hun conclusie t.a.v. het niet vinden van de ERA, niet zeggen: ‘die bestaan niet’ maar zouden ze zich, bewust van hun plaats in het geheel, veel voorzichtiger uitdrukken. En de conclusie trekken dat ze deze ERA niet hebben kunnen aantonen, wat zou kunnen betekenen dat ze niet bestaan, of dat de onderzoeksmethode niet voldoende geschikt was voor datgene wat onderzocht diende te worden.
  En die uitspraken van prof Milikam, over het elektrisch functioneren van een radionisch apparaat, strelen uiteraard de oren van de tegenstanders. Maar wat draagt het bij ? Deze Nobelprijswinnaar maakt zich eigenlijk belachelijk door een apparaat te onderzoeken op elektrisch functioneren en daar een beoordeling op te baseren terwijl het radionische apparaat helemaal niet gebaseerd is op een elektrisch functioneren, het gaat om veel subtielere krachten die andere wetmatigheden volgen. (Er zitten in moderne apparaten wel nevenfuncties die elektrisch werken, zoals geheugen of kopieer mogelijkheden, en het kan daarvoor nodig zijn om een stekker in het stopcontact te moeten steken, maar bij het eigenlijke radionisch apparaat speelt elektriciteit geen rol). Eigenlijk kan je het radionisch apparaat weg laten, het kan ook zonder. Het is een hulpmiddel dat de therapeut helpt bij het focussen.

  En waar blijven we dan mee zitten: met een grote gemiste kans. Radionica (de moderne vorm) heeft unieke mogelijkheden die maar weinig andere therapievormen hebben. Dat bewijst een steeds groter wordende groep therapeuten, die met succes deze methode dagelijks gebruiken.

  Het zou echt interessant zijn te kijken welke onderzoeksmethoden recht doen aan de principes waar de radionica op gebouwd is. Het heeft geen zin om alleen onderzoek te doen met een methode die alleen met het fysieke rekening houdt. Bij Radionica speelt het af op een niet fysiek niveau. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen fysieke resultaten zijn die fysiek gemeten en onderzocht kunnen worden.

 9. doc schreef:

  Beste Ton, waarom entemeren radionica apparaten producenten dan niet een heel simpel onderzoekje, hoeft niet veel te kosten, een klein tonnetje zou al voldoende zijn. Gewoon 10 patienten met ernstig gestoorde leverfuncties en 10 gezonden laten meten en volgen…als radionica iets zou kunnen doen bij hepatitis B of C zou dat te gek zijn, simpel te regelen. En als het werkt verdienen ze de investering 1000 maal terug…..

 10. doc schreef:

  ging wat mis, commentaar is nu onder dat van Ton

 11. Ton Peters schreef:

  dat vraag ik me ook af. ik kan het de mij bekende producent eens voorleggen.

 12. doc schreef:

  Ton, het onderzoeken of radionica werkt is echt heel simpel…ik ben er zeker van dat het onderzoeksprotocol makkelijk te maken is….ben benieuwd wat ze zeggen!!

 13. hans bogers schreef:

  Beste Ton en redacteur iocob,

  Met belangstelling heb ik de discussie gevolgd. Zonder enige deskunbdigeid te claimen op dit terrein vind ik het wel belangrijk datvernieuwende hypothesen een kans krijgen zich te presenteren.
  Dat wetenschappelijk onderzoek ook niet alles zegt bewijst wel de jarenlange discussie over homeopathie en geestelijke genezingen.
  Overigens stond in de voorlaatste BRES magazine een interessant artikel over de zogenaamde “placebo werking.”
  Waarmee ik niet Radionica bedoel, maar wel dat werkzaamheid niet altijd reduceerbaar is aan te tonen.
  Vandaar dat ik een verdere uitwisseling met belangstelling volg.
  Hans Bogers
  070-3462217

 14. Ton Peters schreef:

  Het blijft nu angstvallig stil. De producenten van radionische app. en hun vertegenwoordigers lopen hier niet zo warm voor: jammer.
  Is er iets dat wij zouden kunnen doen ? Een eenvoudig testje om te beginnen ? b.v. de mate van aantasting door een ziekte of uittesten welke v.d. 3 ziekten 3 patienten hebben.
  Waarom geen degelijke test ? Ik ben geen arts of therapeut. Ik ben wel een enthousiast.
  Kan jij, Michael voor wat patient-sample-materiaal zorgen ?
  voel je er wat voor ?
  Ton.

