Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Nieuws

Nieuws

Het Nieuwsblog van IOCOB!

Nieuwe hoogleraar in adviesraad IOCOB

profhegyigabriella.jpgOnze stichting wordt in toenemende mate, ook in het buitenland, serieus genomen. We hebben inmiddels netwerken met diverse buitenlandse collega’s en hoogleraren.

Professor Gabriella Hegiy is interniste en actief in een groot aantal commissies op het gebied van complementaire behandelvormen. Ze is ook voorzitter van de Hongaarse vereniging voor artsen met het daar erkende specialisme acupunctuur. Ze is docente aan diverse instellingen: de Szt. István University, Department of Biotechnics, de Tang Shan Medical University (China)  en de Semmelweis Medical University. Dr Hegiy is een van onze buitenlandse colllega’s die het werk van onze stichting vanuit haar expertise zal steunen. 

Lees meer...

Misbruik van woord Kwaliteit!!!

kassa.gifWeg met het woord Kwaliteit!!! Het meest misbruikte woord in de hedendaagse gezondheidszorg. Aldus dr. Wil Hoefnagels deze week in Health Direct. Hij zegt: Schrijven ze in uw ziekenhuis ook voortdurend nieuwe beleidsplannen? Vaak heten die dan verbeterplannen. Om de vijf regels komt u de term kwaliteit tegen. Misschien is het beter om dit woord te vervangen door vriendelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en behulpzaamheid. Want ondanks al die kwaliteit en de patient centraal gaat het gewoon om de poen. Een duidelijk verhaal van Dr Hoefnagels!

Lees meer...

Oud secretaris Vereniging tegen de kwakzalverij v.d. Graaff overleden

De apotheker en oud secretaris van de Vereniging tegen de kwakzalverij Ike v.d. Graaff is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was secretaris van 1981 tot 1993 en steunde de Vereniging met eigen kapitaal. Hij trad in die tijd veel op voor radio en TV, om nieuwe alternatieve vormen van therapie te bespreken, die volgens zijn visie vrijwel altijd berustten op ‘flauwekul’. Hij zal ongetwijfeld zeer geengageerd zijn geweest en we wensen hem de vrede toe die hem toekomt.

Lees meer...

Artificiele zoetstof sucralose bijwerkingen

Artificiele zoetstof sucralose blijkt volgens een onderzoek van de Duke universiteit  in de VS in dierproeven duidelijk bijwerkingen te hebben. Sucralose is een laagcalorische, kunstmatige zoetstof die chemici maken via een proces van chlorering van suiker zelf, sacharose. Sucralose  bevat echter minder energie bij het verteren en is 500 maal zoeter is dan suiker.

Lees meer...

80% voldoet niet aan richtlijnen statines

Het voorschrijven van goedkope statines bij hoog cholesterol. Daar is een richtlijn over. Nu blijkt uit een brief van een huisarts in Medich Contact van 13 februari 2009dat de patienten die na de specialist bij de huisarts komen voor 80% een dure statine hebben voorgeschreven gekregen. In plaats van een goedkope, volgens de richtlijn. De huisarts schrijft: Met betrekking tot het voorschrijven van dure statines blijkt bij nadere analyse in onze duopraktijk dat bij ongeveer 80 procent van de patiënten die een dure statine gebruiken, de specialist de initiële voorschrijver is en deze niet eerst een keus heeft gemaakt voor een goedkoper statine, zoals de richtlijnen aanbevelen.

Lees meer...

Geneesmiddelenontwikkeling steeds duurder

Geneesmiddelenontwikkeling steeds duurder, zo meldt het Canadese tijdschrift voor Geneeskunde in februari 2009. De kosten rijzen de pan uit, sneller dan het kwik stijgt op een warme zomerse dag. De kosten van het ontwikkelen van een geneesmiddel tussen de 80-ger jaren van de vorige eeuw en de negentiger jaren stegen 5 maal zo snel als de laboratoriumkosten.In 2003 schatte men de gemiddelde kosten om een geneesmiddel te ontwikkelen op  US$802 miljoen. Tegenwoordig hoor je zelfs bedragen van boven het biljoen….

Lees meer...

Chinese paddestoel tegen resistente kanker

paddestoel.gifDe Chinese paddestoel Ganoderma is een traditioneel Chinees middel en heeft duidelijke anti-kanker werkzaamheid. In een elegant experiment toonden onderzoekers uit de VS aan dat kankercellen in een reageerbuis gevoelig waren voor de paddestoel. Gevoelig, dat wil zeggen, dat de kankercellen doodgingen als ze in aanraking kwamen met de paddestoel. Op zich niets nieuws. Maar wat wel nieuws is, is dat ook cellen die resistent waren tegen bijvoorbeeld de anti-kanker middelen etoposide en doxorubicine door in aanraking met de paddestoel te komen weer gevoelig werden voor die antikanker middelen.

Lees meer...

Sanofi-Aventis laat maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen

Sanofi-Aventis laat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen. Het grote farmaceutische concern bracht het middel Chloorpromazine op de markt. Dat middel voldoet aan de vraag. Patienten met ernstig braken door anti-kanker middelen kunnen er soms mee geholpen worden. Ook patienten met hardnekkige hik hebben vaak wat aan dat middel. Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen had de farmaceutische industrie gevraagd het middel op de markt te laten, ondanks de lage omzet, omdat aan het middel duidelijk behoefte bestaat. De Nederlandse vestiging nam het middel echter toch uit de handel….

Lees meer...

Weer een misstap: secundair eindpunt weggemoffeld

Het conservatief bekend staande Geneesmiddelenbulletin is uiterst scherp deze week. Er is een bespreking van de resultaten van de Jupiter trial, een grote studie met een cholesterol-verlager, een statine, en wel het rosuvastatine. De uitkomsten van die studie worden dit jaar in de VS en Europa aangeboden aan de geneesmiddelenregistratie autoriteiten. En wel om de markt nog verder uit te breiden. Nu met mensen die een verhoogd CRP (een maat voor ontsteking) hebben in het bloed.  Daarmee, zo stelt het bulletin, wordt het voorschrijven van dit middel nog verder uitgebreid naar personen met steeds lagere risico’s. Het geneesbulletin vraagt ook aandacht voor de maat Numbers Needed to Treat, dat is voor dit middel 120, d.w.z. er moeten 120 mensen behandeld worden met het middel wil er een baat hebben en geen ernstig hartinfarct of herseninfarct krijgen. De kosten van deze preventie is berekend op $ 287.052, ja, u leest het goed.  

Lees meer...

Weer een misstap: secundair eindpunt weggemoffeld

Het conservatief bekend staande Geneesmiddelenbulletin is uiterst scherp deze week. Er is een bespreking van de resultaten van de Jupiter trial, een grote studie met een cholesterol-verlager, een statine, en wel het rosuvastatine. De uitkomsten van die studie worden dit jaar in de VS en Europa aangeboden aan de geneesmiddelenregistratie autoriteiten. En wel om de markt nog verder uit te breiden. Nu met mensen die een verhoogd CRP hebben in het bloed.  Daarmee, zo stelt het bulletin, wordt het voorschrijven van dit middel nog verder uitgebreid naar personen met steeds lagere risico’s. Het Geneesmiddelenbulletin vraagt ook aandacht voor de maat Numbers Needed to Treat, dat is voor dit middel 120, d.w.z. er moeten 120 mensen behandeld worden met het middel, wil er een baat hebben en geen ernstig hartinfarct of herseninfarct krijgen. DE kosten van deze preventie is berekend op $ 287052, u leest het goed.  

Lees meer...