Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Angst en Depressie

Angst en Depressie

Angsten, depressies en dwanghandelingen zijn verwante stoornissen, waar deels de oorzaak ligt op hersenniveau. Gelukkig is door het neurologisch en psychiatrisch onderzoek van de laatste jaren duidelijk geworden dat we zelf de gestoorde functies van onze hersenen gedeeltelijk kunnen beinvloeden. Met nieuw aan te leren gedrag en nieuw aan te leren denkpatronen. Natuurlijke stoffen kunnen daarbij helpen. Ook meditatie en mindfullness kan daarbij zeer waardevol zijn.

Biofotonen genezen depressie niet!

biofotonen_malaria.jpgBiofotonen genezen depressie en andere aandoeningen: een ernstig misverstand dat op het internet te vinden is. De claims van biofotonen therapeuten die de Starlight als apparaat gebruiken zijn zeer problematisch.  Lyme zou je kunnen behandelen met biofotonen. IOCOB deed een onderzoek naar de claims op het internet en geeft hier haar visie:

Lees meer...

Antidepressiva…tegen depressie?…De voorzitter van IOCOB heeft in zijn vorige leven antidepressiva ontwikkeld. Bij een giga grote farmaceutische industrie. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde ontwikkeling ervan.. In die functie heb ik de files van de FDA bestudeerd, en toen schrok ik eerst wel even. Ongeveer 50% van alle studies met middelen tegen depressies die al op de markt waren, waren negatief. Ik adviseerde toen Bayer om 2 maal het aantal studies op te zetten, zodat we in ieder geval met de helft ervan goed zouden wegkomen….Nu is deze kennis gemeengoed geworden. In een grote analyse van alle studies die gedaan zijn naar de werking van antidepressiva komt dit ook uit. We geven hier het persbericht weer. Toen ik de negatieve studies wilde laten publiceren, hielp mijn werkgever me daar niet mee…een van de redenen dat ik toen ook weg ging uit dat milieu…Nu is dus duidelijk dat al die negatieve studies niet gepubliceerd worden, of in ieder geval bijna niet…

Lees meer...

Acupunctuur bij PTSD, post traumatische stress

In het Amerikaanse onderzoeksprogramma naar de effectiviteit en de veiligheid van complementaire en alternatieve behandelingen is een studie afgesloten waarbij acupunctuur met psychotherapie werd vergeleken, en beide behandelingen ook met niet behandelen (een wachtlijst controle). Acupunctuur en psychotherapie waren beiden significant beter dan geen behandeling, en de effecten hielden ten minste 3 maanden aan, het laatste meetpunt. Dit was 3 maanden nadat een therapie cyclus van 3 maanden was afgerond.

Lees meer...

Mindfulness en lichaamswerk zinvol

Kwaliteit van LevenOnderzoekers van het ‘kwaliteit van leven research team’ uit kopenhagen vergeleken standaard psychiatrische behandeling, inclusief medicijnen, met een combinatie van meditatie, lichaamswerk en bepaalde vormen van bewustzijnswerk. Ze kwamen tot de conclusie dat het reguliere medische model, inclusief de farmacotherapie mensen verandert in een chronisch zieke patient. 

Lees meer...

Psychiatrie stelt vragen bij EBM

Psychiaters werken met patienten met unieke, individuele verhalen. Door de grote aandacht voor meten en wegen, ofwel voor de EBM, evidence-based medicine, wordt de psychiatrie overvraagd, aldus een psychiater in een recent artikel. De EBM kan wat van de psychiatrie leren, aldus de schrijver.

Lees meer...

Angst en depressie alternatief behandeld

Voor angsten en depressies zijn veel complementaire en alternatieve methoden onderzocht, en diverse met goed gevolg. Zo zijn bepaalde fytotherapeutica, zoals Sint Janskruid van bewezen nut bij de behandeling van lichte tot matige depressies, en Valeriaan en Melisse bij angst stoornissen. Ook vette vis eten lijkt relevant bij depressies.

 

Lees meer...

Transcraniele magnetische stimulatie

Transcraniele magnetische stimulatie van de hersenen (rTMS). rTMS staat voor repetitive transcranial magnetic stimulation en wordt met een electromagneet op het hoofd een magnetisch veld ontwikkeld in de hersenen. Deze stimulatie wordt gedurende korte tijd aangeboden. In een serie behandelingen.

Lees meer...

Acupunctuur bij angst: overzicht

In het tijdschrift Acupuncture in Medicine (2007) staat een mooi overzicht van de studies die gedaan zijn op het gebied van de behandeling van angst. Er zijn diverse positieve studies waaruit blijkt dat acupunctuur zinvol kan zijn bij de behandeling van angst.

Lees meer...

Angst en depressie algemeen

Bij de behandeling van angsten en depressies zijn veel vetschillende medische en psychologische behandelingen mogelijk, die allen tot de mainstream van de geneeskunde behoren. Bijvoorbeeld de medicamenteuze behandeling van angsten met benzodiazepines, of die van depressies met serotonine antidepressiva of klassieke antidepressiva.

Lees meer...