Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Homeopathie

graftombe van Hahnemann, de grondlegger van de homeopathieHoe homeopathie werkt is moeilijk navolgbaar voor ons westers wetenschappelijke denken. Wel staat homeopathie staat op nummer twee van de complementaire behandelvormen, achter acupunctuur, wat betreft de hoeveelheid gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Er zijn vehemente tegenstanders van de homeopathie en eveneens sterke pleitbezorgers. In ieder geval is homeopathie veilig.

Homeopathie heeft haar wortels in het oude Griekenland. De Griekse arts Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 voor Christus, beschreef het zogenaamde Similia-principe dat de basis vormt van de homeopathie. Dit principe van de Similia similibus curentur geeft aan dat: “het gelijke door het gelijkende genezen kan worden”. De zieke kan genezen worden door een middel dat dezelfde kenmerken heeft als het ziektebeeld dat de patiënt toont.

In de achttiende eeuw is door de Duitse arts Samuel Hahnemann dit principe opnieuw in de belangstelling gebracht. Hij introduceerde de term “homeopathie”, afgeleid van de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Veel uiteenlopende middelen werden door Hahnemann aan gezonde mensen gegeven. Hij bestudeerde en beschreef vervolgens de uitwerkingen systematisch en zo ontstonden de zogenaamde geneesmiddelbeelden. Deze geneesmiddelbeelden vormen de basis van de homeopathie. 

Homeopathie en kanker

Professor Ernst van de universiteit van Exeter heeft een literatuuronderzoek gedaan naar de behandeling van kanker met homeopathie. Zijn methode van het maken van een meta-analyse is echter klassiek, orthodox en daarom altijd behoorlijk voorspelbaar. Ernst heeft geen aandacht voor de noodzaak om bij bepaalde vormen van CAM aangepaste designs toe te passen en lijkt vooral op hoeveelheid artikelen te willen scoren..

Lees meer...

Homeopathie en wetenschap

homeopathie IOCOBHomeopathie: werken met verdunningen van stoffen, zo verdund dat er vrijwel geen moleculen meer inzitten. Het tart ons natuurwetenschappelijk denken.

Lees meer...

Homeopathie Sites & videos