Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Politiek > De Jager is ingefluisterd

De Jager is ingefluisterd

Share |
Staatssecretaris van Financien De Jager, heeft in de nota 31704 op 5 november 2008 antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over het belastingplan 2009.
Het antwoord van deze bewindsman op de opmerking van Groen Links dat van veel complementaire behandelingen, zoals acupunctuur en hypnotherapie, de effectiviteit en kostenbesparing bewezen zijn, getuigt van onwetendheid en vooroordelen. 

De staatssecretaris antwoordt op bladzijde 89 van de nota het volgende.

"Voor de werkzaamheid en het onderliggende mechanisme van acupunctuur en hypnotherapie ontbreekt deugdelijke bewijsvoering in het licht van regulier wetenschappelijke inzichten en methoden. Over het algemeen is zelfs de kwaliteit in de betere studies middelmatig gebleken en de werkzaamheid van de behandelingen twijfelachtig. Alle studies waarin gesuggereerd wordt dat dergelijke behandelingen wel zouden werken, blijken steeds weer van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit"

Waarschijnlijk weet De Jager niet wat de spelregels zijn van onderzoek. Acupunctuur en hypnotherapie zijn namelijk twee behandelwijzen die volgens goede gerandomiseerde geblindeerde studies getoetst zijn op hun werkzaamheid.
Ook in meta-analyses, het meest harde bewijs, blijkt dat acupunctuur en hypnotherapie voor veel indicaties bij verschillende vormen van pijn, zoals lage rugpijn,[1] tenniselleboog,[2] pijn rondom de operatie,[3][4] en pijn bij bevallingen,[5] misselijkheid na operatie,[6] en misselijkheid na chemotherapie,[7] effectief zijn. Daarbij ligt een duidelijk plausibel westers werkingsmechanisme ten grondslag aan beide therapieën, waardoor deze behandelwijzen nu reeds in vele academische ziekenhuizen in de VS en Europa worden aangeboden. Zelfs in reguliere tekstboeken over anesthesie worden deze behandelwijzen aangeraden. In de laatste review over hypnose en pijn bij kinderen wordt stellig geadviseerd om elk kind met acute en chronische pijn ook hypnose aan te bieden, om zo beter met de pijn te kunnen omgaan.[8]

Dat de studies van onvoldoende kwaliteit zouden zijn, is de staatssecretaris  waarschijnlijk ingefluisterd. Uit een epidemiologisch onderzoek blijkt namelijk dat reviews over complementaire en alternatieve behandelwijzen (CAM) beter zijn dan reviews over conventionele of reguliere geneeskunde.[9]

Voor meer informatie en onderbouwing van deze behandelwijzen verwijst IOCOB de staatssecretaris van Financien gaarne naar deze website. Hier zijn vele goed wetenschappelijke studies, ook op dit terrein, besproken. Van deze staatssecretaris wordt dan ook verwacht dat hij zich eerst en zelfstandig van de validiteit van zijn standpunten overtuigt alvorens, zoals in zijn antwoord aan de Tweede Kamer, de plank volledig mis te slaan. Dat advies van IOCOB geldt eveneens voor de minister van VWS mede namens wie dit onjuiste antwoord aan onze volksvertegenwoordigers werd gegeven.  

Referentie

[1] Manheimer E, White A, Berman B, Forys K, Ernst E. | Meta-analysis: acupuncture for low back pain. | Ann Intern Med. | 2005 Apr 19;142(8):651-63.

[2] Trinh KV, Phillips SD, Ho E, Damsma K. | Acupuncture for the alleviation of lateral epicondyle pain: a systematic review. | Rheumatology (Oxford). | 2004 Sep;43(9):1085-90. Epub 2004 Jun 22.

[3] Pyati S, Gan TJ. | Perioperative pain management. | CNS Drugs. | 2007;21(3):185-211.

[4] Sun Y, Gan TJ, Dubose JW, Habib AS. | Acupuncture and related techniques for postoperative pain: a systematic review of randomized controlled trials. | Br J Anaesth. | 2008 Aug;101(2):151-60. doi: 10.1093/bja/aen146. Epub 2008 Jun 2.

[5] Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. | Complementary and alternative therapies for pain management in labour. | Cochrane Database Syst Rev. | 2006 Oct 18;(4):CD003521.

[6] Lee A, Done ML. | Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. | Cochrane Database Syst Rev. | 2004;(3):CD003281.

[7] Ezzo JM, Richardson MA, Vickers A, Allen C, Dibble SL, Issell BF, Lao L, Pearl M, Ramirez G, Roscoe J, Shen J, Shivnan JC, Streitberger K, Treish I, Zhang G. | Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. | Cochrane Database Syst Rev. | 2006 Apr 19;(2):CD002285.

[8] Wood C, Bioy A. | Hypnosis and pain in children. | J Pain Symptom Manage. | 2008 Apr;35(4):437-46. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2007.05.009. Epub 2008 Feb 4.

[9] Lawson ML, Pham B, Klassen TP, Moher D. | Systematic reviews involving complementary and alternative medicine interventions had higher quality of reporting than conventional medicine reviews. | J Clin Epidemiol. | 2005 Aug;58(8):777-84.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.