Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Nieuws

Nieuws

Het Nieuwsblog van IOCOB!

Kinkhoest behandelen met PEA

Kinkhoest kan lang duren. En kinkhoest treedt steeds vaker bij volwassenen op. Dan ben je weken tot maanden uit de running, en je hoest eindeloos. Gewone middelen, zoals aspirine etc, of een warme grog helpen niet. Wat te doen?

De behandeling met het natuurlijke middel palmitoylethanolamide (PeaPure, Normast) kan uitkomst bieden. Palmitoylethanolamide (PEA) is een natuurlijke stof, die in ons lichaam zit, en geproduceerd wordt om ontstekingen en pijnen tegen te gaan. Bij langdurige infecties, zoals bij de kinkhoest, wordt het lichaam echter uitgeput en kan niet voldoende PEA meer produceren.  Behandeling met het supplement PEA kan dan een uitkomst bieden. 

Twee ouders, die allebei kinkhoest gekregen hadden van hun kleine kindje, kwamen niet van het hoesten af. Het duurde weken en werd maar niet beter. Typisch voor kinkhoest. De vader had ernstige zenuwpijn en er werd door een arts PeaPure voorgeschreven. Tot beider verrassing was binnen twee weken niet alleen de pijn stukken minder, ook de kinkhoest symptomen waren bijna verdwenen. Zijn vrouw echter, die geen PeaPure gebruikte, kuchte en hoestte nog volop, zonder tekenen van verbetering.

Ook zij ging toen PEA gebruiken. Na 2 weken waren ook bij haar de hoestbuien vrijwel verdwenen.

PEA is al jaren geleden onderzocht als middel tegen luchtweginfecties. Zoals griep en verkoudheden. In 5 verschillende studies met in totaal meer dan 2000 patienten, waaronder ook jonge kinderen, is gebleken dat PEA de symptomen van respiratoire (luchtweg)infecties vermindert en het herstel bevordert. Die resultaten worden midden 2013 uitvoerig besproken in een internationaal medisch tijdschrift over ontstekingen.

Lees meer...

Petitie voor voeding en supplementen

Het tijdschrift Supplement heeft het initiatief genomen om een burgerpetitie aan te bieden aan het Europees parlement om de op stapel staande Europese regelgeving betreffende claims op voeding en voedingssupplementen in heroverweging te nemen. Deze regelgeving wordt 21 april a.s. in behandeling genomen.

Lees meer...

Integrative Care for the future congres 2011

Na een groot succes in 2009 met het congres " Care for the Future" heeft Supplement  dit jaar tevens een congres georganiseerd met als thema integrale oncologie. Op 11 en 12 maart 2011 organiseert Supplement het 2e internationale “Integrative Care for the Future” congres: The Future in Cancer Care. Dit programma is tot stand gekomen met dank aan en met medewerking van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Het programma zal met name interessant zijn vanwege het oncologische karakter. Ziekenhuizen moeten straks zelf een zodanig zorgaanbod hebben dat  zij door de patiënt gekozen zullen worden om zich te laten behandelen (Marktwerking in de zorg). De informatie die het congres naar voren zal brengen is juist hiervoor heel geschikt, beoogt  patiënten in hoge mate tevreden te stellen en is innovatief voor Nederland. Zie de flyer voor meer informatie.

Lees meer...

Supplement gaat digitaal

Het tijdschrift Supplement, zich richtend op de integratie van reguliere en complementaire vormen van zorg, gaat digitaal. Terwijl de media vaak een polariserend beeld schetsten, groeit in de praktijk het inzicht dat iedereen meer baat heeft bij samenwerking van reguliere en zinvolle complementaire zorgvormen. Sterker nog, als je nadenkt bestaan er helemaal geen alternatieve en reguliere geneeswijzen, want er is maar een vorm van geneeskunde, namelijk een goed doortimmerde, en duidelijk getoetste en bewezen effectieve en veilige geneeskunde….

Lees meer...

