Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Projecten

Projecten

Help ons deze projecten te realiseren.

Steun onze projecten met uw gift op Giro 1780 t.n.v. Stichting IOCOB te Bosch en Duin

Alternatieve en/of complementaire behandelingen kunnen zeer zinvol zijn. Internationaal bestaat er de opvatting dat de hedendaagse geneeskunde veel kan hebben aan bepaalde aspecten van complementaire behandelvormen. In het buitenland zijn landen als de USA en de UK toonaangevend en er wordt veel geinvesteerd in het onderzoek naar de effecten van complementair behandelvormen. Prins Charles in de UK is bijvoorbeeld een vurig pleiter voor meer onderzoek naar deze richtingen!
Alleen in Nederland is er geen overheidsgeld voor dit soort studies. Stichting IOCOB wil daar verandering in brengen. Veel aspecten uit de complementaire stromingen kunnen waardevol zijn. Daarom heeft stichting IOCOB een aantal projecten gedefiniëerd, die in Nederland voor de patiënt en de maatschappij van groot belang kunnen zijn.

Deze projecten voldoen aan de volgende criteria:

  1. de projecten richten zich op integratie van complementaire en reguliere behandelwijzen,
  2. de projecten zijn innovatief op het gebied van onderzoek of onderwijs,
  3. de projecten zijn gebaseerd op complementaire of experimentele behandelwijzen,
  4. de projecten worden optimaal begeleid vanuit een professioneel netwerk.

Voorts meent Stichting IOCOB dat autonomie van de patiënt een erg belangrijk aspect is, en projecten die dit element uitwerken krijgen van de Stichting de hoogste prioriteit. Ook vernieuwende vormen van onderzoek zijn van groot belang. Er zijn al een aantal projecten binnen de Stichting geformuleerd, die aan alle criteria voldoen. Onder de links vindt u hiervan een uitgebreidere beschrijving. Voor deze projecten zoeken we donateurs, medewerkers en fondswervers.

Steun 
Steun ons en gireer naar gironummer 1780, t.n.v. stichting IOCOB, 3735 MV Bosch en Duin.

Project 1. Tumordevascularisatie

De behandeling van lokale doorgroeiende kwaadaardige tumoren blijft een probleem. Het komt relatief vaak voor dat na het verwijderen van een tumor door uitzaaiingen weer tumoren elders in het lichaam ontstaan. Deze uitzaaiingen beïnvloeden in hoge mate de levensverwachting van de patiënt. Bij bepaalde typen uitgezaaide tumoren verhogen chemotherapie, al dan niet aangevuld met radiotherapie soms de levensverwachting, hoewel de bijwerkingen de kwaliteit van leven meestal negatief beïnvloeden.

Lees meer...

Project 2. De nationale Cannabis enquete: Cannabis bij ziekte en symptomen!

Medicinale Cannabis wordt steeds meer gebruikt voor klachten zoals pijn, spasmes, misselijkheid bij chemotherapie en verminderde eetlust. Over deze effecten wordt steeds meer bekend, maar de ervaringen en beweegredenen van patiënten blijven een grote blinde vlek. Wat ook niet duidelijk is, is hoe mensen Cannabis gebruiken, roken, per vaporisator, via thee of als olie. De enquete is zeer succesvol geweest. Meer dan 1000 mensen hebben de enquete ingevuld. Nu zal er een analyse verricht worden en ter zijner tijd zullen de resultaten op IOCOB gepost worden.

Lees meer...

Project 3. Natuurlijk versterkte pijnstillende cremes

Afschuwelijke zenuwpijn en geen adequate oplossing Zenuwpijn is afschuwelijk en komt veel voor. Behandeling ervan is moeilijk. Veel pijnstillers werken namelijk niet of nauwelijks bij zenuwpijnen. En de middelen die wel iets doen, hebben veel bijwerkingen. Als pijnstillers voorgeschreven worden, neemt meer de helft van de patiënten deze niet meer in, voornamelijk door die bijwerkingen.[1] Daarom […]

Lees meer...

Project 4. Keuzewijzer voor patienten

Patiënten met uiteenlopende chronische aandoeningen, zoals multiple sclerose, diabetes en astma, kunnen door de reguliere geneeskunde vaak niet optimaal geholpen worden. Een groot deel van deze patiënten gaat dan zoeken op het internet naar experimentele behandelingen of richt zich tot complementair werkende therapeuten. Daarom ontwikkelde IOCOB een keuzewijzer.

Lees meer...

Project 5. Universitair onderwijs in complementaire behandelwijzen

De Nederlandse huisarts en specialist staan regelmatig met de mond vol tanden als de patiënt vraagt: ‘dokter, is het niets om een keer naar een alternatieve behandelaar te gaan?’ Men kan dan niets aanraden, en het antwoord is meestal: ‘dat moet u zelf maar beslissen.’Met behulp van de door IOCOB ontwikkelde onderwijsmodule, kan de toekomstige arts beter een advies geven aan de patiënt.

Lees meer...

Project 6. Meditatie en Bedrijf

Meditatie wordt binnen het bedrijfsleven steeds meer herkend als een belangrijke wijze om tot stress reductie te komen en om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten en talenten van medewerkers.

 

Lees meer...

Project 7. Lyme

Lyme is een epidemie geworden. In Nederland zijn vele tekengebieden, en regelmatig worden mensen besmet met door teken overgebrachte bacteriën. De Borrelia is daarvan de bekendste, en de ziekte die dan kan ontstaan is de ziekte van Lyme. Samen met de internationale ‘Foundation On Lyme’ heeft IOCOB een onderzoeksagenda samengesteld.

Lees meer...

Project 8: Bhutaanse geneeskunde (afgerond)

In Bhutaan wordt de geneeskunde bedreven op een wijze die uniek in de wereld is. IOCOB onderzoekt welke elementen deel uitmaken van de Bhutaanse geneeskunde. Binnen de Bhutaanse geneeskunde werken regulier en traditioneel op een totaal eigen wijze samen. Acute problemen worden door de reguliere arts opgelost, de meeste chronische problemen stuurt de reguliere arts door naar de traditionele behandelaar. IOCOB brengt deze bijzondere vorm van genezen in kaart. Elders op de website een verslag van de bevindingen tot zover.

Lees meer...