 15. michael schreef:

  Beste Ton, onderzoek doen is op zich niet zo ingewikkeld, maar je hebt veel tijd en mankracht nodig. Daarvoor moeten de Radionica apparaten producenten voor zorgen. Als je dat zelf ter hand neemt, is het einde zoek. Of als iemand goed stort op IOCOB, zou IOCOB dat kunnen regelen. Want van de producenten hoef je het niet te verwachten, die lezen dit en denken…oeps wegwezen…zo lang de mensen onze machines afnemen zonder dat we bewijs hoeven te leveren is het beter…wie weet wat uit zo’n test komt…

 16. Ton Peters schreef:

  Ik wil noch even terug komen op de introductie van Radionica op deze site. Hier wordt een aantal stellingen geformuleerd die niet juist zijn.
  Het lijkt, door de beschrijving, alsof Radionica voornamenlijk gebruikt wordt om in een voorstadium van potentiele ziektes te worden ingezet, in ieder geval alleen als er nog geen symptomen zijn. Dit is niet juist! De methode kan voor alle voorkomende gevallen worden ingezet. Bovendien heeft Radionica de mogenlijkheid om bv een verkoudheid ’te zien aankomen’. Of met andere woorden: voordat symptomen zich manifesteren kan de therapeut meten dat de verkoudheid al aanwezig is en kan al met de therapie worden begonnen. Hierdoor kan Radionica een voorsprong hebben op andere therapieen.
  In de hieropvolgende alinea worden Radionica en Electronic Reations of Abrahms op een hoop gegooid. Abrahms heeft de bases gelegd voor wat later tot Radionica is ontwikkeld. De mogenlijkheid om op afstand een diagnose te stellen en te behandelen bv is niet door hem, maar later door anderen ontwikkeld. Zo zijn er nog wel meer verschillen tussen de ERA en de moderne Radionica. Het is daarom ook niet juist te beweren dat het synoniemen zijn.
  Dat deze vorm van therapie in de USA verboden zou zijn, blijkt niet te kloppen. Russel (schrijver van het boek ‘Genezing door Radionica’) schrijft dat hij over deze verwarring contact heeft gehad met de Food and Drug Administration in Verenigde Staten. Zij antwoordden dat zij mensen strafbaar stellen die handelen in medische apparaten waarvan niet is bewezen dat ze werken. Rekening houdend met de manier waarop men probeert Radionica wetenschappelijk te onderzoeken (zie ook mijn schrijven van 1-11-07 hieronder) wordt het duidelijk waarom de handel in radionische apparaten werd verboden. Het was echter niet mogenlijk het bedrijven van de therapie te veroordelen omdat er in de rechtzaak tegen een therapeut die met radionica behandelde, vele getuigen waren die verklaarden hoe de therapeut hen geholpen had van problemen af te komen waar anderen hadden gefaald ! Al met al dus een heel ander verhaal dan dat de therapie verboden zou zijn.
  Ik kan me voorstellen dat, als grootste objectieve website, het IOCOB dit zou willen corrigeren. (voor een suggestie hoe die introductie er uit kan zien, zie mijn schrijven van 21-10-07 hieronder).

  met groet,

  Ton Peters

 17. Ton Peters schreef:

  ik zou het een goed idee vinden als de sites van de Engelse – en Duitse
  Radionische Verenigingen ook worden vermeld. Daar wordt veel waardevolle info gegeven, en kan men zich ook over opleidingen lnformeren.
  http://www.radionic.co.uk/
  http://www.radionik.info/

