Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Wetenschap

Dit gedeelte vindt u informatie over diverse wetenschappelijke aspecten van acupunctuur. De laatste decennia is duidelijk geworden dat acupunctuur een biologische basis heeft waarvanuit de werking te begrijpen is. Verder is duidelijk aangetoond dat acupunctuur veilig is en effectief bij uiteenlopende aandoeningen. Tevens is gebleken dat met acupunctuur kosten voor de gezondheidszorg bespaard kunnen worden.

Acupunctuur specifiek? De vraag blijft!

Werken acupunctuurpunten specifiek? Dat is een belangrijke vraag. Er zijn allerlei studies die steunen dat acupunctuur specifiek is. Maar niet alle punten hebben daadwerkelijk die speicifieke werking. Galblaas 43 zou oorspecifiek zijn. Onderzoekers van een Duitse universiteit onderzochten met een moderne beeldvormende techniek of dat zogenaamde specifieke oorpunt ook daadwerkelijk in de hersenen een specifiek antwoord had. Dat was niet zo.

Lees meer...

Acupunctuur bij bevalling

baby.gif Acupunctuur blijkt de hoeveelheid pijnmedicatie te verminderen bij het baren van een kind. Ook bleken de kinderen beter ter wereld te komen (gemeten met de APGAR-score).

Lees meer...

Acupunctuur werkt wel! Beter, goedkoper, veiliger!

smilie_skeptisch.gifWelles, nietes. Het is wat kinderachtig, dat geven we toe. Maar ja, de wiskundige websitemaster van de Vereniging tegen de kwakzalverij heeft het wiskundige fileermes over acupunctuurstudies gehaald en concludeert dat vrijwel alles placebo is. Dan moeten we wat. Hij wekt de schijn zijn huiswerk heel goed te hebben gedaan, ware het niet dat hij van te voren al wist dat acupunctuur niet kon en mocht werken. Vele IOCOB lezers spoorden ons aan om inhoudelijk commentaar te leveren. Dat kan. We hoeven alleen maar te wijzen op de voordrachten van prof. dr. D.F. Swaab, die hij de laatste jaren hield, en waar hij de specifieke werking van de acupunctuur op de hersenen in vergelijking met placebo demonstreerde. Die studies bij mensen lieten met de modernste beeldvormende technieken zien dat er in de hersenen bij het prikken op een acupunctuurpunt hele andere dingen gebeuren dan bij het lukraak prikken. En de Vereniging tegen de kwakzalverij citeert zelfs op haar website Professor Schwaab. Dus dat is een typisch voorbeeld van selectief luisteren…

Lees meer...

Elektroacupunctuur biologisch werkzaam

In een diermodel van maagzweren, bleek elektroacupunctuur een duidelijk meetbaar positief effect te hebben. In een studie met meer dan 70 ratten bleken de maagzweren die je kan veroorzaken met aspirine, door elektroacupunctuur te verdwijnen.

Lees meer...

Peperpleister effectief bij pijnlijke operatie

hot_pepper_2.gif

Het acupunctuurpunt Hegu ofwel dikke darm 4, het acupunctuurpunt tussen de duim en wijsvinger, is effectief gebleken bij pijn, tandpijn en tandextracties. Dit bracht een aantal onderzoekers op het idee: een peperpleister op dit punt vooral bij de meest pijnlijke operatie in de kaak. Het bleek dat deze simpele techniek duidelijk effect had ten opzichte van placebo. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat acupunctuurpunten met pepercreme gestimuleerd kunnen worden.

Lees meer...

Acupunctuur: meer dan placebo!

Acupunctuur: meer dan placebo! Dat wisten we al op basis van een veelheid van studies, die in Nederland kortgeleden nog door Professor Stam gepresenteerd werden. In een moderne studie die gebruik maakte van placebo acupunctuur en echte acupunctuur werd direct in de hersenen gekeken naar de effecten. Met 2 beeldvormende technieken tegelijkertijd. fMRI en PET. De resultaten waren duidelijk: acupunctuur doet meer in de hersenen dan placebo! Dat het onderzoek behoorlijk strak en wetenschappelijk was volgt uit de opzet die hieronder geciteerd is:

Lees meer...

Acupuctuur werkt bij hoofdpijn

Eind 2008 laat een zeer grote studie zien dat acupunctuur duidelijk effectief is bij hoofdpijn. Deze studie bevestigt de resulaten van een eerder gedane studie in 2004 en van andere studies op dit gebied.

Lees meer...

Acupunctuur kosteneffectief bij allergische neusverkoudheid

Bijzonder nieuws met de lente op komst: epidemiologen van de Berlijnse universiteit hebben bewezen dat acupunctuur kosteneffectief is bij allergische neusverkoudheid. Dit is een doorbraak, omdat bij allergische rhinitis, een loopneus in het voorjaar, alleen reguliere middelen die histamine remmen in het algemeen gezien worden als effectief. Nu blijkt dus acupunctuur niet alleen duidelijk de klachten te verminderen, maar ook kosteneffectief te zijn. Voor iets meer geld, is de kwaliteit van leven duidelijk toegenomen. Dat is bijzonder nieuws. In het januari nummer van het epidemiologische tijdschrift ‘American Journal of Epidemiology’ werd geconcludeerd:

Lees meer...

Farmacologen nemen electroacupunctuur serieus

We schreven al eerder in ons boek ‘Met het oog op de Naald’ dat er veel farmacologisch bewijs is dat acupunctuur en elektriciteit toegediend via de naald, elektroacupunctuur, duidelijk biologisch meetbare effecten hebben en dat de effecten via farmacologische principes begrijpelijk zijn. Plausibel zijn. Farmacologen van een Japanse universiteit vatten de werkzaamheid en het mechanisme van elektrocacupunctuur samen in het Januarinummer van een tijdschrift dat vooral door farmaceutische bedrijven goed gelezen wordt (Curr Opin Investig Drugs).

Lees meer...

Acupunctuur bij IVF: slechte medische journalistiek

In Medisch Contact van 21 November 2008 de kop: " Nepacupunctuur beter dan echte bij ivf". Koren op de molen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij die deze kop meteen zal overnemen, met name in relatie tot de Kackadoris nominatie van Professor Bouter (VU) die een positieve meta-analyse publiceerde over acupunctuur bij ivf in de BMJ. Kunnen ze zeggen: zie je wel, allemaal bull! Tja, die tendentieuze kop in Medisch Contact is een goed voorbeeld van foutieve medische journalistiek. Want het onderzoek was methodologisch zo zacht als je van Chinese onderzoeken kan en mag verwachten: er was geen placebo arm ingevoerd, en dus weten we niets over de totale effecten van de nepacupunctuur of van de echte acupunctuur die ingezet werd. Voorts was er uiteindelijk geen significant verschil in het aantal geboorten na de kuur acupunctuur tijdens de ivf. Dus die titel is gewoon onjuist en misleidend. We citenen uit Medisch Contact:

Lees meer...