Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Nieuws

Nieuws

Het Nieuwsblog van IOCOB!

KNMG over complementair onderwijs

In de Domus Medica heeft het studentenplatform van de KNMG een avond georganiseerd om op 30 oktober 2008 om een debat te voeren over het thema of in het medische curriculum ook onderwijs op het gebied van complementaire en alternatieve behandelwijzen gegeven dient te worden. Drie sprekers werden uitgenodigd voor deze avond, dr. Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij, de heer Kopsky, arts en secretaris van stichting IOCOB, en de heer Andriesse van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.

Lees meer...

Smurfen helpen IOCOB met Inzichten!

Niet alleen is de nationale GaVoorCam-actie een indrukwekkend succes geworden, en hebben ruim 32.000 mensen ons geholpen met het zetten van hun handtekening, ook de smurfen helpen IOCOB nu met hun uitleg over de waarde van complementaire geneeskunde.

In de komende tijd verwachten we bij sommige onderwerpen steun van het smurfenvolkje. De grote smurf, de Cochrane smurf, heeft al toegezegd om literatuur voor te lezen waaruit blijkt dat alternatieve geneeskunde soms duidelijk bewezen is en werkzaam en zinvol, en ook enkele artsen hebben hun medewerking toegezegd, zoals dr von Blumenstiel, specialist in geintegreerde geneeskunde en dr Krenckens, die alles heel kritisch beziet en beter denkt te weten. Ook de rechterhand van dr Krenckens, professor BitsvanDam, gepensioneerd hoogleraar sociologie treedt op. Beiden komen uit anti-kwak land. In de volgende filmpjes ziet u het debuut van de smurfen en onze specialisten binnen de IOCOB site!

Lees meer...

Kackadorisprijs 2008: smurfen voorspellen goed!

De smurfen hebben in de kristallenbol al vernomen wie deze week de Kackadorisprijs 2008 krijgt! Kijk snel, een wereldprimeur, voordat de VtdK het zelf wist, weten de Smurfen het al! Drie Dagen tevoren zelfs! Wat enorm voorspelbaar allemaal….

Lees meer...

Vrijheid voor artsen!

Vrijheidsgraden voor artsen bij de behandeling van patienten. Geen eenheidsworst- benadering. Deze week (23 oktober 2008) pleitte zowel de hoofdredacteur van Medisch Contact voor vrijheid boven of buiten de richtlijnen van de EBM alsook de internist professor dr. Smulders. Hij lichtte een tip van de sluier op, die ook helpt om de minister van VWS te verlichten…, en we citeren: Veel klinische handelingen worden niet onderbouwd met epidemiologisch onderzoek. Naar schatting ontbreekt voor bijna de helft van veelgebruikte behandelingen het klinisch epidemiologisch bewijs geheel .(https://clinicalevidence.com).  De titel van zijn artikel is veelzeggend: Vrijheid om af te wijken

Lees meer...

Patient geen eenheidsworst

Verlichte dokters wisten het al lang. Richtlijnen zijn slechts richtlijnen en de patient is geen eenheidsworst. Ben Crul geeft een heldere analyse en begint met de vraag: "Hoe komt het toch dat Haagse plannenbedenkers en beleidsontwerpers zo regelmatig botsen met artsen en anderen in het veld? Aanvankelijk is er nog overeenstemming over de uitgangspunten, maar gaandeweg ontstaan er toch steevast spanningen en conflicten." Dit vraagt deze hoofdredacteur van Medisch Contact zich af in het laatste oktober nummer 2008. Hij zegt daarover enkele lezenswaardige dingen!

Lees meer...

Hoezo patiententevredenheid?

Zijn patienten tevreden met de medicijnen die de arts voorschrijft? Minder dan we denken! Wist u dat in de VS meer dan 113.000.000 kilo aan medicatie per jaar doorgespoeld wordt in het riool? Dit zijn in kilo’s ongeveer 113.000 auto’s! Hoezo tevredenheid met de behandeling? Los van de negatieve impact ervan op het milieu en ons drinkwater…

Lees meer...

Chronisch zieken en alternatief

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad heeft zich in een brief naar de Vaste Kamercommissie Financien als volgt uitgelaten over de onzalige BTW kwestie:

Lees meer...

EU ruimt volwaardige plaats in voor complementaire behandelwijzen

Op 23 oktober 2007 is door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk een – zeer belangrijk – besluit aangenomen, namelijk het ‘Besluit ter vaststelling van een tweede communautaire actieprogramma 2008-2013 op het gebied van gezondheid’. De Raad van de Europese Unie is de Raad van Ministers die de lidstaten op het niveau van de Europese Unie vertegenwoordigen.

De kern van het Europese Besluit is dat het belang moet worden erkend van een holistische en pluralistische benadering van de volksgezondheid en rekening gehouden dient te worden met complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Lees meer...

BTW op Niet-Regulier: brede onvrede

In het NRC van 25 September het volgende artikel. En erbij een weblog. Veel patienten laten inmiddels van zich horen, en gelukkig ook al een Tweede Kamerlid, die zich op het weblog buitengewoon duidelijk uit. Waarvoor hulde! Maar nu eerst het persbericht van de NRC:

Lees meer...

Sleur: De ander moet het oplossen!

Persbericht van de Telegraaf (14 september 2008): " Nederlanders willen de sleur van hun leven doorbreken maar weten niet hoe. Driekwart van de Hollanders denkt dat een ander daar iets aan moet doen en wil graag vaker verrast worden."

Lees meer...