 18. Ton Peters schreef:

  ik krijg de naam dr Harald Wiesendanger van Bruce Copen Labs (een producent van radionische app). Deze man, afgestudeerd in Filosofie, Psychologie en Sociologie, heeft verschillende onderzoeken gedaan die hij ook publiceerde in de duitstalige vaktijdschriften: ‘Bild der Wissenschaft’, ‘Psychologie heute’ en ‘Ärzte Zeitung’. Een van zijn belangrijkste onderzoekthema’s is ‘Geistiges Heilung’ wat vertaald zou kunnen worden met Mentale genezing of therapie. Hier toe behoort de ook radionica. In het boek ‘Heilen ohne Grenzen’ wordt verslag gedaan van een vergelijkend onderzoek van verschillende mentale therapieen met controle groepen. Ten eerste komt daar uit dat dit soort therapieen werken, ten tweede bleek radionica de therapie te zijn die het meeste bewerkstelligde.
  Een vertaling van een korte verhandeling over het onderzoek kan ik bij interesse opsturen.
  dit is zijn site http://www.psi-infos.de .

 19. Matthijs vd Stroom schreef:

  Sanjeevinis

  Helende trillingsfrequenties

  Sinds 1994 bestaat Sanjeevini-methode, bedoeld voor iedereen die zijn medemens vanuit dienstbaarheid effectief wil helpen.

  Meer dan honderdduizenden mensen passen deze methode toe op familie, vrienden en patiënten, vaak met verbijsterend en onmiddellijk resultaat.

  http://www.sanjeevini.nl

 20. Ton Peters schreef:

  Ik ben blij met de toevoeging van de informatie uit de ‘Encyclopedia of Alternative Medicine’ te bereiken door op de knop ‘omstreden vorm van genezen’ te klikken in de aanhef.
  Dit geeft ten miste objectieve en juiste informatie over de Radionica, wat van de IOCOB niet gezegd kan worden (zie mijn suggesties van 28-3-‘08 ).
  Verder denk ik dat we op moeten houden met het schermen met wetenschappelijke
  onderzoeken als enig zaligmakend.
  Ik heb zelf wat onderzoekjes uitgevoerd en daarmee voor mezelf aangetoond dat radionica werkt, helaas niet op het humaan geneeskundige vlak, maar het gaat er nu even om of deze therapievorm kan werken.
  Ik heb proeven gedaan met wijn en met sperziebonen.
  De wijn-proef werd uitgevoerd met twee identieke flessen wijn. Eén van de flessen werd blootgesteld aan affirmatieve energieën zoals die geproduceerd kunnen worden door radionische apparaten. Vanaf 5 weken blootgesteld te zijn aan deze behandeling, zo blijkt uit herhaalde proeven, verandert de wijn in de behandelde fles t o v de niet behandelde. Dit liet ik vast stellen door deze flessen blind te laten proeven door wijnhandelaren. Met verbazing stelden deze wijnexperts vast dat, ondanks dat het voor de proef twee identieke flessen wijn waren, ze nu met twee verschillende wijnen te maken hadden, waarvan de behandelde fles vaak als lekkerder, ‘meer neus hebbend’ of met ‘meer potentieel’ bestempeld werd.
  Bij de bonenproef liet ik 4 potjes, met in ieder potje 4 bonen, onder gelijke omstandigheden
  ontkiemen en uitgroeien tot de eerste boontjes zich hadden gevormd. Eén van de potjes werd als controle pot niet behandeld, de andere drie kregen een radionisch behandeling.
  Aan het eind van de proef was het erg duidelijk welke potten behandeld waren: grotere platen met groter groener blad, met grotere bonen en grotere stikstofbindende wortelknolletjes in een meer uitgebreid gevormd wortelstelsel dan de controle planten.

  Voor mij staat dus vast dat je levende organismen maar ook dode materie kan beïnvloeden met radionica. Ook mensen. De moeilijkheidsgraad is voor gebruik bij mensen veel hoger.

  Zo kan iedereen voor zichzelf een stukje waarheid boven tafel krijgen en hoeven we niet klakkeloos wetenschappelijke onderzoeken na te praten. Zijn we niet afhankelijk van de meningen van anderen maar kunnen onze eigen mening vormen en er na handelen.

 21. Ton Peters schreef:

  sorry voor deze overmaat aan ‘Radionica werkt’. ik had niet door dat het correct werkte dus heb ik het enkele malen geprobeerd voor ik ging controleren of het op de site stond.
  Ton.

Laat een antwoord achter aan Ton Peters Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.