Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen

Meest gebruikte behandelwijzen

De zeven stromingen van complementaire behandelwijzen die hier worden besproken, worden het meest gebruikt. Deze hebben een lange traditie en een specifieke, van de westerse geneeskunde afwijkende basisfilosofie.

Hieronder vallen: acupunctuur, manuele therapie, het gebruik van supplementen, homeopathie, fytotherapie, natuurgeneeswijzen, de antroposofische geneeskunde.

Achtergrond van Natuurgeneeswijzen

Natuurgeneeswijzen gaan expliciet uit van de mens als eenheid op fysiek, emotioneel, mentaal en psychisch niveau. Dit heeft deze stroming gemeen met veel vormen van complementaire behandelingen. Natuurgeneeswijze is niet een gesloten stelsel van theorievorming en behandelingen. Er is voortdurend vernieuwing en aanvulling. Ook bestaan er zowel diagnostische als therapeutische richtingen binnen de natuurgeneeswijzen.

Lees meer...

Acupunctuur Sites

JMKHHier kunt u interessante links vinden over acupunctuur. Meer informatie over beroepsverenigingen, technieken en wetenswaardigheden over acupunctuur.

Lees meer...

Acupunctuurstromingen

acupunctuur algemeen IOCOBIOCOB meent dat er vijf groepen van acupunctuur te onderscheiden zijn: klassieke acupunctuur, medische acupunctuur, microsystem acupunctuur, energetische acupunctuur en vormen die gemengd zijn en die we als overige bespreken.

Lees meer...

Manuele therapie

Manuele therapie bestaat uit een waaier van verschillende technieken. Bij al die vormen worden alle zogenaamde bewegingsketens van het menselijk lichaam bekeken en eventueel hersteld. De manuele therapeut kijkt dus naar het geheel van houding en beweging. Bekende grondleggers van de Nederlandse manuele therapie zijn G. van der Bijl en mevrouw M. Sickesz. Mevrouw Sickesz noemt haar systeem de orthomanuele geneeskunde; haar stroming werkt met kleine hamertjes om de stand van o.a. wervels te veranderen. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft in 2007 een rechtbankzaak tegen haar verloren en mogen haar geen kwakzalver meer noemen.

Lees meer...

Homeopathische Bereiding

Een casus van Hahneman uit zijn standaardwerk: Organon of the healing art, JMKHKlassieke homeopaten gebruiken de homeopathie volgens de voorschriften van Hahnemann. Door een uitgebreid intake gesprek te voeren, waarin o.a. symptomen, mentale, emotionele en lichamelijke aspecten aanbod komen, zal de homeopathische arts allereerst de constitutie van de patiënt bepalen. Tevens worden actuele klachten in kaart gebracht. Daarna worden op basis van constitutie en het klachtenpatroon  een passend middel voorgeschreven.

Lees meer...

Smartdrugs

Smartdrugs zijn stoffen die het lichamelijk of geestelijk functioneren van de gezonde mens doen toenemen, althans volgens de aanhangers ervan. Er zijn echter veel uiteenlopende stoffen die aangeduid worden met de term smartdrugs. Wat is waar? Wat is onzin?

Lees meer...

IOCOB verdedigt acupunctuur in Bionieuws

Prikken helpt, maar waar maakt niet uit! In het Bionieuws van 16 september 2005 wordt het recente artikel in de British Medical Journal (BMJ) over de invloed van acupunctuur en placebo-acupunctuur op spanningshoofdpijn besproken. Het is jammer dat dit soort artikelen vaak geschreven worden door op zich goed willende collega’s, die echter geen inzicht hebben in de gehele wetenschappelijke literatuur over acupunctuur. Want het is op zijn minst kortzichtig om op basis van èèn klinische studie te concluderen dat ‘lukraak prikken ook helpt’. Het meest opvallende resultaat van het BMJ onderzoek wordt bovendien niet genoemd.

Lees meer...