Congres Integrative Medicine een succes

mischa_nagel.jpgMischa Nagel met zijn medewerkers hebben een congres georganiseerd op 4 oktober 2009, met de titel "Zorg voor de Toekomst, Integrative Medicine in de praktijk" vanwege het 10 jarig jubileum van het tijdschrift Supplement. Honderden artsen en geinteresseerden uit binnen- en buitenland reisden af naar Papendal om dit congres bij te wonen. Vooraanstaande sprekers, met Evidence Based Medicine hoog in het vaandel, gaven hun visie op Integrative Medicine.

Uit de enquete bleek dat velen dit een inspirerende dag hebben gevonden. Hieronder volgt een korte terugblik op het congres.

 

Lees meer...

The Lancet doet boekje open over de medische augiasstal

augiasstal.jpegDe reguliere medische wetenschap steunt op plagiaat, op ethische wankele fundamenten en op conflicterende belangen. Ze lijkt inmiddels wat ten einde raad. Maar dat lees je niet in de krant. Die artikelen staan in de medische vakpersen zelf. Zo stond er in The Lancet een hartenkreet van een redacteur, die we hier citeren, en dan vallen de schellen je wel van de ogen. 

Lees meer...

De werkzaamheid van Tamiflu en de industrie

Er is geen duidelijk bewijs dat de griepremmer Tamiflu de complicaties bij Mexicaanse griep voorkomt, aldus de bekende arts-epidemioloog Luc Bonneux in een artikel dat 19 augustus 2009 is verschenen op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.  Toch raadt de overheid aan om Tamiflu te geven aan patiënten met een hoog risico.  Volgens de epidemioloog is het totaal onduidelijk of het middel werkzaam is. Het enige bekende onderzoek is gefinancierd en uitgevoerd door het Zweedse farmaceutische bedrijf Roche, de producent van Tamiflu, en dat artikel is te positief, aldus Bonneux. Er zijn inmiddels meer aanwijzingen dat griepvirusremmers zoals Tamiflu weinig effectief zijn. Zijn kritiek sluit aan bij de kritiek van andere epidemiologen die enkele weken eerder in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreven over onderzoek dat door de industrie opgezet en uitgevoerd werd. 

Lees meer...

Zeekomkommer levert nieuwe antikanker middelen

We moeten zuinig op de zee zijn, op de zeeflora en de zeefauna. Niet alleen zijn walvissen mooie en intelligente zeezoogdieren, de meest primitieve beestjes in de zee, de zakpijpen of zeekomkommers, leveren voor ons nieuwe antikanker- middelen.

Lees meer...

Sluipwegen in de hersenen: oude wijn, nieuwe zak!

brain_changes.jpegSluipwegen in de hersenen: aandacht voor plasticiteit in Medisch Contact van 8 juli 2009: de Canadese psychiater en hoogleraar Norman Doidge publiceerde een topboek over de kneedbaarheid of plasticiteit van de hersenen. Hij zegt:‘Schrikbarend veel dokters denken dat het brein een star orgaan is.’ De psychiater beschrijft een hele serie patientenvoorbeelden waaruit blijkt dat de hersenen veel meer kunnen dan we denken. We zullen zien dat dit oude wijn is in nieuwe zakken. Maar daarom niet minder waardevol. Professor Bethe stelde namelijk in 1933 precies hetzelfde als professor Doidge nu….

Lees meer...

Grenzenverleggend boek Met het oog op de naald binnen jaar in herdruk

oog_op_de_naald.pngHet grenzenverleggend boek van Keppel Hesselink en Kopsky ‘Met het oog op de naald’ is binnen een jaar uitverkocht, en de herdruk verschijnt deze maand (Juli) op de markt. Het boek is grenzenverleggend omdat het enerzijds aantoont dat reguliere geneeskunde vaak veel minder bewezen is dan iedereen beweert en roept, en anderzijds aantoont dat zogenaamde alternatieve geneeskunde vaak veel beter bewezen is dan men denkt.

Met dit boek slechten de beide auteurs de grenzen tussen reguliere en niet-reguliere therapie. Hun boek is een bouwsteen van zinvolle geneeskunde, geneeskunde die het beste wat er is combineert bij de behandeling van de patient. Daarmee kijken de auteurs over de rand van de hoed, en sinds het verschijnen van de eerste druk, in 2008, hebben gelukkig een heel aantal reguliere dokters kennis genomen van de inhoud van het boek.

Lees meer...