Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Natuurgeneeswijze

Natuurgeneeswijze

De natuurgeneeswijzen streven naar de gezondheid van de mens volgens de methoden die uitgaan van het principe “nihil nocere”, nooit schaden, zoals de grondlegger van de natuurgeneeswijze Hippocrates (460-377 v. Chr.) dat uitsprak. Bij de behandeling wordt gekozen voor het toedienen van een kleine therapeutische prikkel, om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Hippocrates: ‘De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de natuur.Ayurvedische straatdokter met kruiden potten, JMKH

Er zijn enorm veel onderstromingen binnen de natuurgeneeswijzen. De engelse term is naturopathy. Naturopathy wordt gedefineerd als:

‘A holistic medical system that treats health conditions by utilizing what is believed to be the body’s innate ability to heal. Naturopathic physicians aid healing processes by incorporating a variety of natural methods based on the patient’s individual needs.’

Natuurgeneeswijzen worden ook gezien als traditionele vormen van geneeswijzen, en krijgen veel steun van de WHO.

Literatuur

Olie van vet van de Emu is ontstekingsremmend

Emu-olie, als je dat hoort, denk je geef mij maar een struisvoge biefstuk. Het zal wel net zoiets zijn als snake-oil, een remedie tegen van alles. Maar niet dus. In de olie uit het vet van de Emu, familie van de struisvogel, iets kleiner en met wat donkerder veren, zitten echter echt werkzame stoffen die ontstekingen kunnen remmen.

Lees meer...

Glaucoom: hoge oogboldruk natuurlijk behandelen

Glaucoom, hoge oogboldruk of oculaire hypertensie is een aandoening die fataal kan worden voor ons gezichtsvermogen. Bij stijgende oogboldruk kan het netvlies in de vernieling komen, je kunt zelfs blind worden. Er zijn een aantal middelen tegen verhoogde oogboldruk, maar die werken niet altijd even goed. en het belangrijkste: ze beschermen het netvlies niet tegen schade.

Nu is er met palmitoylethanolamide een nieuwe en natuurlijke mogelijkheid de druk te verlagen en het netvlies te beschermen. Veel patienten zijn er al erg blij mee. We beginnen met een voorbeeld:

Lees meer...

De Mayr-diagnostiek

De Mayr-diagnostiek is een belangrijke steunpilaar van het natuurgeneeskundig handelen. Bij deze vorm van diagnostiek kunnen artsen door goed te observeren relevante gegevens omtrent  de patiënt verkrijgen, zonder dat er op een of andere wijze door de diagnostiek schade berokkend wordt. We citeren over deze diagnostische methode het volgende:

Hierdoor kan de arts zich een goed beeld vormen van de lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt. Het principe van de diagnostiek berust op de vorming en aanwezigheid van homotoxines in het lichaam.

Vanuit de reguliere geneeskunde is bekend dat, af- hankelijk van de dosis en tijdsduur, een bepaalde giftige stof het lichaam eerst prikkelt en vervolgens (reversibel) verlamt. Hiervan maakt men gebruik bij het geven van narcose. Te veel en te lang doseren van een narcose kan leiden tot onherstelbare schade, zelfs tot de dood. 

Lees meer...

Wetenschappelijke fundament natuurgeneeskunde

De wetenschappelijke fundamenten van complementaire behandelvormen worden door IOCOB belicht. Hier een bouwsteen, die voor de natuurgeneeskunde in 2009 geschreven is door Hans van Waning, arts natuurgeneeskunde. Van Waning geeft een uitgebreid overzicht van een groot aantal behandelmethoden uit de natuurgeneeskunde, en omdat het veel informatie bevat, nemen we zijn penne- en denkvruchten hier integraal over.

Lees meer...

Rife behandeling tegen kanker

De Rife behandeling tegen kanker is gebaseerd op het werk van de Amerikaan Rife, dat vergelijkbaar met de visie van de grondlegger van de levend bloed analyse (LBA) die meent dat er een mysterieuze bacterie, bacterie X bestaat, die zich in verschillende verschijningsvormen kan voordoen. Deze bacterie zou de oorzaak zijn van kanker.  De bacterie zou gedood kunnen worden met een Rife machine of met de zogenaamde zapper van Hulda Clark. Hulda Clark en Raymond Rife zetten helaas veel patienten op een verkeerd been!

Lees meer...

Honing op wonden!

Dat honing lekker is in de thee en op brood, dat weet nagenoeg iedereen, Dat honing ook op wonden gesmeerd kan worden, dat weten weinigen. In de oudheid smeerden de Chinezen, de Grieken en de Romeinen al honing op hun wonden, zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van bacterien. Wel zagen de geneeskundigen in de oudheid het effect van honing: antibacteriele werking en de versnelling van de wondgenezing. Deze kennis is vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw in vergetelheid geraakt met de intrede van de antibiotica.

Lees meer...

Rode dadels, een geneeskrachtige vrucht

Lees meer...

Laatste nieuws over bepaalde alternatieve diagnosemethoden

Binnen bijvoorbeeld de mesologie wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde electrodermische testen. Ook andere niet artsen zijn er die graag IgG meten en patienten op basis daarvan op dieet zetten. Recent weer een overzicht over deze methoden. Ze klinken allemaal mooi en wetenschappelijk, zijn echter helaas geheel bogus. We citeren:

Recently, unconventional diagnostic methods are increasingly used. These include food specific IgG, antigen leucocyte antibody and sublingual/intradermal provocation tests, as well as cytotoxic food and applied kinesiology and electrodermal testings. 

Lees meer...

NAET: Nambudripad’s Allergie Eliminatie Techniek

Een methode door een zekere Dr. Nambudripad ontwikkeld, een verpleegkundige die deze techniek ontwikkelde in 1983, en sinds 1989 onderwijst. Momenteel zijn meer dan 10.000 therapeuten in deze methode opgeleid (1900 in Europa). Daar zouden 15% artsen bij zijn. Dr. Nambudripad zou volgens de website duizenden klinische gevallen geïnventariseerd hebben om deze methode wetenschappelijk te valideren en werd bij deze taak, volgens de NAET website, geholpen door een aantal wetenschappelijke onderzoekers en academici. Waar dat onderzoek gepubliceerd is, blijft duister en wij konden het nergens vinden in Pubmed.

Lees meer...

Apotheker doet aan miasma’s

Binnen de natuurgeneeswijzen vinden we rijp en groen. Zinvol en zinloos. Jong en oud. Soms heel oud. Zoals een apotheker die een cursus geeft in Fotonengordelenergie en miasma’s… Nou, fotonengordels die bevinden zich rondom de aarde, daar gaan we verder niet op in. Genoemde apotheker geeft volgens het internet een leerzame cursus over: "Fotonengordelenergie en miasma’s" Op het net vinden we in de hieronder besproken website tekst en uitleg… Iedereen die weet heeft van de geschiedenis van de geneeskunde herinnert zich nog de middeleeuwen, toen men dacht dat de pest overgedragen werd door vieze lucht, dat noemden ze miasmata. Later ontdekte de geneeskunde dat de pestbacil via ratten overgebracht werd, en de theorie van de miasma’s werd snel begraven. Nu, binnen de natuurgeneeskunde, een herleving. En zelfs geaccrediteerd! Want drie verschillende organisaties op dit gebied, de VBAG, de VNT en de BATC geven alle accreditatie aan de cursus  "Fotonengordelenergie en miasma’s", aldus het decembernummer van het vakblad voor de natuurgeneeskundige.

Lees meer...